Kaip tapti „YouTube“ kanalo nariu

Atlikdami pasikartojančius mėnesinius mokėjimus už narystę pagrindinėje „YouTube“ svetainėje ir programoje, galite įsigyti viešai pateikiamų ženklelių ir jaustukų, taip pat naudotis kūrėjo suteikiamomis privilegijomis, retkarčiais siūlomomis kanale.

Narysčių kaina gali skirtis ir priklauso nuo šalies ar regiono, taip pat – naudojamos platformos.

Siekiame apsaugoti visus mums dirbančius žmones ir bendruomenę. Turėkite omenyje, kad galbūt kai kurie kūrėjai nori pakeisti siūlomas narystės privilegijas, bet šiuo metu negali to padaryti. O negali dėl to, kad imamės veiksmų, siekdami teikti pirmenybę visų mums dirbančių žmonių gerovei, įskaitant žmones iš komandų, kurios peržiūri kūrėjų norimas siūlyti privilegijas.

Prisijungimas, lygių keitimas, narystės atšaukimas

Tapimas kanalo nariu

Prie kanalo narysčių programoje dalyvaujančio kanalo galite prisijungti pagrindinėje „YouTube“ svetainėje ir programoje.
 1. Apsilankykite adresu youtube.com arba atidarykite „YouTube“ programą.
 2. Atidarykite kūrėjo, kurį norite paremti, kanalą arba jo įkeltą vaizdo įrašą ir patikrinkite, ar jų kanale įgalintos narystės.
 3. Spustelėkite Prisijungti.
 4. Vadovaudamiesi raginimais įveskite mokėjimo informaciją.
 5. Spustelėkite Pirkti.

Atlikę operaciją pamatysite sveikinimą.

Iš anksto apmokėtos narystės įsigijimas
Šis variantas galimas tam tikruose kanaluose ir tik tada, jei esate iš Prancūzijos, Vokietijos, Indijos, Ispanijos arba JAV. 

Norėdami įsigyti iš anksto apmokėtą narystę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Apsilankykite adresu youtube.com arba atidarykite „YouTube“ programą.
 2. Atidarykite kūrėjo, kurį norite paremti, kanalą arba jo įkeltą vaizdo įrašą ir patikrinkite, ar jų kanale įgalintos narystės.
 3. Spustelėkite Prisijungti.
 4. Vadovaudamiesi raginimais įveskite mokėjimo informaciją.
 5. Spustelėkite Pirkti.

Pastaba: įsigiję iš anksto apmokėtą narystę negalėsite pakeisti lygio. 

Už kanalo narystę sumokėtos lėšos negrąžinamos. Jei pastebėjote, kad paskyra buvo neteisėtai apmokestinta nurašant narystei skirtą sumą, arba kilo kitų problemų, susisiekite su palaikymo komanda. 

Atlikę operaciją pamatysite sveikinimą. 

Narystės lygio keitimas

Lygio padidinimas

 1. Apsilankykite kanalo, kurio narystę norite keisti, puslapyje ir spustelėkite Peržiūrėti privilegijas.
 2. Pasirinkite, prie kokio lygio norite prisijungti ir tada Pakeisti lygį.
 3. Pasirinkite Pakelti lygį.
 4. Įsigiję iš karto gausite prieigą prie aukštesnio lygio. 
  1. Pastaba apie kainą: turėsite sumokėti tik kainų skirtumą tarp lygių, pritaikius patikslintą kainą, mokamą už likusias tuometinio einamojo atsiskaitymo ciklo dienas. 
  2. Pavyzdys: jei mokate 4,99 USD ir iki kito mokėjimo likus pusei mėnesio pereinate prie lygio už 9,99 USD, būsite apmokestinti skaičiuojant taip: (9,99 USD – 4,99 USD) × (0,5) = 2,50 USD už likusią mėnesio dalį.  
 5. Dėl perėjimo prie aukštesnio lygio mėnesinė atsiskaitymo data nepasikeis.

Lygio sumažinimas

 1. Apsilankykite kanalo, kurio narystę norite keisti, puslapyje ir spustelėkite Peržiūrėti privilegijas.
 2. Pasirinkite, prie kokio lygio norite prisijungti ir tada Pakeisti lygį.

