Mainoskatkojen käsittely pitkissä videoissa

Voit ottaa käyttöön kanavalle lataamiesi videoiden alussa esitettävät mainokset. Kun lataat pitkiä videoita (vähintään 10 minuuttia), voit esittää videon alussa näytettävien mainosten lisäksi mainoksia videon keskellä (videoon sisältyvät mainokset).

Mainoskatkotyökalulla voit luoda, esikatsella ja muokata automaattisesti tai manuaalisesti luotuja videoon sisältyviä mainoskatkoja.

Mainoskokemukset ovat hieman erilaisia riippuen siitä, mitä laitetta katsoja käyttää.

 • Tietokoneella: Näytölle ilmestyy aikalaskuri viisi sekuntia ennen videoon sisältyvän mainoksen alkamista.
 • Muilla laitteilla: Videon etenemispalkissa näkyy keltainen merkintä kohdissa, joissa voi olla mainos.

Mainoskatkojen käsittely YouTube Studiossa

Automaattinen sijoittelu

Videoon sisältyviä mainoskatkoja voi asettaa automaattisesti yksittäisiin videoihin.​

 1. Kirjaudu YouTube Studioon.
 2. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Videot.
 3. Valitse video ja sitten Kaupallistaminen.
 4. Ota kaupallistaminen käyttöön videollesi, jos et ole vielä tehnyt sitä.
 5. Merkkaa Videomainosten sijainti ‑kohdan alta Videon aikana ‑kohdan viereinen ruutu.

Manuaalinen sijoittelu

 1. Kirjaudu YouTube Studioon.
 2. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Videot.
 3. Valitse video ja sitten Kaupallistaminen.
 4. Ota kaupallistaminen käyttöön videollesi, jos et ole vielä tehnyt sitä.
 5. Merkkaa Videomainosten sijainti ‑kohdan alta Videon aikana ‑kohdan viereinen ruutu.
 6. Valitse ASETA MANUAALISESTI.
  • Mainoskatkon lisääminen: Klikkaa + MAINOSKATKO. Lisää mainoksen aloitusaika tai vedä pystypalkki haluamaasi kohtaan.
  • Mainoskatkon poistaminen: Klikkaa Poista  mainoskatkon vierestä.
 7. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Jatka ja sitten Tallenna.

Mainoskatkon lisääminen uuden videon latauksen yhteydessä

 1. Kirjaudu YouTube Studioon.
 2. Lataa video, jonka pituus on vähintään 10 minuuttia.
 3. Ota kaupallistaminen käyttöön Kaupallistaminen-välilehdeltä.
 4. Merkkaa Mainosasetukset-kohdan alta Valitse manuaalisesti ‑kohdan viereinen ruutu.
 5. Merkkaa Videomainosten sijainti ‑kohdan alta Videon aikana ‑kohdan viereinen ruutu.
 6. Valitse ASETA MANUAALISESTI.
  • Mainoskatkon lisääminen: Klikkaa + MAINOSKATKO. Lisää mainoksen aloitusaika tai vedä pystypalkki haluamaasi kohtaan.
  • Mainoskatkon poistaminen: Klikkaa Poista  mainoskatkon vierestä.
 7. Klikkaa oikeasta yläkulmasta Jatka.
 8. Viimeistele latausprosessi.

Mainosten sijoittelun esikatseleminen ja säätäminen

Voit esikatsella mainosten sijoittelua Studion muokkaustyökalussa: 

 1. Avaa video YouTube Studiossa.
 2. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Editointi.
 3. Paina videosoittimen toistopainiketta .
 4. Vedä osoitin haluamaasi kohtaan videossa.

Mainoskatkojen käsittely Creator Studion perinteisessä versiossa

Manuaalinen sijoittelu

Videoon sisältyvien mainosten manuaalinen sijoittaminen

Pitkiin videoihin voi lisätä manuaalisesti videoon sisältyviä mainoksia.

 1. Siirry Videonhallintaohjelmaan.
 2. Valitse haluamasi videon kohdalta Muokkaa.
 3. Klikkaa yläreunan Tiedot ja asetukset ‑välilehteä.
 4. Avaa Kaupallistaminen-välilehti.
 5. Siirry kohtaan Mainoskatkot.
 6. Voit määrittää useita videoon sisältyviä mainoskatkoja yhdellä kertaa valitsemalla Aseta useita mainoskatkoja kerralla. Jos videossa käytetään jo videoon sisältyviä mainoskatkoja, valitse Muokkaa useita mainoskatkoja kerralla.
 7. Määritä mainoksen esitysaika. Esimerkiksi 2:30, 10:45 tarkoittaa, että ensimmäinen mainoskatko esitetään 2 minuutin ja 30 sekunnin kohdalla ja toinen 10 minuutin ja 45 sekunnin kohdalla.
 8. Voit tallentaa muutokset valitsemalla Muokkaa mainoksia.
 9. Voit muokata mainoskatkoja klikkaamalla aikajanaa ja vetämällä siihen valitsemasi mainoksen.
 10. Voit lisätä myös ylimääräisiä mainoksia valitsemalla Lisää mainos ja vetämällä mainokset valitsemiisi kohtiin.

Automaattinen sijoittelu

Voit ottaa automaattiset videoon sisältyvät mainokset käyttöön yksittäisessä videossa, useissa videoissa tai koko kanavalla.

Videoon sisältyvien mainoskatkojen asettaminen yksittäisiin videoihin
 1. Siirry Videonhallintaohjelmaan.
 2. Valitse haluamasi videon kohdalta Muokkaa.
 3. Klikkaa yläreunan Tiedot ja asetukset ‑välilehteä.
 4. Avaa Kaupallistaminen-välilehti.
 5. Siirry kohtaan Mainoskatkot.
 6. Hyväksy automaattisesti luodut videoon sisältyvät mainokset valitsemalla Ehdota sijoittelua. Voit muokata mainosta klikkaamalla aikajanaa ja vetämällä siihen valitsemasi mainoksen.
 7. Voit lisätä ylimääräisiä mainoksia valitsemalla Lisää mainos ja vetämällä mainokset valitsemiisi kohtiin.
Videoon sisältyvien mainoskatkojen asettaminen käyttäjän lataamaan sisältöön (sisällönhallintajärjestelmä)
 1. Siirry sisällönhallintajärjestelmään.
 2. Valitse Asetukset-välilehti.
 3. Valitse Yleiskatsaus.
 4. Etsi kohta Käyttäjien lataaman sisällön mainosmuodot. 
 5. Klikkaa muokkauskuvaketta .
 6. Valitse valintaruutu kohdassa Automaattiset videoon sisältyvät mainokset.
 7. Klikkaa Tallenna.
Videoon sisältyvien mainoskatkojen asettaminen useisiin videoihin
 1. Siirry Videonhallintaohjelmaan.
 2. Valitse videot niiden pikkukuvien vieressä olevilla valintaruuduilla.
 3. Valitse avattavasta valikosta Toiminnot > Lisää toimintoja > Lisää mainoskatkoja.
 4. Valitse valintaruutu kohdassa Automaattiset videoon sisältyvät mainokset.
 5. Valitse Lähetä.
Videoon sisältyvien mainoskatkojen asettaminen oletuksena kanavalle

Voit asettaa videoon sisältyvät mainokset kanavatasolla niin, että lataamiisi uusiin videoihin lisätään oletuksena mainoskatkot automaattisesti.

 1. Siirry kohtaan Kanavat.
 2. Valitse kanavan asetuksista Latausten oletusasetukset.
 3. Siirry kohtaan Mainoskatkot ja valitse valintaruutu kohdassa Automaattisesti videoon sisältyvät mainokset.
Huom. Jos käytät automaattisesti sijoitettuja mainoksia, niiden sijoittelu voi muuttua asettamisen jälkeen mainoskatkojen määrän tai laadun optimoinnin vuoksi.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?