Staňte sa členom kanála na YouTube

Členstvo v kanáli v aplikácii a na hlavnom webe YouTube umožňuje kupovať si formou opakovaných mesačných platieb verejné odznaky, emodži a prístup k výhodám od autora, ktoré môže kanál priebežne ponúkať.

Ceny za členstvo sa môžu líšiť v závislosti od krajiny či regiónu alebo platformy, ktorú používate.

Získanie, zmena úrovne alebo zrušenie členstva

Získanie členstva v kanáli

Získajte členstvo v kanáli, ktorý patrí ku kanálom na hlavnom webe a v aplikácii YouTube.
 1. Prejdite na youtube.com alebo otvorte aplikáciu YouTube.
 2. Prejdite na kanál autora alebo video nahrané autorom, ktorého chcete podporovať, a pozrite sa, či má vo svojom kanáli povolené členstvá.
 3. Kliknite na Pristúpiť.
 4. Podľa pokynov zadajte platobné údaje.
 5. Kliknite na Kúpiť.

Po dokončení transakcie sa vám zobrazí oznámenie s uvítaním.

Zmena úrovne členstva

Prechod na vyššiu úroveň

 1. Prejdite na stránku kanála, v ktorom chcete zmeniť úroveň členstva, a kliknite na Výhody.
 2. Vyberte úroveň, ku ktorej sa chcete pripojiť a potom Zmeniť úroveň.
 3. Vyberte Prejsť na vyššiu úroveň.
 4. Po nákupe okamžite získate prístup k vyššej úrovni. 
  1. Poznámka k cenám: Naúčtuje sa vám iba rozdiel medzi cenami jednotlivých úrovní, ktorý sa upraví za zostávajúce dni v aktuálnom fakturačnom cykle. 
  2. Príklad: Ak platíte 4,99 USD a prejdete na vyššiu úroveň 9,99 USD, pričom do nasledujúcej platby zostáva polovica mesiaca, na zvyšok mesiaca sa vám naúčtuje (9,99 USD – 4,99 USD) X (0,5) = 2,50 USD.  
 5. Dátum mesačnej fakturácie sa z dôvodu prechodu na vyššiu úroveň nezmení.

Prechod na nižšiu úroveň

 1. Prejdite na stránku kanála, v ktorom chcete zmeniť úroveň členstva, a kliknite na Výhody.
 2. Vyberte úroveň, ku ktorej sa chcete pripojiť a potom Zmeniť úroveň.

Podrobnosti o fakturácii a prístupe pri prechode na nižšiu úroveň

 • Dátum mesačnej fakturácie sa z dôvodu prechodu na nižšiu úroveň nezmení.
 • Až do najbližšieho dátumu fakturácie budete mať prístup k pôvodnej úrovni.
 • Pri ďalšej platbe sa vám naúčtuje nová, nižšia cena.
 • Ak autor ponúka vernostné odznaky, udelený odznak za doterajšie trvanie členstva vám zostane.

Ak autor ponúka vernostné odznaky, udelený odznak za doterajšie trvanie členstva vám zostane.

Zrušenie členstva v kanáli
Kliknutím na Výhody na stránke kanála otvorte obrazovku správy členstva a potom vyberte Nastavenia   kliknite na Ukončiť členstvo a výhody.
Členstvo môžete kedykoľvek zrušiť aj vykonaním týchto krokov v počítači:
 1. Prejdite na youtube.com/paid_memberships.
 2. Kliknite na Zobraziť predošlé nákupy.
 3. Vyberte Spravovať nákupy a vrátenia peňazí.
 4. Vyhľadajte členstvo, ktoré chcete zrušiť a potom vyberte Ukončiť členstvo.

Informácie o platbách a fakturácii

Informácie o fakturácii

Noví a existujúci členovia

Keď máte aktívne platené členstvo, príslušný poplatok sa vám automaticky naúčtuje na začiatku každého mesačného fakturačného cyklu.

Zrušené členstvá

Po zrušení plateného členstva v kanáli sa vám už nebudú účtovať poplatky, pokiaľ členstvo znova neaktivujete. Výhody pre členov budete mať k dispozícii do konca daného fakturačného obdobia.

Opätovne aktivované členstvá

Členstvo môžete kedykoľvek znova aktivovať. Ak ho aktivujete ešte v rámci toho istého fakturačného cyklu, poplatok sa vám naúčtuje až po skončení aktuálneho fakturačného cyklu.