Išsami informacija apie atsiskaitymą ir prieigą pasirinkus žemesnį lygį

 • Dėl perėjimo prie žemesnio lygio mėnesinė atsiskaitymo data nepasikeis.
 • Prieigą prie turėto lygio turėsite iki kito atsiskaitymo dienos.
 • Kito atsiskaitymo dieną būsite apmokestinti nauja mažesne kaina.
 • Jei kūrėjas siūlo ženklelį, išsaugosite bet kokius jame atsispindinčius sukauptus lojalumo taškus.

Jei kūrėjas siūlo ženklelį, išsaugosite bet kokius jame atsispindinčius sukauptus lojalumo taškus.

Kanalo narystės atšaukimas
Kanalo puslapyje spustelėję „Peržiūrėti privilegijas“ atidarykite narystės tvarkymo ekraną ir tada Nustatymai  ir tada Nutraukti narystę ir privilegijas.
Narystę taip pat galite bet kada atšaukti, atlikę kompiuteryje toliau nurodytus veiksmus.
 1. Prisijunkite prie „YouTube“.
 2. Eikite adresu youtube.com/paid_memberships.
 3. Suraskite kanalo narystę, kurią norite atšaukti, ir spustelėkite Tvarkyti narystę.
 4. Pasirinkite Peržiūrėti privilegijas.
 5. Eikite į skiltį „Nustatymai“.
 6. Pasirinkite Nutraukti narystę ir privilegijas.

Mokėjimo ir atsiskaitymo informacija

Atsiskaitymo informacija

Nauji ir esami nariai

Turėdami aktyvią mokamą narystę, būsite automatiškai apmokestinami kiekvieno mėnesinio atsiskaitymo ciklo pradžioje.

Atšauktos narystės

Atšaukę mokamą kanalo narystę daugiau nebūsite apmokestinami, nebent narystę atnaujinsite. Narystės privilegijos bus teikiamos iki to atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Atnaujintos narystės

Narystę galite bet kada atnaujinti. Jei narystę atnaujinsite dar nesibaigus tam atsiskaitymo ciklui, kurioje eigoje ją atšaukėte, jums nereikės mokėti iki atitinkamo einamojo atsiskaitymo ciklo pabaigos.

Mokėjimo informacijos atnaujinimas

Pakeisti kredito kortelę, kuria atsiskaitote už mokamą narystę, galite „Google“ paskyros skiltyje Mano prenumeratos. Atminkite, kad gali tekti iš pradžių prie „Google“ paskyros pridėti naują kortelę.
Turėdami aktyvią mokamą narystę, būsite automatiškai apmokestinami kiekvieno mėnesinio atsiskaitymo ciklo pradžioje. Peržiūrėti kitą atsiskaitymo datą ir tvarkyti narystę galite adresu youtube.com/paid_memberships.

Kaip pristabdytos kanalų narystės veikia jūsų mokėjimus

„Pristabdymo režimo“ paaiškinimas

Kartais kanalo narystėms pritaikomas „pristabdymo režimas“. Tai gali nutikti kanalui pakeitus KKT, negalint gauti pajamų arba nustačius kanalą kaip skirtą vaikams. Pritaikius „pristabdymo režimą“ kanalas negali gauti pajamų iš narysčių, bet dažnai tai – laikina būsena. Jei kanalui pritaikytas „pristabdymo režimas“, tai reiškia, kad jis negali pateikti jokių privilegijų.

Išsami mokėjimo informacija

Jei turite aktyvią mokamą kanalo, kuriam pritaikytas „pristabdymo režimas“, narystę, taip pat pristabdomas mėnesinis pasikartojantis mokėjimas, atsiskaitymo ciklas ir prieiga prie narysčių.  

Kanalui atnaujinus narystės funkciją, mokantiems nariams, kurie buvo aktyvūs iki pristabdymo, vėl bus teikiamos su naryste susijusios privilegijos, taip pat bus atnaujinti pasikartojantys mėnesiniai mokėjimai.

Kanalo narystės gali būti pristabdytos ne ilgiau kaip 90 dienų; paskui narystės ir pasikartojantys mėnesiniai narių mokėjimai atšaukiami.

