Διαχείριση διαφημιστικών διαλειμμάτων σε βίντεο μεγάλης διάρκειας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση διαφημίσεων στην αρχή των βίντεο, όταν τα ανεβάζετε στο κανάλι σας. Όταν ανεβάζετε βίντεο εκτεταμένης μορφής (βίντεο 10 λεπτών και πάνω), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις, όχι μόνο στην αρχή, αλλά και στη μέση του βίντεο ("κατά τη διάρκεια του βίντεο").

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο διαφημιστικών διαλειμμάτων για να δημιουργήσετε, να δείτε σε προεπισκόπηση και να επεξεργαστείτε αυτόματα ή μη αυτόματα διαφημιστικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Η εμπειρία διαφημίσεων για τους θεατές μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιούν.

 • Από υπολογιστή: Οι θεατές θα λάβουν μια αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων προτού εμφανιστεί η διαφήμιση κατά τη διάρκεια του βίντεο.
 • Σε άλλες πλατφόρμες: Οι θεατές θα βλέπουν κίτρινους δείκτες στη γραμμή προόδου του βίντεο που θα υποδεικνύουν πότε μπορεί να εμφανιστεί μια διαφήμιση.

Διαχείριση διαφημιστικών διαλειμμάτων στο YouTube Studio

Αυτόματη τοποθέτηση

Μπορείτε να ορίσετε αυτόματα διαλείμματα κατά τη διάρκεια ενός βίντεο.​

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Βίντεο.
 3. Επιλέξτε ένα βίντεο και μετά Δημιουργία εσόδων.
 4. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ενεργοποιήστε τη δημιουργία εσόδων για το βίντεο.
 5. Κάτω από την Τοποθεσία των διαφημίσεων βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο Κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Μη αυτόματη τοποθέτηση

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Βίντεο.
 3. Επιλέξτε ένα βίντεο και μετά Δημιουργία εσόδων.
 4. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ενεργοποιήστε τη δημιουργία εσόδων για το βίντεο.
 5. Κάτω από την Τοποθεσία των διαφημίσεων βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο Κατά τη διάρκεια του βίντεο.
 6. Επιλέξτε ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
  • Προσθήκη διαφημιστικού διαλείμματος: Κάντε κλικ στην + ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ. Εισαγάγετε την ώρα έναρξης της διαφήμισης ή σύρετε την κάθετη γραμμή στην επιθυμητή ώρα.
  • Διαγραφή διαφημιστικού διαλείμματος: Κάντε κλικ στη Διαγραφή  δίπλα στο διαφημιστικό διάλειμμα .
 7. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στη Συνέχεια και μετά Αποθήκευση.

Τοποθέτηση διαφημιστικών διαλειμμάτων κατά τη μεταφόρτωση ενός νέου βίντεο

 1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
 2. Ανεβάστε ένα βίντεο διάρκειας τουλάχιστον 10 λεπτών.
 3. Στην καρτέλα Δημιουργία εσόδων, ενεργοποιήστε τη δημιουργία εσόδων.
 4. Κάτω από τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, επιλέξτε το πλαίσιο Μη αυτόματη επιλογή.
 5. Κάτω από την Τοποθεσία των διαφημίσεων βίντεο, επιλέξτε το πλαίσιο Κατά τη διάρκεια του βίντεο.
 6. Επιλέξτε ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ.
  • Προσθήκη διαφημιστικού διαλείμματος: Κάντε κλικ στην + ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ. Εισαγάγετε την ώρα έναρξης της διαφήμισης ή σύρετε την κάθετη γραμμή στην επιθυμητή ώρα.
  • Διαγραφή διαφημιστικού διαλείμματος: Κάντε κλικ στη Διαγραφή  δίπλα στο διαφημιστικό διάλειμμα.
 7. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στη Συνέχεια.
 8. Ολοκληρώστε τη ροή μεταφόρτωσης.

Προεπισκόπηση και προσαρμογή τοποθέτησης διαφημίσεων

Μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση την τοποθέτηση των διαφημιστικών διαλειμμάτων σας στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Studio: 

 1. Ανοίξτε το βίντεό σας στο YouTube Studio.
 2. Από το αριστερό μενού, επιλέξτε Επεξεργασία.
 3. Επιλέξτε Αναπαραγωγή  στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
 4. Σύρετε τον δρομέα για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο μέρος του βίντεο.

Διαχείριση διαφημιστικών διαλειμμάτων στην Κλασική προβολή του Creator Studio

Μη αυτόματη τοποθέτηση

Μη αυτόματη τοποθέτηση διαφημίσεων κατά τη διάρκεια του βίντεο

Στα βίντεο μεγάλου μήκους, μπορείτε να τοποθετήσετε μη αυτόματα διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο.