Aktualizácia platobných údajov

Ak chcete zmeniť kreditnú kartu, ktorou platíte za členstvo, vo svojom účte Google prejdite do časti Moje odbery. Najskôr však možno budete musieť do účtu Google pridať novú kartu.
Keď máte aktívne platené členstvo, príslušný poplatok sa vám automaticky naúčtuje na začiatku každého mesačného fakturačného cyklu. Najbližší dátum fakturácie si môžete pozrieť na youtube.com/purchases, kde tiež môžete spravovať svoje členstvo.

Ako ovplyvňujú pozastavené členstvá v kanáli vaše platby

Vysvetlenie pozastaveného režimu

Niekedy sa členstvá v kanáli uvedú do pozastaveného režimu. Stane sa to napríklad vtedy, keď kanál zmení multikanálovú sieť alebo dostane viacero sankcií za porušenie pokynov pre komunitu. V pozastavenom režime má kanál zakázané speňažovanie prostredníctvom členstiev. Tento stav býva často len prechodný. Kanál v pozastavenom režime nemôže poskytovať výhody ani iné odmeny.

Informácie o platbách

Ak ste aktívnym platiacim členom kanála, ktorý je v pozastavenom režime, pozastavia sa aj vaše pravidelné mesačné platby, fakturačný cyklus a prístup k členstvám.

Keď sa v kanáli obnovia členstvá, platiaci členovia, ktorí boli pred pozastavením aktívni, začnú znova dostávať výhody pre členov a obnovia sa aj ich mesačné opakované platby.

Členstvá môžu byť v kanáli pozastavené najviac 90 dní. Po tomto čase sa členstvá aj mesačné opakované platby členov zrušia.

Ako ovplyvňujú zrušené členstvá v kanáli vaše platby

Ak kanál zruší funkciu členstiev alebo k nej stratí prístup (napríklad prestane byť súčasťou Partnerského programu YouTube), okamžite sa zrušia všetky mesačné opakované platby aj prístup k všetkým výhodám pre členov. Divákom, ktorí boli v čase zrušenia aktívnymi platiacimi členmi, bude automaticky vrátená platba za členstvo v danom kanáli za posledný mesiac.

Vrátenie peňazí za členstvo v kanáli

Platby za členstvo v kanáli sú nevratné. Ak si vo svojom účte všimnete neoprávnený poplatok za členstvo alebo máte iný problém, kontaktujte náš tím podpory.

Zdieľanie výnosov z členstiev v kanáli s autormi

Autori dostávajú 70 % výnosov z členstiev oficiálne evidovaných Googlom po odpočítaní miestnej dane a iných poplatkov (v závislosti od krajiny a platformy používateľov). Poplatky za spracovanie platieb (vrátane poplatkov za kreditné karty) momentálne znáša YouTube.

Používanie a správa výhod členstva

Výhody členstva v kanáli pre všetkých členov

Keď sa stanete členom, získate prístup k určitým výhodám. V závislosti od úrovne, ku ktorej sa pripojíte, získate rôzne výhody: 
 • exkluzívny členský odznak viditeľný pre verejnosť zobrazovaný vedľa názvu vášho kanála vo všetkých komentároch a správach živého četu, ktoré odošlete v kanáli, ktorého ste členom;
  • v niektorých kanáloch bude odznak odzrkadľovať, ako dlho ste členom, či už pomocou predvolených odznakov rôznych farieb, alebo iných odznakov, ktoré kanál nahrá;
 • ak sa stanete členom kanála počas jeho priameho prenosu, v živom čete sa odošle svetlozelená správa Nový člen a vaša profilová fotka bude päť minút pripnutá v hornej časti četu;
 • prístup k príspevkom iba pre členov na karte Komunita daného kanála (ak ich kanál ponúka);
 • prístup k výhodám od autora, ktoré môže kanál ponúkať a ktoré sa môžu meniť;
 • exkluzívny prístup k živému četu iba pre členov (ak ho kanál ponúka);
 • exkluzívny prístup k vlastným ikonám emodži daného kanála v živom čete, ktoré budú viditeľné pre verejnosť (ak ich kanál ponúka);
 • „pomalý režim“, ktorý obmedzuje, ako často môžete komentovať v živom čete a neplatí pre aktívnych platiacich členov.

Keď sa stanete členom kanála, váš exkluzívny členský odznak sa bude zobrazovať vo všetkých komentároch a správach živého četu, ktoré v danom kanáli odošlete.

Výhody od autora pre rôzne úrovne 

Každá úroveň má svoj vlastný cenový bod. Vaše výhody sa s každou vyššou úrovňou na seba nabaľujú. Znamená to, že ak sa pripojíte k najdrahšej úrovni, získate prístup k výhodám na všetkých nižších úrovniach.

