Ẩn hoặc hiển thị lượt thích và danh sách phát đã lưu

Bạn có thể hiển thị các hoạt động như nhấn nút thích một video hay đăng ký một kênh trong bản tin hoạt động của mình. Bạn cũng có thể chọn giữ những hoạt động này ở chế độ riêng tư.

Sau ngày 5 tháng 12, danh sách phát công khai "Video đã thích" của bạn sẽ chuyển sang chế độ riêng tư, nghĩa là chỉ mình bạn xem được danh sách phát này. Bạn vẫn có thể nhấn nút thích và xem số lượt thích của các video.

Nếu bạn tùy chỉnh bố cục của kênh:

  1. Đăng nhập vào kênh của bạn trên YouTube.
  2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn sau đó Cài đặt  .
  3. Ở bên trái, hãy chọn Bảo mật.
  4. Chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh từng hoạt động.
  5. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn không tùy chỉnh bố cục của kênh:

  1. Truy cập kênh của bạn.
  2. Bên dưới hình ảnh kênh, hãy nhấp vào Cài đặt hoặc biểu tượng .
  3. Trong phần "Bảo mật", hãy bật hoặc tắt từng hoạt động.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?