Χρήση αυτόματων υπότιτλων

Οι υπότιτλοι είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να διευκολύνετε την πρόσβαση των θεατών στο περιεχόμενό σας. Το YouTube έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας, ώστε να δημιουργεί αυτόματα υπότιτλους για τα βίντεό σας.
Σημείωση: Οι αυτόματοι υπότιτλοι δημιουργούνται από αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης, συνεπώς η ποιότητά τους μπορεί να ποικίλλει. Ενθαρρύνουμε τους δημιουργούς να παρέχουν πρώτα επαγγελματικούς υπότιτλους. Το YouTube βελτιώνει συνεχώς την τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας που διαθέτει. Οι αυτόματοι υπότιτλοι, ωστόσο, μπορεί να παραποιήσουν το προφορικό περιεχόμενο εάν υπάρχει εσφαλμένη ή ξένη προφορά, διάλεκτος ή θόρυβος περιβάλλοντος. Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε τους αυτόματους υπότιτλους και να επεξεργάζεστε τυχόν σημεία που δεν έχουν μεταγραφεί σωστά.

Αυτόματοι υπότιτλοι σε βίντεο κατά απαίτηση

Οι αυτόματοι υπότιτλοι είναι διαθέσιμοι στις εξής γλώσσες: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ινδονησιακά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Τουρκικά και Βιετναμέζικα.

Ενθαρρύνουμε τους δημιουργούς να παρέχουν πρώτα επαγγελματικούς υπότιτλους. Αν διατίθενται αυτόματοι υπότιτλοι, δημοσιεύονται αυτόματα στο βίντεο. Οι αυτόματοι υπότιτλοι μπορεί να μην είναι έτοιμοι τη στιγμή που ανεβάζετε το βίντεο. Ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του ήχου του βίντεο.

Το YouTube βελτιώνει συνεχώς την τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας που διαθέτει. Οι αυτόματοι υπότιτλοι, ωστόσο, μπορεί να παραποιήσουν το προφορικό περιεχόμενο εάν υπάρχει εσφαλμένη ή ξένη προφορά, διάλεκτος ή θόρυβος περιβάλλοντος. Να ελέγχετε πάντα τους αυτόματους υπότιτλους και να επεξεργάζεστε τυχόν μέρη που δεν έχουν μεταγραφεί σωστά.

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τους αυτόματους υπότιτλους, αν χρειαστεί:

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Υπότιτλοι.
 3. Κάντε κλικ στο βίντεο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε υπότιτλους ή οπτικοακουστική μετάφραση.
 4. Κάτω από το στοιχείο Υπότιτλοι, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα  δίπλα στους υπότιτλους που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 5. Ελέγξτε τους αυτόματους υπότιτλους και επεξεργαστείτε ή καταργήστε τυχόν σημεία που δεν έχουν μεταγραφεί σωστά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τους αυτόματους υπότιτλους

Αν το βίντεό σας δεν δημιουργεί αυτόματους υπότιτλους, μπορεί να οφείλεται σε έναν ή περισσότερους λόγους:

 • Οι υπότιτλοι δεν είναι ακόμα διαθέσιμοι λόγω επεξεργασίας σύνθετου ήχου στο βίντεο.
 • Οι αυτόματοι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν τη γλώσσα στο βίντεο.
 • Το βίντεο έχει πολύ μεγάλη διάρκεια.
 • Το βίντεο έχει κακή ποιότητα ήχου ή η ομιλία που περιέχει δεν αναγνωρίζεται από το YouTube.
 • Στην αρχή του βίντεο, δεν ακούγεται κανένας ήχος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Υπάρχουν πολλοί ομιλητές και οι φωνές τους αλληλοκαλύπτονται.  

Αυτόματοι υπότιτλοι σε βίντεο ζωντανής ροής

Σημείωση: Οι αυτόματοι υπότιτλοι για τις ζωντανές ροές διατίθενται μόνο στα Αγγλικά.

Οι αυτόματοι υπότιτλοι για τις ζωντανές ροές διατίθενται προς το παρόν μόνο σε αγγλικά κανάλια. Αυτά τα κανάλια έχουν πάνω από 1.000 εγγεγραμμένους και μεταδίδουν ροή σε "κανονική καθυστέρηση", όταν δεν διατίθενται επαγγελματικοί υπότιτλοι. Ενθαρρύνουμε τους δημιουργούς να χρησιμοποιούν πρώτα επαγγελματικούς υπότιτλους. Μάθετε για τις απαιτήσεις των ζωντανών υπότιτλων.

Αφού λήξει η ζωντανή ροή, οι αυτόματοι ζωντανοί υπότιτλοι της ροής δεν θα διατηρηθούν και θα δημιουργηθούν αυτόματοι υπότιτλοι με βάση τη διαδικασία VOD. 

Μάθετε πώς οι θεατές βλέπουν τους υπότιτλους στη ζωντανή ροή σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για αυτόματους υπότιτλους ζωντανής ροής 

Αν η ζωντανή ροή δεν εμφανίζει αυτόματους υπότιτλους, μπορεί να οφείλεται σε έναν ή περισσότερους λόγους:

 • Η λειτουργία δεν έχει ενεργοποιηθεί για το κανάλι, καθώς τη διαθέτουμε σταδιακά σε κανάλια με πάνω από 1.000 εγγεγραμμένους.
 • Το κανάλι προβάλλεται σε εξαιρετικά χαμηλή ή χαμηλή καθυστέρηση (όπως μια ζωντανή ροή κινητού τηλεφώνου). Οι αυτόματοι υπότιτλοι ζωντανής ροής είναι διαθέσιμοι μόνο για ροή με κανονική καθυστέρηση.
 • Οι αυτόματοι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν τη γλώσσα στο βίντεο.
 • Το βίντεο έχει κακή ποιότητα ήχου ή η ομιλία που περιέχει δεν αναγνωρίζεται από το YouTube.
 • Υπάρχουν πολλοί ομιλητές των οποίων οι φωνές αλληλοκαλύπτονται ή ακούγονται πολλές γλώσσες ταυτόχρονα.
Σημείωση: Για να εμποδίσετε την εμφάνιση των αυτόματων υπότιτλων στις ζωντανές ροές σας, επικοινωνήστε με την Ομάδα υποστήριξης δημιουργών.

Σύνθετες ρυθμίσεις αυτόματων υπότιτλων

Πιθανώς ακατάλληλες λέξεις σε αυτόματους υπότιτλους

Η ρύθμιση "Να μην εμφανίζονται πιθανώς ακατάλληλες λέξεις" στο YouTube Studio θα αντικαταστήσει πιθανώς ακατάλληλες λέξεις με ανοιχτή αγκύλη, δύο σύμβολα υπογράμμισης και μια κλειστή αγκύλη "[ __ ]" από προεπιλογή σε αυτόματους υπότιτλους. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει κομμάτια ήχου ή υπότιτλους μη αυτόματης επεξεργασίας και έχει ως στόχο να βοηθήσει στην αποτροπή της ακούσιας εμφάνισης πιθανώς ακατάλληλων λέξεων σε αυτόματους υπότιτλους. Επίσης, δεν επηρεάζει την κατάσταση δημιουργίας εσόδων του βίντεό σας.

Παρόλο που συνεχίζουμε να βελτιώνουμε το λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας και να μειώνουμε τα σφάλματα αυτόματου υποτιτλισμού, εξακολουθούμε να ενθαρρύνουμε τους δημιουργούς να ελέγχουν όλους τους υπότιτλους που δημιουργήθηκαν αυτόματα.

Δείτε πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "Να μην εμφανίζονται πιθανώς ακατάλληλες λέξεις", εάν χρειάζεται:

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Ρυθμίσεις .
 3. Επιλέξτε Κανάλι και μετά Σύνθετες ρυθμίσεις.
 4. Στην επιλογή Υπότιτλοι αυτόματης δημιουργίας, αποεπιλέξτε το στοιχείο Να μην εμφανίζονται πιθανώς ακατάλληλες λέξεις.  
Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση διατίθεται για υπότιτλους που δημιουργούνται ή μεταφράζονται αυτόματα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;