Creators in the YouTube Partner Program can start sharing ads revenue from Shorts in February 2023. Shorts views are already counting towards new program eligibility requirements for creators not in YPP. Learn more!

หลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา

หากอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube คุณจะสามารถแบ่งรายได้จากโฆษณา บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าวิดีโอหรือ Shorts ใดในช่องของคุณเหมาะกับผู้ลงโฆษณา ครีเอเตอร์สามารถใช้บทความนี้เพื่อทำความเข้าใจแบบสอบถามการรับรองด้วยตนเองของแพลตฟอร์ม รวมถึงกฎที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเนื้อหาที่แสดงโฆษณาได้ เนื้อหาที่แสดงโฆษณาได้แบบจำกัด และเนื้อหาที่แสดงโฆษณาไม่ได้ ตลอดจนเนื้อหาที่ควรปิดการสร้างรายได้ โดยนโยบายของเราจะมีผลกับทุกส่วนของเนื้อหา (วิดีโอ, Shorts หรือสตรีมแบบสด, ภาพปก, ชื่อ, คำอธิบาย และแท็ก) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนำ

ระบบของเราอาจไม่ถูกต้องเสมอไป คุณจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการพิจารณาของระบบอัตโนมัติได้

23 มีนาคม 2022: เนื่องด้วยสงครามในยูเครน เนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์ เพิกเฉย หรือยอมรับสงครามจะไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม การปรับปรุงข้อมูลครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่ออธิบายและในบางกรณีก็ขยายความคำแนะนำเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสงครามนี้
หมายเหตุ: เนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลดลงบน YouTube ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชนและนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับ AdSense หากเนื้อหาละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน เราอาจนำเนื้อหานั้นออกจาก YouTube หากพบเนื้อหาที่มีการละเมิด คุณรายงานเนื้อหาดังกล่าวได้

สิ่งที่คุณจะพบในบทความนี้

ในบทความนี้มีตัวอย่างของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา ซึ่งจะทำให้วิดีโอมีสถานะการสร้างรายได้เป็น "มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย"

หัวข้อหลักๆ ทั้งหมดที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณามีดังนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

โปรดทราบว่าบริบทเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื้อหาด้านศิลปะ เช่น มิวสิกวิดีโอ อาจมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาษาไม่เหมาะสม การกล่าวถึงการเสพยาเสพติดแบบไม่โจ่งแจ้ง หรือประเด็นทางเพศที่ไม่โจ่งแจ้ง และยังคงเหมาะสำหรับการโฆษณา

เปิดคู่มือการรับรองด้วยตนเองขึ้นพร้อมกันทั้งหมด หากต้องการค้นหาคำบางคำในหน้านี้ คลิกที่นี่เพื่อเปิดคู่มือทั้งหมด

ภาษาไม่เหมาะสม

เนื้อหาที่มีภาษาไม่สุภาพหรือคำหยาบคายอยู่ในเนื้อหาส่วนใหญ่หรือตั้งแต่เริ่มต้นวิดีโออาจไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา อย่างไรก็ตาม การใช้ภาษาที่ไม่สุภาพเป็นครั้งคราว (เช่น ในมิวสิกวิดีโอ) ไม่ได้ทำให้วิดีโอไม่เหมาะสำหรับการโฆษณาเสมอไป

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม

เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

คำที่เป็นตัวย่อ มีการเซ็นเซอร์ หรือยอมรับได้สำหรับเครือข่ายโทรทัศน์ เช่น "ห่า" หรือ "เวร" ในชื่อ ภาพปก หรือวิดีโอ คำหยาบคาย เช่น "แม่ง" "อีดอก" หรือ "เหี้-" ที่ไม่ได้อยู่ในช่วงต้นของวิดีโอ (หลัง 15 วินาทีแรก) คำหยาบคายที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาส่วนใหญ่ของวิดีโอ คำหยาบคายที่ใช้ในเนื้อหาวิดีโอเพลงหรือเดี่ยวไมโครโฟน

