Quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận bằng bộ tính năng YouTube Từ thiện

Bộ tính năng YouTube Từ thiện được xây dựng để tăng cường cách người sáng tạo và người hâm mộ tham gia vào hoạt động từ thiện trên YouTube. Một số video và sự kiện trực tiếp có tùy chọn quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận mà người sáng tạo video đang ủng hộ.

YouTube chi trả toàn bộ phí giao dịch, do đó, 100% số tiền mà bạn quyên góp sẽ được chuyển đến tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện. Google không thể hoàn lại các khoản quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận. Hãy đọc phần Các câu hỏi thường gặp về YouTube Từ thiện của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Cách quyên góp

Nút đóng góp

Một số người sáng tạo để nút đóng góp hiển thị bên cạnh video và sự kiện trực tiếp. Để quyên góp, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến video có nút đóng góp, sau đó:

  1. Chọn ĐÓNG GÓP.
  2. Chọn số tiền mà bạn muốn đóng góp sau đó TIẾP TỤC.
  3. Chọn phương thức thanh toán.
  4. Nhấp vào nút ĐÓNG GÓP sau đó Xong.

Cả tổ chức phi lợi nhuận lẫn người sáng tạo video đó đều sẽ không nhìn thấy thông tin liên hệ của bạn.

Bạn sẽ nhận được biên lai qua email khi chúng tôi xử lý xong khoản thanh toán của bạn.

Quyên góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp

Về phương thức quyên góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp, chúng tôi đã thay thế Super Chat từ thiện bằng tính năng Quyên góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Khi một người sáng tạo gây quỹ trên sự kiện trực tiếp và đã bật tính năng trò chuyện trực tiếp thì bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng đóng góp trong cuộc trò chuyện đó.

Cách quyên góp:

  1. Chọn biểu tượng đóng góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Bạn phải xoay thiết bị di động sang chế độ dọc thì mới có thể thấy cuộc trò chuyện trực tiếp.
  2. Chọn mức quyên góp hoặc chọn Khác để nhập số tiền khác.
  3. Chọn Tôi muốn thông tin về khoản quyên góp của mình được chia sẻ công khai để hiển thị tên tài khoản của bạn trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Nếu không chọn mục này thì khoản quyên góp của bạn sẽ hiển thị với tên “Ẩn danh”.
  4. Chọn ĐÓNG GÓP.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc quyên góp.
Lưu ý: Nếu không muốn tên tài khoản của bạn hiển thị bên cạnh khoản quyên góp thì bạn phải bỏ chọn hộp bên cạnh mục Tôi muốn thông tin về khoản quyên góp của mình được chia sẻ công khai.

Bạn sẽ nhận được biên lai qua email khi chúng tôi xử lý xong khoản quyên góp của bạn.

Thông tin về thuế liên quan đến khoản quyên góp của bạn

Tìm hiểu thêm về thông tin thuế trong Trung tâm trợ giúp về khoản quyên góp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?