Ẩn hoặc hiển thị lượt thích và danh sách phát đã lưu

Bạn có thể hiển thị các hoạt động như nhấn nút thích một video hay đăng ký một kênh trong bản tin hoạt động của mình. Bạn cũng có thể chọn giữ những hoạt động này ở chế độ riêng tư.

Sau ngày 5 tháng 12, danh sách phát công khai "Video đã thích" của bạn sẽ chuyển sang chế độ riêng tư, nghĩa là chỉ mình bạn xem được danh sách phát này. Bạn vẫn có thể nhấn nút thích và xem số lượt thích của các video.
Tính năng này có trên iPhone và iPad.
  1. Trong ứng dụng YouTube, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
  2. Nhấn vào Kênh của bạn.
  3. Bên dưới ảnh hồ sơ, hãy nhấn vào CHỈNH SỬA KÊNH.
  4. Trong phần "Quyền riêng tư", hãy bật hoặc tắt từng hoạt động.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?