Đặt hình đại diện nghệ sĩ của bạn

Các nghệ sỹ có thể có nhiều kênh trên YouTube, chẳng hạn như kênh thuộc sở hữu và điều hành của chính nghệ sĩ hoặc kênh VEVO. Để mang đến thương hiệu nhất quán cho nghệ sĩ, hình ảnh tải lên cho hình đại diện kênh chính thức của bạn cũng phải là hình đại diện cho các kênh và hồ sơ khác trên YouTube của bạn.

Hình ảnh hiển thị làm hình đại diện của bạn

Hình đại diện kênh chính thức của bạn cũng là hình đại diện cho các kênh và hồ sơ khác trên YouTube của bạn. Hình đại diện bạn đã đặt làm hình đại diện kênh chính thức phụ thuộc vào các loại kênh của bạn:

  • Kênh thuộc sở hữu và điều hành: Đây là kênh chính thức mặc định của bạn. Hình đại diện này sẽ hiển thị trên tất cả các kênh tương ứng của bạn.
  • Kênh VEVO: Nếu bạn không có kênh thuộc sở hữu và điều hành, hình ảnh từ kênh VEVO là hình đại diện mặc định của bạn. Hình đại diện này sẽ hiển thị trên tất cả các kênh tương ứng của bạn.

Nếu bạn không có kênh thuộc sở hữu và điều hành hoặc kênh Vevo, thì hình đại diện được chọn tự động cho bạn sẽ vẫn giữ nguyên làm hình ảnh của bạn.

Cập nhật hình đại diện của bạn

Trước khi bắt đầu: Hình ảnh kênh từ kênh thuộc sở hữu và điều hành là hình đại diện mặc định của bạn, vì vậy bạn cần có kênh nghệ sĩ trên YouTube để có thể thay đổi hình đại diện trên các kênh của bạn. Nếu bạn không có kênh nghệ sĩ do bạn quản lý, hãy làm theo các bước sau để tạo kênh mới trước tiên.

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Làm theo các bước để thay đổi biểu tượng của kênh. Hình ảnh phải ở định dạng JPG, GIF hoặc PNG với tỷ lệ khung hình 1:1 và độ phân giải 800 x 800px. 

Quá trình cập nhật hình đại diện của bạn trên các kênh có thể mất hơn 24 giờ để xử lý. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?