Mainoskatkojen määritykset pitkissä videoissa

Voit ottaa käyttöön kanavalle lataamiesi videoiden alussa esitettävät mainokset. Kun lataat pitkiä videoita (vähintään 10 minuuttia), voit esittää videon alussa näytettävien mainosten lisäksi mainoksia videon keskellä (videoon sisältyvät mainokset).

Mainoskatkotyökalulla voit luoda, esikatsella ja muokata automaattisesti tai manuaalisesti luotuja videoon sisältyviä mainoskatkoja.

Mainoskokemukset ovat hieman erilaisia riippuen siitä, mitä laitetta katsoja käyttää.

 • Tietokoneella: Näytölle ilmestyy aikalaskuri viisi sekuntia ennen videoon sisältyvän mainoksen alkamista.
 • Muilla laitteilla: Videon etenemispalkissa näkyy keltainen merkintä kohdissa, joissa voi olla mainos.

Mainoskatkojen käsittely YouTube Studion betaversiossa

Automaattinen sijoittelu

Videoon sisältyviä mainoskatkoja voi asettaa automaattisesti yksittäisiin videoihin.​

 1. Mene osoitteeseen https://studio.youtube.com. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Videot.
 2. Klikkaa videota ja valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Kaupallistaminen.
 3. Valitse valintaruutu kohdassa Ohitettavat videomainokset ja/tai Ei-ohitettavat videomainokset.
 4. Valitse Videon aikana ‑valintaruutu.
 5. Mainoskatkot asetetaan automaattisesti videoon.

Manuaalinen sijoittelu

 1. Mene osoitteeseen https://studio.youtube.com. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Videot.
 2. Klikkaa videota ja valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Kaupallistaminen.
 3. Valitse valintaruutu kohdassa Ohitettavat videomainokset tai Ei-ohitettavat videomainokset.
 4. Valitse Videon aikana ‑valintaruutu.
 5. Valitse oikeasta yläreunasta Tallenna.
 6. Klikkaa Videon aikana ‑valintaruudun vieressä olevaa linkkiä Määritä työkalulla.
 7. Etsi rivi, jossa on kaupallistamiskuvake . Automaattisesti luodut mainoskatkot näkyvät pystypalkkeina.
  • Mainoskatkon sijoittaminen manuaalisesti: Klikkaa pystypalkkia ja siirrä se haluamaasi kohtaan.
  • Mainoskatkon lisääminen: Klikkaa +Mainoskatko ja siirrä katko haluamaasi kohtaan.
  • Yhden mainoskatkon poistaminen: Klikkaa mainoskatkoa ja valitse vasemmasta yläreunasta poistokuvake .
  • Kaikkien mainoskatkojen poistaminen: Klikkaa Lisää  ja valitse Poista kaikki mainostauot.
 8. Valitse oikeasta yläreunasta Tallenna. Seuraa näytön ohjeita.

Mainoskatkojen käsittely Creator Studion perinteisessä versiossa

Manuaalinen sijoittelu

Videoon sisältyvien mainosten manuaalinen sijoittaminen

Pitkiin videoihin voi lisätä manuaalisesti videoon sisältyviä mainoksia.

 1. Siirry videonhallintaohjelmaan.
 2. Valitse haluamasi videon kohdalta Muokkaa.
 3. Klikkaa yläreunan Tiedot ja asetukset ‑välilehteä.
 4. Avaa Kaupallistaminen-välilehti.
 5. Siirry osioon Mainoskatkot.
 6. Voit määrittää useita videoon sisältyviä mainoskatkoja yhdellä kertaa valitsemalla Aseta useita mainoskatkoja kerralla. Jos videossa käytetään jo videoon sisältyviä mainoskatkoja, valitse Muokkaa useita mainoskatkoja kerralla.
 7. Määritä mainoksen esitysaika. Esimerkiksi 2:30, 10:45 tarkoittaa, että ensimmäinen mainoskatko esitetään 2 minuutin ja 30 sekunnin kohdalla ja toinen 10 minuutin ja 45 sekunnin kohdalla.
 8. Voit tallentaa muutokset valitsemalla Muokkaa mainoksia.
 9. Voit muokata mainoskatkoja klikkaamalla aikajanaa ja vetämällä siihen valitsemasi mainoksen.
 10. Voit lisätä myös ylimääräisiä mainoksia valitsemalla Lisää mainos ja vetämällä mainokset valitsemiisi kohtiin.

