Správa reklamných prestávok uprostred dlhých videí

Keď nahráte videá, ktoré majú viac ako osem minút, môžete povoliť nielen reklamy na začiatku a na konci videa, ale aj uprostred neho. 

Predvolene sú reklamy uprostred videa automaticky umiestnené v prirodzených prestávkach, aby vyvážili zážitok diváka a váš monetizačný potenciál. Ak nemáte reklamy uprostred videa predvolene zapnuté pre nové nahraté videá, môžete ich zapnúť pre jednotlivé videá. 

Pomocou nástroja na tvorbu reklamných prestávok môžete vytvárať a upravovať automaticky umiestnené reklamy uprostred videa alebo umiestniť reklamné prestávky vo videách manuálne. Môžete to urobiť bez ohľadu na predvolené nastavenia nahrávania na úrovni kanála.

Using Mid-roll Ads in Long Videos

Zobrazovanie reklám sa môže líšiť v závislosti od typu zariadenia, ktoré diváci používajú.

 • V počítači: divákom sa pred reklamou uprostred videa zobrazí päťsekundové odpočítavanie.
 • Na iných platformách: diváci uvidia v ukazovateli priebehu videa žlté značky, ktoré označujú čas, kedy sa môže zobraziť reklama.
Časté otázky

Ako zistím, či mám používať reklamy uprostred videa?

Hoci YouTube dokáže automaticky nájsť najlepšie umiestnenie pre reklamy uprostred videa, ak ich zobrazovanie nie je vhodné, môžete ich vypnúť. Príkladom videí, do ktorých sa reklamy uprostred videa nemusia hodiť, sú meditačné videá. Ak sa ich rozhodnete používať, odporúčame vám umiestňovať reklamy uprostred videa automaticky, aby ste našli prirodzené prestávky vo svojom obsahu a predišli rušivému dojmu divákov.

Ako funguje automatické umiestňovanie reklám uprostred videa?

Cieľom automatického umiestňovania reklám uprostred videa je vyvážiť zážitok diváka a monetizačný potenciál autora. Pokročilá technológia strojového učenia na YouTube skúma veľké množstvo videí a učí sa lokalizovať najlepšie miesta pre reklamy uprostred videa. Technológia hodnotí faktory ako prirodzené vizuálne alebo zvukové prestávky. Používateľské štúdie naznačujú, že automaticky umiestňované reklamy uprostred videa sú dvakrát menej rušivé než manuálne umiestňované reklamy uprostred videa.

Nie sú reklamy uprostred videa pre divákov otravné?

Niektorí diváci môžu považovať reklamy uprostred videa za nepríjemné alebo rušivé. Našou snahou je však zabezpečiť čo najlepšie umiestnenie reklamy s minimálnym narušením zážitku divákov. Naším cieľom je vyvážiť potreby divákov, inzerentov a autorov na našej platforme.

Môžem aj naďalej prispôsobovať automaticky umiestňované reklamné prestávky uprostred videa?

Áno. Keď sú automaticky umiestňované reklamy uprostred videa zapnuté, pri každom videu môžete prejsť do nastavení speňažovania a umiestnenia reklamnej prestávky nastaviť manuálne.

Správa reklamných prestávok v Štúdiu YouTube

Umiestnenie reklamy uprostred videa môže mať vplyv na zážitok zo sledovania a pravdepodobnosť zobrazovania reklám. Ak sú reklamné prestávky uprostred videa umiestnené v rušivých bodoch, náš reklamný systém môže zobrazovať menej reklám.

Existujú dva spôsoby umiestňovania reklám uprostred videa: 
 • Automatické reklamné prestávky: môžete zapnúť automaticky umiestňované reklamy uprostred videa, čo znamená, že nájdeme najlepšie umiestnenie reklamy a frekvenciu, aby sme zaistili vyrovnanejší zážitok pre divákov.
 • Manuálne reklamné prestávky: ak sa rozhodnete reklamné prestávky umiestňovať manuálne, pre najlepšie výsledky ich skúste umiestňovať v prirodzených prestávkach. Snažte sa neumiestňovať reklamné prestávky uprostred videa v rušivých momentoch, ako napríklad v strede vety alebo činnosti. Ak ste svoj obsah vytvorili tak, že sú v ňom miesta pre prirodzené reklamné prestávky, môžete zapnúť manuálne umiestňovanie reklamných prestávok, aby ste mali istotu, že sa reklamy budú zobrazovať na požadovanom mieste.

Automatické umiestnenie

Reklamné prestávky uprostred videa môžete automaticky nastaviť pre jedno video.​

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Videá.
 3. Vyberte video a potom Speňažovanie.
 4. Ak ste to ešte neurobili, zapnite speňažovanie pre toto video.
 5. V sekcii Umiestnenie videoreklám začiarknite políčko Počas videa (reklama uprostred videa).

