Задаване на аватар на изпълнител

Изпълнителите могат да имат много канали в YouTube, като притежаван и управляван от тях канал или канал във VEVO. С цел да осигурим последователно налагане на марката ви като изпълнител, изображението на аватара за официалния ви канал ще се използва и за другите ваши канали и потребителски профили в YouTube.

Какво се показва като аватар

Аватарът за официалния ви канал се използва и за други ваши канали и потребителски профили в YouTube. Кой канал ще зададете като официален зависи от вида на каналите, които имате:

  • Притежаван и управляван канал: Това е основният ви официален канал. Този аватар ще се показва на всички съответстващи канали.
  • Канал във VEVO: Ако нямате притежаван и управляван канал, изображението от канала ви във VEVO ще е основният ви аватар. Този аватар ще се показва на всички съответстващи канали.

Ако нямате притежаван и управляван канал или канал във VEVO, избраният за вас аватар ще остане автоматично като изображение.

Актуализиране на аватара ви

Преди да започнете: Изображението на притежавания и управляван от вас канал е основният ви аватар. За да можете да сменяте аватара в другите си канали, трябва да имате канал на изпълнител в YouTube. Ако нямате управляван от вас канал на изпълнител, първо изпълнете следните стъпки за създаване на нов канал:

  1. Влезте в YouTube
  2. Изпълнете стъпките за промяна на иконата на канала си. Изображенията трябва да са във формат JPG, GIF или PNG със съотношение 1:1 и разделителна способност 800 x 800 пкс. 

Актуализирането на аватара ви в различните канали може да отнеме над 24 часа. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?