DUK apie „YouTube Giving“

Naudodami „YouTube Giving“ kūrėjai gali paremti jiems svarbią labdaringą iniciatyvą. Reikalavimus atitinkantys kanalai lėšas ne pelno organizacijoms gali rinkti prie vaizdo įrašų ir tiesioginių srautų pridėję mygtuką „Paaukoti“. Žiūrintieji gali aukoti tiesiai vaizdo įrašo žiūrėjimo puslapyje arba tiesioginiame pokalbyje. 

Aukotojų DUK

Vaizdo įrašo žiūrėjimo puslapyje matau mygtuką „Paaukoti“. Kaip jis veikia? Kas yra „Live Chat Donations“?

Kūrėjui prie tiesioginio srauto ar premjeros su įgalintu tiesioginiu pokalbiu pridėjus lėšų rinkimo akciją, žiūrintieji tiesioginiame pokalbyje matys mygtuką „Paaukoti“. Aukodamas per „Live Chat Donations“, žiūrintysis gali pasirinkti, kad tiesioginiame pokalbyje prie paaukotos sumos būtų pateiktas jo vardas. Sužinokite daugiau apie „Live Chat Donations“

Kuriose šalyse ir regionuose veikia „YouTube Giving“?

Šiuo metu galite paaukoti, jei esate vienoje iš toliau nurodytų šalių arba regionų.

 • Argentina
 • Austrija
 • Bolivija
 • Kanada
 • Kolumbija
 • Kroatija
 • Čekija
 • Estija
 • Prancūzija
 • Vokietija
 • Gana
 • Honkongas
 • Islandija
 • Indonezija
 • Airija
 • Izraelis
 • Italija
 • Kuveitas
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Meksika
 • Juodkalnija
 • Nyderlandai
 • Naujoji Zelandija
 • Peru
 • Filipinai
 • Lenkija
 • Rumunija
 • Serbija
 • Slovakija
 • Ispanija
 • Šveicarija
 • Taivanas
 • Tailandas
 • Turkija
 • Jungtinė Karalystė
 • JAV
Ar galiu išskaityti paaukotą sumą iš apmokestinamųjų pajamų?

Čia pateikiama informacija apie aukotojams taikomus mokesčius pagal vietovę. 

Kokia mano paaukotos sumos dalis teks ne pelno organizacijai?

Ne pelno organizacijai teks 100 proc. jūsų paaukotų pinigų. „YouTube“ taip pat padengs kredito kortelės operacijos mokesčius.

Ar galiu susigrąžinti paaukotas lėšas?

Savanoriškai ne pelno organizacijoms paaukotos lėšos nėra grąžinamos. Jei kilo problemų atliekant mokėjimą, galite susisiekti su palaikymo komanda.

Kokią informaciją bendrinate su ne pelno organizacijomis, kai paaukoju?

Jums paaukojus pinigų, jūsų kontaktinė informacija nėra bendrinama su ne pelno organizacija ar kūrėju. Jei aukodami tiesioginiame pokalbyje pasirenkate, kad aukojimas būtų viešas, tiesioginį srautą teikiantis kūrėjas gali matyti jūsų paskyros pavadinimą ir kiek paaukojote. Sužinokite daugiau, kaip naudojama jūsų informacija
Kas yra naudotojo, įmonės ir ne šioje svetainėje paaukoti pinigai?
 • Naudotojų paaukoti pinigai: „YouTube“ naudotojų paaukotos lėšos.
 • Įmonės paaukoti pinigai: „YouTube“ arba kitos įmonės paaukotos lėšos, kaip patvirtina ne pelno organizacija.
 • Ne šioje svetainėje paaukoti pinigai: vykdant atitinkamą kampaniją ne „YouTube“, o kitoje svetainėje organizatoriaus surinktos ir ne pelno organizacijos patvirtintos lėšos.
Kaip įmonės prideda antra tiek?
Jei įmonė pasižadėjo pridėti antra tiek nuo paaukotos sumos, tuomet nuo kiekvieno dolerio, lėšų rinkimo akcijai paaukoto spustelėjus „YouTube“ aukojimo mygtuką, ji papildomai paaukos vieną dolerį. Papildomai bus aukojama tol, kol bus pasiekta nustatyta papildomo aukojimo suma, arba iki kampanijos pabaigos (priklauso nuo to, kuri riba pasiekiama anksčiau).

DUK kūrėjams ir apie lėšų rinkimo akcijas

Kaip kanale įgalinti „YouTube Giving“?

Pamažu pristatome „YouTube Giving“ tinkamuose kanaluose JAV, JK ir Kanadoje. Kai jūsų kanalas bus tinkamas funkcijai „YouTube Giving“, gausite pranešimą „YouTube Studio“ informacijos suvestinėje.

Pateikiau užklausą dėl ne pelno organizacijos, kurią noriu paremti. Kiek laiko truks jos įtraukimas?

