Video YouTube thiếu tùy chọn chất lượng trên trình duyệt này

Video YouTube có nhiều định dạng và độ phân giải khác nhau. Tuy nhiên, một số trình duyệt không hỗ trợ các định dạng video mới hơn hoặc các tùy chọn chất lượng. Điều này có nghĩa là những trình duyệt này có thể chỉ có một hoặc hai định dạng video để chọn. Bạn nên nâng cấp trình duyệt hoặc hệ điều hành để có trải nghiệm xem tốt nhất.

Dưới đây là một số kết hợp trình duyệt và hệ điều hành hỗ trợ định dạng video có chất lượng cao của YouTube:

  • Google Chrome (tất cả các hệ điều hành)
  • MS Edge 
  • Safari trên Mac OS X 10.10 trở lên
  • Firefox trên Windows 7 trở lên và trên Mac OS X 10.10 trở lên

Lưu ý: Có thể không phải tất cả các độ phân giải đều áp dụng được cho các video mới tải lên.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?