Bli kanalmedlem på YouTube

Medlemskap med gjentakende månedlige betalinger i YouTube-hovedappen eller på YouTube-nettstedet gir mulighet til å kjøpe offentlige merker, emojier og tilgang til medlemsfordeler fra skapere som tilbys av kanalene fra tid til annen.

Prisen for medlemskap kan variere avhengig av landet ditt eller regionen din samt plattformene du bruker. 

Bli medlem, endre medlemsnivå eller si opp et medlemskap

Bli kanalmedlem

Bli medlem av en deltakende kanal på YouTube-nettstedet eller i YouTube-appen.
 1. Gå til youtube.com, eller åpne YouTube-appen.
 2. Gå til kanalen til skaperen du vil støtte, eller en video som vedkommende har lastet opp, for å se om vedkommende har slått på medlemskap på kanalen sin.
 3. Klikk på Bli medlem.
 4. Følg veiledningen for å registrere betalingsopplysningene dine.
 5. Klikk på Kjøp.

Du ser en velkomstmelding når transaksjonen er gjennomført.

Endre medlemsnivået

Slik oppgraderer du

 1. Gå til kanalsiden for medlemskapet du vil endre, og klikk på Se medlemsfordeler.
 2. Velg ønsket nivå og deretter Endre nivå.
 3. Klikk på Oppgrader.
 4. Du får umiddelbart tilgang til det høyere nivået. 
  • Merknad angående priser: Prisen for det nye nivået blir bare belastet forholdsmessig, dvs. basert på antallet gjenstående dager i den inneværende måneden, frem til den neste betalingsdatoen.

Slik nedgraderer du

Inntil videre må du si opp medlemskapet ditt og starte et nytt medlemskap på et annet nivå.

 1. Gå til kanalsiden for medlemskapet du vil endre, og klikk på Se medlemsfordeler.
 2. Velg Innstillinger  og deretter klikk på Avslutt medlemskap og medlemsfordeler.    
 3. Gå til kanalsiden for medlemskapet du vil endre, og klikk på Se medlemsfordeler.
 4. Klikk på Bli medlem.
 5. Følg veiledningen for å registrere betalingsopplysningene dine.
 6. Klikk på Kjøp.

Fakturerings- og tilgangsinformasjon for nedgraderinger

 • Du får tilgang til det opprinnelige medlemsnivået ditt inntil neste betalingsdato.
 • Du blir belastet for den nye lavere prisen på den neste betalingsdatoen.
 • Du beholder ansienniteten du eventuelt har opparbeidet, som gjenspeiles i merket ditt hvis skaperen tilbyr differensierte merker.
Si opp et kanalmedlemskap
Åpne vinduet for administrering av medlemskap ved å klikke på «Se medlemsfordeler» på kanalsiden og deretter velg Innstillinger  og deretter klikk på Avslutt medlemskap og medlemsfordeler.
Du kan også si opp medlemskapet når som helst ved å følge fremgangsmåten nedenfor på en datamaskin:
 1. Gå til youtube.com/paid_memberships.
 2. Klikk på Se tidligere kjøp.
 3. Velg Administrer kjøp og refusjoner.
 4. Finn medlemskapet du vil avslutte, og deretter velg Avslutt medlemskapet.

Betalings- og faktureringsinformasjon

Faktureringsinformasjon

Nye og eksisterende medlemmer

Når du har et aktivt betalt medlemskap, belastes du automatisk i begynnelsen av hver månedlige faktureringssyklus.

Oppsagte medlemskap

Når du har sagt opp et betalt kanalmedlemskap, belastes du ikke igjen med mindre du gjenopptar medlemskapet. Du fortsetter å motta medlemskapsfordeler til slutten av den inneværende faktureringsperioden.

Gjenopptatte medlemskap

Du kan gjenoppta medlemskapet når som helst. Hvis du gjenopptar medlemskapet innenfor den samme faktureringssyklusen som du sa opp medlemskapet i, belastes du ikke før den inneværende faktureringssyklusen er ferdig.

Oppdater betalingsopplysningene dine

Du kan endre kredittkortet du bruker til å betale for et medlemskap, i Mine abonnementer-delen av Google-kontoen din. Vær oppmerksom på at du kanskje må legge til et nytt kort i Google-kontoen din først.
Når du har et aktivt betalt medlemskap, belastes du automatisk i begynnelsen av hver månedlige faktureringssyklus. Du kan se den neste faktureringsdatoen og administrere medlemskapet ditt på youtube.com/paid_memberships.