 1. Μεταβείτε στον Διαχειριστή βίντεο.
 2. Στο βίντεο που θέλετε να προσθέσετε μια διαφήμιση, πατήστε Επεξεργασία.
 3. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες και ρυθμίσεις.
 4. Ανοίξτε την καρτέλα Δημιουργία εσόδων.
 5. Μεταβείτε στην ενότητα Διαφημιστικά διαλείμματα.
 6. Για να ρυθμίσετε μαζικά μη αυτόματα διαφημιστικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του βίντεο, πατήστε Εισαγάγετε πολλά διαφημιστικά διαλείμματα ή Επεξεργαστείτε πολλά διαφημιστικά διαλείμματα, ανάλογα αν υπάρχουν ήδη διαφημιστικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του βίντεο.
 7. Συμπληρώστε τον χρόνο που θέλετε. Για παράδειγμα, αν γράψετε "2:30, 10:45" σημαίνει ότι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα κατά τη διάρκεια του βίντεο θα εμφανίζεται στα 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στο βίντεο και το δεύτερο στα 10 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.
 8. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία διαφημίσεων.
 9. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές κάνοντας κλικ στη λωρίδα χρόνου και σύροντας τη διαφήμιση στο σημείο που θέλετε.
 10. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον διαφημίσεις κάνοντας κλικ στην επιλογή Εισαγωγή διαφήμισης και σύροντας τις διαφημίσεις στο σημείο που θέλετε.

Αυτόματη τοποθέτηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα αυτόματα διαφημιστικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του βίντεο, τόσο σε επίπεδο βίντεο όσο και σε επίπεδο καναλιού, καθώς και σε πολλά βίντεο μαζί.

Ορισμός διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια του βίντεο σε επίπεδο βίντεο
 1. Μεταβείτε στον Διαχειριστή βίντεο.
 2. Στο βίντεο που θέλετε να προσθέσετε μια διαφήμιση, πατήστε Επεξεργασία.
 3. Στην κορυφή, κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες και ρυθμίσεις.
 4. Ανοίξτε την καρτέλα Δημιουργία εσόδων.
 5. Μεταβείτε στην ενότητα Διαφημιστικά διαλείμματα.
 6. Για να αποδεχτείτε τα αυτόματα διαφημιστικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του βίντεο, πατήστε Πρόταση τοποθετήσεων. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές κάνοντας κλικ στη λωρίδα χρόνου και σύροντας τη διαφήμιση στο σημείο που θέλετε.
 7. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον διαφημίσεις κάνοντας κλικ στην επιλογή Εισαγωγή διαφήμισης και σύροντας τις διαφημίσεις στο σημείο που θέλετε.
Ρυθμίστε διαλείμματα κατά τη διάρκεια του βίντεο για περιεχόμενο που ανέβηκε από χρήστη (Διαχείριση περιεχομένου)
 1. Μεταβείτε στη Διαχείριση περιεχομένου.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επισκόπηση.
 4. Μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα Μορφές διαφήμισης για περιεχόμενο που ανέβηκε από χρήστη. 
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας .
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Αυτόματες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ορισμός διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια του βίντεο για πολλά βίντεο
 1. Μεταβείτε στον Διαχειριστή βίντεο.
 2. Επιλέξτε τα βίντεο από το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της μικρογραφίας κάθε βίντεο.
 3. Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε Ενέργειες > Περισσότερες ενέργειες > Διαφημιστικά διαλείμματα.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Αυτόματες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.
Ορισμός διαφημίσεων κατά τη διάρκεια του βίντεο ως προεπιλογή για το κανάλι σας

Μπορείτε να επιλέξετε διαφημιστικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του βίντεο σε επίπεδο καναλιού. Έτσι, οι αυτόματες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο θα είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή για όλο το νέο περιεχόμενο που ανεβάζετε στο κανάλι σας.

 1. Μεταβείτε στα Κανάλια.
 2. Κάτω από τις ρυθμίσεις καναλιού, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογές μεταφορτώσεων.
 3. Μετακινηθείτε προς τα κάτω στα Διαφημιστικά διαλείμματα και επιλέξτε το πλαίσιο Αυτόματες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο.
Σημείωση: Αν επιλέξετε να χρησιμοποιείτε τις αυτόματες διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο, ενδέχεται να αλλάξει η τοποθέτηση των διαφημίσεων όπως εσείς την έχετε ορίσει, ώστε να βελτιωθεί ο αριθμός ή η ποιότητα των διαλειμμάτων.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;