Kokį poveikį nutrauktos kanalų narystės daro jūsų mokėjimui

Jei kanalas nebeteikia narysčių funkcijos arba nebegali jos naudoti (pvz., jei nebedalyvauja „YouTube“ partnerių programoje), nedelsiant atšaukiami visi pasikartojantys mėnesiniai mokėjimai už narystes ir nutraukiamas visų su naryste susijusių privilegijų teikimas. Žiūrintiesiems, kurie nutraukiant teikimą buvo nariai, išsiunčiamas el. laiškas su informacija apie tai, kaip pateikti užklausą dėl lėšų grąžinimo.

Lėšų grąžinimai už kanalo narystes

Galite bet kada atšaukti mokamą kanalo narystę. Atšaukę narystę daugiau nebūsite apmokestinami. Iki atsiskaitymo ciklo pabaigos galėsite naudoti ženklelį ir turėsite prieigą prie kūrėjui suteikiamų privilegijų. Atminkite, kad lėšos už laikotarpį tarp atšaukimo ir oficialios kanalo narystės pabaigos nebus grąžintos.
Jei pastebėjote, kad paskyra buvo neteisėtai apmokestinta nurašant kanalo narystei skirtą sumą, vadovaudamiesi šiais nurodymais praneškite apie neteisėtą apmokestinimą. Jei kūrėjui suteikiamos privilegijos ar kitos mokamos kanalo narystės funkcijos yra su trūkumais, nepasiekiamos ar veikia ne taip, kaip nurodyta, galite bet kada susisiekti su palaikymo komanda ir pateikti lėšų grąžinimo užklausą. Už likusią einamojo atsiskaitymo laikotarpio dalį lėšų negrąžiname ir kreditų nesuteikiame. 
Jei narystę įsigijote prisiregistravę per „Apple“, norėdami pateikti užklausą dėl už mokamą kanalo narystę sumokėtų lėšų grąžinimo turėsite susisiekti su „Apple“ palaikymo komanda. Bus taikoma „Apple“ lėšų grąžinimo politika.

Pajamų iš kanalo narysčių paskirstymas kūrėjams

Kūrėjai gauna 70 proc. „Google“ patvirtintų pajamų iš narysčių, išskaičius vietinį pardavimo mokestį ir kitas rinkliavas (atsižvelgiant į šalį ir naudotojų platformą). Mokėjimų apdorojimo mokesčius (įskaitant kredito kortelių mokesčius) šiuo metu padengia „YouTube“.

„YouTube Premium“ nemokama kanalo narystė (pasiūlymas galioja ribotą laiką)

Nemokamos kanalo narystės išpirkimas

Patikrinkite, ar atitinkate reikalavimus

Jei atitinkate reikalavimus, iki 2020 m. birželio 30 d. kartą per mėnesį gausite pasiūlymą pasinaudoti viena nepasikartojančia nemokama kanalo naryste. Pasiūlymą turite išpirkti iki jo galiojimo pabaigos, t. y. 2020 m. birželio 30 d.


Tinkamumo reikalavimai.

 • Esate mokantis „YouTube Premium“ narys, gyvenantis Airijoje, Brazilijoje, Japonijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Pietų Korėjoje. 
 • Tai apima asmeninio ar studento plano narius arba šeimos planų valdytojus (šalyse, kuriose siūlomi studentų ir šeimos planai). 
 • Tai neapima nemokamai bandančių narių arba šeimos plano narių, kurie nėra valdytojais.

Kanalai, kurių nemokamą narystę galite išpirkti

Išpirkti nemokamą kanalo narystę galite bet kuriame kanale, kuriame įjungta bet kurio tinkamo lygio kanalo narysčių funkcija.

Tinkamų nemokamos kanalo narystės lygių vertė, kurią galima išpirkti, priklauso nuo jūsų buvimo vietos. Žr. toliau pateiktą lentelę.

Šalis Aukščiausio tinkamo lygio vertė, kurią galima išpirkti
Brazilija 7,99 BRL
Airija 4,99 EUR
Japonija 490 JPY
Pietų Korėja 4 990 KRW
Jungtinė Karalystė 4,99 GBP

Kūrėjai iš nemokamos kanalo narystės uždirbs tiek pat pajamų, kiek uždirbtų iš mokamos.

