Bli kanalmedlem på YouTube

Med medlemskapsfunksjonen på den vanlige YouTube-appen eller YouTube-nettstedet kan du gjennom gjentakende månedlige betalinger kjøpe offentlige merker, emojier og tilgang til medlemsfordeler som skaperen tilbyr på kanalen sin fra tid til annen.

Prisen på medlemskap kan variere avhengig av landet eller regionen du befinner deg i, eller plattformen du bruker.

Bli medlem, endre medlemsnivået eller si opp et medlemskap

Bli kanalmedlem

Du kan bli medlem av en kanal som tilbyr kanalmedlemskap, på YouTube-nettstedet eller i YouTube-appen.
 1. Gå til youtube.com, eller åpne YouTube-appen.
 2. Gå til kanalen til skaperen du vil støtte, eller en video som vedkommende har lastet opp, for å se om vedkommende har slått på medlemskap på kanalen sin.
 3. Klikk på Bli medlem.
 4. Følg veiledningen for å registrere betalingsopplysningene dine.
 5. Klikk på Kjøp.

Du ser en velkomstmelding når transaksjonen er gjennomført.

Bytt medlemsnivå

Slik oppgraderer du

 1. Gå til kanalsiden for medlemskapet du vil endre, og klikk på Se medlemsfordeler.
 2. Velg ønsket nivå etterfulgt av Endre nivået.
 3. Velg Oppgrader.
 4. Du får tilgang til det oppgraderte nivået så snart kjøpet er gjennomført.
 5. Merknad om pris: Du blir bare belastet for prisforskjellen, til en pris justert etter antallet dager som gjenstår av den aktuelle faktureringssyklusen. 
 6. Eksempel: Tenk deg at du betaler 50 kr i måneden. Så oppgraderer du til et nivå som koster 100 kr i måneden, når det gjenstår en halv måned til neste betaling. Da blir du belastet med (100 kr - 50 kr) x (0,5) = 25 kr for resten av måneden.
 • Den månedlige faktureringsdatoen endres ikke om du oppgraderer.
 • Slik nedgraderer du

  1. Gå til kanalsiden for medlemskapet du vil endre, og klikk på Se medlemsfordeler.
  2. Velg ønsket nivå etterfulgt av Endre nivået.

  Informasjon om tilgang og fakturering ved nedgradering

  • Den månedlige faktureringsdatoen endres ikke om du nedgraderer.
  • Du har tilgang til det opprinnelige medlemsnivået frem til neste faktureringsdato.
  • Du blir belastet med den nye, lavere prisen på neste faktureringsdato.
  • Du beholder medlemslojaliteten du har samlet opp, som gjenspeiles i merket ditt hvis skaperen tilbyr merker.

  Du beholder medlemslojaliteten du har samlet opp, som gjenspeiles i merket ditt hvis skaperen tilbyr merker.

  Si opp kanalmedlemskap
  For å åpne siden der du kan administrere medlemskap, klikk på «Se medlemsfordeler» på en kanalside etterfulgt av velg Innstillinger klikk på Avslutt medlemskap og medlemsfordeler.
  Du kan også si opp medlemskapet når som helst ved å følge fremgangsmåten nedenfor på en datamaskin:
  1. Gå til youtube.com/paid_memberships.
  2. Klikk på Se tidligere kjøp.
  3. Velg Administrer kjøp og refusjoner.
  4. Finn medlemskapet du vil si opp etterfulgt av velg Avslutt medlemskapet.

  Betalingsopplysninger og faktureringsinformasjon

  Faktureringsinformasjon

  Nye og eksisterende medlemmer

  Når du har et aktivt betalt medlemskap, belastes du automatisk i begynnelsen av hver månedlige faktureringssyklus.

  Oppsagte medlemskap

  Når du har sagt opp et betalt kanalmedlemskap, belastes du ikke igjen, med mindre du gjenopptar medlemskapet. Du fortsetter å motta medlemskapsfordeler til slutten av den inneværende faktureringsperioden.

  Gjenopptatte medlemskap

  Du kan gjenoppta medlemskapet når som helst. Hvis du gjenopptar medlemskapet innenfor den samme faktureringssyklusen som du sa opp medlemskapet i, belastes du ikke før den inneværende faktureringssyklusen er ferdig.

  Oppdater betalingsopplysningene

  Du kan endre kredittkortet du bruker til å betale for medlemskap, i Mine abonnementer-delen av Google-kontoen din. Merk at du kanskje må legge til et nytt kort i Google-kontoen din først.
  Når du har et aktivt betalt medlemskap, belastes du automatisk i begynnelsen av hver månedlige faktureringssyklus. Du kan se den neste faktureringsdatoen og administrere medlemskapet ditt på youtube.com/paid_memberships.

