จัดการช่วงพักโฆษณาในวิดีโอที่มีความยาว

คุณเปิดใช้การโฆษณาในช่วงเริ่มต้นของวิดีโอที่คุณอัปโหลดลงในช่องของคุณได้ เมื่อคุณอัปโหลดวิดีโอแบบยาว (วิดีโอที่มีความยาว 10 นาทีหรือนานกว่านั้น) คุณยังเปิดใช้โฆษณาในช่วงกลางของวิดีโอ ("โฆษณาตอนกลาง") นอกเหนือจากช่วงต้นได้ด้วย

ใช้เครื่องมือช่วงพักโฆษณาในการสร้าง แสดงพรีวิว และแก้ไขช่วงพักโฆษณาตอนกลางที่กำหนดเองหรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

จัดการช่วงพักโฆษณาใน YouTube Studio เบต้า

ตำแหน่งโฆษณาที่สร้างโดยอัตโนมัติ

คุณตั้งค่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางโดยอัตโนมัติสำหรับวิดีโอ 1 รายการได้​

 1. ไปที่ https://studio.youtube.com แล้วเลือกวิดีโอในเมนูด้านซ้าย
 2. คลิกวิดีโอที่ต้องการลงโฆษณา > คลิกการสร้างรายได้ในเมนูด้านซ้าย
 3. ทำเครื่องหมายที่ช่องข้าง "โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้" และ/หรือ "โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้"
 4. ทำเครื่องหมายที่ช่องข้าง "ระหว่างวิดีโอ"
 5. ระบบจะลงช่วงพักโฆษณาตอนกลางให้คุณโดยอัตโนมัติ

ตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดเอง

 1. ไปที่ https://studio.youtube.com แล้วเลือกวิดีโอในเมนูด้านซ้าย
 2. คลิกวิดีโอที่ต้องการลงโฆษณา > คลิกการสร้างรายได้ในเมนูด้านซ้าย
 3. ทำเครื่องหมายที่ช่องข้าง "โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้" หรือ "โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้"
 4. ทำเครื่องหมายที่ช่องข้าง "ระหว่างวิดีโอ"
 5. คลิกบันทึกที่ด้านขวาบน
 6. คลิกลิงก์ "จัดการในโปรแกรมตัดต่อ" ที่อยู่ข้างช่องทำเครื่องหมาย "ระหว่างวิดีโอ"
 7. ไปยังแถวที่มีไอคอนการสร้างรายได้ ช่วงพักโฆษณาตอนกลางที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจะแสดงเป็นแถบแนวตั้ง
  • ลงช่วงพักโฆษณาด้วยตนเอง: คลิกที่แถบแนวตั้งและย้ายโฆษณาไปยังช่วงเวลาที่ต้องการ
  • เพิ่มช่วงพักโฆษณา: คลิกที่ +ช่วงพักโฆษณา แล้วย้ายโฆษณาไปยังช่วงเวลาที่ต้องการ
  • ลบช่วงพักโฆษณาช่วงเดียว: คลิกที่ช่วงพักโฆษณา > คลิกไอคอนลบ ที่ด้านบนซ้าย
  • ลบช่วงพักโฆษณาทั้งหมด: คลิกไอคอนเพิ่มเติม > เลือกลบช่วงพักโฆษณาทั้งหมด
 8. คลิกบันทึกที่ด้านบนขวา ทำตามวิธีการที่เหลือบนหน้าจอ

จัดการช่วงพักโฆษณาใน Creator Studio แบบคลาสสิก

ตำแหน่งโฆษณาที่กำหนดเอง

เพิ่มตำแหน่งโฆษณาตอนกลางด้วยตนเอง

คุณเพิ่มตำแหน่งโฆษณาตอนกลางในวิดีโอแบบยาวได้ด้วยตนเอง

 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. สำหรับวิดีโอที่คุณต้องการใส่โฆษณา ให้คลิกแก้ไข
 3. คลิกแท็บข้อมูลและการตั้งค่าที่ด้านบน
 4. เปิดแท็บการสร้างรายได้
 5. เลื่อนไปที่หัวข้อช่วงพักโฆษณา
 6. ในการตั้งค่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางหลายรายการด้วยตนเอง ให้คลิกแทรกโฆษณาคั่นพร้อมกันหรือแก้ไขโฆษณาคั่นพร้อมกัน
 7. ป้อนเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น "2:30, 10:45" หมายความว่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางรายการแรกจะปรากฏขึ้นเมื่อวิดีโอเล่นไปแล้ว 2 นาที 30 วินาที และรายการที่ 2 จะปรากฏขึ้นเมื่อวิดีโอเล่นไปแล้ว 10 นาที 45 วินาที
 8. หากต้องการบันทึก คลิกแก้ไขโฆษณา
 9. คุณทำการแก้ไขได้โดยคลิกที่เส้นควบคุมเวลา แล้วลากโฆษณาไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
 10. คุณแทรกโฆษณาเพิ่มเติมได้โดยคลิกแทรกโฆษณา แล้วลากโฆษณาไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ตำแหน่งที่สร้างโดยอัตโนมัติ