Slik påvirker kanalmedlemskap som er satt på pause, betalingene dine

Forklaring av pausemodusen

Noen ganger blir kanalmedlemskap satt i pausemodus. Dette kan skje hvis en kanal bytter multikanalsnettverk eller mottar flere advarsler om brudd på retningslinjene for brukere. Når et kanalmedlemskap er i pausemodus, kan ikke kanalen tjene penger på medlemskap. Denne statusen er ofte bare midlertidig. Når en kanal er i pausemodus, kan den heller ikke levere medlemsfordeler eller andre typer fordeler.

Betalingsopplysninger

Hvis du er et aktivt betalende medlem av en kanal som er i pausemodus, settes også den månedlige gjentakende betalingen, faktureringssyklusen og tilgangen din til medlemskapet på pause.  

Hvis medlemskap gjenopptas av kanalen, fortsetter betalende medlemmer som var aktive før pausen, å motta medlemsfordeler, og de månedlige gjentakende betalingene deres gjenopptas også.

Medlemskap kan bli satt på pause på en kanal i inntil 90 dager. Etter dette avsluttes medlemskapene og medlemmenes månedlige gjentakende betalinger.

Slik påvirker avsluttede kanalmedlemskap betalingen din

Hvis en kanal slutter å tilby eller mister tilgangen til medlemskapsfunksjonen (f.eks. hvis kanalen ikke lenger er med i YouTubes partnerprogram), avsluttes alle månedlige gjentakende betalinger til – samt tilgangen til alle medlemskapsfordeler fra – denne kanalen umiddelbart. Seere som var aktive betalende medlemmer på tidspunktet da medlemskapet ble avsluttet, blir automatisk refundert betalingen for den siste måneden med medlemskap på kanalen.

Refusjon på kanalmedlemskap

Betalinger for kanalmedlemskap kan ikke refunderes. Kontakt brukerstøtten hvis du ser en uautorisert belastning for medlemskap på kontoen din, eller hvis du har andre spørsmål.

Andel av inntekter fra kanalmedlemskap som går til skapere

Skaperne mottar 70 % av inntektene som ifølge Googles beregninger kommer fra medlemskap, etter at lokal omsetningsavgift og andre gebyrer (kan variere avhengig av land og brukerens plattform) er trukket fra. Alle transaksjonskostnader (inkludert kredittkortgebyrer) dekkes for tiden av YouTube.

Bruk og administrer medlemsfordelene dine

Medlemsfordeler for alle medlemmer av en kanal

Som medlem får du visse fordeler. Hvilke fordeler du får, avhenger av medlemsnivået ditt. 
 • Et eksklusivt og offentlig medlemsmerke ved siden av kanalnavnet ditt i alle kommentarer og direktechatmeldinger du legger ut på kanalen du er medlem av.
  • På enkelte kanaler gjenspeiler merket hvor lenge du har vært medlem av kanalen, enten gjennom standardmerker i forskjellige farger eller gjennom ulike merker lastet opp av kanaleieren.
 • Hvis du blir medlem av en kanal under en direktesending på denne kanalen, sendes det en grønn «Nytt medlem»-melding i direktechatten, og profilbildet ditt festes øverst i chatten i fem minutter.
 • Tilgang til innlegg bare for medlemmer på Fellesskap-fanen til kanalen (hvis kanalen tilbyr dette).
 • Tilgang til medlemsfordeler fra skaperen som kanalen fra tid til annen måtte tilby, og som kan endres over tid.
 • Eksklusiv tilgang til direktechat bare for medlemmer (hvis kanalen tilbyr dette).
 • Eksklusiv tilgang til kanalens offentlige, egendefinerte emojier i direktechat (hvis kanalen tilbyr dette).
 • «Langsom modus» – som begrenser hvor ofte du kan kommentere i en direktechat på kanalen – gjelder ikke for aktive betalende medlemmer.

Når du blir medlem av en kanal, vises det eksklusive medlemskapsmerket ditt i alle kommentarer og direktechatmeldinger som du legger ut på denne kanalen.

Medlemsfordeler for ulike nivåer 

Hvert nivå har sitt eget prispunkt. Jo høyere nivå, desto flere medlemsfordeler får du. Dette betyr at hvis du velger det dyreste nivået, får du tilgang til alle medlemsfordelene på de lavere nivåene også.

