Bli kanalmedlem på YouTube

Med medlemskapsfunksjonen på den vanlige YouTube-appen eller YouTube-nettstedet kan du gjennom gjentakende månedlige betalinger kjøpe offentlige merker, emojier og tilgang til medlemsfordeler som skaperen tilbyr på kanalen sin fra tid til annen.

Prisen for medlemskap kan variere avhengig av hvor du bor, og hvilken plattform du bruker.

Beskyttelse av den utvidede arbeidsstokken vår og fellesskapet vårt: Merk at noen skapere kanskje ønsker å endre medlemsfordelene sine, men at det ikke er mulig akkurat nå. Dette skyldes tiltak vi har iverksatt for å prioritere helsen til den utvidede arbeidsstokken vår, noe som omfatter teamene som gjennomgår medlemsfordeler skaperne ønsker å tilby.

Bli medlem, endre medlemsnivået eller si opp et medlemskap

Bli kanalmedlem

På YouTube-nettstedet eller i YouTube-appen kan du bli medlem av en kanal som tilbyr kanalmedlemskap.
 1. Gå til youtube.com, eller åpne YouTube-appen.
 2. Gå til kanalen til skaperen du vil støtte, eller en video som vedkommende har lastet opp, for å se om vedkommende har slått på medlemskap på kanalen sin.
 3. Klikk på Bli medlem.
 4. Følg veiledningen for å registrere betalingsopplysningene dine.
 5. Klikk på Kjøp.

Du ser en velkomstmelding når transaksjonen er gjennomført.

Kjøp et forskuddsbetalt medlemskap

Dette er bare tilgjengelig hvis du befinner deg i Frankrike, Tyskland, India, Spania eller USA, og bare på enkelte kanaler.

Slik kjøper du et forskuddsbetalt medlemskap:

 1. Gå til youtube.com, eller åpne YouTube-appen.
 2. Gå til kanalen til skaperen du vil støtte, eller en video som vedkommende har lastet opp, for å se om vedkommende har slått på medlemskap på kanalen sin.
 3. Klikk på Bli medlem.
 4. Følg veiledningen for å registrere betalingsopplysningene dine.
 5. Klikk på Kjøp.

Merk: Hvis du kjøper et forskuddsbetalt medlemskap, kan du ikke endre nivå.

Betalinger for kanalmedlemskap kan ikke refunderes. Kontakt brukerstøtten hvis du ser en uautorisert belastning for medlemskap på kontoen din, eller hvis du opplever andre problemer.

Du ser en velkomstmelding når transaksjonen er gjennomført.

Bytt medlemskapsnivå

Slik oppgraderer du

 1. Gå til kanalsiden for medlemskapet du vil endre, og klikk på Se medlemsfordeler.
 2. Velg ønsket nivå og så Endre nivået.
 3. Velg Oppgrader.
 4. Du får tilgang til det oppgraderte nivået så snart kjøpet er gjennomført. 
  1. Merknad om pris: Du blir bare belastet for prisforskjellen, til en pris justert etter antallet dager som gjenstår av den aktuelle faktureringssyklusen. 
  2. Eksempel: Tenk deg at du betaler 50 kr i måneden. Så oppgraderer du til et nivå som koster 100 kr i måneden, når det gjenstår en halv måned til neste betaling. Da blir du belastet med (100 kr - 50 kr) x (0,5) = 25 kr for resten av måneden.
 5. Den månedlige faktureringsdatoen endres ikke om du oppgraderer.

Slik nedgraderer du

 1. Gå til kanalsiden for medlemskapet du vil endre, og klikk på Se medlemsfordeler.
 2. Velg ønsket nivå og så Endre nivået.

Informasjon om tilgang og fakturering ved nedgradering

 • Den månedlige faktureringsdatoen endres ikke om du nedgraderer.
 • Du har tilgang til det opprinnelige medlemsnivået frem til neste faktureringsdato.
 • Du blir belastet med den nye, lavere prisen på neste faktureringsdato.
 • Du beholder medlemslojaliteten du har samlet opp, som gjenspeiles i merket ditt hvis skaperen tilbyr merker.

Du beholder medlemslojaliteten du har samlet opp, som gjenspeiles i merket ditt hvis skaperen tilbyr merker.