  Slik påvirker kanalmedlemskap som er satt på pause, betalingene dine

  Forklaring av pausemodus

  Noen ganger blir kanalmedlemskap satt i pausemodus. Dette kan skje hvis den aktuelle kanalen blir med i et nytt multikanalsnettverk (MCN), blir klassifisert som «laget for barn» eller mister tilgangen til inntektsgenerering. Når pausemodus trer i kraft, kan ikke kanalen tjene penger på medlemskap. Denne statusen er ofte bare midlertidig. Når en kanal er i pausemodus, kan den heller ikke levere medlemsfordeler eller andre typer fordeler.

  Betalingsopplysninger

  Hvis du er et aktivt betalende medlem av en kanal som er i pausemodus, settes også den månedlige gjentakende betalingen, faktureringssyklusen og tilgangen din til medlemskapet på pause.

  Hvis medlemskap gjenopptas av kanalen, fortsetter betalende medlemmer som var aktive før pausen, å motta medlemsfordeler, og de månedlige gjentakende betalingene deres gjenopptas også.

  Medlemskap kan bli satt på pause på en kanal i inntil 90 dager. Etter dette avsluttes medlemskapene og medlemmenes månedlige gjentakende betalinger.

  Slik påvirker avsluttede kanalmedlemskap betalingen din

  Hvis medlemskapsfunksjonen forsvinner fra en kanal (f.eks. fordi kanalen ikke lenger er med i YouTubes partnerprogram), avsluttes alle månedlige betalinger umiddelbart. Det samme gjelder tilgangen til medlemsfordelene. Seere som var medlemmer da funksjonen ble fjernet, mottar en e-post med informasjon om hvordan de kan be om refusjon.

  Refusjon for kanalmedlemskap

  Betalinger for kanalmedlemskap kan ikke refunderes. Kontakt brukerstøtten hvis du ser en uautorisert belastning for medlemskap på kontoen din, eller hvis du har andre spørsmål.

  Andel av inntektene fra kanalmedlemskap som går til skapere

  Skaperne mottar 70 % av inntektene som ifølge Googles beregninger kommer fra medlemskap, etter at lokal omsetningsavgift og andre gebyrer (kan variere avhengig av land og brukerens plattform) er trukket fra. Alle transaksjonskostnader (inkludert kredittkortgebyrer) dekkes for tiden av YouTube.

  Bruk og administrer medlemsfordelene dine

  Medlemsfordeler for alle medlemmer av en kanal

  Som medlem får du tilgang til visse fordeler. Hvilke fordeler du får tilgang til, avhenger av medlemsnivået ditt. 
  • Du kan vise et eksklusivt, offentlig medlemsmerke ved siden av kanalnavnet ditt i alle kommentarer og direktechatmeldinger du legger ut på kanalen du er medlem av.
   • På enkelte kanaler gjenspeiler merket hvor lenge du har vært medlem. Dette vises enten gjennom standardmerker i forskjellige farger eller ulike merker lastet opp av kanaleieren.
  • Hvis du blir medlem av en kanal under en direktesending på den aktuelle kanalen, sendes det en grønn «Nytt medlem»-melding i direktechatten, og profilbildet ditt festes øverst i chatten i fem minutter.
  • Tilgang til innlegg bare for medlemmer på Fellesskap-fanen til kanalen (hvis kanalen tilbyr dette).
  • Tilgang til medlemsfordeler fra skaperen som kanalen kan tilby, og som kan endres over tid.
  • Eksklusiv tilgang til direktechat bare for medlemmer (hvis kanalen tilbyr dette).
  • Eksklusiv tilgang til kanalens offentlige, egendefinerte emojier i direktechatter (hvis kanalen tilbyr dette).
  • «Langsom modus», som begrenser hvor ofte du kan kommentere i en direktechat på kanalen, gjelder ikke for aktive betalende medlemmer.

  Når du blir medlem av en kanal, vises det eksklusive medlemsmerket ditt i alle kommentarer og direktechatmeldinger som du legger ut på denne kanalen.

  Medlemsfordeler fra skapere på ulike nivåer 

  Hvert nivå har sitt eget prispunkt. Jo høyere nivå, desto flere medlemsfordeler får du. Dette betyr at hvis du velger det dyreste nivået, får du tilgang til alle medlemsfordelene på de lavere nivåene også.

