Nastavení reklamních přestávek u dlouhých videí

U videí ve svém kanálu můžete zapnout zobrazování reklam před videem. Pokud nahrajete dlouhé video (alespoň 10 minut), můžete kromě toho aktivovat i reklamy uprostřed videa (takzvané „mid-roll“).

Pomocí nástroje pro vytváření reklamních přestávek si můžete zobrazit náhled automaticky vygenerovaných nebo ručně vložených přestávek pro reklamy a můžete je také upravit.

Zážitek z reklamy se pro diváky může mírně lišit v závislosti na typu zařízení, které používají.

 • Na počítači: Divákům se zobrazí 5sekundové odpočítávání před tím, než se zobrazí reklama uprostřed videa
 • Na jiných platformách: Diváci uvidí v ukazateli průběhu videa žluté značky, které označují, kdy se může reklama zobrazit.

Správa reklamních přestávek v beta verzi Studia YouTube

Automatické umístění

V případě jednoho videa můžete reklamní přestávky nastavit automaticky.​

 1. Přejděte na https://studio.youtube.com. V levé nabídce vyberte Videa.
 2. Klikněte na video, do nějž chcete umístit reklamu > v levé nabídce klikněte na možnost Zpeněžení.
 3. Zaškrtněte políčko vedle položky Přeskočitelné videoreklamy nebo Nepřeskočitelné videoreklamy.
 4. Zaškrtněte políčko vedle položky Během videa.
 5. Vaše reklamní přestávky se automaticky umístí do videa.

Ruční umístění

 1. Přejděte na https://studio.youtube.com. V levé nabídce vyberte Videa.
 2. Klikněte na video, do nějž chcete umístit reklamu > v levé nabídce klikněte na možnost Zpeněžení.
 3. Zaškrtněte políčko vedle položky Přeskočitelné videoreklamy nebo Nepřeskočitelné videoreklamy.
 4. Zaškrtněte políčko vedle položky Během videa.
 5. Vpravo nahoře klikněte na Uložit.
 6. Vedle zaškrtávacího políčka u položky Během videa klikněte na odkaz Spravovat v editoru.
 7. Najděte řádek s ikonou Zpeněžení . Vaše automaticky vytvořené reklamní přestávky se zobrazují ve svislém sloupci.
  • Ruční umístění reklamní přestávky: Klikněte na svislý sloupec a přesuňte reklamní přestávku na požadovaný čas.
  • Přidání reklamní přestávky: Klikněte na možnost +Reklamní přestávka a přesuňte ji na požadovaný čas.
  • Smazání jedné reklamní přestávky: Klikněte na reklamní přestávku > vlevo nahoře klikněte na ikonu smazání .
  • Smazání všech reklamních přestávek: Klikněte na ikonu Další > vyberte Smazat všechny reklamní přestávky.
 8. Vpravo nahoře klikněte na Uložit. Postupujte podle zbývajících pokynů na obrazovce.

Správa reklamních přestávek v klasickém Studiu pro autory

Ruční umístění

Ruční umístění reklamy do videa

Reklamy můžete do dlouhých videí umístit ručně.

 1. Přejděte do Správce videí.
 2. Klikněte na tlačítko Upravit u videa, do kterého chcete reklamu vložit.
 3. V horní části klikněte na kartu Informace a nastavení.
 4. Otevřete kartu Zpeněžení.
 5. Přejděte do části Reklamní přestávky.
 6. Pokud chcete reklamní přestávky nastavit hromadně, vyberte možnost Vložit reklamní přestávky hromadně nebo Upravit reklamní přestávky hromadně (jestliže již ve videu přestávky jsou).
 7. Zadejte požadovaný čas. Například hodnota „2:30, 10:45“ znamená, že první reklama se začne zobrazovat po 2 minutách a 30 sekundách přehrávání videa a druhá reklama pak po 10 minutách a 45 sekundách.
 8. Zadání uložte tlačítkem Upravit reklamy.
 9. Kliknutím na časovou osu můžete pozici reklamy změnit přesunutím přestávky na požadované místo.
 10. Tlačítkem Vložit reklamu můžete přidat další reklamní přestávku. Posunutím ji pak umístěte na požadovanou pozici.

Automatické umístění

Automatické generování přestávek pro reklamy ve videu můžete aktivovat na úrovni videa nebo celého kanálu. Můžete je také zapnout u většího počtu videí najednou.

Nastavení reklamních přestávek u jednoho videa
 1. Přejděte do Správce videí.
 2. Klikněte na tlačítko Upravit u videa, do kterého chcete reklamu vložit.
 3. V horní části klikněte na kartu Informace a nastavení.
 4. Otevřete kartu Zpeněžení.
 5. Přejděte do části Reklamní přestávky.
 6. Automaticky vygenerované přestávky potvrďte tlačítkem Doporučit umístění. Kliknutím na časovou osu můžete pozici reklamy změnit přesunutím přestávky na požadované místo.
 7. Tlačítkem Vložit reklamu můžete přidat další reklamní přestávku. Posunutím ji pak umístěte na požadovanou pozici.
Nastavení reklamních přestávek pro uživatelský obsah (Správci obsahu)
 1. Otevřete si správce obsahu.
 2. Vyberte kartu Nastavení.
 3. Klikněte na možnost Přehled.
 4. Přejděte na část „Přidat formáty uživatelského obsahu“. 
 5. Klikněte na ikonu úprav .
 6. Zaškrtněte políčko vedle položky Automatické reklamy ve videu.
 7. Klikněte na Uložit.
Nastavení reklamních přestávek u většího počtu videí
 1. Přejděte do Správce videí.
 2. U požadovaných videí zaškrtněte políčko vlevo vedle miniatury.
 3. V rozevírací nabídce vyberte možnost Akce > Další akce > Reklamní přestávky.
 4. Zaškrtněte políčko vedle položky Automatické reklamy ve videu.
 5. Klikněte na Odeslat.
Nastavení reklamních přestávek jako výchozí volby pro celý kanál

Přestávky pro reklamy ve videu si můžete nastavit i na úrovni kanálu. Tímto způsobem aktivujete automaticky generované reklamní přestávky u všech nově nahrávaných videí.

 1. Přejděte do nabídky Kanály.
 2. V nastavení kanálu vyberte možnost Výchozí nastavení nahrávání.
 3. Přejděte dolů k nabídce Reklamní přestávky a zaškrtněte políčko u položky Automatické reklamy ve videu.
Upozornění: Pokud se rozhodnete používat automaticky generované reklamní přestávky, vámi nastavené umístění přestávek se může změnit, pokud automatický systém rozhodne o zvýšení počtu nebo kvality přestávek.

Náhled a úprava umístění reklamy

Když přijmete automaticky vytvořené reklamní přestávky nebo ručně vložíte vlastní, můžete si zobrazit jejich náhled ve videu.

 1. Klikněte na značku reklamy, kterou chcete zkontrolovat.
 2. Vyberte možnost Náhled reklamy. Spustí se přehrávání videa těsně před reklamní přestávkou.
 3. Když nastane okamžik reklamy, přehrávání videa se zastaví a na obrazovce se zobrazí nápis „Reklamní přestávka“. Můžete tak zkontrolovat, zda je dané místo pro reklamu vhodné.
 4. Pokud se vám umístění nelíbí, můžete načasování upravit. Klikněte dvakrát na zástupný symbol reklamy v editoru a zadejte přesný čas, kdy se má reklama zobrazit.

Odebrání reklamy

 1. Klikněte na zástupný symbol reklamy.
 2. Klikněte na symbol X vpravo vedle času reklamy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?