Användningsbegränsningar för musik med anspråk

Upphovsrättsinnehavarna bestämmer om och hur de vill att deras musik ska användas på YouTube, så deras upphovsrättspolicy påverkar om och hur din video görs tillgänglig. Om du använder musik i din video kan du få ett Content ID-anspråk med information om att du har använt upphovsrättsskyddat innehåll.

Det här betyder varje policy:

  • Intäktsgenerering: Upphovsrättsinnehavaren har valt att aktivera intäktsgenerering för musiken. Det innebär att annonser kan visas i din video. Ibland kan upphovsrättsinnehavaren välja att dela en del av intäkterna med dig. Även om den här policyn tillämpas kan det hända att videon inte är tillgänglig överallt och på alla enheter.
  • Blockering i hela världen: En eller flera upphovsrättsinnehavare tillåter inte att den här musiken används på YouTube. Om du använder musiken kan ljudet stängas av i din video. Det kan även hända att videon inte blir tillgänglig alls på YouTube.
  • Blockering i vissa länder: En eller flera upphovsrättsinnehavare har begränsat antalet länder där musiken är tillgänglig på YouTube. Om du använder musiken kan inte videon visas på platser där musiken är blockerad på YouTube.

Obs! Under vissa omständigheter kan upphovsrättsinnehavare ändra sina policyer och skicka en anmälan om upphovsrättsintrång. Videons status kan ändras (videon kan till och med tas bort från YouTube) om upphovsrättsinnehavaren ändrar sitt beslut i just ditt fall eller ändrar policyn som gäller för musiken i videon. Läs mer om Content ID.

Dessa policyer gäller inte utanför YouTube-plattformen och kan skilja sig om vi tror att du har laddat upp ett helt album eller det mesta av ett album. Rådfråga en advokat om du har frågor som gäller användning av musik.

Få tillåtelse att använda någons innehåll

Om du tänker ha med upphovsrättsskyddat material i en video behöver du oftast söka tillstånd först. YouTube kan inte ge dig något sådant tillstånd, och vi kan inte hjälpa kreatörer att hitta och kontakta parterna som kan göra det. Rådfråga en advokat om du har frågor som gäller användning av upphovsrättsskyddat material. YouTube har ett gratis ljudbibliotek med musik som kreatörer kan använda i sina YouTube-videor.

Få koll på upphovsrätt till musik och hur du hanterar Content ID-anspråk.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?