Nemokamos kanalo narystės išpirkimas

 1. Apsilankykite adresu youtube.com arba atidarykite „YouTube“ programą.
 2. Atidarykite mėgstamo kūrėjo kanalą arba vaizdo įrašą.
 3. Jei jis savo kanale įjungęs narysčių funkciją, spustelėkite PRISIJUNGTI.
 4. Pasirinkite PRISIJUNGTI NEMOKAMAI.

Daugiau informacijos apie nemokamą kanalo narystę

Paskutinė paskutinės nemokamos kanalo narystės išpirkimo diena – 2020 m. birželio 30 d.

Išperkama nemokama kanalo narystė yra nepasikartojanti ir trunka vieną mėnesį nuo išpirkimo dienos. Jai pasibaigus jums gali pasiūloma kita nepasikartojanti kanalo narystė. Išpirkti šią narystę galite tame pačiame arba kitame kanale, kuriame įjungta kanalo narysčių funkcija.

Atminkite, kad šios nemokamos kanalo narystės nesumuojamos, o neišpirkus pasiūlymas nustoja galioti.

Nemokamos kanalo narystės atšaukimas

Išpirkę nemokamą kanalo narystę jos atšaukti negalite.

Gavę dar vieną nemokamos nepasikartojančios kanalo narystės pasiūlymą, narystę galite išpirkti kitame kanale.

Nemokamos kanalo narystės pakeitimo į mokamą sąlygos

Jei nemokamą nepasikartojančią kanalo narystę pakeisite į mokamą pasikartojančią aukštesnio lygio to paties kanalo narystę, bus taikomos tolesnės sąlygos.

 • Iš karto: iš karto būsite apmokestinti aukštesnio ir dabartinio lygio kainų skirtumu, apskaičiuotu proporcingai likusiam nemokamos kanalo narystės laikui. Iš karto gausite prieigą prie aukštesnio lygio privilegijų.
 • Kito atsiskaitymo dieną: kito atsiskaitymo dieną (praėjus mėnesiui nuo nemokamos kanalo narystės išpirkimo) būsite apmokestinti visa aukštesnio lygio kanalo narystės kaina.
 • Tolesnių atsiskaitymų dienomis: bus pradėtas vykdyti pasikartojantis mokėjimas, tad tolesnių atsiskaitymų dienomis būsite apmokestinti visa aukštesnio lygio kanalo narystės kaina.

Jei nemokamą nepasikartojančią kanalo narystę pakeisite į mokamą pasikartojančią to paties lygio to paties kanalo narystę, bus taikomos tolesnės sąlygos.

 • Iš karto: už mokamą kanalo narystę nebūsite apmokestinti iki kito atsiskaitymo dienos. Toliau gausite prieigą prie to paties lygio privilegijų.
 • Kito atsiskaitymo dieną: kito atsiskaitymo dieną (praėjus mėnesiui nuo nemokamos kanalo narystės išpirkimo) būsite apmokestinti visa kanalo narystės kaina.
 • Tolesnių atsiskaitymų dienomis: bus pradėtas vykdyti pasikartojantis mokėjimas, tad tolesnių atsiskaitymų dienomis būsite apmokestinti visa kanalo narystės kaina.

Jei nemokamą nepasikartojančią kanalo narystę pakeisite į mokamą pasikartojančią žemesnio lygio to paties kanalo narystę, bus taikomos tolesnės sąlygos.

 • Iš karto: už mokamą kanalo narystę nebūsite apmokestinti iki kito atsiskaitymo dienos. Toliau gausite prieigą prie nemokamo kanalo narystės lygio privilegijų.
 • Kito atsiskaitymo dieną: kito atsiskaitymo dieną (praėjus mėnesiui nuo nemokamos kanalo narystės išpirkimo) būsite apmokestinti visa žemesnio lygio kanalo narystės kaina.
 • Tolesnių atsiskaitymų dienomis: bus pradėtas vykdyti pasikartojantis mokėjimas, tad tolesnių atsiskaitymų dienomis būsite apmokestinti visa žemesnio lygio kanalo narystės kaina.