Si opp kanalmedlemskap
For å åpne siden der du kan administrere medlemskap, klikk på «Se medlemsfordeler» på en kanalside og så velg Innstillinger og så klikk på Avslutt medlemskap og medlemsfordeler.
Du kan også si opp medlemskapet når som helst ved å følge fremgangsmåten nedenfor på en datamaskin:
 1. Logg på YouTube.
 2. Gå til youtube.com/paid_memberships.
 3. Finn kanalmedlemskapet du vil si opp, og klikk på Administrer medlemskapet.
 4. Velg Se medlemsfordeler.
 5. Gå til Innstillinger.
 6. Velg Avslutt medlemskap og medlemsfordeler.

Betalingsopplysninger og faktureringsinformasjon

Faktureringsinformasjon

Nye og eksisterende medlemmer

Når du har et aktivt betalt medlemskap, belastes du automatisk i begynnelsen av hver månedlige faktureringssyklus.

Oppsagte medlemskap

Når du har sagt opp et betalt kanalmedlemskap, belastes du ikke igjen, med mindre du gjenopptar medlemskapet. Du fortsetter å motta medlemskapsfordeler til slutten av den inneværende faktureringsperioden.

Gjenopptatte medlemskap

Du kan gjenoppta medlemskapet når som helst. Hvis du gjenopptar medlemskapet innenfor den samme faktureringssyklusen som du sa opp medlemskapet i, belastes du ikke før den inneværende faktureringssyklusen er ferdig.

Oppdater betalingsopplysningene

Du kan endre kredittkortet du bruker til å betale for medlemskap, i Mine abonnementer-delen av Google-kontoen din. Merk at du kanskje må legge til et nytt kort i Google-kontoen din først.
Når du har et aktivt betalt medlemskap, belastes du automatisk i begynnelsen av hver månedlige faktureringssyklus. Du kan se den neste faktureringsdatoen og administrere medlemskapet ditt på youtube.com/paid_memberships.

Slik påvirker kanalmedlemskap som er satt på pause, betalingene dine

Forklaring av pausemodus

Noen ganger blir kanalmedlemskap satt i pausemodus. Dette kan skje hvis den aktuelle kanalen blir med i et nytt multikanalsnettverk (MCN), blir klassifisert som «laget for barn» eller mister tilgangen til inntektsgenerering. Når pausemodus trer i kraft, kan ikke kanalen tjene penger på medlemskap. Denne statusen er ofte bare midlertidig. Når en kanal er i pausemodus, kan den heller ikke levere medlemsfordeler eller andre typer fordeler.

Betalingsopplysninger

Hvis du er et aktivt betalende medlem av en kanal som er i pausemodus, settes også den månedlige gjentakende betalingen, faktureringssyklusen og tilgangen din til medlemskapet på pause.

Hvis medlemskap gjenopptas av kanalen, fortsetter betalende medlemmer som var aktive før pausen, å motta medlemsfordeler, og de månedlige gjentakende betalingene deres gjenopptas også.

Medlemskap kan bli satt på pause på en kanal i inntil 90 dager. Etter dette avsluttes medlemskapene og medlemmenes månedlige gjentakende betalinger.

Slik påvirker avsluttede kanalmedlemskap betalingen din

Hvis medlemskapsfunksjonen forsvinner fra en kanal (f.eks. fordi kanalen ikke lenger er med i YouTubes partnerprogram), avsluttes alle månedlige betalinger umiddelbart. Det samme gjelder tilgangen til medlemsfordelene. Seere som var medlemmer da funksjonen ble fjernet, mottar en e-post med informasjon om hvordan de kan be om refusjon.

Refusjon for kanalmedlemskap

Betalinger for kanalmedlemskap kan ikke refunderes. Kontakt brukerstøtten hvis du ser en uautorisert belastning for medlemskap på kontoen din, eller hvis du har andre spørsmål.

Andel av inntektene fra kanalmedlemskap som går til skapere

Skaperne mottar 70 % av inntektene som ifølge Googles beregninger kommer fra medlemskap, etter at lokal omsetningsavgift og andre gebyrer (kan variere avhengig av land og brukerens plattform) er trukket fra. Alle transaksjonskostnader (inkludert kredittkortgebyrer) dekkes for tiden av YouTube.

