Hạn chế nhúng

Theo mặc định, người dùng có thể thêm video YouTube vào trang web và ứng dụng của họ bằng cách nhúng video. Bạn có thể hạn chế khả năng nhúng của họ đối với video của bạn bằng cách đặt quy tắc cho video mà bạn sở hữu (Nội dung được cấp phép) và video bạn xác nhận quyền sở hữu (Nội dung do người dùng tải lên).

Lưu ý: Các hạn chế nhúng trong ứng dụng hiện không áp dụng với thiết bị iOS.

Để hạn chế các trang web hoặc ứng dụng mà người dùng có thể nhúng video của bạn vào đó:

 1. Chuyển đến trang Tổng quan cài đặt cho chủ sở hữu nội dung trên YouTube.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì ở bên phải Chặn nhúng trên miền (để hạn chế trang web) hoặc Chặn nhúng trong ứng dụng (để hạn chế ứng dụng).
 3. Từ hộp thả xuống Nội dung do người dùng tải lên, chọn quy tắc nhúng cho những video được xác nhận quyền sở hữu dựa trên một trong các nội dung của bạn.
  1. Cho phép trên tất cả các miền (trong tất cả các ứng dụng) (mặc định) – Không có hạn chế nhúng
  2. Chặn trên tất cả các miền (trong tất cả ứng dụng) – Không cho phép bất kỳ hoạt động nhúng video nào
  3. Chặn trên các miền cụ thể (trong các ứng dụng dựa trên ID) – Không cho phép người dùng nhúng video vào trang web hoặc ứng dụng cụ thể:
   1. Đối với trang web: nhập URL (phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều URL) bạn muốn chặn nhúng.
   2. Đối với ứng dụng: nhập tên gói ứng dụng (phân tách bằng dấu phẩy nếu có nhiều tên) bạn muốn chặn nhúng.
  4. Cho phép trên các miền cụ thể (trong ứng dụng dựa trên ID) – Chặn nhúng trên tất cả các trang web hoặc ứng dụng ngoại trừ các URL đó hoặc tên gói ứng dụng bạn nhập vào hộp văn bản.
 4. Từ hộp thả xuống Nội dung được cấp phép, chọn quy tắc nhúng cho video trên kênh của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?