Sử dụng RSS với YouTube

Nhận bản cập nhật RSS cho một kênh

Để nhận nguồn cấp dữ liệu RSS của các video tải lên trên một kênh, hãy dán URL kênh vào trình đọc RSS của bạn.

Nhận bản cập nhật RSS cho tất cả các kênh đăng ký

Để nhập tất cả kênh đăng ký YouTube của bạn vào trình đọc RSS, bạn có thể sử dụng tính năng tải tệp OPML xuống của chúng tôi:

  1. Tải tệp OPML xuống bằng cách nhấp vào Xuất kênh đã đăng ký ở cuối trang Quản lý kênh đã đăng ký của bạn. Thao tác này sẽ tải tệp có tên là "subscription_manager.xml" xuống.
  2. Nhập tệp OPML vào trình đọc RSS của bạn.
    • Trong Feedly chẳng hạn, bạn có thể tìm thấy tệp này trong phần Organize (Sắp xếp) ở bảng điều khiển bên trái, sau đó là Import OPML (Nhập OPML).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?