Tłumaczenie własnych tytułów i opisów filmów

Do swoich filmów możesz dodawać przetłumaczone tytuły i opisy, tak aby Twoi fani mogli oglądać Twoje materiały w swoich językach. W ten sposób Twoje filmy będą bardziej dostępne dla widzów spoza Twojego kraju zamieszkania, a Ty łatwiej zgromadzisz międzynarodową grupę odbiorców.

Skorzystaj z opisanych poniżej narzędzi, aby wyświetlać tytuły i opisy użytkownikom w odpowiedniej wersji językowej. Jeśli używasz Menedżera treści YouTube do zarządzania treściami objętymi roszczeniem, możesz przesłać plik CSV, aby przetłumaczyć tytuły i opisy filmów.

Tłumaczenie tytułów i opisów

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Transkrypcje.
 3. Wybierz film.
 4. Jeśli nie wybierzesz języka filmu, pojawi się prośba o wybranie języka. Gdy to zrobisz, kliknij Potwierdź.
 5. Kliknij Dodaj język i wybierz język, na który chcesz tłumaczyć.
 6. W sekcji „Tytuł i opis” wybierz Dodaj.
 7. Wpisz przetłumaczony tytuł i opis, a potem wybierz Opublikuj.
Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

Najpierw otwórz Menedżera filmów na swoim kanale:

 1. Kliknij ikonę konta  w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Studio twórców.
 3. Po lewej stronie kliknij Menedżera filmów. Zostanie wyświetlona lista przesłanych przez Ciebie filmów.

Potem dodaj przetłumaczony tytuł lub opis:

 1. Kliknij Edytuj > Informacje i ustawienia obok filmu, do którego chcesz dodać przetłumaczony tytuł i opis.
 2. Kliknij pod filmem kartę Tłumaczenia.
 3. Kliknij pole w sekcji Język oryginału, aby ustawić język filmu.
  • Wskazówka: „język oryginału” to domyślny język, w jakim mają wyświetlać się metadane filmu oraz oprawa, jak np. tytuł i opis.
  • Wskazówka: możesz również ustawić ten język jako domyślny dla kolejnych przesyłanych treści, zaznaczając pole wyboru obok „Domyślny dla nowych filmów”.
 4. W sekcji Przetłumacz na wybierz lub dodaj język, w którym chcesz dodać tytuł i opis.
 5. Wpisz przetłumaczony tytuł i opis, a następnie kliknij Zapisz zmiany.

Uwaga: w ustawieniach zaawansowanych należy podać język używany w filmie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?