Quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận trên YouTube

YouTube Từ thiện là bộ tính năng dành riêng cho việc tăng cường cách người sáng tạo và người hâm mộ tham gia vào hoạt động từ thiện trên YouTube. 

Hiện nay, các tính năng này chỉ dành cho một nhóm nhỏ những người sáng tạo. Bạn có thể quyên góp cho các tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký ở Hoa Kỳ theo mục 501(c)(3) thông qua video và sự kiện trực tiếp của những người sáng tạo tham gia gây quỹ, bằng cách sử dụng nút "Đóng góp" và tính năng quyên góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng phạm vi cung cấp các tính năng này cho nhiều người sáng tạo hơn trong thời gian tới.

YouTube chi trả toàn bộ phí giao dịch, do đó, 100% số tiền mà bạn gây quỹ sẽ được chuyển đến tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện. Lưu ý rằng các khoản quyên góp tự nguyện cho tổ chức phi lợi nhuận là khoản không hoàn lại. Tìm hiểu thêm về chính sách hoàn tiền hoặc đọc phần Câu hỏi thường gặp về khoản quyên góp.

Cách quyên góp

Nút "Đóng góp"

Một số người sáng tạo có nút "Đóng góp" hiển thị bên cạnh video hoặc sự kiện trực tiếp. Để quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận mà họ đang gây quỹ, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến video có nút "Đóng góp", sau đó:

  1. Chọn ĐÓNG GÓP.
  2. Chọn số tiền mà bạn muốn quyên góp sau đó TIẾP TỤC.
  3. Chọn phương thức thanh toán.
  4. Nhấp vào ĐÓNG GÓP sau đó Xong.

Cả tổ chức phi lợi nhuận lẫn người sáng tạo video đó đều sẽ không nhìn thấy thông tin liên hệ của bạn.

Bạn sẽ nhận được biên lai qua email khi chúng tôi xử lý xong khoản thanh toán của bạn. Đối với mỗi giao dịch, bạn sẽ thấy một hàng trên biên lai thẻ tín dụng cho biết rằng bạn đã quyên góp qua "Network for Good" hoặc "Charitable Giving".

Quyên góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp

Chúng tôi đã thay thế phương thức quyên góp thông qua cuộc trò chuyện trực tiếp, chuyển từ tính năng Super Chat từ thiện sang tính năng quyên góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Khi người sáng tạo gây quỹ trên sự kiện trực tiếp có tính năng trò chuyện trực tiếp thì bạn sẽ nhìn thấy nút "Đóng góp"  trong cuộc trò chuyện và thông tin về chiến dịch gây quỹ bên cạnh video.  

Cách quyên góp:

  1. Chọn nút Đóng góp trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Bạn phải nhìn thấy được cuộc trò chuyện trực tiếp đó và đặt thiết bị di động ở chế độ dọc.
  2. Chọn mức quyên góp hoặc chọn Khác để nhập số tiền khác. 
  3. Chọn Tôi muốn thông tin về khoản quyên góp của mình được chia sẻ công khai để hiển thị tên người dùng của bạn trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Nếu không chọn mục này thì khoản quyên góp của bạn sẽ hiển thị với tên “Ẩn danh”.
  4. Chọn ĐÓNG GÓP.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc quyên góp.
Lưu ý: Nếu không muốn tên người dùng của bạn hiển thị bên cạnh khoản quyên góp thì bạn phải bỏ chọn hộp bên cạnh mục Tôi muốn thông tin về khoản quyên góp của mình được chia sẻ công khai

Dù quyên góp theo cách nào, bạn cũng sẽ nhận được biên lai qua email khi chúng tôi xử lý xong khoản tiền bạn quyên góp. Đối với mỗi giao dịch, bạn sẽ thấy mục hàng trên biên lai thẻ tín dụng cho biết rằng bạn đã đóng góp qua "Network for Good" hoặc "Charitable Giving".

Thông tin thuế về khoản đóng góp của bạn

Hãy tìm hiểu về thông tin thuế trong phần Câu hỏi thường gặp về khoản đóng góp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?