จัดการช่วงพักโฆษณาตอนกลางในวิดีโอที่ยาว

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม เราได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโฆษณาตอนกลางเพื่อช่วยสร้างสมดุลให้กับประสบการณ์การรับชมของผู้ชมและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เปิดตัวไปแล้วมีดังนี้

 • เกณฑ์การมีสิทธิ์ใช้โฆษณาตอนกลางในวิดีโอลดลงจาก 10 นาทีเหลือ 8 นาที 
 • ระบบจะเปิดใช้โฆษณาตอนกลางโดยค่าเริ่มต้นในวิดีโอที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่มีอยู่ และตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดวิดีโอในอนาคต

หากโฆษณาตอนกลางไม่เหมาะสำหรับวิดีโอ คุณจะระบุค่ากำหนดนี้ได้ใน YouTube Studio จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม หากคุณระบุค่ากำหนดดังกล่าว เราจะไม่เปิดใช้โฆษณาตอนกลางในวิดีโอที่มีสิทธิ์ที่มีอยู่หรือเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดในอนาคต ทั้งนี้ วิดีโอที่เปิดใช้โฆษณาตอนกลางอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าโฆษณาตอนกลางใน YouTube Studio ได้ทุกเมื่อ ทั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดและการตั้งค่าสำหรับวิดีโอแต่ละรายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ที่นี่

เมื่ออัปโหลดวิดีโอที่ยาว 8 นาทีขึ้นไป คุณจะเปิดใช้โฆษณาในช่วงกลางของวิดีโอ (หรือที่เรียกว่า "โฆษณาตอนกลาง") นอกเหนือจากโฆษณาในช่วงต้นและช่วงท้ายของวิดีโอได้ 

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะลงโฆษณาตอนกลางในช่วงที่คั่นเนื้อหาในวิดีโอได้อย่างแนบเนียนโดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์การรับชมของผู้ชมและโอกาสในการสร้างรายได้ของคุณ หากไม่ได้เปิดใช้โฆษณาตอนกลางเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับวิดีโอที่อัปโหลดใหม่ คุณจะเปิดใช้โฆษณาตอนกลางในวิดีโอแต่ละรายการได้ 

ใช้เครื่องมือช่วงพักโฆษณาในการสร้าง แสดงตัวอย่าง และแก้ไขโฆษณาตอนกลางที่ลงแบบอัตโนมัติ หรือลงช่วงพักโฆษณาในวิดีโอด้วยตนเอง ซึ่งทำได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดในระดับช่อง

Using Mid-roll Ads in Long Videos

ประสบการณ์ในการใช้งานโฆษณาของผู้ชมอาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้

 • บนเดสก์ท็อป: ผู้ชมจะเห็นการนับถอยหลัง 5 วินาทีก่อนโฆษณาตอนกลางจะปรากฏ
 • บนแพลตฟอร์มอื่นๆ: ผู้ชมจะเห็นเครื่องหมายสีเหลืองในแถบความคืบหน้าวิดีโอเพื่อระบุเวลาที่โฆษณาอาจจะแสดง
คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าควรใช้โฆษณาตอนกลางหรือไม่

แม้ YouTube จะค้นหาตำแหน่งการลงโฆษณาตอนกลางที่แนบเนียนที่สุดให้โดยอัตโนมัติ แต่คุณอาจต้องการปิดโฆษณาดังกล่าว หากไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น วิดีโอการทำสมาธิอาจไม่เหมาะสำหรับโฆษณาตอนกลาง หากเลือกใช้โฆษณารูปแบบนี้ เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกการลงโฆษณาตอนกลางแบบอัตโนมัติในการค้นหาช่วงที่จะคั่นเนื้อหาได้อย่างแนบเนียน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โฆษณาขัดจังหวะประสบการณ์การใช้งานของผู้ชม

การลงโฆษณาตอนกลางแบบอัตโนมัติทำงานอย่างไร

การลงโฆษณาตอนกลางแบบอัตโนมัติมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างประสบการณ์การรับชมของผู้ชมและโอกาสในการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์ เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงขั้นสูงของ YouTube มีหน้าที่ตรวจสอบวิดีโอจำนวนมากและเรียนรู้ที่จะตรวจหาตำแหน่งที่แนบเนียนที่สุดสำหรับลงโฆษณาตอนกลาง ซึ่งทำได้โดยการประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงที่เสียงแผ่วลงหรือช่วงที่ไม่ใช่ภาพเนื้อหาหลัก จากการศึกษาผู้ใช้ เราพบว่าโฆษณาตอนกลางแบบอัตโนมัติรบกวนการรับชมวิดีโอน้อยกว่าโฆษณาตอนกลางแบบกำหนดเองถึง 2 เท่า

โฆษณาตอนกลางจะสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ชมไหม

ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกว่าโฆษณาตอนกลางน่ารำคาญหรือขัดจังหวะการดู แต่เราจะหาตำแหน่งการลงโฆษณาที่แนบเนียนที่สุดเพื่อให้มีการรบกวนน้อยที่สุดและปรับปรุงประสบการณ์การรับชมของผู้ชม เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของผู้ชม ผู้ลงโฆษณา และครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม

ฉันจะยังปรับช่วงพักโฆษณาตอนกลางที่ระบบใส่ให้แบบอัตโนมัติได้ไหม

ได้ เมื่อเปิดการลงโฆษณาตอนกลางแบบอัตโนมัติ คุณจะไปยังการตั้งค่าการสร้างรายได้ของวิดีโอใดวิดีโอหนึ่ง แล้วปรับตำแหน่งช่วงพักโฆษณาด้วยตนเองได้

จัดการช่วงพักโฆษณาใน YouTube Studio

การลงโฆษณาตอนกลางอาจส่งผลต่อประสบการณ์การรับชมและแนวโน้มในการแสดงโฆษณา ระบบโฆษณาของเราอาจแสดงโฆษณาน้อยลงหากคุณใส่ช่วงพักโฆษณาตอนกลางไว้ในช่วงที่จะรบกวนการรับชมวิดีโอ

การลงโฆษณาตอนกลางมี 2 วิธีดังนี้ 
 • ช่วงพักโฆษณาแบบอัตโนมัติ: คุณเปิดใช้ตัวเลือกลงโฆษณาตอนกลางแบบอัตโนมัติได้ โดยเราจะเป็นผู้ค้นหาตำแหน่งและความถี่โฆษณาที่ดีที่สุดให้หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ซึ่งจะสร้างประสบการณ์การรับชมที่มีความสมดุลยิ่งขึ้นสำหรับผู้ชม
 • ช่วงพักโฆษณาแบบกำหนดเอง: หากคุณเลือกที่จะลงช่วงพักโฆษณาด้วยตนเอง ให้พยายามลงโฆษณาในช่วงที่จะคั่นเนื้อหาได้อย่างแนบเนียนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการลงโฆษณาตอนกลางในช่วงที่จะรบกวนการรับชมวิดีโอ เช่น จังหวะพูดกลางประโยคหรือระหว่างกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่ หากสร้างเนื้อหาเพื่อให้ลงช่วงพักโฆษณาได้อย่างแนบเนียนอยู่แล้ว คุณอาจเปิดใช้ตัวเลือกการวางตำแหน่งช่วงพักโฆษณาด้วยตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณาจะแสดงในแบบที่ต้องการ

ตำแหน่งโฆษณาที่ลงโดยอัตโนมัติ

คุณตั้งค่าให้แสดงช่วงพักโฆษณาตอนกลางโดยอัตโนมัติสำหรับวิดีโอ 1 รายการได้​

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกวิดีโอ จากนั้นเลือกการสร้างรายได้
 4. เปิดการสร้างรายได้สำหรับวิดีโอ หากยังไม่ได้ดำเนินการ
 5. เลือกช่องข้าง "ระหว่างเล่นวิดีโอ (โฆษณาตอนกลาง)" ใต้ "ตำแหน่งของโฆษณาวิดีโอ"

ตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดเอง

คุณตั้งค่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางด้วยตนเองได้ในกรณีที่สร้างวิดีโอสำหรับใส่ช่วงพักโฆษณาตอนกลางในบางตำแหน่งของวิดีโออยู่แล้ว เป็นต้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกวิดีโอ จากนั้นเลือกการสร้างรายได้
 4. เปิดการสร้างรายได้สำหรับวิดีโอ หากยังไม่ได้ดำเนินการ
 5. เลือกช่องข้าง "ระหว่างเล่นวิดีโอ (โฆษณาตอนกลาง)" ใต้ "ตำแหน่งของโฆษณาวิดีโอ"
 6. เลือกจัดการโฆษณาตอนกลาง
  • เพิ่มช่วงพักโฆษณา: คลิก + เพิ่มช่วงพักโฆษณา ป้อนเวลาเริ่มต้นของโฆษณาหรือลากแถบแนวตั้งไปยังเวลาที่ต้องการ
  • ลบช่วงพักโฆษณา: คลิกลบ  ข้างช่วงพักโฆษณา
 7. คลิกดำเนินการต่อที่ด้านบนขวา จากนั้นคลิกบันทึก

