Nastavení reklamních přestávek u dlouhých videí

U videí ve svém kanálu můžete zapnout zobrazování reklam před videem. Pokud nahrajete dlouhé video (alespoň 10 minut), můžete kromě toho aktivovat i reklamy v průběhu videa (takzvané „mid-roll“).

Pomocí nástroje pro vytváření reklamních přestávek si můžete zobrazit náhled automaticky vygenerovaných nebo ručně vložených přestávek pro reklamy a můžete je také upravit.

Zážitek z reklamy se pro diváky může mírně lišit v závislosti na typu zařízení, které používají.

 • Na počítači: Divákům se zobrazí 5sekundové odpočítávání před tím, než se zobrazí reklama uprostřed videa
 • Na jiných platformách: Diváci uvidí v ukazateli průběhu videa žluté značky, které označují, kdy se může reklama zobrazit.

Správa reklamních přestávek ve Studiu YouTube

Automatické umístění

V případě jednoho videa můžete nechat reklamní přestávky nastavit automaticky.​

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Vyberte požadované video a zvolte možnost Zpeněžení.
 4. Pokud jste u videa ještě nezapnuli zpeněžení, zapněte ho.
 5. Pod položkou Umístění videoreklam zaškrtněte políčko vedle možnosti Během videa.

Ruční umístění

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Vyberte požadované video a zvolte možnost Zpeněžení.
 4. Pokud jste u videa ještě nezapnuli zpeněžení, zapněte ho.
 5. Pod položkou Umístění videoreklam zaškrtněte políčko vedle možnosti Během videa.
 6. Vyberte možnost UMÍSTIT RUČNĚ.
  • Přidání reklamní přestávky: Klikněte na možnost + PŘIDAT PŘESTÁVKU. Zadejte čas začátku reklamy nebo přetáhněte svislý posuvník do požadovaného místa.
  • Smazání reklamní přestávky: Klikněte na možnost Smazat  vedle požadované reklamní přestávky.
 7. V pravém horním rohu klikněte na možnost Pokračovat a pak na Uložit.

Umístění reklamních přestávek při nahrávání nového videa

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. Nahrajte minimálně desetiminutové video.
 3. Na kartě Zpeněžení zapněte zpeněžení.
 4. Pod položkou Nastavení reklamy zaškrtněte políčko vedle možnosti Ruční výběr.
 5. Pod položkou Umístění videoreklam zaškrtněte políčko vedle možnosti Během videa.
 6. Vyberte možnost UMÍSTIT RUČNĚ.
  • Přidání reklamní přestávky: Klikněte na možnost + PŘIDAT PŘESTÁVKU. Zadejte čas začátku reklamy nebo přetáhněte svislý posuvník do požadovaného místa.
  • Smazání reklamní přestávky: Klikněte na možnost Smazat  vedle požadované reklamní přestávky.
 7. Vpravo nahoře klikněte na Pokračovat.
 8. Dokončete proces nahrávání.

Náhled a úprava umístění reklamy

Umístění reklamních přestávek si můžete prohlédnout v editoru Studia: 

 1. Otevřete video ve Studiu YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Editor.
 3. V přehrávači videa stiskněte tlačítko Přehrát .
 4. Posunutím kurzoru se přesuňte do požadované části videa.

Správa reklamních přestávek v klasickém Studiu pro autory

Ruční umístění

Ruční umístění reklamy do videa

Reklamy můžete do dlouhých videí umístit ručně.

 1. Přejděte do Správce videí.
 2. Klikněte na tlačítko Upravit u videa, do kterého chcete reklamu vložit.
 3. V horní části klikněte na kartu Informace a nastavení.
 4. Otevřete kartu Zpeněžení.
 5. Přejděte do části Reklamní přestávky.
 6. Pokud chcete reklamní přestávky nastavit hromadně, vyberte možnost Vložit reklamní přestávky hromadně nebo Upravit reklamní přestávky hromadně (jestliže již ve videu přestávky jsou).
 7. Zadejte požadovaný čas. Například hodnota „2:30, 10:45“ znamená, že první reklama se začne zobrazovat po 2 minutách a 30 sekundách přehrávání videa a druhá reklama pak po 10 minutách a 45 sekundách.
 8. Zadání uložte tlačítkem Upravit reklamy.
 9. Kliknutím na časovou osu můžete pozici reklamy změnit přesunutím přestávky na požadované místo.
 10. Tlačítkem Vložit reklamu můžete přidat další reklamní přestávku. Posunutím ji pak umístěte na požadovanou pozici.

Automatické umístění

Automatické generování přestávek pro reklamy ve videu můžete aktivovat na úrovni videa nebo celého kanálu. Můžete je také zapnout u většího počtu videí najednou.

Nastavení reklamních přestávek u jednoho videa
 1. Přejděte do Správce videí.
 2. Klikněte na tlačítko Upravit u videa, do kterého chcete reklamu vložit.
 3. V horní části klikněte na kartu Informace a nastavení.
 4. Otevřete kartu Zpeněžení.
 5. Přejděte do části Reklamní přestávky.
 6. Automaticky vygenerované přestávky potvrďte tlačítkem Doporučit umístění. Kliknutím na časovou osu můžete pozici reklamy změnit přesunutím přestávky na požadované místo.
 7. Tlačítkem Vložit reklamu můžete přidat další reklamní přestávku. Posunutím ji pak umístěte na požadovanou pozici.
Nastavení reklamních přestávek pro uživatelský obsah (Správci obsahu)
 1. Otevřete si správce obsahu.
 2. Vyberte kartu Nastavení.
 3. Klikněte na možnost Přehled.
 4. Přejděte na část „Přidat formáty uživatelského obsahu“. 
 5. Klikněte na ikonu úprav .
 6. Zaškrtněte políčko vedle položky Automatické reklamy ve videu.
 7. Klikněte na Uložit.
Nastavení reklamních přestávek u většího počtu videí
 1. Přejděte do Správce videí.
 2. U požadovaných videí zaškrtněte políčko vlevo vedle miniatury.
 3. V rozevírací nabídce vyberte možnost Akce > Další akce > Reklamní přestávky.
 4. Zaškrtněte políčko vedle položky Automatické reklamy ve videu.
 5. Klikněte na Odeslat.
Nastavení reklamních přestávek jako výchozí volby pro celý kanál

Přestávky pro reklamy ve videu si můžete nastavit i na úrovni kanálu. Tímto způsobem aktivujete automaticky generované reklamní přestávky u všech nově nahrávaných videí.

 1. Přejděte do nabídky Kanály.
 2. V nastavení kanálu vyberte možnost Výchozí nastavení nahrávání.
 3. Přejděte dolů k nabídce Reklamní přestávky a zaškrtněte políčko u položky Automatické reklamy ve videu.
Upozornění: Pokud se rozhodnete používat automaticky generované reklamní přestávky, vámi nastavené umístění přestávek se může změnit, pokud automatický systém rozhodne o zvýšení počtu nebo kvality přestávek.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?