Přehrávat videa automaticky

Funkce automatického přehrávání usnadňuje na YouTube rozhodování, které video sledovat jako další. Po zhlédnutí videa na YouTube se automaticky přehraje jiné související video vybrané na základě historie sledování.

Upozorňujeme, že jste-li připojeni k mobilní síti a 30 minut nejste aktivní, další automatické přehrávání se nespustí. V síti Wi-Fi se automatické přehrávání zastaví po 4 hodinách. Když tedy na přehrávání zapomenete, nebude pokračovat do nekonečna.

Automatické přehrávání na mobilním zařízení

Na vašem mobilním zařízení s Androidem nebo iOS je automatické přehrávání zapnuto ve výchozím nastavení v aplikaci YouTube a ve webových prohlížečích.
Na konci videa přehrávač ukáže, co se bude přehrávat dál. Pokud na přehrávači videa přejdete dolů nebo začnete psát komentář či vyhledávací dotaz, další video se automaticky nepřehraje.
Tip: Na přehrávači můžete na konci videa kliknout na tlačítko Zrušit a zabránit automatickému přehrávání dalšího videa.

Vypnutí automatického přehrávání

Pokud chcete automatické přehrávání vypnout:

 1. Přejděte na stránku sledování jakéhokoli videa.
 2. V horní části přehrávače klepněte na přepínač automatického přehrávání a nastavte ho na Vypnuto .

Poznámka: Automatické přehrávání zůstane vypnuté, dokud ho znovu nezapnete. Znovu ho zapnete klepnutím na stejný přepínač a jeho přepnutím na Zapnuto .

Automatické přehrávání na počítači

Pokud používáte YouTube na počítači, automatické přehrávání je ve výchozím nastavení zapnuto.
Na konci videa přehrávač ukáže, co se bude přehrávat dál. Pokud na přehrávači videa přejdete dolů nebo začnete psát komentář či vyhledávací dotaz, další video se automaticky nepřehraje.
Tip: Na konci videa můžete na přehrávači kliknutím na tlačítko Zrušit zabránit automatickému přehrávání dalšího videa.

Vypnutí automatického přehrávání

Pokud chcete automatické přehrávání vypnout:

 1. V přehrávači klikněte na Nastavení .
 2. Kliknutím na přepínač automatického přehrávání ho přepnete do polohy Vypnuto .

Další možnosti:

 1. Na stránce sledování videa přejděte do části Další v pořadí..
 2. Kliknutím na přepínač automatického přehrávání ho přepnete do polohy Vypnuto .

Poznámka: Automatické přehrávání zůstane vypnuté, dokud ho znovu nezapnete. Znovu ho zapnete klepnutím na stejný přepínač a jeho přepnutím na Zapnuto .

Automatické přehrávání v televizi

Automatické přehrávání v aplikaci YouTube na televizi

Pokud chcete změnit nastavení automatického přehrávání v aplikaci YouTube na televizi:

 1. Spusťte aplikaci YouTube v televizi.
 2. Přejděte na Nastavení .
 3. Posuňte se na možnost Automatické přehrávání.
 4. Kliknutím na políčko automatického přehrávání funkci zapněte nebo vypněte.

Automatické přehrávání při odesílání do televize

Pokud máte telefon nebo tablet připojený k televizi, můžete automatické přehrávání ovládat i přes něj.

 1. Připojte své mobilní zařízení k televizoru a vyberte video, které chcete přehrát.
 2. Klepnutím na ovládací panel v dolní části obrazovky rozbalte frontu a zobrazte si nastavení automatického přehrávání.
 3. Automatické přehrávání ovládáte pomocí přepínače.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?