คุณเปิดใช้ช่วงพักโฆษณาตอนกลางที่สร้างโดยอัตโนมัติได้ทั้งในระดับวิดีโอและระดับช่อง และทำได้สำหรับวิดีโอหลายรายการเช่นกัน

ตั้งค่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางสำหรับวิดีโอ 1 รายการ
 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. สำหรับวิดีโอที่คุณต้องการใส่โฆษณา ให้คลิกแก้ไข
 3. คลิกแท็บข้อมูลและการตั้งค่าที่ด้านบน
 4. เปิดแท็บการสร้างรายได้
 5. เลื่อนไปที่หัวข้อช่วงพักโฆษณา
 6. หากต้องการใช้ช่วงพักโฆษณาตอนกลางที่สร้างโดยอัตโนมัติ ให้คลิกแนะนำตำแหน่ง คุณทำการแก้ไขได้โดยคลิกที่เส้นควบคุมเวลา แล้วลากโฆษณาไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
 7. คุณแทรกโฆษณาเพิ่มเติมได้โดยคลิกแทรกโฆษณา แล้วลากโฆษณาไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
ตั้งค่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางสำหรับเนื้อหาที่อัปโหลดโดยผู้ใช้ (ระบบจัดการเนื้อหา)
 1. ไปที่ระบบจัดการเนื้อหา
 2. เลือกแท็บการตั้งค่า
 3. คลิกภาพรวม
 4. เลื่อนไปที่หัวข้อ "รูปแบบโฆษณาสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลด" 
 5. คลิกไอคอนแก้ไข
 6. ทำเครื่องหมายที่ช่องข้างโฆษณาตอนกลางอัตโนมัติ
 7. คลิกบันทึก
ตั้งค่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางสำหรับวิดีโอหลายรายการ
 1. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมายทางซ้ายของภาพขนาดย่อของวิดีโอที่คุณต้องการ
 3. ในเมนูแบบเลื่อนลง ให้เลือกการทำงาน > การทำงานเพิ่มเติม > ช่วงพักโฆษณา
 4. ทำเครื่องหมายในช่องโฆษณาตอนกลางอัตโนมัติ
 5. คลิกส่ง
ตั้งค่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับช่องของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าช่วงพักโฆษณาตอนกลางสำหรับช่องของคุณเพื่อให้เนื้อหาใหม่ทั้งหมดที่คุณอัปโหลดเปิดใช้การสร้างช่วงพักโฆษณาตอนกลางโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น

 1. ไปที่ช่อง
 2. ภายใต้การตั้งค่าช่อง ให้คลิกค่าเริ่มต้นสำหรับการอัปโหลด
 3. เลื่อนลงไปที่ "ช่วงพักโฆษณา" แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับโฆษณาตอนกลางอัตโนมัติ
หมายเหตุ: หากคุณเลือกใช้การสร้างช่วงพักโฆษณาตอนกลางโดยอัตโนมัติ ตำแหน่งของโฆษณาอาจเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณตั้งค่า เพื่อเพิ่มจำนวนหรือคุณภาพของโฆษณา

ดูตัวอย่างและปรับตำแหน่งโฆษณา

เมื่อคุณตัดสินใจใช้ช่วงพักโฆษณาตอนกลางที่สร้างโดยอัตโนมัติหรือแทรกช่วงพักโฆษณาด้วยตนเองแล้ว คุณดูพรีวิวตำแหน่งที่โฆษณาเหล่านั้นจะปรากฏในวิดีโอของคุณได้

 1. คลิกเครื่องหมายโฆษณาที่คุณต้องการดูตัวอย่าง
 2. คลิกดูตัวอย่างโฆษณา จากนั้นวิดีโอจะเริ่มเล่นในตำแหน่งเวลาก่อนช่วงพักโฆษณา
 3. เมื่อวิดีโอเล่นมาถึงช่วงพักโฆษณา วิดีโอจะหยุดชั่วคราวพร้อมแสดงหน้าจอ "ช่วงพักโฆษณา" และคุณสามารถตรวจดูให้แน่ใจว่าโฆษณาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว
 4. หากคุณไม่ชอบตำแหน่งของโฆษณา คุณก็ปรับการตั้งค่าเวลาได้โดยดับเบิลคลิกที่ตัวยึดตำแหน่งของโฆษณาในตัวแก้ไข แล้วใส่เวลาที่คุณต้องการให้โฆษณานั้นปรากฏ

นำโฆษณาออก

 1. คลิกตัวยึดตำแหน่งของโฆษณา
 2. ทางด้านขวาของเวลาของโฆษณา ให้คลิก X
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร