การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรายงานหลังโอนย้ายการเป็นเจ้าของช่อง

หากย้ายช่องของเจ้าของเนื้อหาคนหนึ่งไปยังอีกคน การดำเนินการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงความสามารถของคุณในการดูข้อมูลประสิทธิภาพใน YouTube Analytics และรายงานประสิทธิภาพที่ดาวน์โหลดได้ ตรวจสอบว่าเมตริกใดบ้างที่คุณเข้าถึงได้และไม่ได้ ก่อนจะย้ายช่องจากเจ้าของเนื้อหาคนหนึ่งไปยังอีกคน

โปรดทราบว่าข้อมูลต่อไปนี้ไม่มีให้บริการในช่องที่มี MCN ยกเว้นที่ระบุไว้ว่ามีให้บริการในช่องที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ MCN ช่องที่เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ MCN (O&O) จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ในขณะนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องที่แตกต่างกัน 2 ประเภทที่ MCN อาจมีในเครือข่าย YouTube ของตนเองได้

ก่อนจะย้ายช่อง: หากต้องการข้อมูลประสิทธิภาพที่ผ่านมา ให้ดาวน์โหลดรายงานที่ต้องการก่อนจะย้ายช่องไปยังเจ้าของเนื้อหาใหม่

YouTube Analytics และ API

ประเภทรายงาน เจ้าของเนื้อหาเก่า เจ้าของเนื้อหาใหม่ ระดับช่อง

ระดับเจ้าของเนื้อหา

(เรียนรู้เกี่ยวกับตัวกรองเนื้อหา)

ดูข้อมูลในอดีตได้จนถึงวันที่ดำเนินการโอนย้ายช่อง ดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ทำการโอนย้าย แต่ดูข้อมูลในอดีตไม่ได้ ไม่มี
รายได้โดยประมาณ

ข้อมูลช่องพาร์ทเนอร์มีให้บริการสำหรับ MCN (ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2016)

ดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ทำการโอนย้าย แต่ดูข้อมูลในอดีตไม่ได้

ข้อมูลมีให้บริการ (ตั้งแต่ 25 กรกฏาคม 2016) ในระยะเวลาที่ช่องอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube รวมถึงพาร์ทเนอร์ MCN

อัตราโฆษณาตามช่อง

ไม่สามารถดูได้อีกต่อไป

ดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ทำการโอนย้าย ไม่สามารถดูข้อมูลในอดีตได้

ดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ทำการโอนย้าย ไม่สามารถดูข้อมูลในอดีตได้

ข้อมูลอื่นๆ ต่อช่องหรือต่อวิดีโอ

ข้อมูลช่องพาร์ทเนอร์มีให้บริการสำหรับ MCN (ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2016)

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว จะดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ทำการโอนย้าย พาร์ทเนอร์เลือกดูข้อมูลที่ผ่านมาจากรายงานเวลาในการรับชมและรายงานการโต้ตอบได้ มีให้บริการข้อมูลในอดีตจากรายงานเวลาในการรับชมและรายงานการโต้ตอบ

 

หมายเหตุ: รายการวิดีโอ "500 อันดับสูงสุด" จะยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะมีการย้ายข้อมูลโดยละเอียดไปยังเจ้าของเนื้อหาใหม่แล้วก็ตาม

รายงานประสิทธิภาพและรายงาน CMS

ประเภทรายงาน เจ้าของเนื้อหาเก่า เจ้าของเนื้อหาใหม่ ระดับช่อง
รายงานประสิทธิภาพ ดูข้อมูลในอดีตได้จนถึงวันที่ดำเนินการโอนย้ายช่อง ดูข้อมูลได้ตั้งแต่ (และรวมถึง) วันที่ทำการโอนย้าย แต่ดูข้อมูลในอดีตไม่ได้ ไม่มี
รายงานวิดีโอ ไม่สามารถดูได้อีกต่อไป  ดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ดำเนินการโอนย้าย แต่อาจมีความล่าช้า และดูข้อมูลในอดีตไม่ได้ ไม่มี
รายงานการอ้างสิทธิ์ ไม่สามารถดูได้อีกต่อไป  ดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ดำเนินการโอนย้าย แต่อาจมีความล่าช้า และดูข้อมูลในอดีตไม่ได้ ไม่มี

 

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูข้อมูลของช่องที่ย้ายแบบเต็มรูปแบบสำหรับเดือนที่โอนย้าย คุณสามารถรวมรายงานประสิทธิภาพของเจ้าของเนื้อหาเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร