Χρήση RSS για το YouTube

Λήψη ενημερώσεων RSS από μεμονωμένα κανάλια

Για να λάβετε μια τροφοδοσία RSS για τις μεταφορτώσεις ενός μεμονωμένου καναλιού, επικολλήστε τη διεύθυνση URL του καναλιού στο πρόγραμμα ανάγνωσης RSS που χρησιμοποιείτε.

Λήψη ενημερώσεων RSS για όλες τις συνδρομές

Για να εισαγάγετε όλες τις συνδρομές σας YouTube στο πρόγραμμα ανάγνωσης RSS που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα λήψης αρχείων OPML:

  1. Κατεβάστε το αρχείο OPML κάνοντας κλικ στην επιλογή Εξαγωγή συνδρομών στο κάτω μέρος της σελίδας Διαχείριση συνδρομών. Με την ενέργεια αυτή, θα κατεβάσετε ένα αρχείο με το όνομα "subscription_manager.xml".
  2. Εισαγάγετε το αρχείο OPML στο πρόγραμμα ανάγνωσης RSS.
    • Στο Feedly, για παράδειγμα, μπορείτε να το κάνετε μέσω της επιλογής Import OPML (Εισαγωγή OPML) από το μενού Organize (Οργάνωση) στην αριστερή πλευρά.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;