Násilný a šokujúci obsah v reklamách

Vážime si rozmanitosť a úctu k druhým. Preto sa snažíme, aby používateľov neurážali ani nešokovali reklamy, web ani aplikácie nevhodné pre našu inzertnú sieť.

Tu je niekoľko príkladov obsahu, ktorý považujeme za násilný alebo šokujúci alebo tak môže pôsobiť:

 • vulgárny jazyk;
 • násilný jazyk;
 • diskriminačné výrazy alebo obrazový materiál;
 • desivý obrazový materiál;
 • explicitné obrázky alebo opisy telesného poranenia;
 • bezdôvodné telesné tekutiny alebo výlučky;
 • propagácie, ktoré pravdepodobne šokujú alebo vystrašia publikum;
 • propagácie, ktoré zarábajú na citlivých udalostiach.

Čo považujeme za šokujúce faktory vo videoreklamách:

 • video zobrazuje scény, ktoré obsahujú násilný alebo obrazový materiál, ktorý môže byť pre divákov šokujúci alebo znepokojujúci (napr. zobrazuje striekajúcu krv, sexuálne tekutiny, ľudské alebo zvieracie výlučky);
 • video zobrazuje názorné následky násilného činu;
 • zábery násilia alebo krvi sú ústredným motívom scény vo videu;
 • násilie zobrazené vo videu je realistické, ak je zasadené v dramatickom kontexte;
 • ďalšie faktory zahŕňajú uhol a zaostrenie kamery a jasnosť záberov vo videu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?