Čo získam na jednotlivých úrovniach a ako sa pripojím?

V každom kanáli to môže byť iné. Keď kliknete na položku Pristúpiť, zobrazia sa vám rôzne výhody.

Členstvo už mám. Ako zobrazím rôzne dostupné výhody?

Prejdite na stránku kanála, ku ktorému ste sa už pripojili a potom vyberte Výhody.

Prihlásenie na odber kanála, ku ktorému ste sa pripojili

Ak kanál, ktorého ste členom, zatiaľ neodoberáte, na odber vás prihlásime. Vo svojom informačnom kanáli odberov tak budete môcť vidieť príspevky autora určené iba pre členov. Odber môžete kedykoľvek zrušiť.

Zapnutie a vypnutie upozornení pre členov kanála

Keď kanály, ktorých ste členom, vytvoria príspevky iba pre členov, zobrazí sa vám upozornenie na karte Komunita a pokiaľ ste sa neodhlásili z prijímania e‑mailov zo služby YouTube, príde vám správa.

Vypnutie upozornení

Ak nechcete dostávať informácie o nových príspevkoch iba pre členov, môžete:

Zobrazenie exkluzívneho obsahu na karte Komunita

Exkluzívny obsah je na karte Komunita označený ako Len pre členov. Môže ísť o textové príspevky, gify, prieskumy, videá a ďalšie. 

Nahlásenie nevhodných výhod

Keď uvidíte ponuku, ktorá podľa vás porušuje pokyny pre komunitu na YouTube (vrátane sexuálneho, násilného alebo nenávistného obsahu, zavádzajúcich ponúk či spamu), môžete to nahlásiť kliknutím na Nahlásiť výhody na obrazovke s ponukou, ktorá sa zobrazuje po kliknutí na tlačidlo Pripojiť sa (alebo Výhody, ak už ste členom). 

Viditeľnosť

Viditeľný stav členstva

Keď sa stanete členom kanála, na YouTube budú verejne viditeľné nasledujúce informácie, ktoré môže kanál zdieľať so spoločnosťami tretích strán:
 • webová adresa vášho kanála, 
 • názov vášho kanála na YouTube,
 • odkaz na vašu profilovú fotku,
 • čas pripojenia ku kanálu ako člen.
Poznámka: Na účely poskytovania výhod kanála môže kanál zdieľať tieto informácie s malou vybranou skupinou spoločností tretích strán.

Používanie vašich informácií

Vaše informácie sa môžu ostatným divákom zobraziť rôznymi spôsobmi. Niektoré z nich závisia od kanála, ktorého členom ste sa stali. Tento zoznam nie je kompletný.
 • Všetci členovia majú viditeľný odznak, ktorý sa v komentároch a čete zobrazuje vedľa názvu kanála.
 • Ak sa členom kanála stanete počas jeho priameho prenosu, v živom čete sa odošle svetlozelená správa Nový člen a vaša profilová fotka bude päť minút pripnutá v hornej časti četu. Po umiestnení kurzora myši na profilovú fotku sa zobrazí názov vášho kanála. 
 • Niektoré kanály môžu pridať vaše údaje do zoznamu s poďakovaním vo svojich videách.
 • Niektoré kanály môžu zdieľať vaše informácie na poskytnutie určitej služby (napríklad prístup iba pre členov do miestnosti četu, ktorá je hostená firmou tretej strany).

Kontrola a odstránenie prístupu webu alebo aplikácie tretej strany

Odstránenie prístupu webu alebo aplikácie tretej strany

Ak ste udelili prístup do účtu webu alebo aplikácii, ktorej už nedôverujete, môžete jej odstrániť prístup do účtu Google. Príslušný web alebo aplikácia už nebude mať prístup k ďalším informáciám vo vašom účte Google, ale zrejme ju budete musieť požiadať, aby odstránila údaje, ktoré už má.
 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli vyberte Zabezpečenie.
 3. V paneli Aplikácie tretích strán s prístupom do účtu vyberte Spravovať prístup tretích strán
 4. Vyberte web alebo aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
 5. Vyberte Odstrániť prístup.

Nahlásenie webu alebo aplikácie tretej strany

Ak sa domnievate, že web alebo aplikácia zneužíva vaše údaje, napríklad vytvára spam, odcudzila vašu identitu alebo údaje používa škodlivými spôsobmi, postupujte podľa týchto pokynov.

 1. Vo svojom účte Google prejdite do sekcie Aplikácie s prístupom do vášho účtu. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nahlásiť a potom Nahlásiť túto aplikáciu.

Prečítajte si viac o prístupe k účtu pre weby a aplikácie tretích strán.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?