ยกเลิก หยุดชั่วคราว หรือกลับมาใช้งานการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน


ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อยกเลิกหรือหยุดการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินไว้ชั่วคราว หากตอนนี้คุณอยู่ระหว่างหยุดการเป็นสมาชิกไว้ชั่วคราว ให้ดูวิธีการกลับมาสมัครใช้บริการอีกครั้ง

หากยกเลิกการเป็นสมาชิกระหว่างทดลองใช้ฟรี การเป็นสมาชิกช่วงทดลองใช้จะไม่เปลี่ยนไปเป็นการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ฟรี แต่คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงต่อไปจนกว่าช่วงทดลองใช้จะสิ้นสุด

วิธียกเลิกการเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium

ยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน

 
 1. แตะรูปโปรไฟล์ > การเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
 2. แตะการเป็นสมาชิกที่ต้องการยกเลิก
 3. แตะดำเนินการต่อเพื่อยกเลิก
 4. เลือกเหตุผลในการยกเลิกและแตะถัดไป
 5. แตะใช่ ยกเลิก

หากมีปัญหาในการยกเลิก

ตรวจสอบว่าด้านล่างมีข้อใดตรงกับกรณีของคุณ

 1. ในกรณีที่ Apple เรียกเก็บเงินคุณ คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินได้จากบัญชี iTunes หากเข้าร่วมจากแอป YouTube สำหรับ iOS
 2. ในกรณีที่ Google Play Music เรียกเก็บเงินคุณ คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ในการตั้งค่าบัญชี Google Play Music หากเข้าถึงการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินผ่านการสมัครรับข้อมูล Google Play Music
 3. คุณได้ยกเลิกไปแล้ว คุณจะตรวจสอบได้จากช่อง "สถานะ" ใน youtube.com/paid_memberships
หมายเหตุ
 • เมื่อเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกจากคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มรอบการเรียกเก็บเงินแต่ละรอบจนกว่าจะยกเลิก
 • เมื่อยกเลิกการเป็นสมาชิก ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินอีกนอกจากคุณจะสมัครรับข้อมูลอีกครั้ง ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินจะยังคงใช้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงิน

วิธีหยุดการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินชั่วคราว

หยุดชั่วคราวเลย

 

 1. แตะรูปโปรไฟล์ > การเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
 2. แตะการเป็นสมาชิกที่ต้องการหยุดชั่วคราว
 3. แตะปิดใช้งาน
 4. แตะหยุดชั่วคราวแทน
 5. เลือกจำนวนเดือนที่ต้องการหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราวด้วยแถบเลื่อน แล้วแตะหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราว

เรื่องที่ควรทราบเมื่อหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราว

 • เมื่อหยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราว คุณเลือกระยะเวลาการหยุดชั่วคราวได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 เดือน
 • การเป็นสมาชิกจะหยุดชั่วคราวหลังจากสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินรอบปัจจุบัน
 • ขณะที่หยุดการเป็นสมาชิกชั่วคราว คุณ (และสมาชิกในครอบครัวในแผน) จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ของ YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium ไม่ได้
 • คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกระหว่างที่หยุดชั่วคราวได้ทุกเมื่อ
 • หากคุณสมัครใช้บริการ YouTube Premium ระบบจะเก็บวิดีโอหรือเพลงที่ดาวน์โหลดไว้ แต่คุณจะเข้าถึงวิดีโอหรือเพลงที่ดาวน์โหลดไว้ไม่ได้จนกว่าจะกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้ง
 • หากคุณสมัครใช้บริการ YouTube Music Premium ระบบจะยังคงเก็บเพลงที่คุณเคยดาวน์โหลด แต่คุณจะเข้าถึงเพลงที่ดาวน์โหลดไว้ไม่ได้จนกว่าจะกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้ง
 • เมื่อสถานะหยุดชั่วคราวสิ้นสุดลง ระบบจะเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในราคารายเดือนตามปกติสำหรับบริการในเดือนใหม่ และวันที่ดังกล่าวจะกลายเป็นวันที่เรียกเก็บเงินใหม่
 • คุณอาจยกเลิกการหยุดชั่วคราวและกลับมาใช้งานการเป็นสมาชิกอีกครั้งได้ทุกเมื่อก่อนวันที่กำหนดไว้ โดยไปที่ YouTube บนเว็บเบราเซอร์หรือใช้แอป YouTube

วิธีกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้ง

กลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้ง

 1. แตะรูปโปรไฟล์ > การเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
 2. แตะการเป็นสมาชิกที่คุณต้องการให้กลับมาทำงานอีกครั้ง
 3. แตะกลับมาเป็นสมาชิก
 4. แตะกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร