ใช้ RSS กับ YouTube

รับการอัปเดต RSS สำหรับช่องเดียว

ในการรับฟีด RSS เกี่ยวกับการอัปโหลดของช่องเดียว ให้วาง URL ของช่องลงในโปรแกรมอ่าน RSS

รับการอัปเดต RSS สำหรับการติดตามทั้งหมด

ในการนำเข้าการติดตามจาก YouTube ของคุณทั้งหมดไปยังโปรแกรมอ่าน RSS คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การดาวน์โหลดไฟล์ OPML ของเราได้ ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ OPML ด้วยการคลิกส่งออกการติดตาม ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจัดการการติดตาม การดำเนินการนี้จะดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ "subscription_manager.xml"
  2. นำเข้าไฟล์ OPML ไว้ในโปรแกรมอ่าน RSS
    • เช่น ใน Feedly การนำเข้าไฟล์นี้จะพบใน "จัดการ" ที่แผงด้านซ้าย จากนั้นให้ "นำเข้า OPML"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร