Iniciar la sessió com a gestor de continguts

Les funcions que es descriuen en aquest article estan disponibles només per als partners que utilitzen el sistema de cerca de coincidències de Content ID de YouTube.

Si has acceptat una invitació per gestionar contingut, pots iniciar la sessió a YouTube en nom del propietari del contingut i gestionar el seu vídeo.

  • Gestor de continguts: usuari a qui se li han concedit drets per administrar els vídeos d'un propietari de contingut.
  • Propietari de contingut: compte propietari d'un o diversos canals de YouTube, així com dels vídeos d'aquests canals.

Nota: en el cas de Content ID, el propietari del contingut és també el propietari dels recursos del sistema de gestió de drets de YouTube i l'entitat que reclama els vídeos i estableix les seves polítiques.

Per iniciar la sessió a YouTube com a gestor de continguts, segueix aquests passos:

  1. Inicia la sessió a YouTube.
  2. A la part superior dreta, fes clic a la foto de perfil.
  3. Veuràs una llista desplegable dels Comptes de Google a què tens accés. Si ets gestor de continguts, veuràs el nom del propietari del contingut a sota del títol "Gestor de continguts".
  4. Selecciona el nom del propietari del contingut i YouTube canviarà a aquest compte.
  5. Pots fer servir les eines de gestió de continguts de Creator Studio per gestionar els canals i vídeos del propietari, en funció dels permisos que t'hagi concedit.

Quan hagis acabat de gestionar el contingut del propietari, fes clic a la foto de perfil i selecciona un altre compte per tancar la sessió.

En qualsevol moment pots comprovar el nom i l'avatar a l'extrem superior dret de YouTube per confirmar el compte amb què has iniciat la sessió.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?