คำจำกัดความ
 • "คำหยาบคายที่มีการเซ็นเซอร์" หมายถึงการดำเนินการต่างๆ เช่น การดูดเสียงออกหรือการปิดเสียงคำนั้นๆ รวมถึงการปิดคำที่เขียนไว้ด้วยแถบสีดำ สัญลักษณ์ หรือข้อความที่เพิ่มเข้ามาในขั้นตอนหลังการถ่ายทำ
 • "คำหยาบคายที่เป็นตัวย่อ" หมายถึงตัวย่อ เช่น อห ("ไอ้เหี้-") ซึ่งเป็นการย่อคำต้นฉบับโดยใช้ตัวย่อ
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

มีการใช้คำหยาบคายในช่วง 8 ถึง 15 วินาทีแรก

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่
 • การมุ่งเน้นใช้คำหยาบคายมากตลอดทั้งวิดีโอ (เช่น พูดคำหยาบทุกประโยค)
 • มีการใช้คำหยาบคายในชื่อหรือภาพปกของเนื้อหาเพลงหรือเดี่ยวไมโครโฟน
คำจำกัดความ
 • "คำหยาบคาย" หมายถึงคำต่างๆ เช่น "อีดอก" "แม่ง" "ไอ้ระยำ" "ค*ย" หรือ "เหี้-" คำอย่างเช่น "เวร" หรือ "นรก" ไม่ถือว่าเป็นคำหยาบคาย และไม่อยู่ในขอบเขตของนโยบายนี้
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

มีการใช้คำหยาบคายใน 7 วินาทีแรกหรือส่วนใหญ่ของวิดีโอ มีการใช้คำหยาบคายในภาพปกหรือชื่อ

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่
 • การใช้ภาษาที่สร้างความเกลียดชังในวิดีโอ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเนื้อหาแสดงความเกลียดชัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

ความรุนแรง

เนื้อหาที่เน้นภาพเลือด ความรุนแรง หรือการบาดเจ็บโดยไม่มีบริบทอื่นๆ ไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา ทั้งนี้บริบทเพิ่มเติมถือเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงเนื้อหาที่มีความรุนแรงในบริบทของข่าวสาร การศึกษา ศิลปะ หรือสารคดี ตัวอย่างเช่น หากวิดีโอมีการรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในบริบทด้านข่าวสาร วิดีโอดังกล่าวอาจมีสิทธิ์สร้างรายได้ โดยทั่วไปแล้ว ความรุนแรงในการเล่นวิดีโอเกมที่ไม่มีการตัดต่อถือเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับการโฆษณา แต่เราจะไม่ยอมรับภาพตัดต่อที่เน้นความรุนแรงโดยไม่จำเป็น เกมทั้งหมด (ทั้งที่สมจริงและไม่สมจริง) อยู่ในขอบเขตของนโยบายนี้

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ (เช่น การใช้กำลังเข้าจับกุม การควบคุมฝูงชน การโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ การบุกเข้าพื้นที่) ความรุนแรงในวิดีโอการเล่นเกมที่ไม่มีการตัดต่อซึ่งเกิดขึ้นหลัง 15 วินาทีแรก ความรุนแรงเล็กน้อยที่แสดงให้เห็นเลือดเพียงเล็กน้อย ภาพศพที่มีการเซ็นเซอร์ เบลอทั้งหมด และภาพศพที่มีการเตรียมสำหรับทำพิธี หรือภาพศพในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เช่น สงคราม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอเพื่อการศึกษา