Gratis kanalmedlemskap fra YouTube Premium (tidsbegrenset tilbud)

Løs inn et gratis kanalmedlemskap

Se om du er kvalifisert

Hvis du er kvalifisert, får du tilbud om ett gratis ikke-gjentakende kanalmedlemskap per måned frem til 30. juni 2020. Du må løse inn tilbudet innen 30. juni 2020, da det utløper.


Kvalifikasjonskrav:

 • Du må være en betalende YouTube Premium-abonnent i Brasil, Irland, Japan, Storbritannia eller Sør-Korea. 
 • Dette omfatter abonnenter med personlig abonnement eller studentabonnement eller administratorer av familieabonnementer (i land der student- og familieabonnementer er tilgjengelige). 
 • Dette omfatter ikke brukere som benytter seg av en gratis prøveperiode, eller brukere som er med i en familiegruppe, men som ikke er administratorer for familieabonnementet.

Kanaler du kan løse inn gratismedlemskapet på

Du kan løse inn gratismedlemskapet ditt på et kvalifisert nivå på en hvilken som helst kanal der kanalmedlemskap er tilgjengelig.

Prisen for de kvalifiserte nivåene du kan løse inn medlemskapet på, varierer etter hvor du befinner deg. Se tabellen nedenfor:

Land Prisen for det høyeste nivået som kan løses inn
Brasil BRL 7,99
Irland EUR 4,99
Japan JPY 490
Sør-Korea KRW 4990
Storbritannia GBP 4,99

Skaperne får den samme inntekten fra gratis kanalmedlemskap som de ville fått fra betalte kanalmedlemskap.

Løs inn et gratis kanalmedlemskap

 1. Gå til youtube.com, eller åpne YouTube-appen.
 2. Gå til kanalen til eller en video fra en skaper du liker.
 3. Hvis vedkommende har aktivert medlemskap på kanalen sin, klikker du på BLI MEDLEM.
 4. Velg BLI MEDLEM GRATIS.

​Mer informasjon om gratis kanalmedlemskap

Siste mulighet for å løse inn et gratis kanalmedlemskap er 30. juni 2020.

Det innløste gratis kanalmedlemskapet er ikke-gjentakende og varer i én måned fra innløsingsdatoen. Når det utløper, kan det hende du får tilbud om et nytt gratis ikke-gjentakende kanalmedlemskap. Du kan løse inn dette tilbudet på den samme kanalen eller en annen kanal – såfremt kanalmedlemskap er aktivert på den aktuelle kanalen.

Merk at du ikke kan samle opp de gratis kanalmedlemskapene, og at de utløper hvis du ikke løser dem inn.

Si opp et gratis kanalmedlemskap

Du kan ikke si opp et gratis kanalmedlemskap når du først har løst det inn.

Hvis du får et nytt tilbud om et gratis ikke-gjentakende kanalmedlemskap, kan du løse det inn på en annen kanal.

Bytt over fra et gratis til et betalt kanalmedlemskap

Følgende skjer hvis du endrer det gratis ikke-gjentakende kanalmedlemskapet ditt til et betalt gjentakende kanalmedlemskap på et høyere nivå på den samme kanalen:

 • Umiddelbart: Du blir umiddelbart belastet prisforskjellen mellom det høyere nivået og det nåværende nivået. Prisen justeres etter antall dager som gjenstår av det gratis kanalmedlemskapet. Du får umiddelbart tilgang til medlemsfordelene på det høyere nivået.
 • På neste faktureringsdato: Du blir belastet full pris for det høyere nivået av kanalmedlemskapet på neste faktureringsdato. Denne datoen inntreffer én måned fra datoen da du løste inn det gratis kanalmedlemskapet.
 • På påfølgende faktureringsdatoer: Fordi du nå er registrert for gjentakende betalinger, blir du belastet full pris for det høyere nivået av kanalmedlemskapet på de påfølgende faktureringsdatoene.