Hva får jeg for hvert nivå, og hvordan registrerer jeg meg?

Dette varierer fra kanal til kanal. Du kan se de forskjellige medlemsfordelene når du klikker på Bli med.

Jeg er allerede medlem – hvordan ser jeg de ulike medlemsfordelene som er tilgjengelige?

Gå til kanalsiden til kanalen du er medlem av og deretter velg Se medlemsfordeler.

Abonner på en kanal du er medlem av

Hvis du blir medlem av en kanal som du ikke abonnerer på fra før, legger vi deg til som abonnent på denne kanalen. Dette gjør at du kan se innlegg fra skapere som bare er for medlemmer, i Abonnementer-feeden din. Du kan avslutte abonnementet når som helst.

Slå av eller på varsler for kanalmedlemskap

Når en kanal du er medlem av, oppretter innlegg bare for medlemmer, blir du varslet på Fellesskap-fanen. Du mottar også en e-post, med mindre du har valgt bort å få e-poster fra YouTube.

Slå av varsler

Hvis du ikke vil bli varslet om nye innlegg bare for medlemmer, kan du

Se eksklusivt innhold på Fellesskap-fanen

Eksklusivt innhold er merket som «Bare for medlemmer» på Fellesskap-fanen. Dette inkluderer blant annet tekstinnlegg, GIF-er, spørreundersøkelser og videoer. 

Rapportér upassende medlemsfordeler

Hvis du ser et tilbud som du mener bryter med YouTube-retningslinjene for brukere (for eksempel seksuelt, voldelig eller hatsk innhold, villedende tilbud eller nettsøppel), kan du rapportere det ved å klikke på Rapportér medlemsfordelene på tilbudsskjermen når du klikker på Bli medlem-knappen (eller Se medlemsfordeler hvis du allerede er medlem). 

Personvernsinformasjon

Synlig medlemsstatus

Når du blir medlem av en kanal, kan følgende opplysninger vises offentlig på YouTube og deles av kanalen med tredjeparter:
 • nettadressen til kanalen din 
 • navnet på YouTube-kanalen din
 • en link til profilbildet ditt
 • tidspunktet da du ble medlem av kanalen
Merk: Kanalen kan dele disse opplysningene med noen få utvalgte tredjepartsselskaper for å levere medlemsfordelene.

Dette kan opplysningene dine brukes til

Opplysningene dine kan være synlige for andre seere på flere måter. Dette avhenger av kanalen du er blitt medlem av. Følgende liste er ikke uttømmende:
 • Alle medlemmer har et synlig merke som vises ved siden av kanalnavnet i kommentarer og chatter.
 • Hvis du blir medlem av en kanal under en direktesending på den aktuelle kanalen, sendes det en grønn «Nytt medlem»-melding i direktechatten, og profilbildet ditt festes øverst i chatten i fem minutter. Kanalnavnet ditt blir synlig når markøren holdes over profilbildet. 
 • Noen kanaler legger til opplysningene dine i en takkeliste i videoene sine.
 • Noen kanaler deler opplysningene dine for å levere en tjeneste (for eksempel tilgang til et chatterom bare for medlemmer, som en tredjepart er vert for).

Sjekk og fjern tilgangen for et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

Fjern tilgangen for et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

Hvis du har gitt kontotilgang til et nettsted eller en app du ikke stoler på lenger, kan du fjerne tilgangen til Google-kontoen din. Nettstedet eller appen får ikke tilgang til mer informasjon fra Google-kontoen din, men du må kanskje be om sletting av dataene nettstedet eller appen allerede har.
 1. Gå til Google-kontoen din.
 2. Velg Sikkerhet i navigasjonspanelet til venstre.
 3. Velg Administrer tredjepartstilgang i panelet Apper fra tredjeparter som har kontotilgang
 4. Velg nettstedet eller appen du vil fjerne.
 5. Velg Fjern tilgangen.

Rapportér et tredjepartsnettsted eller en tredjepartsapp

Følg fremgangen nedenfor hvis du mistenker at et nettsted eller en app misbruker dataene dine, for eksempel ved å lage nettsøppel, gi seg ut for å være deg eller bruke dataene dine på skadelige måter.

 1. Gå til delen Apper med tilgang til kontoen din i Google-kontoen din. Du må kanskje logge på.
 2. Velg appen du vil rapportere og deretter Rapportér denne appen.

Finn ut mer om kontotilgang for tredjepartsnettsteder og -apper.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?