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

ความรุนแรงทั่วไป

 • เนื้อหาที่สร้างขึ้นซึ่งมีความรุนแรงที่ไม่โจ่งแจ้งหรือความรุนแรงที่โจ่งแจ้ง
  • การแสดงฉากที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกาย (เช่น การยิงที่ท้อง) ที่ตัดภาพอย่างรวดเร็ว โดยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของฉากแอ็กชัน
  • ฉากความรุนแรงในการต่อสู้ที่ตัดมาจากภาพยนตร์แอ็กชัน (เช่น เนื้อหาที่มีสคริปต์) ซึ่งแทบไม่เห็นฉากที่บาดเจ็บ
  • ผู้คนไว้ทุกข์จากการตายในเนื้อหาที่มีสคริปต์
 • เนื้อหาที่แสดงภาพการบาดเจ็บอย่างไม่โจ่งแจ้ง
  • ตัวละครหกล้มที่ไม่แสดงให้เห็นเลือดหรือแสดงให้เห็นเพียงเล็กน้อย
  • การล้มกลิ้งลงจากเนินเขาหรือวิ่งชนกำแพงโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสคริปต์ที่เขียนไว้หรือการเล่นกีฬา
เกม
 • ความรุนแรงในเกมประกอบด้วย
  • ฉากที่รุนแรงอย่างโจ่งแจ้ง (เช่น ฉากการโจมตีเลือดสาด) ที่ไม่ได้อยู่ใน 15 วินาทีแรกของวิดีโอ
  • ความรุนแรงที่ไม่สมจริง สนุกสนาน และโดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับคนทุกวัย (เช่น วิดีโอเกมที่เหมาะสำหรับครอบครัวแสดงภาพผู้คนกำลังวิ่งหนีจากสัตว์ประหลาด)
  • ความรุนแรงที่มีการเซ็นเซอร์ เบลอ หรือปกปิด (เช่น ฉากตัดหัวที่มีการเบลอภาพ)
การเสียชีวิตและโศกนาฏกรรม
 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหาต่อไปนี้
  • เนื้อหาที่แสดงภาพศพอย่างไม่โจ่งแจ้ง
   • การไว้อาลัยผู้เสียชีวิตต่อสาธารณะที่ไม่มีการแสดงภาพศพอย่างโจ่งแจ้ง
  • มีการเซ็นเซอร์เนื้อหาทั้งหมด (เช่น เบลอภาพ) การแสดงภาพศพอย่างโจ่งแจ้ง
 • การรายงานข่าวโศกนาฏกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย (ยกเว้นเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น เหตุการณ์กราดยิงหรือการโจมตีของผู้ก่อการร้าย) โดยไม่มีการแสดงภาพการกระทำที่รุนแรงหรือผลลัพธ์ของการกระทำ หรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • รายงานเหตุการณ์ฆาตกรรมในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่มีการบรรยายภาพผู้เสียชีวิต
 • เนื้อหาด้านการศึกษา เนื้อหาที่แต่งขึ้น การรายงานข่าว หรือมิวสิกวิดีโอที่มีเนื้อหาต่อไปนี้
  • การกล่าวเป็นนัยถึงการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรง
  • ความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสทางร่างกาย (เช่น การระเบิด ไฟไหม้ อาคารถล่ม ฯลฯ)
  • การแสดงภาพศพในสภาพจริงในงานศพสาธารณะแบบเปิดโลงศพ
การล่าสัตว์
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการล่าสัตว์ที่ไม่แสดงภาพสัตว์ทุกข์ทรมานเป็นเวลานานหรือภาพสัตว์ได้รับบาดเจ็บอย่างโจ่งแจ้ง
  • วิดีโอการล่าสัตว์ที่ไม่ให้เห็นจังหวะการฆ่าหรืออาการบาดเจ็บ รวมทั้งไม่มีวิดีโอไฟล์ดิบที่เน้นวิธีการชำแหละอวัยวะสัตว์ที่ตายเพื่อเป็นที่ระลึกหรือเพื่อเป็นอาหาร
ความรุนแรงของสัตว์
 • เนื้อหาที่แสดงภาพความรุนแรงของสัตว์ตามธรรมชาติอย่างไม่โจ่งแจ้ง
  • เนื้อหาที่แสดงภาพสัตว์นักล่าไล่ล่าเหยื่อซึ่งไม่ได้แสดงรายละเอียดอย่างโจ่งแจ้ง (เช่น ภาพที่เน้นอวัยวะโชกเลือดของเหยื่อ หรือจังหวะที่แสดงให้เห็นการตะครุบเหยื่ออย่างชัดเจน) อาจเห็นเลือดเพียงชั่วขณะ แต่ไม่ใช่ประเด็นหลักของเนื้อหา