จัดวางช่วงพักโฆษณาเมื่ออัปโหลดวิดีโอใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. อัปโหลดวิดีโอยาว 8 นาทีขึ้นไป
 3. เปิดใช้การสร้างรายได้ในแท็บ "การสร้างรายได้"
 4. เลือกช่องข้าง "เลือกด้วยตนเอง" ใต้ "การตั้งค่าโฆษณา"
 5. เลือกช่องข้าง "ระหว่างเล่นวิดีโอ (โฆษณาตอนกลาง)" ใต้ "ตำแหน่งของโฆษณาวิดีโอ"
 6. เลือกจัดวางด้วยตนเอง
  • เพิ่มช่วงพักโฆษณา: คลิก + เพิ่มช่วงพักโฆษณา ป้อนเวลาเริ่มต้นของโฆษณาหรือลากแถบแนวตั้งไปยังเวลาที่ต้องการ
  • ลบช่วงพักโฆษณา: คลิกลบ  ข้างช่วงพักโฆษณา
 7. คลิกดำเนินการต่อที่ด้านบนขวา
 8. ดำเนินการตามขั้นตอนการอัปโหลดให้เสร็จสิ้น

ดูตัวอย่างและปรับตำแหน่งโฆษณาตอนกลาง

คุณดูตัวอย่างตำแหน่งช่วงพักโฆษณาตอนกลาง และปรับตำแหน่งได้หากจำเป็น
 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกวิดีโอ จากนั้นเลือกการสร้างรายได้
 4. ไปที่ "ตำแหน่งของโฆษณาวิดีโอ" แล้วเลือกจัดการโฆษณาตอนกลางใต้ "ระหว่างเล่นวิดีโอ (โฆษณาตอนกลาง)"
 5. เลือกเล่น  ในโปรแกรมเล่นวิดีโอ
 6. ลากเคอร์เซอร์ไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของวิดีโอ

จัดการช่วงพักโฆษณาตอนกลางในวิดีโอ 1 รายการ

หากคุณต้องการเปิดหรือปิดใช้ช่วงพักโฆษณาตอนกลางในวิดีโอทีละรายการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกวิดีโอ จากนั้นเลือกการสร้างรายได้
 4. สลับช่องข้าง "ระหว่างเล่นวิดีโอ (โฆษณาตอนกลาง)" ใต้ "ตำแหน่งของโฆษณาวิดีโอ" เพื่อเปิดหรือปิดใช้ช่วงพักโฆษณาตอนกลาง เมื่อเปิดใช้แล้ว ระบบจะลงโฆษณาตอนกลางแบบอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้น
 5. เลือกบันทึก

จัดการช่วงพักโฆษณาตอนกลางในวิดีโอหลายรายการ

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้ช่วงพักโฆษณาตอนกลางในวิดีโอหลายรายการ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกวิดีโอหลายรายการ จากนั้นเลือก "การตั้งค่าโฆษณา" จากเมนูแก้ไข
 4. สลับ "เปิดใช้โฆษณาระหว่างเล่นวิดีโอ" เพื่อเปิดหรือปิดใช้ช่วงพักโฆษณาตอนกลาง เมื่อเปิดใช้แล้ว ระบบจะลงโฆษณาตอนกลางแบบอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้น
 5. เลือกอัปเดตวิดีโอ แล้วทำตามขั้นตอนที่แสดงเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้
 6. ทำการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์โดยการเลือกอัปเดตวิดีโอ

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดของช่องสำหรับช่วงพักโฆษณาตอนกลาง

คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลดของช่องเพื่อแสดงช่วงพักโฆษณาตอนกลาง หรือปิดใช้สำหรับการอัปโหลดในอนาคตได้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกการตั้งค่าจากเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลด แล้วไปที่การสร้างรายได้
 4. ยกเลิกการเลือก "ระหว่างเล่นวิดีโอ (โฆษณาตอนกลาง)" ใต้ส่วนตำแหน่งของโฆษณาวิดีโอ
 5. เลือกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร