Reklama v aplikácii YouTube Kids

Všetky reklamy v aplikácii YouTube pre deti musia spĺňať ďalšie pravidlá inzercie, ktoré sa uvádzajú nižšie, ako aj všeobecné pravidlá inzercie YouTube. Pravidlá inzercie v aplikácii YouTube pre deti sa môžu priebežne meniť. Odporúčame vám často sledovať najnovšie aktualizácie. Všetky platené reklamy v aplikácii YouTube pre deti musí najskôr schváliť tím pre posúdenie súladu s pravidlami služby YouTube, až potom sa môžu zobrazovať v aplikácii YouTube pre deti. Okrem toho musia inzerenti dodržiavať príslušné právne predpisy a nariadenia (vrátane všetkých príslušných samoregulačných usmernení a usmernení platných v danom odvetví). Nižšie si môžete prečítať ďalšie informácie o našich požiadavkách na formát reklamy.

Čo je to platená reklama v aplikácii YouTube pre deti?

Chceme poskytovať bezplatné služby, preto je aplikácia YouTube pre deti podporovaná z reklám v rámci obmedzenej inzercie. Keď v aplikácii vyberiete video YouTube, môže sa vám pred zvoleným videom zobraziť reklamný mikrospot, po ktorom nasleduje videoreklama – označená vylúčením zodpovednosti pre reklamy. Ide o platenú inzerciu (platené reklamy).

Obsah, ktorý nahrajú používatelia na svoje kanály, sa nepovažuje za platenú reklamu. Napríklad vyhľadanie výrazu „vlaky“ môže viesť k televíznej reklame na hračkárske vlaky, ktorú nahral nejaký používateľ, alebo k spoločnosti, ktorá vyrába hračkárske vlaky. Ani jedno z toho nie je platená reklama. Podobne vyhľadanie výrazu „čokoláda“ môže zobraziť používateľom nahrané video o výrobe čokoládového koláča, hoci nepovoľujeme platenú inzerciu čokoládovní.

Požiadavky na formát reklamy

  • Formát: v súčasnosti akceptujeme v aplikácii YouTube Kids len formát videoreklamy In-stream.
  • Maximálne trvanie: 15 sekúnd pri nepreskočiteľných reklamách (podľa toho, kde sa divák nachádza) a 60 sekúnd pri preskočiteľných reklamách (trvanie sa môže líšiť v závislosti od trhu). Nepatrí sem trojsekundový reklamný mikrospot, ktorý sa prehráva pred platenou reklamou.
  • Koncové webové adresy: v aplikácii sú vypnuté koncové webové adresy a prepojenia na iné stránky (vrátane prekrytí s výzvou na akciu a informačných kariet). Na reklamy v aplikácii YouTube pre deti nebude možné kliknúť.
  • Zobrazované stránkami: všetky platené reklamy musia byť hostené v službe YouTube. Reklamy zobrazované treťou stranou sú zakázané.

Zacielenie reklamy a zhromažďovanie údajov

  • Záujmovo orientovaná inzercia je v aplikácii YouTube pre deti zakázaná.
  • Reklamy s remarketingom alebo inými sledovacími pixelmi sú zakázané.

Zakázané kategórie produktov

V aplikácii YouTube pre deti sú zakázané platené reklamy na tieto produkty.

Mediálny obsah citlivý na vek

Médiá, ktoré sú príliš citlivé na to, aby sa zobrazovali používateľom mladším ako 13 rokov, sú zakázané. Medzi príklady patria reklamy na filmy s hodnotením vyšším ako „PG“ podľa organizácie MPAA a televízne relácie s hodnotením vyšším ako „G“ podľa systému TV Parental Guidelines.

Krása a telesná kondícia

Produkty týkajúce sa osobnej starostlivosti o zovňajšok, telesnej kondície, cvičenia, úbytku na hmotnosti, diét a výživy sú zakázané.

Randenie alebo vzťahy

Platená reklama na zoznamovacie webové stránky, rodinné poradenstvo a manželské alebo rozvodové služby je zakázaná.

Jedlá a nápoje

Produkty týkajúce sa konzumovateľných jedál alebo nápojov sú zakázané, a to bez ohľadu na obsah výživy.

Nelegálne alebo regulované produkty

Produkty, ktorých inzerovanie určené deťom je regulované alebo nelegálne, vrátane zakázaného obsahu a obmedzeného obsahu sú zakázané. Patria medzi ne aj produkty, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť detí.

Online alebo virtuálne komunity

Platformy a služby týkajúce sa virtuálnych komunít, ktorých členovia komunikujú primárne na internete, sú zakázané.

Politická reklama

Politická platená reklama akéhokoľvek druhu je zakázaná, a to vrátane informácií o politických kandidátoch alebo ich politických stanoviskách, o politických stranách, peňažných zbierkach alebo politických výboroch alebo ich agende.

Náboženská reklama

Náboženská platená reklama akéhokoľvek druhu je zakázaná.

Videohry

Elektronické videohry (a súvisiace príslušenstvo), ktoré je možné hrať na videohernej konzole, počítači alebo inom elektronickom zariadení, napríklad mobilnom telefóne alebo tablete, sú zakázané, ak je daná hra ohodnotená ako nevhodná pre deti do 12 rokov. Napríklad sú povolené hry s hodnotením E10 podľa asociácie ESRB v USA, hodnotením 12 podľa usmernení PEGI platných v EÚ alebo miestnym ekvivalentom hodnotenia v odvetví podľa agentúry IARC. Povolené sú aj aplikácie alebo webový obsah s interaktívnym vzdelávacím obsahom, ako napríklad skladačky puzzle, hárky s úlohami, matematické problémy a jazykové cvičenia.

Usmernenia k zakázanému obsahu

Platená reklama, v ktorej sa odporúča alebo propaguje akýkoľvek nasledovný obsah, je prísne zakázaná.

Obsah pre dospelých a obsah so sexuálnym podtextom

Sexuálny obsah a obsah pre dospelých, ktorý je určený pre dospelé publikum a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov.

Používanie obchodných značiek

Inzerent musí platenú reklamu a produkt inzerovaný vo videu jasne označiť obchodnou značkou. Používateľ musí vedieť rozoznať, že ide o platenú reklamu a nie o všeobecný obsah YouTube.

Súťaže

Reklama na súťaže alebo stávky, hoci je účasť bezplatná.

Nebezpečný obsah

Obsah, ktorý je nebezpečný a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov alebo ktorý si vo všeobecnosti vyžaduje dohľad dospelých.

Podnecovanie k nákupu

Reklama alebo obsah, ktorý podnecuje deti k nákupu výrobku alebo služby alebo k tomu, aby k nákupu predmetu nabádali rodičov alebo iných.

Zavádzajúca a klamlivá reklama
  • Platená reklama nesmie deti zavádzať a nesmú sa v nej uvádzať žiadne klamlivé ani nepodložené výroky. Všetky výroky a tvrdenia musia byť podložené v samotnom videu.
  • V platenej reklame sa nesmie naznačovať, že výrobok zlepší vaše spoločenské postavenie.
  • Platená reklama nesmie obsahovať odporúčania ani výzvy na akciu, ktoré nefungujú, resp. ak želanú akciu nemožno dokončiť.
Násilný obsah

Násilný a obrazný obsah určený pre dospelé publikum a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?