Автоматично пускане на видеоклипове

Функцията за автоматично пускане в YouTube ви улеснява да изберете какво да гледате след текущия клип. След края на всеки видеоклип в YouTube ще пускаме автоматично друго сродно съдържание въз основа на историята ви на гледане.

Имайте предвид, че за да възпрепятстваме дълги сесии на автоматично пускане, използваме следните мерки:

 • Автоматичното пускане не стартира, ако използваното устройство е свързано с мобилна мрежа и е неактивно в продължение на 30 минути.
 • При Wi-Fi автоматичното пускане спира след 4 часа.

Автоматично пускане на мобилно устройство

Автоматичното пускане е включено по подразбиране за:
 • мобилни уеб браузъри;
 • приложението YouTube на мобилни устройства с Android;
 • приложението YouTube на iPhone и iPad.

В края на съответния видеоклип във видеоплейъра ще се покаже какво ще се възпроизведе след това. Ако превъртите надолу след видеоплейъра или въведете нещо, като коментар или заявка за търсене, следващият видеоклип няма да се пусне автоматично.

Съвет: В края на видеоклипа можете да докоснете Отказ във видеоплейъра, за да спрете автоматичното пускане на следващия видеоклип.

Изключване на автоматичното пускане

Ако искате да изключите автоматичното пускане:

 1. Отворете страницата за гледане на съответния видеоклип.
 2. В горната част на видеоклипа докоснете превключвателя до автоматичното пускане, за да го зададете на Изкл. .

Забележка: Автоматичното пускане ще остане изключено, докато отново не го включите. За да го включите, отново докоснете превключвателя до автоматичното пускане, за да го зададете на Вкл. .

Автоматично пускане на компютър

Ако сте в YouTube на компютъра си, автоматичното пускане е включено по подразбиране.
В края на съответния видеоклип във видеоплейъра ще се покаже какво ще се възпроизведе след това. Ако превъртите надолу след видеоплейъра или въведете нещо, като коментар или заявка за търсене, следващият видеоклип няма да се пусне автоматично.
Съвет: В края на видеоклипа можете да кликнете върху Отказ във видеоплейъра, за да спрете автоматичното пускане на следващия видеоклип.

Изключване на автоматичното пускане

Ако искате да изключите автоматичното пускане:

 1. Отворете страницата за гледане на съответния видеоклип.
 2. В долната част на видеоплейъра кликнете върху превключвателя до автоматичното пускане, за да го зададете на Изкл. .

Забележка: Автоматичното пускане ще остане изключено, докато отново не го включите. За да го включите, отново кликнете върху превключвателя до автоматичното пускане, за да го зададете на Вкл. .

Автоматично пускане на телевизор

Автоматично пускане в приложението YouTube на телевизор

За да промените настройките за автоматичното пускане в приложението YouTube на телевизор:

 1. Отворете приложението YouTube на телевизора си.
 2. Отворете Настройки .
 3. Превъртете до Автоматично пускане.
 4. Кликнете върху полето „Автоматично пускане“, за да включите или изключите функцията.

Автоматично пускане при предаване към телевизор

Ако свържете телефон или таблет към телевизора си, можете да използвате съответното устройство, за да управлявате автоматичното пускане.

 1. Свържете мобилното и телевизионното си устройство и изберете видеоклип, който да пуснете.
 2. Докоснете лентата с контроли в долната част на екрана, за да разгънете опашката и да прегледате настройките за автоматично пускане.
 3. Използвайте превключвателя, за да изключите автоматичното пускане.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?