Mokamos kanalo narystės pakeitimo į nemokamą sąlygos

Jei mokamą pasikartojančią kanalo narystę norite pakeisti į nemokamą nepasikartojančią kanalo narystę, turite atšaukti mokamą kanalo narystę ir palaukti, kol ji baigs galioti.

Baigus galioti mokamai kanalo narystei, galite atlikti nemokamos nepasikartojančios kanalo narystės išpirkimo veiksmus (jei atitinkate reikalavimus).

Narysčių privilegijų naudojimas ir tvarkymas

Visiems nariams suteikiamos kanalo narystės privilegijos

Prisijungę prie narių gausite tam tikras privilegijas. Privilegijos skiriasi ir priklauso nuo to, kokį lygį pasirinkote prisijungdami. 
 • Išskirtinis viešas narystės ženklelis, rodomas prie kanalo pavadinimo visuose komentaruose ir tiesioginio pokalbio pranešimuose, paskelbtuose kanale, prie kurio narių prisijungėte.
  • Kai kuriuose kanaluose ženklelis rodo, kiek laiko priklausote kanalo nariams. Tam naudojami įvairiaspalviai numatytieji ženkleliai arba įvairūs kanalo įkelti ženkleliai.
 • Jei tapsite kanalo nariu šiam perduodant tiesioginį srautą, tiesioginiame pokalbyje bus pateiktas ryškiai žalias pranešimas „Naujas narys“ ir pokalbio viršuje penkioms minutėms prisegta jūsų profilio nuotrauka.
 • Prieiga prie tik nariams skirtų įrašų kanalo „Bendruomenės“ skirtuke (jei kanalas juos siūlo).
 • Prieiga prie kūrėjo suteikiamų privilegijų, kurios gali būti siūlomos kanale ir gali keistis.
 • Išskirtinė prieiga prie tik nariams skirto tiesioginio pokalbio (jei kanalas jį siūlo).
 • Išskirtinė prieiga prie kanalo tiesioginiame pokalbyje viešai pateikiamų tinkintų jaustukų (jei kanalas juos siūlo).
 • Aktyviems mokantiems nariams netaikomas „lėtasis režimas“, ribojantis, kaip dažnai galite rašyti komentarą tiesioginiame pokalbyje.

Tapus kanalo nariais išskirtinis narystės ženklelis rodomas prie visų komentarų ir tiesioginio pokalbio pranešimų, kuriuos skelbiate tame kanale.

Skirtingiems lygiams kūrėjo suteikiamos privilegijos 

Kiekvienas lygis siūlomas už atskirą orientacinę kainą. Pereinant į aukštesnį lygį privilegijos kaupiasi. Tai reiškia, kad, jei prisijungsite brangiausiu lygiu, galėsite naudotis visomis žemesnių lygių privilegijomis.

Ką gaunu už kiekvieną lygį ir kaip prisijungti?

Įvairių kanalų privilegijos skiriasi. Spustelėję Prisijungti matysite įvairias privilegijas.

Jau priklausau nariams. Kaip peržiūrėti įvairias siūlomas privilegijas?

Eikite į kanalo, prie kurio jau prisijungėte, puslapį ir tada Peržiūrėti privilegijas.

Kanalo, kurio narystę turite, prenumerata

Jei tapote kanalo nariais, bet jo kol kas neprenumeruojate, tą kanalą jums užprenumeruosime mes. Tada prenumeratų sraute matysite tik nariams skirtus kūrėjo įrašus. Galite bet kada atšaukti prenumeratą.

Kanalo narystės pranešimų įjungimas ir išjungimas

Kanalams, kurių nariais esate, sukūrus tik nariams skirtų įrašų, apie juos bus pranešta „Bendruomenės“ skirtuke, o jei nesate atsisakę gauti el. laiškų iš „YouTube“ – ir el. laišku.

Pranešimų išjungimas

Jei nenorite informacijos apie naujus tik nariams skirtus įrašus, galite:

Išskirtinio turinio peržiūra „Bendruomenės“ skirtuke

Išskirtinis turinys „Bendruomenės“ skirtuke pažymimas žyma „Tik nariams“. Tai gali būti tekstiniai įrašai, GIF, apklausos, vaizdo įrašai ir ne tik. 

