Výběr peněz neziskovými organizacemi na YouTube

Existuje řada nových způsobů, jak na YouTube získat prostředky na charitativní účely. S novou službou YouTube Giving budete moci využívat funkce ve Studiu pro autory a podporovat více než milion neziskových organizací. Tyto funkce jsou momentálně testovány ve verzi beta a jsou k dispozici všem autorům, kteří dříve prostřednictvím darovacích karet získali více než 5000 $.  V následujících měsících pak plánujeme přístup k této funkci rozšířit. Aktuální informace najdete v našem blogu pro autory.

Přijímání darů

Neziskové organizace ve Spojených státech amerických

Společnost Google za účelem výběru a distribuce darů spolupracuje s fondem Network for Good, neziskovou organizací pod dohledem dárců. 

Chcete-li mít možnost přijímat dary, musíte se prostřednictvím služby GuideStar přihlásit k získávání peněz od amerického neziskového fondu pod dohledem dárců Network for Good.

Nemusíte být členem fondu Network for Good, abyste mohli přijímat platby. Pokud u společnosti Network for Good nemáte účet, ale přihlásili jste se k přijímání plateb, bude vaší organizaci odeslán šek na adresu uvedenou v databázi IRS.

Přihlášení k přijímání darů

Než začnete: Zkontrolujte, zda má vaše organizace nárok na přijímání prostředků od fondu Network for Good. Zjistíte to v jejich databázi.

 • Pokud vaše organizace nárok má, najdete dárcovskou stránku své organizace. 
 • Pokud vaše organizace zatím nárok nemá, uvidíte chybu, jako např. „This charity has chosen to not receive funds from Network for Good.“ (Tato organizace se rozhodla nepřijímat prostředky od Fondu Network for Good.) Podle níže uvedených pokynů se přihlaste prostřednictvím služby GuideStar:

Pokyny k přihlášení prostřednictvím služby GuideStar

 1. Vytvořte si účet ve službě GuideStar, nebo se k již existujícímu účtu přihlaste.
 2. Přejděte na stránku Manage Nonprofit Profiles (Správa profilů neziskových organizací).
 3. Zadejte kód EIN své organizace (xx-xxxxxxx). Nezapomeňte v kódu uvést spojovník.
 4. Klikněte na možnost Request Permission (Žádost o povolení).
 5. Vyplňte povinná pole.
 6. Jakmile bude váš požadavek přijat, přihlaste se k účtu ve službě GuideStar.
 7. Přejděte na stránku Manage Nonprofit Reports (Správa záznamů neziskových organizací).
 8. Klikněte na název své organizace nebo na odkaz pro Edit form (Editovat formulář) v pravé části stránky.
 9. V tmavě modrém pruhu klikněte na možnost Confirm & Publish (Potvrdit a zveřejnit).
 10. V sekci podmínek programu zaškrtněte políčka:
  • I certify... (Potvrzuji…)
  • This organization... (Tato organizace…)
  • I accept... (Přijímám…)
 11. V sekci „Options for sharing“ (Možnosti sdílení) vyberte možnost „Yes, I want donors to be able to easily give to my organization through GuideStar partners like Network for Good and JustGive.“ (Ano, chci, aby dárci mohli snadno předávat dary mé organizaci prostřednictvím partnerů služby GuideStar, jako jsou Network for Good a JustGive.)
 12. Klikněte na možnost Finish and Publish (Dokončit a zveřejnit).
Načasování plateb

Převedení peněz vaší neziskové organizaci může trvat až 2 měsíce. Všechny dary přijaté v daný měsíc by měly být fondem Network for Good vyplaceny 15. dne následujícího měsíce.

Jste-li členem fondu Network for Good, můžete se podívat na informace o vyplácení ve svém účtu ve fondu Network for Good.

Pokud váš projekt za období vyplácení nezíská částku darů přesahující 10 USD, budou tyto dary převedeny do následujícího období vyplácení.

Změna poštovní adresy

Fond Network for Good odešle šek na adresu vaší organizace uvedenou v databázi IRS. Poštovní adresu upravíte následujícím způsobem:

 1. Vytvořte si účet ve službě Network for Good, nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
 2. Uveďte nebo změňte poštovní adresu své organizace. 

Tip: Máte též možnost vybrat si zasílání elektronických plateb, abyste se vyhnuli případným zpožděním spojeným s doručováním pošty.

Změna platební metody
 1. Vytvořte si účet ve službě Network for Good, nebo se k již existujícímu účtu přihlaste.
 2. Uveďte nebo změňte svou volbu platební metody (poštovní či elektronická). 

 

Na základě požadavků amerického úřadu IRS má fond Network for Good výhradní právní zodpovědnost nad veškerými přijatými dary. Pokud fond Network for Good nebude moci vybrané neziskové organizaci prostředky vyplatit, přidělí je dle svého uvážení jiné americké neziskové organizaci, která splňuje příslušná kritéria.

Časté dotazy ohledně profilů ve službě GuideStar

Jak mohu založit profil ve službě GuideStar?

Chcete-li založit profil ve službě GuideStar, musíte si nárokovat profil své organizace:

 1. Vytvořte si účet na webu GuideStar s použitím e-mailové adresy spojené s vaší organizací.
 2. V horní části stránky klikněte na možnost Update Nonprofit Profile (Upravit profil neziskové organizace).
 3. Klikněte na možnost Get Started Now (Začít).
 4. Zadejte identifikační číslo zaměstnavatele (EIN) vaší organizace. Nezapomeňte v kódu EIN uvést spojovník (xx-xxxxxxx).
 5. Klikněte na možnost Request Permission (Žádost o povolení).
 6. Vyplňte povinná pole a klikněte na možnost Submit Request (Odeslat žádost).

Vaše žádost bude posouzena během 1 až 2 pracovních dní. Jakmile dojde k potvrzení, obdržíte oznámení od služby GuideStar s informací, že jste Správcem neziskové organizace.

Jak mohu upravit logo své neziskové organizace?

Chcete-li přidat, odstranit či upravit logo, přihlaste se ke svému účtu na stránkách GuideStar a své logo změňte. Obrázky musí být jasné, zaostřené a s rozměrem nejméně 512 pixelů.

Jak mohu upravit název své neziskové organizace?
 1. Přihlaste se ke svému účtu ve službě GuideStar.
 2. V horní části stránky klikněte na možnost Update Nonprofit Profile (Upravit profil neziskové organizace).
 3. Klikněte na název své organizace.
 4. V sekci Basic Information (Základní informace) vlevo změňte název své neziskové organizace.
 5. Klikněte na možnost Publish Changes Now (Zveřejnit změny nyní) a vyjádřete souhlas se smluvními podmínkami služby GuideStar.
 6. Klikněte na možnost Finish and Publish (Dokončit a zveřejnit).

Změny se ve vašem profilu ve službě GuideStar projeví během 48 hodin.

Jak mohu získat informace o dárci?
Informace o dárci neziskovým organizacím v tuto chvíli neposkytujeme.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?