Følgende skjer hvis du endrer det gratis ikke-gjentakende kanalmedlemskapet ditt til et betalt gjentakende kanalmedlemskap på det samme nivået på den samme kanalen:

 • Umiddelbart: Du blir ikke belastet for det betalte kanalmedlemskapet før på neste faktureringsdato. Du har fortsatt tilgang til medlemsfordelene på det samme nivået.
 • På neste faktureringsdato: Du blir belastet full pris for kanalmedlemskapet på neste faktureringsdato. Denne datoen inntreffer én måned fra datoen da du løste inn det gratis kanalmedlemskapet.
 • På påfølgende faktureringsdatoer: Fordi du nå er registrert for gjentakende betalinger, blir du belastet full pris for kanalmedlemskapet på de påfølgende faktureringsdatoene.

Følgende skjer hvis du endrer det gratis ikke-gjentakende kanalmedlemskapet ditt til et betalt gjentakende kanalmedlemskap på et lavere nivå på den samme kanalen:

 • Umiddelbart: Du blir ikke belastet for det betalte kanalmedlemskapet før på neste faktureringsdato. Du har fortsatt tilgang til medlemsfordelene på nivået fra det gratis kanalmedlemskapet.
 • Ved neste faktureringsdato: Du blir belastet full pris for det lavere nivået av kanalmedlemskapet ved neste faktureringsdato. Denne datoen inntreffer én måned fra datoen da du løste inn det gratis kanalmedlemskapet.
 • På påfølgende faktureringsdatoer: Fordi du nå er registrert for gjentakende betalinger, blir du belastet full pris for det lavere nivået av kanalmedlemskapet på de påfølgende faktureringsdatoene.

Bytt over fra et betalt til et gratis kanalmedlemskap

Hvis du vil bytte ut et betalt gjentakende kanalmedlemskap med et gratis ikke-gjentakende kanalmedlemskap, må du si opp det betalte kanalmedlemskapet og vente til det utløper.

Når det betalte kanalmedlemskapet er utløpt, kan du følge fremgangsmåten for å løse inn et gratis ikke-gjentakende kanalmedlemskap, såfremt du er kvalifisert.

Bruk og administrer medlemsfordelene dine

Medlemsfordeler for alle medlemmer av en kanal

Som medlem får du tilgang til visse fordeler. Hvilke fordeler du får tilgang til, avhenger av medlemsnivået ditt. 
 • Du kan vise et eksklusivt, offentlig medlemsmerke ved siden av kanalnavnet ditt i alle kommentarer og direktechatmeldinger du legger ut på kanalen du er medlem av.
  • På enkelte kanaler gjenspeiler merket hvor lenge du har vært medlem. Dette vises enten gjennom standardmerker i forskjellige farger eller ulike merker lastet opp av kanaleieren.
 • Hvis du blir medlem av en kanal under en direktesending på den aktuelle kanalen, sendes det en grønn «Nytt medlem»-melding i direktechatten, og profilbildet ditt festes øverst i chatten i fem minutter.
 • Tilgang til innlegg bare for medlemmer på Fellesskap-fanen til kanalen (hvis kanalen tilbyr dette).
 • Tilgang til medlemsfordeler fra skaperen som kanalen kan tilby, og som kan endres over tid.
 • Eksklusiv tilgang til direktechat bare for medlemmer (hvis kanalen tilbyr dette).
 • Eksklusiv tilgang til kanalens offentlige, egendefinerte emojier i direktechatter (hvis kanalen tilbyr dette).
 • «Langsom modus», som begrenser hvor ofte du kan kommentere i en direktechat på kanalen, gjelder ikke for aktive betalende medlemmer.

Når du blir medlem av en kanal, vises det eksklusive medlemsmerket ditt i alle kommentarer og direktechatmeldinger som du legger ut på denne kanalen.

Medlemsfordeler fra skapere på ulike nivåer 

Hvert nivå har sitt eget prispunkt. Jo høyere nivå, desto flere medlemsfordeler får du. Dette betyr at hvis du velger det dyreste nivået, får du tilgang til alle medlemsfordelene på de lavere nivåene også.

Hva får jeg for hvert nivå, og hvordan registrerer jeg meg?

Dette varierer fra kanal til kanal. Du kan se de forskjellige medlemsfordelene når du klikker på Bli medlem.