Pranešimas apie nepriimtinas privilegijas

Pamatę pasiūlymą, kuris, jūsų manymu, pažeidžia „YouTube“ bendruomenės gaires (įskaitant seksualinį, smurtinį ar neapykantą skleidžiantį turinį, klaidinančius pasiūlymus arba šlamštą), galite pranešti apie jį spustelėję Pranešti apie privilegijas pasiūlymo ekrane, kai spustelite mygtuką Prisijungti (arba Peržiūrėti privilegijas, jei jau priklausote nariams). 

Privatumo informacija

Viešai pateikiama narystės būsena

Toliau nurodyta, kokią informaciją „YouTube“ pateikia viešai, o kanalas gali bendrinti su trečiųjų šalių įmonėmis, kai prisijungiate prie kanalo narių.
 • Jūsų kanalo URL 
 • Jūsų „YouTube“ kanalo pavadinimas
 • Nuoroda į jūsų profilio nuotrauką
 • Kada prisijungėte prie kanalo narių
 • Lygis, kuriam priklausote
Pastaba: kanalas gali bendrinti šią informaciją su nedidele atrinktų trečiųjų šalių įmonių grupe, kad galėtų suteikti kanalo privilegijas.

Galimos jūsų informacijos naudojimo formos

Nurodytą jūsų informaciją kiti žiūrintieji gali matyti įvairiomis formomis. Dalis formų gali priklausyti nuo kanalo, prie kurio prisijungėte. Toliau pateikiamas sąrašas nėra baigtinis.
 • Visi nariai gauna viešą ženklelį, pateikiamą šalia kanalo pavadinimo komentaruose ir pokalbyje.
 • Jei tapsite kanalo nariu šiam perduodant tiesioginį srautą, tiesioginiame pokalbyje bus pateiktas ryškiai žalias pranešimas „Naujas narys“ ir tiesioginio pokalbio viršuje penkioms minutėms prisegta jūsų profilio nuotrauka, o užvedus ant jos pelės žymeklį bus parodytas jūsų kanalo pavadinimas. 
 • Kai kurie kanalai pirmiau nurodytą jūsų informaciją gali pateikti reikšdami padėką vaizdo įrašuose.
 • Kai kurie kanalai nurodytą jūsų informaciją gali bendrinti siekdami suteikti paslaugą (pvz., tik nariams suteikiamą prieigą prie pokalbių kambario, priglobto trečiosios šalies įmonės).

Trečiosios šalies svetainės arba programos prieigos patikrinimas ir pašalinimas

Trečiosios šalies svetainės arba programos prieigos pašalinimas

Jei svetainei arba programai suteikėte prieigą prie „Google“ paskyros, bet jomis nebepasitikite, galite pašalinti suteiktą prieigą. Svetainė arba programa daugiau negalės pasiekti jokios „Google“ paskyros informacijos, bet galbūt reikės pateikti užklausą, kad jose būtų ištrinti jau gauti duomenys.
 1. Eikite į „Google“ paskyrą.
 2. Kairiajame naršymo skydelyje pasirinkite Sauga.
 3. Skydelyje Trečiųjų šalių programos, turinčios prieigą prie paskyros pasirinkite Tvarkyti trečiųjų šalių prieigą
 4. Pasirinkite svetainę arba programą, kurią norite pašalinti.
 5. Pasirinkite Pašalinti prieigą.

Pranešimas apie trečiosios šalies svetainę arba programą

Jei manote, kad svetainėje ar programoje netinkamai naudojami jūsų duomenys, pvz., kuriamas šlamštas, apsimetinėjama jumis arba jūsų duomenys naudojami siekiant pakenkti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į „Google“ paskyros skiltį „Jūsų paskyrą galinčios pasiekti programos“. Galbūt reikės prisijungti.
 2. Pasirinkite programą, apie kurią norite pranešti ir tada Pranešti apie šią programą.

Sužinokite daugiau apie trečiųjų šalių svetainių ir programų prieigą prie paskyros.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?