การทารุณสัตว์
 • ภาพสัตว์ที่กำลังเจ็บปวดเนื่องจากการฝึกที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์ ขั้นตอนทางการแพทย์ หรือการเคลื่อนย้ายสัตว์
 • เนื้อหาที่นำเสนอหรือพูดคุยเกี่ยวกับการทารุณสัตว์โดยไม่มีวิดีโอไฟล์ดิบของทารุณกรรมนั้นๆ
ความรุนแรงในการเล่นกีฬา
 • ความรุนแรงในกีฬาต่อสู้ที่มีการใช้อาวุธ (เช่น กีฬาฟันดาบ) ไม่ว่าจะมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันหรือรับประกันว่ามีการป้องกันอันตรายหรือไม่ก็ตาม
 • เนื้อหาที่แสดงภาพการบาดเจ็บอย่างไม่โจ่งแจ้งจากการเล่นกีฬา หรือการบาดเจ็บที่โจ่งแจ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬา โดยแสดงให้เห็นเลือด
  • กีฬาต่อสู้ เช่น การชกมวย ในสถานที่ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ศูนย์ฟิตเนสหรือสนามกีฬา)
 • เนื้อหาที่แสดงภาพการบาดเจ็บอย่างไม่โจ่งแจ้ง (เช่น ข้อเท้าพลิก) ในการเล่นกีฬา
การต่อสู้ (ยกเว้นกีฬาต่อสู้)
 • เนื้อหาที่แสดงภาพการต่อสู้ในบริบทของการศึกษาที่ไม่แสดงให้เห็นถึงการบาดเจ็บหรือการน็อกเอาต์
  • ท่าศิลปะป้องกันตัวที่แชร์เพื่อการสอน
 • เนื้อหาแสดงภาพผู้คนกำลังต่อสู้กันที่ปรากฏอยู่ชั่วขณะโดยไม่แสดงให้เห็นถึงการบาดเจ็บ
การบังคับใช้กฎหมายและการทะเลาะวิวาทโดยใช้กำลัง
 • เนื้อหาที่มีการโต้ตอบซึ่งไม่แสดงถึงการต่อสู้หรือความขัดแย้งกับผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย
  • การโต้ตอบกับตำรวจตามปกติ (เช่น การถามเส้นทางหรือรับใบสั่งเมื่อจอดรถในที่ห้ามจอด เป็นต้น)
 • การทะเลาะวิวาทโดยไม่ใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ การยึดทรัพย์หรือการบุกค้นสถานที่ ตลอดจนการติดตามจับกุมโดยตำรวจ
 • การโต้ตอบอย่างรุนแรง การต่อสู้ หรือขัดแย้งกับผู้บังคับใช้กฎหมายในบริบทของการศึกษาหรือการรายงานข่าว
  • การแสดงความคิดเห็นที่ใช้คลิปจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับการประท้วงที่รุนแรงโดยพลเรือน (เช่น การทุบตีหรือการกดพลเรือนลงกับพื้น)
  • การรายงานข่าวตำรวจฉีดน้ำไปยังพลเรือนในการชุมนุม
สงครามและความขัดแย้ง
 • การรายงานข่าวเพื่อให้ความรู้ซึ่งไม่แสดงภาพโจ่งแจ้งหรือการอภิปรายเกี่ยวกับสงครามและ/หรือข้อขัดแย้ง
  • การยิงไปยังเป้าหมายที่มองไม่เห็นโดยไม่แสดงภาพความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวด
ความรุนแรงเกี่ยวกับผู้เยาว์
 • วิดีโอที่มีการเล่นต่อสู้หรือการเล่นอย่างก้าวร้าวระหว่างผู้เยาว์ที่ไม่มีการบาดเจ็บหรือความเจ็บปวด
 • เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับความรุนแรงระหว่างผู้เยาว์ที่ไม่มีหรือมีการแสดงวิดีโอไฟล์ดิบของการทะเลาะวิวาทปรากฏอยู่ชั่วขณะ
คำจำกัดความ
 • "ความรุนแรงเล็กน้อย" หมายถึงเนื้อหาที่มีการต่อสู้ซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือมีความรุนแรงปรากฏอยู่ชั่วขณะ เช่น การชกต่อย
 • "ความรุนแรงที่ไม่โจ่งแจ้ง" หมายถึงการแสดงภาพพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อบุคคลอื่น เช่น ชี้นิ้วในขณะที่ตะโกนหรือการใช้ความรุนแรงที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคล (เช่น การปาขวดใส่ผนัง)
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