Jeg er allerede medlem – hvordan ser jeg de ulike medlemsfordelene som er tilgjengelige?

Gå til kanalsiden der du allerede er medlem og så velg Se medlemsfordeler.

Abonner på kanaler du er medlem av

Hvis du blir medlem av en kanal du ikke abonnerer på fra før, legger vi deg til som abonnent på denne kanalen. Dette gjør at du kan se innlegg fra skapere som bare er for medlemmer, i Abonnementer-feeden din. Du kan avslutte abonnementet når som helst.

Slå varsler for kanalmedlemmer av eller på

Når det legges ut innlegg bare for medlemmer på en kanal du er medlem av, blir du varslet via Fellesskap-fanen. Du mottar også en e-post, med mindre du har valgt bort å motta e-post fra YouTube.

Slå av varsler

Hvis du ikke vil bli varslet om nye innlegg bare for medlemmer, kan du

Se eksklusivt innhold på Fellesskap-fanen

Eksklusivt innhold er merket som «Bare for medlemmer» på Fellesskap-fanen. Dette kan være tekstinnlegg, GIF-er, undersøkelser, videoer med mer. 

Rapportér upassende medlemsfordeler

Hvis du ser et tilbud du mener bryter med retningslinjene for brukere av YouTube (f.eks. nettsøppel, villedende tilbud eller seksuelt, voldelig eller hatsk innhold), kan du rapportere det ved å klikke på Rapportér medlemsfordelene på tilbudsskjermen som vises når du har klikket på Bli medlem-knappen (eller Se medlemsfordeler hvis du allerede er medlem). 

Personverninformasjon

Synlig medlemsstatus

Når du blir medlem av en kanal, blir opplysningene nedenfor vist offentlig på YouTube, og kanalen kan også dele dem med tredjeparter:
 • nettadressen til kanalen din 
 • navnet på YouTube-kanalen din
 • en link til profilbildet ditt
 • tidspunktet da du ble medlem av kanalen
 • medlemsnivået ditt
Merk: Kanalen kan dele disse opplysningene med noen få utvalgte tredjepartsselskaper for å levere medlemsfordelene.

Dette kan opplysningene dine brukes til

Opplysningene dine kan være synlige for andre seere på flere måter. Dette avhenger av kanalen du er blitt medlem av. Følgende liste er ikke uttømmende:
 • Alle medlemmer har et synlig merke som vises ved siden av kanalnavnet deres i kommentarer og chatmeldinger.
 • Hvis du blir medlem av en kanal under en direktesending på den aktuelle kanalen, legges det ut en grønn «Nytt medlem»-melding i direktechatten, og profilbildet ditt festes øverst i chatten i fem minutter. Hvis brukerne holder markøren over profilbildet, ser de kanalnavnet ditt. 
 • På noen kanaler blir disse opplysningene kanskje inkludert i en takkeliste i en video.
 • Noen kanaler deler opplysningene dine for å levere en tjeneste (for eksempel tilgang til et chatterom bare for medlemmer, som en tredjepart er vert for).

Sjekk og fjern tilgangen for et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

Fjern tilgangen for et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

Hvis du har gitt kontotilgang til et nettsted eller en app du ikke stoler på lenger, kan du fjerne tilgangen til Google-kontoen din. Appen eller nettstedet får ikke tilgang til mer informasjon fra Google-kontoen din, men du må kanskje be om sletting av dataene som appen eller nettstedet allerede har.
 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Velg Sikkerhet i navigasjonspanelet til venstre.
 3. Velg Administrer tredjepartstilgang på panelet Apper fra tredjeparter som har kontotilgang
 4. Velg appen eller nettstedet du vil fjerne.
 5. Velg Fjern tilgangen.

Rapportér et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du mistenker at en app eller et nettsted misbruker dataene dine, for eksempel ved å lage nettsøppel, gi seg ut for å være deg eller bruke dataene på skadelige måter.

 1. Gå til Apper med tilgang til kontoen din i Google-kontoen din. Du må kanskje logge på.
 2. Velg appen du vil rapportere og så Rapportér denne appen.

Finn ut mer om kontotilgang for tredjepartsapper og -nettsteder.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?