Przesyłanie filmów 360°

Jeśli chcesz oglądać filmy 360°, musisz mieć zainstalowane na komputerze najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Opera, Firefox lub Microsoft Edge. Na urządzeniach mobilnych musisz korzystać z najnowszej wersji aplikacji YouTube.

YouTube umożliwia przesyłanie i odtwarzanie filmów sferycznych 360° w przeglądarkach Chrome, Firefox, Microsoft Edge i Opera na komputerach. Aby przesłać film 360°, musisz go najpierw zmodyfikować przy użyciu odpowiedniej aplikacji lub skryptu.

Możesz też oglądać filmy 360° w aplikacji YouTube. Jeśli chcesz mieć wrażenie, że jesteś w centrum akcji, dowiedz się, jak korzystać z gogli Cardboard.

Krok 1. Nagraj film

Obecnie dostępnych jest wiele kamer 360°, które są kompatybilne z platformą YouTube.

Najlepsze efekty osiągniesz, jeśli zakodujesz swój film w wysokiej rozdzielczości zgodnie z zaawansowanymi specyfikacjami YouTube. Obecnie do YouTube możesz dodawać filmy 360° nagrane z szybkością 24, 25, 30, 48, 50 lub 60 klatek na sekundę. Zalecamy przesyłanie filmów sferycznych (w formacie odwzorowania walcowego równoodległościowego o współczynniku proporcji 2:1) w rozdzielczości 7168 x 3584 lub wyższej (maksymalnie 8129 x 4096).

Możesz też tworzyć filmy 360°, korzystając z własnych kombinacji kamer i oprogramowania do łączenia obrazów.

Krok 2. Przygotuj film do przesłania

Aby włączyć dla filmu odtwarzanie w technologii 360°, musisz dołączyć do pliku wideo odpowiednie metadane. Poniżej znajdziesz instrukcje, jak zainstalować aplikację, która tworzy nowy plik z potrzebnymi metadanymi.

Tworzenie pliku do wyświetlania w technologii 360° w aplikacji

  1. Pobierz najnowszą wersję aplikacji 360 Video Metadata.
  2. Rozpakuj plik i otwórz aplikację 360 Video Metadata. Jeśli korzystasz z komputera Mac, być może trzeba będzie kliknąć aplikację prawym przyciskiem myszy i wybrać Otwórz.
  3. Wybierz plik z filmem.
  4. Zaznacz pole wyboru Spherical (Sferyczny) i kliknij opcję Save as (Zapisz jako).Uwaga: nie zaznaczaj pola wyboru „3D Top-bottom” (3D góra-dół). Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach przesyłania filmów w technologii VR.
  5. Wpisz nazwę, którą chcesz nadać utworzonemu plikowi.
  6. Zapisz plik. Nowy plik zostanie automatycznie utworzony w tym samym miejscu, w którym znajdował się oryginalny plik.
  7. Prześlij nowy plik do YouTube.
  8. Zaczekaj, aż efekt filmu 360° zostanie przetworzony, co może zająć do godziny.

Metadane możesz też dodać, używając skryptu w Pythonie.

Krok 3. Prześlij plik
Do obsługi filmów 360° nie są jeszcze przystosowane te narzędzia: Edytor wideo, Ulepszenia oraz ekrany końcowe w YouTube.

Zanim opublikujesz swój film, możesz sprawdzić, czy ma on włączone odtwarzanie w technologii 360°. Aby to zrobić, obejrzyj go na swoim komputerze. Odtwarzanie filmu w technologii 360° może być dostępne dopiero po godzinie.

Filmy 360° mają w lewym górnym rogu przycisk trybu panoramicznego. Można je też obracać, używając klawiszy WASD. Jeżeli Twój film ma te funkcje, oznacza to, że został nagrany w technologii 360°.

 
Dowiedz się, jak wykorzystać dźwięk przestrzenny, filmy sferyczne oraz filmy w technologii VR, aby dźwięk docierał do widza ze wszystkich stron, tak jak w rzeczywistości.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?