Formats de publicitat admesos

Quan obtens ingressos amb un vídeo reclamat, YouTube hi mostra anuncis quan els usuaris el veuen en una plataforma apta per a l'obtenció d'ingressos. Per simplificar la configuració d'activació de formats d'anunci, tots els formats d'anuncis estan activats de manera predeterminada. YouTube determina automàticament els formats d'anuncis que es mostren en una visualització en funció de diversos factors contextuals.

Aquestes són les nostres polítiques de publicació d'anuncis en contingut reclamat:

  • Els vídeos amb una coincidència de Content ID visual o audiovisual del 80% o més poden mostrar anuncis in-stream.
  • Els vídeos amb reclamacions que tinguin una coincidència de Content ID d'àudio com a mínim del 80% i almenys 5.000 visualitzacions poden mostrar anuncis in-stream.
  • Els vídeos reclamats mitjançant una cerca descriptiva o per una coincidència de Content ID inferior al 80% poden mostrar anuncis in-stream si tenen més de 10.000 visualitzacions. Els partners poden obtenir ingressos amb vídeos amb menys de 10.000 visualitzacions a través d'anuncis superposats, de display i TrueView in-display.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?