Zarządzanie przerwami na reklamy w trakcie długich filmów

W filmach generujących przychody, które mają co najmniej 8 minut, możesz też włączyć reklamy w trakcie filmu.

Domyślnie te reklamy są umieszczane automatycznie w miejscach naturalnych przerw w filmach, aby zapewnić równowagę pomiędzy wrażeniami widzów a Twoimi możliwościami zarobkowymi. Jeśli reklamy w trakcie filmu nie są domyślnie włączane w nowych treściach, możesz je włączyć w poszczególnych filmach.

Skorzystaj z narzędzia Przerwy na reklamy, aby tworzyć i edytować automatycznie umieszczane przerwy na reklamy w trakcie filmu, a także zobaczyć ich podgląd lub wstawiać je ręcznie. Możesz z niego korzystać bez względu na domyślne ustawienia przesyłania na poziomie kanału.

Jeśli spełniasz wymagania, możesz też włączać reklamy w trakcie transmisji na żywo.

Wyświetlanie reklam w trakcie długich filmów

Zasubskrybuj kanał YouTube Creators, gdzie znajdziesz najnowsze wiadomości, porady i wskazówki.

Sposób wyświetlania reklam może się nieznacznie różnić w zależności od typu urządzenia używanego przez widza.

 • Na komputerze: przed reklamą w trakcie filmu pojawi się 5-sekundowe odliczanie.
 • Na innych platformach: na pasku postępu filmu pojawią się żółte znaczniki, które wskazują, kiedy pojawi się reklama.
Najczęstsze pytania

Skąd mam wiedzieć, czy w moim przypadku warto korzystać z reklam w trakcie filmu?

YouTube może automatycznie znaleźć najlepsze miejsca na reklamy w trakcie filmu, ale możesz je wyłączyć, jeśli nie są one odpowiednie. Na przykład w filmach o medytacji nie będą mile widziane. Jeśli zdecydujesz się włączyć reklamy w trakcie filmu, zalecamy skorzystanie z opcji automatycznego umieszczania. W ten sposób będą pojawiać się one w naturalnych przerwach w materiale i nie będą przeszkadzać w oglądaniu.

Jak działa automatyczne umieszczanie reklam w trakcie filmu?

Automatyczne umieszczanie reklam w trakcie filmu ma zapewnić równowagę między wrażeniami widzów a możliwościami zarobkowymi twórcy. Zaawansowane systemy uczące się YouTube przeglądają ogromną liczbę filmów, ucząc się wykrywać najlepsze miejsca dla reklam w trakcie filmu. Biorą one pod uwagę takie czynniki jak naturalne przerwy w obrazie lub ścieżce dźwiękowej. Badania opinii użytkowników wskazują, że automatycznie umieszczane reklamy w trakcie filmu są dwukrotnie mniej uciążliwe niż te wstawiane ręcznie.

Czy reklamy w trakcie filmu nie są denerwujące dla użytkowników?

Dla części widzów reklamy w trakcie filmu mogą być irytujące. Jednak aby poprawić wrażenia odbiorców, staramy się znajdować najlepsze miejsca na umieszczenie tych reklam, by w jak najmniejszym stopniu przeszkadzały one w oglądaniu. Naszym celem jest zachowanie równowagi między potrzebami odbiorców, reklamodawców i twórców na naszej platformie.

Czy nadal mogę samodzielnie zmienić umiejscowienie automatycznie umieszczanych reklam w trakcie filmu?

Tak. Jeśli masz włączone automatyczne umieszczanie reklam w trakcie filmu, przejdź do ustawień zarabiania dowolnego filmu i ręcznie ustaw miejsca, w których mają się pojawić przerwy na reklamę.

Zarządzanie przerwami na reklamy w YouTube Studio

Umieszczanie reklam w trakcie filmu może wpłynąć na wrażenia widzów podczas oglądania i prawdopodobieństwo wyświetlania reklam. Jeżeli przerwy na reklamy w trakcie filmu zostaną umieszczone w nieodpowiednich momentach, nasz system reklamowy może wyświetlić mniej reklam.

Są 2 sposoby na umieszczenie reklam w trakcie filmu:
 • Automatyczne przerwy na reklamę: możesz włączyć automatycznie umieszczane reklamy w trakcie filmu, co oznacza, że określimy najlepsze miejsca docelowe reklam i częstotliwość ich wyświetlania, by zapewnić widzom bardziej zrównoważone wrażenia.
 • Ręcznie wstawiane przerwy na reklamę: jeżeli zdecydujesz się samodzielnie wstawiać reklamy, postaraj się znaleźć naturalne przerwy w filmie, by osiągnąć najlepsze rezultaty. Unikaj wstawiania przerw w trakcie filmu w nieodpowiednich momentach, np. w środku czyjejś wypowiedzi albo akcji toczącej się na ekranie. Jeżeli w Twoich treściach są zaplanowane naturalne przerwy na reklamę, możesz wstawić je ręcznie, by mieć pewność, że wyświetlą się tam, gdzie chcesz.

Automatyczne umieszczanie przerw na reklamy

Możesz automatycznie ustawić przerwy na reklamy w jednym filmie:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Wybierz film, a potem Zarabianie .
 4. Włącz zarabianie na tym filmie.
 5. Zaznacz pole obok opcji „Umieszczaj reklamy w trakcie filmu”.

Ręczne umieszczanie przerw na reklamy

Możesz ręcznie ustawić przerwy na reklamy w trakcie filmu:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Wybierz film, a potem Zarabianie   .
 4. Włącz zarabianie na tym filmie.
 5. Zaznacz pole obok opcji „Umieszczaj reklamy w trakcie filmu”.
 6. Wybierz SPRAWDŹ MIEJSCA DOCELOWE REKLAM.
  • Aby dodać przerwę na reklamę: kliknij   PRZERWA NA REKLAMĘ. Wpisz czas rozpoczęcia reklamy lub przeciągnij pionowy pasek i ustaw go na wybranym czasie rozpoczęcia.
  • Aby usunąć przerwę na reklamę: kliknij Usuń  obok przerwy na reklamę.
 7. W prawym górnym rogu kliknij Dalej, a potem Zapisz.

Umieszczanie przerw na reklamy podczas przesyłania filmu

Przerwy na reklamy możesz wstawiać podczas przesyłania nowego filmu: 

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Prześlij film, który trwa co najmniej 8 minut.
 3. Na karcie „Zarabianie” włącz funkcję zarabiania.
 4. Zaznacz pole obok opcji „Umieszczaj reklamy w trakcie filmu”.
 5. Gdy zakończy się przetwarzanie filmu, wybierz SPRAWDŹ MIEJSCA DOCELOWE REKLAM.
  • Aby dodać przerwę na reklamę: kliknij   PRZERWA NA REKLAMĘ. Wpisz czas rozpoczęcia reklamy lub przeciągnij pionowy pasek i ustaw go na wybranym czasie rozpoczęcia.
  • Aby usunąć przerwę na reklamę: kliknij Usuń  obok przerwy na reklamę.
 6. W prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
 7. Dokończ proces przesyłania.

Umieszczanie przerw na reklamy podczas edytowania filmu

Podczas edytowania filmu możesz też wstawić przerwy na reklamę: 

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Kliknij film, który chcesz edytować.
 4. W menu po lewej stronie kliknij Edytor.
 5. Obok opcji    Przerwy na reklamy, wybierz EDYTUJ.
  • Aby wstawić reklamę ręcznie: kliknij  PRZERWA NA REKLAMĘ i wpisz czas rozpoczęcia reklamy lub przeciągnij pionowy pasek i ustaw go na wybranym czasie rozpoczęcia.
  • Aby wstawić reklamy automatycznie: kliknij WSTAW AUTOMATYCZNIE.
  • Aby usunąć reklamę: kliknij Usuń  obok przerwy na reklamę.
 6. Aby usunąć przerwę na reklamę, kliknij Usuń  obok przerwy na reklamę.
 7. Kliknij ZAPISZ.

Podgląd i zmiana miejsca docelowego reklamy w trakcie filmu

Możesz zobaczyć podgląd miejsc docelowych przerw na reklamy w trakcie filmu i w razie potrzeby je zmienić.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Wybierz film, a potem Zarabianie.
 4. Wybierz SPRAWDŹ MIEJSCA DOCELOWE REKLAM pod opcją „Umieszczaj reklamy w trakcie filmu”.
 5. Kliknij Odtwórz  w odtwarzaczu.
 6. Przeciągnij kursor do wybranej części filmu.

Zarządzanie przerwami na reklamy w trakcie filmu w jednym filmie

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć reklamy w trakcie filmu w przypadku jednego filmu:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu z lewej wybierz Filmy.
 3. Wybierz film, a potem Zarabianie.
 4. Zaznacz pole obok opcji „Umieszczaj reklamy w trakcie filmu”, aby włączyć lub wyłączyć reklamy w trakcie filmu. Gdy włączysz tę opcję, reklamy w trakcie filmu zostaną domyślnie umieszczone automatycznie.
 5. Kliknij ZAPISZ.

Zarządzanie przerwami na reklamy w trakcie filmu w kilku filmach

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć reklamy w trakcie filmu w kilku filmach:
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Treści.
 3. Wybierz kilka filmów, a potem „Ustawienia reklam” z menu Edytuj.
 4. Zaznacz opcję „Umieszczaj reklamy w trakcie filmu”, aby włączyć lub wyłączyć reklamy w trakcie filmu. Gdy włączysz tę opcję, reklamy w trakcie filmu zostaną domyślnie umieszczone automatycznie.
 5. Zdecyduj, czy chcesz zaktualizować tylko filmy bez przerw na reklamy, czy zastąpić obecne przerwy na reklamy.
 6. Wybierz AKTUALIZUJ FILMY i wykonaj wyświetlane instrukcje, aby potwierdzić zmianę.
 7. Na koniec wybierz AKTUALIZUJ FILMY.

Zmiana domyślnych ustawień przesyłania kanału pod kątem reklam w trakcie filmu

Możesz zmienić domyślne ustawienia przesyłania na kanale, aby włączyć wyświetlanie reklam w trakcie filmu w przypadku przyszłych filmów. Jeśli chcesz, możesz też wyłączyć to ustawienie:
 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Domyślne ustawienia przesyłania a potem Zarabianie.
 4. Zaznacz pole obok opcji „Umieszczaj reklamy w trakcie filmu”, aby włączyć lub wyłączyć reklamy w trakcie filmu. Gdy włączysz tę opcję, reklamy w trakcie filmu zostaną domyślnie umieszczone automatycznie.
 5. Kliknij ZAPISZ.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne