Hạn chế việc nhúng video

Theo mặc định, người dùng trong Trình quản lý nội dung có thể thêm video trên YouTube vào trang web và ứng dụng của họ bằng cách nhúng video. Bạn có thể kiểm soát nơi video được nhúng bằng cách chỉ định những trang web và ứng dụng được phép hoặc không được phép nhúng video của bạn. Bạn có thể áp dụng các quy tắc này cho những video bạn sở hữu (Nội dung được cấp phép) và video bạn xác nhận quyền sở hữu (Nội dung do người dùng tải lên).

Lưu ý: Các quy định hạn chế đối với việc nhúng video không áp dụng được cho các ứng dụng iOS.

Giới hạn việc nhúng video trên các trang web

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý nội dung trong Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Cài đặt "".
 3. Trong phần Tổng quan, hãy chuyển tới mục Chặn tính năng nhúng trên các miền.
 4. Nhấp vào Nội dung do người dùng tải lên và chọn quy tắc bạn muốn áp dụng cho các trang web nhúng những video do người dùng tải lên mà bạn đã xác nhận quyền sở hữu dựa trên một trong các tài sản của bạn:
  • Cho phép trên tất cả miền (chế độ mặc định): Không hạn chế việc nhúng video trên bất kỳ trang web nào.
  • Cho phép trên một số miền: Không cho phép nhúng video trên mọi trang web mà chỉ cho phép những trang web bạn nhập trong ô Miền.
  • Chặn trên một số miền: Không cho phép người dùng nhúng video trên một số trang web mà bạn nhập trong ô Miền.
  • Chặn trên tất cả miền: Không cho phép nhúng video trên bất kỳ trang web nào.
 5. Nhập URL vào ô Miền (mỗi URL một dòng)
 6. Nhấp vào Nội dung được cấp phép  và chọn quy tắc bạn muốn áp dụng đối với những trang web nhúng video từ kênh của bạn.
 7. Nhập URL vào ô Miền (mỗi URL một dòng)
 8. Nhấp vào LƯU.

Hạn chế việc nhúng video trên ứng dụng

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý nội dung trong Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Cài đặt "".
 3. Trong phần Tổng quan, chuyển đến mục Chặn tính năng nhúng trong ứng dụng.
 4. Nhấp vào Nội dung do người dùng tải lên  và chọn quy tắc bạn muốn áp dụng cho các ứng dụng nhúng những video do người dùng tải lên mà bạn đã xác nhận quyền sở hữu dựa trên một trong các tài sản của bạn:
  • Cho phép trong tất cả ứng dụng (chế độ mặc định): Không hạn chế việc nhúng video trong bất kỳ ứng dụng nào.
  • Cho phép trong ứng dụng dựa trên mã nhận dạng: Không cho phép nhúng trong mọi ứng dụng mà chỉ cho phép một số ứng dụng bạn nhập trong ô Mã nhận dạng ứng dụng.
  • Chặn trong ứng dụng dựa trên mã nhận dạng: Không cho phép nhúng video trong một số ứng dụng mà bạn nhập vào ô Mã nhận dạng ứng dụng
  • Chặn trong tất cả ứng dụng: Không cho phép nhúng video trong bất kỳ ứng dụng nào.
 5. Nhập URL vào ô Mã nhận dạng ứng dụng (mỗi mã một dòng).
 6. Nhấp vào Nội dung được cấp phép  và chọn quy tắc bạn muốn áp dụng cho những ứng dụng nhúng video từ kênh của bạn.
 7. Nhập URL vào ô Mã nhận dạng ứng dụng (mỗi mã một dòng).
 8. Nhấp vào LƯU.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
59
false
false