Manuálne umiestnenie

Reklamné prestávky uprostred videa môžete nastaviť manuálne, ak ste už napríklad video vytvorili tak, aby sa na určitých miestach zobrazovali reklamné prestávky.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Videá.
 3. Vyberte video a potom Speňažovanie.
 4. Ak ste to ešte neurobili, zapnite speňažovanie pre toto video.
 5. V sekcii Umiestnenie videoreklám začiarknite políčko Počas videa (reklama uprostred videa).
 6. Vyberte SPRAVOVAŤ REKLAMY UPROSTRED VIDEA.
  • Pridanie reklamnej prestávky: kliknite na + PRIDAŤ PRESTÁVKU. Zadajte čas začatia reklamy alebo presuňte zvislý pruh na požadovaný čas.
  • Odstránenie reklamnej prestávky: vedľa reklamnej prestávky kliknite na Odstrániť .
 7. Vpravo hore kliknite na Pokračovať a potom na Uložiť.

Umiestnenie reklamných prestávok pri nahrávaní nového videa

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. Nahrajte video, ktoré trvá aspoň osem minút.
 3. Na karte Speňažovanie zapnite speňažovanie.
 4. V sekcii Nastavenia reklamy začiarknite políčko Vybrať manuálne.
 5. V sekcii Umiestnenie videoreklám začiarknite políčko Počas videa (reklama uprostred videa).
 6. Vyberte UMIESTNIŤ MANUÁLNE.
  • Pridanie reklamnej prestávky: kliknite na + PRIDAŤ PRESTÁVKU. Zadajte čas začatia reklamy alebo presuňte zvislý pruh na požadovaný čas.
  • Odstránenie reklamnej prestávky: vedľa reklamnej prestávky kliknite na Odstrániť .
 7. Vpravo hore kliknite na Pokračovať.
 8. Dokončite proces nahrávania.

Ukážka a prispôsobenie umiestnenia reklamy uprostred videa

Môžete si pozrieť ukážku umiestnenia reklamných prestávok uprostred videa a v prípade potreby ich prispôsobiť.
 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Videá.
 3. Vyberte video a potom Speňažovanie.
 4. V sekcii Umiestnenie videoreklám vyberte SPRAVOVAŤ VIDEÁ UPROSTRED REKLÁM pod položkou Počas videa (reklama uprostred videa).
 5. V prehrávači videa vyberte Prehrať .
 6. Potiahnutím kurzora prejdite na konkrétnu časť videa.
Správa reklamných prestávok uprostred videa pre jednotlivé videá
Ak chcete reklamné prestávky uprostred videa zapnúť alebo vypnúť pre jednotlivé videá, postupujte nasledovne. 
 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Videá.
 3. Vyberte video a potom Speňažovanie.
 4. V sekcii Umiestnenie videoreklám prepnite políčko Počas videa (reklama uprostred videa), aby ste reklamné prestávky uprostred videa zapli alebo vypli. Keď je funkcia zapnutá, reklamy uprostred videa sú predvolene umiestňované.
 5. Vyberte ULOŽIŤ.

Správa reklamných prestávok uprostred videa pre viacero videí

Ak chcete reklamné prestávky uprostred videa zapnúť alebo vypnúť pre viacero videí, postupujte nasledovne.
 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Videá.
 3. Vyberte viacero videí a potom Nastavenia reklamy v ponuke Upraviť.
 4. Prepnutím možnosti Zapnúť reklamy uprostred videa zapnite alebo vypnite reklamné prestávky uprostred videa. Keď je funkcia zapnutá, reklamy uprostred videa sú predvolene umiestňované.
 5. Vyberte AKTUALIZOVAŤ VIDEÁ a postupujte podľa zobrazených krokov na potvrdenie tejto zmeny.
 6. Túto zmenu dokončíte výberom možnosti AKTUALIZOVAŤ VIDEÁ.

Zmena predvolených nastavení nahrávania kanála pre reklamné prestávky uprostred videa

Môžete zmeniť predvolené nastavenia nahrávania pre svoj kanál tak, aby obsahoval reklamné prestávky uprostred videa alebo ich zakázal pre videá nahraté v budúcnosti.
 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Nastavenia.
 3. Vyberte Predvolené nastavenia nahrávania a prejdite do sekcie Speňažovanie.
 4. Zrušte začiarknutie políčka Počas videa (reklama uprostred videa) v sekcii Umiestnenie videoreklám.
 5. Vyberte ULOŽIŤ.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false