  Hva får jeg for hvert nivå, og hvordan registrerer jeg meg?

  Dette varierer fra kanal til kanal. Du kan se de forskjellige medlemsfordelene når du klikker på Bli medlem.

  Jeg er allerede medlem – hvordan ser jeg de ulike medlemsfordelene som er tilgjengelige?

  Gå til kanalsiden der du allerede er medlem etterfulgt av velg Se medlemsfordeler.

  Abonner på kanaler du er medlem av

  Hvis du blir medlem av en kanal du ikke abonnerer på fra før, legger vi deg til som abonnent på denne kanalen. Dette gjør at du kan se innlegg fra skapere som bare er for medlemmer, i Abonnementer-feeden din. Du kan avslutte abonnementet når som helst.

  Slå varsler for kanalmedlemmer av eller på

  Når det legges ut innlegg bare for medlemmer på en kanal du er medlem av, blir du varslet via Fellesskap-fanen. Du mottar også en e-post, med mindre du har valgt bort å motta e-post fra YouTube.

  Slå av varsler

  Hvis du ikke vil bli varslet om nye innlegg bare for medlemmer, kan du

  Se eksklusivt innhold på Fellesskap-fanen

  Eksklusivt innhold er merket som «Bare for medlemmer» på Fellesskap-fanen. Dette kan være tekstinnlegg, GIF-er, undersøkelser, videoer med mer. 

  Rapportér upassende medlemsfordeler

  Hvis du ser et tilbud du mener bryter med retningslinjene for brukere av YouTube (f.eks. nettsøppel, villedende tilbud eller seksuelt, voldelig eller hatsk innhold), kan du rapportere det ved å klikke på Rapportér medlemsfordelene på tilbudsskjermen som vises når du har klikket på Bli medlem-knappen (eller Se medlemsfordeler hvis du allerede er medlem). 

  Personverninformasjon

  Synlig medlemsstatus

  Når du blir medlem av en kanal, blir opplysningene nedenfor vist offentlig på YouTube, og kanalen kan også dele dem med tredjeparter:
  • nettadressen til kanalen din 
  • navnet på YouTube-kanalen din
  • en link til profilbildet ditt
  • tidspunktet da du ble medlem av kanalen
  Merk: Kanalen kan dele disse opplysningene med noen få utvalgte tredjepartsselskaper for å levere medlemsfordelene.

  Dette kan opplysningene dine brukes til

  Opplysningene dine kan være synlige for andre seere på flere måter. Dette avhenger av kanalen du er blitt medlem av. Følgende liste er ikke uttømmende:
  • Alle medlemmer har et synlig merke som vises ved siden av kanalnavnet deres i kommentarer og chatmeldinger.
  • Hvis du blir medlem av en kanal under en direktesending på den aktuelle kanalen, legges det ut en grønn «Nytt medlem»-melding i direktechatten, og profilbildet ditt festes øverst i chatten i fem minutter. Hvis brukerne holder markøren over profilbildet, ser de kanalnavnet ditt. 
  • På noen kanaler blir disse opplysningene kanskje inkludert i en takkeliste i en video.
  • Noen kanaler deler opplysningene dine for å levere en tjeneste (for eksempel tilgang til et chatterom bare for medlemmer, som en tredjepart er vert for).

  Sjekk og fjern tilgangen for et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

  Fjern tilgangen for et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

  Hvis du har gitt kontotilgang til et nettsted eller en app du ikke stoler på lenger, kan du fjerne tilgangen til Google-kontoen din. Appen eller nettstedet får ikke tilgang til mer informasjon fra Google-kontoen din, men du må kanskje be om sletting av dataene appen eller nettstedet allerede har.
  1. Gå til Google-kontoen din.
  2. Velg Sikkerhet i navigasjonspanelet til venstre.
  3. Velg Administrer tredjepartstilgang på panelet Apper fra tredjeparter som har kontotilgang
  4. Velg appen eller nettstedet du vil fjerne.
  5. Velg Fjern tilgangen.

  Rapportér et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

  Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du mistenker at en app eller et nettsted misbruker dataene dine, for eksempel ved å lage nettsøppel, gi seg ut for å være deg eller bruke dataene på skadelige måter.

  1. Gå til Apper med tilgang til kontoen din i Google-kontoen din. Du må kanskje logge på.
  2. Velg appen du vil rapportere etterfulgt av Rapportér denne appen.

  Finn ut mer om kontotilgang for tredjepartsapper og -nettsteder.

  Var dette nyttig for deg?
  Hvordan kan vi forbedre den?