ภาพการบังคับใช้กฎหมายที่มีความรุนแรงโจ่งแจ้ง เช่น การบาดเจ็บที่มองเห็นได้ การแสดงภาพศพที่แสดงให้เห็นบาดแผลหรือการบาดเจ็บอย่างชัดเจนในบริบทของการศึกษาหรือสารคดี (เช่น ช่องเกี่ยวกับการเรียนประวัติศาสตร์) ภาพความรุนแรงในเกมที่โจ่งแจ้งในภาพปกหรือในช่วงต้นของเนื้อหา วิดีโอไฟล์ดิบที่แสดงความขัดแย้งโดยใช้อาวุธแต่ไม่มีภาพการบาดเจ็บ การบรรยายรายละเอียดโศกนาฏกรรมอย่างโจ่งแจ้ง เนื้อหาที่สร้างขึ้นซึ่งแสดงการบาดเจ็บร้ายแรงและน่าตกใจ 

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

ความรุนแรงทั่วไป

 • เนื้อหาที่แต่งขึ้นที่มีความรุนแรงซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงและแสดงให้เห็นถึงผลที่ตามมาหรือผลกระทบต่างๆ
  • ฉากที่มีเลือดหรือคราบเลือด ภาพกระดูกหักอย่างเห็นได้ชัด
  • เนื้อหาในวิดีโอแบบยาวที่สร้างขึ้นโดยมีการแสดงฉากความรุนแรงอย่างมากช่วงสั้นๆ (เช่น การสังหารหมู่) หรือการรวบรวมวิดีโอที่มีฉากดังกล่าว
  • การบรรยายถึงโศกนาฏกรรมที่ชัดเจนอย่างมาก (ในรูปแบบเสียงหรือวิดีโอ)
  • ผู้ที่ขาดอากาศหายใจหรือมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง เช่น ไอไม่หยุด
  • วิดีโอไฟล์ดิบเกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับอันตรายต่อผู้คนหรือความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์นั้นอย่างชัดเจน เช่น ความบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรง
 • วิดีโอไฟล์ดิบที่แสดงภาพซากปรักหักพังของอาคารที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์รุนแรง (เช่น ซากปรักหักพังของโรงเรียนหลังพายุไต้ฝุ่น) หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย (เช่น ข้อเท้าแพลงหรือการพันผ้าพันแผลที่นิ้วมือ)

เกม

 • ภาพความรุนแรงในเกมที่โจ่งแจ้งในภาพปก หรือในช่วง 8 ถึง 15 วินาทีแรกของวิดีโอ 
  • "ภาพความรุนแรงในเกมที่โจ่งแจ้ง" รวมถึงการฆ่าอย่างทารุณหรือการบาดเจ็บร้ายแรงซึ่งเน้นไปที่ของเหลวและชิ้นส่วนของร่างกาย เช่น การตัดศีรษะและการแยกชิ้นส่วนอวัยวะ 

การเสียชีวิตและโศกนาฏกรรม

 • รายงานเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตหลายรายโดยมีการบรรยายรายละเอียดที่น่าสยดสยองอย่างชัดเจน
  • สารคดีเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ซึ่งมีการบรรยายรายละเอียดสถานการณ์ของการเสียชีวิต

การต่อสู้ (ยกเว้นกีฬาต่อสู้)

 • การต่อสู้นอกสังเวียนมาตรฐานที่แสดงอาการบาดเจ็บหรือการน็อกเอาต์อย่างชัดเจนในบริบทของการศึกษา
  • การต่อสู้นอกสังเวียนมาตรฐานรวมถึงฉากที่มีการบาดเจ็บและความบอบช้ำทางจิตใจอย่างโจ่งแจ้ง (เช่น การตะโกน)

การบังคับใช้กฎหมายและการทะเลาะวิวาทโดยใช้กำลัง

 • การทะเลาะวิวาทที่รุนแรงซึ่งเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย มักรวมถึงการกระทำที่โหดร้ายซึ่งเป็นการบังคับใช้กฎหมายหรือต่อต้านการบังคับใช้กฎหมาย
  • การทุบตีพลเรือนด้วยกระบองอย่างรุนแรงจนเกิดการบาดเจ็บ
  • การถ่มน้ำลายใส่ตำรวจ 

ความรุนแรงในการเล่นกีฬา

 • เนื้อหาที่แสดงการบาดเจ็บอย่างโจ่งแจ้งจากการเล่นกีฬาโดยเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอโดยรวมที่มีบริบท
  • วิดีโอที่รวบรวมหรือไฮไลต์ภาพการบาดเจ็บที่โจ่งแจ้ง แต่ไม่ได้เน้นที่การบาดเจ็บใดเป็นหลัก

ความรุนแรงของสัตว์

 • ความรุนแรงของสัตว์ตามธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์หรือสัตว์ที่ฝึกโดยมนุษย์ (เช่น สิงโตป่าล่ากวาง แต่ไม่ใช่สุนัขที่ถูกฝึกให้ล่ากระต่าย)
  • วิดีโอที่มีเนื้อหาเน้นภาพสัตว์บาดเจ็บ (เช่น เลือดหรือกระดูก) เป็นเวลานานอย่างโจ่งแจ้ง

การล่าสัตว์

 • เนื้อหาเกี่ยวกับการล่าสัตว์ที่แสดงภาพโจ่งแจ้งเป็นเวลาสั้นๆ เช่น สัตว์ที่บาดเจ็บหรือทุกข์ทรมาน (เช่น อวัยวะที่โชกเลือด)

สงครามและความขัดแย้ง

 • วิดีโอไฟล์ดิบที่แสดงความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (เช่น สงคราม) ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่โจ่งแจ้ง ซึ่งไม่มีการแสดงภาพเลือดหรือการบาดเจ็บที่โจ่งแจ้ง โดยไม่มีบริบททางการศึกษา
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

ภาพศพที่สยดสยองในวิดีโอที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วิดีโอการเล่นเกมที่มีธีมต้องห้าม (เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ) ภาพการกระทำและการบาดเจ็บที่รุนแรงอย่างมาก (รวมถึงภาพที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย) การยุยงหรือยกย่องการใช้ความรุนแรง

