Làm quen với YouTube Originals

YouTube Originals mang đến cho bạn phim bộ và phim lẻ gốc có sự tham gia của các ngôi sao mà bạn yêu thích. Bạn có thể xem các bộ phim đã phát hành trên kênh YouTube Originals.  

Bạn có thể xem phim bộ và phim lẻ của YouTube Originals trên youtube.com hoặc trong ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. Nếu thoát khỏi YouTube khi đang xem phim lẻ hoặc một tập phim bộ, thì nội dung của bạn sẽ tiếp tục phát từ vị trí tạm dừng trong lần xem gần nhất.

Thành viên YouTube Premium có thể xem mọi nội dung trên YouTube Originals vì đã trả phí thành viên. Bạn có thể nhận biết nội dung nào trên YouTube Originals được cung cấp theo dịch vụ YouTube Premium khi thấy huy hiệu YouTube Premium bên dưới video. Phim bộ, phim lẻ và các tập phim được cung cấp trên YouTube Originals có thể khác nhau theo từng quốc gia.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua phim lẻ và phim bộ trên YouTube Originals ở một số quốc gia không có dịch vụ YouTube Premium. Nếu bạn ở quốc gia không có YouTube Premium, vui lòng kiểm tra xem có mua được phim mình muốn bằng ứng dụng Google Play Phim và TV hay không.

Các thành viên YouTube Premium có quyền xem phim miễn phí trên kênh YouTube Originals. Bạn có thể tìm thấy các bộ phim này trong YouTube TV trên tất cả các thiết bị của mình, trên youtube.com hoặc trong ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động.

Luôn nhận thông tin mới nhất

Hãy theo dõi blog của chúng tôi để luôn nhận được những thông tin mới nhất về nội dung gốc vừa mới phát hành. Đồng thời, hãy đăng ký kênh YouTube Originals để xem các đoạn video, đoạn giới thiệu ngắn và đoạn giới thiệu về các bộ phim của chúng tôi. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?