Omezení použití nárokované hudby

Adresář zásad použití hudby uvádí skladby a jejich současné zásady určené držiteli autorských oprávnění. Zásady uvedené v adresáři zásad použití hudby popisují pouze situaci, která nastane, když na YouTube zveřejníte video, které danou hudbu používá.

Držitelé autorských práv sami rozhodují, jak může být jejich hudba na YouTube využívána. Jejich zásady ochrany autorských práv proto ovlivňují i to, zda a jak bude vaše video na YouTube k dispozici. Použijete-li hudbu uvedenou v adresáři zásad použití hudby, zobrazí se ve vašem účtu stížnost na porušení autorských práv, která vás informuje, že používáte obsah chráněný autorskými právy.

Význam jednotlivých zásad:

  • Zpeněžit: Držitel autorských práv se rozhodl hudbu zpeněžit; u vašeho videa se proto mohou zobrazovat reklamy. V některých případech se s vámi může držitel autorských práv o část tržeb podělit. I v případě uplatnění této zásady nemusí být vaše video dostupné ve všech zemích nebo na všech zařízeních.
  • Blokovat po celém světě: Některý z držitelů autorských práv si nepřeje, aby se daná hudba na YouTube používala. Pokud zvolíte tuto hudbu, vaše video může být k dispozici pouze bez zvuku nebo nemusí být na YouTube dostupné vůbec.
  • Blokovat v některých zemích: Některý z držitelů autorských práv omezil seznam zemí, ve kterých může být daná hudba na YouTube dostupná. Pokud zvolíte tuto hudbu, v zemích, kde je blokována, nebude vaše video na YouTube k dispozici.

Upozornění: Držitelé autorských práv mohou nastavené zásady kdykoli změnit a za určitých okolností mohou také vydat pokyn k zastavení šíření. Stav videa se může v budoucnosti změnit (a může dojít i odstranění z YouTube), pokud vlastník autorských práv rozhodne ve vašem případě jinak nebo změní zásady týkající se hudby ve vašem videu. Další informace o systému Content ID

Tyto zásady neplatí mimo platformu YouTube a jiné postupy uplatňujeme také v případě, pokud se domníváme, že jste nahráli celé album nebo jeho významnou část. V případě dotazů na používání hudby se poraďte s kvalifikovaným právníkem.

Jak získat povolení k použití obsahu někoho jiného

Pokud máte v plánu použít ve videu materiál chráněný autorskými právy, zpravidla k tomu budete muset nejprve získat oprávnění. YouTube vám nemůže tato práva udělit a ani vám nejsme schopni pomoci najít a kontaktovat strany, které vám tato práva udělit mohou. Máte-li otázky ohledně používání materiálů chráněných autorskými právy, poraďte se s kvalifikovaným právníkem. YouTube také nabízí bezplatnou hudební knihovnu s hudbou, kterou mohou autoři videí na YouTube volně používat.

Prostudujte si informace o autorských právech k hudbě a správě nároků v systému Content ID.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?