Per kelias dienas atsiųsime jums el. laišką, kuriame informuosime apie užklausos būseną. Kartais užklausų vykdymas gali trukti iki 5 darbo dienų. 

Matau, kad galiu naudoti „YouTube Giving“. Kaip sukonfigūruoti funkciją?

Kas yra bendruomenės lėšų rinkimo akcijos?

Bendruomenės lėšų rinkimo akcijos leidžia kartu su kitais kūrėjais rinkti lėšas vienai iniciatyvai. Sužinokite, kaip sukurti arba prisijungti prie bendruomenės lėšų rinkimo akcijos.

Kas nutiko „Super Chat for Good“?

Funkcija „Super Chat for Good“ pakeista funkcija „Live Chat Donations“. Kūrėjai savo tiesioginiuose srautuose ir toliau galės priglobti lėšų rinkimo akcijas, o žiūrintieji toliau galės tiesiogiai aukoti pokalbio lange. Siekiant išvengti painiavos, tiesioginiuose srautuose, kuriuose veikia aukojimo funkcija, „Super Chat“ ir „Super Sticker“ bus išjungti. Kai veikia „Live Chat Donations“, galite stebėti žiūrinčiųjų aukojamas sumas naudodami Tiesioginių įvykių valdymo kambario žiūrinčiųjų veiklos valdiklį
Norėdami įgalinti „Live Chat Donations“, pridėkite suplanuotą tiesioginį srautą prie lėšų rinkimo akcijos. Sužinokite, kaip sukonfigūruoti „YouTube Giving“ lėšų rinkimo akciją. Kai tiesioginiame sraute veiks tiesioginis pokalbis, pokalbyje bus matoma aukojimo piktograma . Kai tiesioginiame sraute tiesioginis pokalbis neveiks, šalia srauto arba po juo bus pateiktas mygtukas „Paaukoti“.

Ar iš vaizdo įrašų arba tiesioginių srautų, kuriuose veikia lėšų rinkimo akcija, galiu gauti pajamų? 

Prie vaizdo įrašų ir tiesioginių srautų pridėta lėšų rinkimo akcija skelbimams įtakos nedaro. Siekiant išvengti painiavos, funkcijos „Super Chat“ ir „Super Sticker“ tiesioginiuose srautuose įjungus „Live Chat Donations“ neveikia. Kūrėjai gali siūlyti tik nariams skirtą tiesioginį pokalbį kartu su mygtuku „Paaukoti“.
Kaip ne pelno organizacijos gauna paaukotas sumas?

„Google“ užsakymu paaukotas sumas renka ir skirsto „Google“ partneris „Network for Good“. Ne pelno organizacija gauna 100 proc. paaukotos sumos, o „YouTube“ sumoka operacijos mokesčius. Vadovaujantis JAV IRS reikalavimais, „Network for Good“ turi išskirtinę teisinę galią kontroliuoti gautas aukas. Atminkite: jei „Network for Good“ negalės išmokėti lėšų „YouTube“ kūrėjo pasirinktai ne pelno organizacijai, „Network for Good“ perves lėšas alternatyviai kriterijus atitinkančiai JAV ne pelno organizacijai. Sužinokite daugiau, kaip „Network for Good“ išmoka lėšas

Kas bus, jei ne pelno organizacija, kuriai skirta mano auka, nebeatitiks kriterijų?

Jei dėl bet kokių priežasčių „Google“ partneris – fondas „Network for Good“, kuriame aukotojai turi patariamąjį balsą, negalės išmokėti lėšų už projektą nurodytai ne pelno organizacijai (įskaitant atvejus, kai ji nebus 501 straipsnio c dalies 3 punkto kriterijus atitinkanti JAV organizacija), „Google“ kartu su „Network for Good“ parinks alternatyvią kriterijus atitinkančią ne pelno organizaciją.
Kaip peržiūrėti paaukotas sumas tiesioginiame pokalbyje?
Paaukotos sumos bus rodomos pokalbio lange. Be to, tiesioginiame pokalbyje aukojamas sumas realiuoju laiku galite stebėti naudodami Tiesioginių įvykių valdymo kambario žiūrinčiųjų veiklos valdiklį

 Ne pelno organizacijų DUK

Kokioms ne pelno organizacijoms galima rinkti lėšas naudojantis „YouTube Giving“?
Kad ne pelno organizacija galėtų gauti lėšų iš „YouTube Giving“ lėšų rinkimo akcijos, turi būti tenkinami toliau nurodyti reikalavimai.
 • Kūrėjas turi pateikti dėl jos užklausą.
 • Ji turi būti užregistruota JAV pagal 501 straipsnio c dalies 3 punktą.
 • Ji turi būti „Google“ ne pelno organizacijoms tinklo narė.
 • Ji turi vadovautis „YouTube“ pajamų gavimo politika ir „YouTube“ platformoje, ir kitur. Tai apima „YouTube“ bendruomenės gairių laikymąsi.

Kur galiu sužinoti daugiau apie lėšų rinkimą ne pelno organizacijai „YouTube“ platformoje? 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?