Automaattinen sijoittelu

Voit ottaa automaattiset videoon sisältyvät mainokset käyttöön yksittäisessä videossa, useissa videoissa tai koko kanavalla.

Yksittäisen videon asetusten määrittäminen
 1. Siirry videonhallintaohjelmaan.
 2. Valitse haluamasi videon kohdalta Muokkaa.
 3. Klikkaa yläreunan Tiedot ja asetukset ‑välilehteä.
 4. Avaa Kaupallistaminen-välilehti.
 5. Siirry osioon Mainoskatkot.
 6. Hyväksy automaattisesti luodut videoon sisältyvät mainokset valitsemalla Ehdota sijoittelua. Voit muokata mainosta klikkaamalla aikajanaa ja vetämällä siihen valitsemasi mainoksen.
 7. Voit lisätä ylimääräisiä mainoksia valitsemalla Lisää mainos ja vetämällä mainokset valitsemiisi kohtiin.
Käyttäjien lataaman sisällön asetusten määrittäminen (sisällönhallintajärjestelmä)
 1. Siirry sisällönhallintajärjestelmään.
 2. Valitse Asetukset-välilehti.
 3. Valitse Yleiskatsaus.
 4. Etsi kohta Käyttäjien lataaman sisällön mainosmuodot. 
 5. Klikkaa muokkauskuvaketta .
 6. Valitse valintaruutu kohdassa Automaattiset videoon sisältyvät mainokset.
 7. Klikkaa Tallenna.
Useiden videoiden asetusten määrittäminen
 1. Siirry videonhallintaohjelmaan.
 2. Valitse videot niiden pikkukuvien vieressä olevilla valintaruuduilla.
 3. Valitse avattavasta valikosta Toiminnot > Lisää toimintoja > Lisää mainoskatkoja.
 4. Valitse valintaruutu kohdassa Automaattiset videoon sisältyvät mainokset.
 5. Valitse Lähetä.
Kanavan asetusten määrittäminen

Voit määrittää videoon sisältyvät mainokset kanavatasolla niin, että lataamiisi uusiin videoihin lisätään oletuksena mainoskatkot automaattisesti.

 1. Siirry kohtaan Kanavat.
 2. Valitse kanavan asetuksista Latausten oletusasetukset.
 3. Siirry kohtaan Mainoskatkot ja valitse valintaruutu kohdassa Automaattisesti videoon sisältyvät mainokset.
Huom. Jos käytät automaattisesti sijoitettuja mainoksia, niiden sijoittelu voi muuttua määrittämisen jälkeen mainoskatkojen määrän tai laadun optimoinnin vuoksi.

Mainosten sijoittelun esikatseleminen ja säätäminen

Kun olet hyväksynyt automaattiset videoon sisältyvät mainoskatkot tai lisännyt mainoskatkoja manuaalisesti, voit tarkistaa helposti, miten ne näkyvät videossasi.

 1. Klikkaa esikatseltavan mainoksen merkintää.
 2. Valitse Mainoksen esikatselu, jolloin videon toisto käynnistyy mainoskatkoa edeltävästä kohdasta.
 3. Kun video saavuttaa mainoskatkon kohdan, toisto keskeytyy ja Mainoskatko-näyttö näkyy videon tilalla. Voit näin tarkistaa, että mainoskatko on sopivassa kohdassa.
 4. Jos mainoskatko ei ole sopivassa kohdassa, voit säätää ajoitusta kaksoisklikkaamalla mainoksen paikkamerkkiä editorissa ja kirjoittamalla mainoksen tarkan aloituskohdan.

Mainoksen poistaminen

 1. Klikkaa mainoksen paikkamerkkiä.
 2. Klikkaa mainoksen ajan oikealla puolella olevaa X-painiketta.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?