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

ความรุนแรงทั่วไป

 • เนื้อหาที่เน้นภาพเลือด ลำไส้ คราบเลือด ของเหลวในร่างกาย (มนุษย์หรือสัตว์) ฉากอาชญากรรม หรือรูปภาพอุบัติเหตุโดยมีบริบทเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
 • การแสดงเหตุการณ์หลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีภาพซึ่งสร้างความตื่นตระหนกอย่างมาก โดยรวมถึง
  • ภาพเลือดหรือคราบเลือดจำนวนมาก (เช่น แผลเปิดอย่างขาที่ขาดหรือแผลไหม้รุนแรง) 
  • ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง (เช่น ผู้คนร้องไห้หรือเป็นลมเพราะอาการเจ็บปวดรุนแรงจากแผลเปิด) 
 • เนื้อหาที่แสดงภาพซึ่งสร้างความตื่นตระหนก โจ่งแจ้ง และ/หรือมีความรุนแรง หรือฉากการกระตุ้นหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรง

เกม

 • เนื้อหาซึ่งเน้นการเล่นเกมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าตกใจ ตัวอย่างเช่น
  • การรวมตัวละครที่ผู้เล่นไม่ได้ควบคุมเพื่อสร้างฉากการสังหารหมู่
 • ภาพความรุนแรงในเกมที่โจ่งแจ้งในภาพปก หรือในช่วง 7 วินาทีแรกของวิดีโอ
  • "ภาพความรุนแรงในเกมที่โจ่งแจ้ง" รวมถึงการบาดเจ็บร้ายแรง (เช่น การตัดศีรษะ การแยกชิ้นส่วนอวัยวะ) ซึ่งเน้นไปที่ของเหลวและ/หรือชิ้นส่วนของร่างกาย โดยแสดงให้เห็นความเจ็บปวดเป็นเวลานานหรือรุนแรง 
 • วิดีโอการเล่นเกมที่แสดงความรุนแรงทางเพศ 
 • วิดีโอการเล่นเกมที่แสดงความรุนแรงที่เกิดจากความเกลียดชังหรือความรุนแรงที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง 
 • วิดีโอการเล่นเกมที่แสดงภาพการทรมานอย่างโจ่งแจ้ง 
 • วิดีโอการเล่นเกมที่แสดงภาพความรุนแรงอย่างโจ่งแจ้งที่มุ่งเป้าไปยังผู้เยาว์
 • วิดีโอการเล่นเกมที่แสดงภาพความรุนแรงอย่างโจ่งแจ้งที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลจริง 

การเสียชีวิตและโศกนาฏกรรม

 • วิดีโอที่มุ่งเน้นการแสดงภาพศพในสภาพจริงหรือภาพการบาดเจ็บที่โจ่งแจ้งมากๆ
 • การแสดงภาพศพในสภาพจริงโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริบททางการศึกษา
 • การแสดงช่วงเวลาการเสียชีวิตอย่างชัดเจนของบุคคลตั้งแต่ 1 รายขึ้นไปในทุกบริบท
  • การเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ
  • การแสดงภาพรถยนต์ที่มีผู้โดยสารตกจากสะพาน
 • การกล่าวเป็นนัยถึงการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรง
  • ความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสทางร่างกาย (เช่น การระเบิด ไฟไหม้ อาคารถล่ม ฯลฯ)
 • เนื้อหาที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาซึ่งมีการแสดงภาพศพอย่างโจ่งแจ้งโดยมีการเซ็นเซอร์ (เช่น การเบลอภาพ)

การต่อสู้ (ยกเว้นกีฬาต่อสู้)

 • การมุ่งเน้นหรือการแสดงการต่อสู้นอกสังเวียนมาตรฐานเป็นระยะเวลานานในบริบทที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษา แม้จะไม่มีการบาดเจ็บก็ตาม

การล่าสัตว์

 • เนื้อหาเกี่ยวกับการล่าสัตว์ที่เน้นแสดงภาพสัตว์บาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานอย่างโจ่งแจ้ง (เช่น อวัยวะที่โชกเลือด)

การทารุณสัตว์

 • การแสดงภาพการทารุณสัตว์ (ทั้งทางร่างกายหรือทางอารมณ์) หรือการทรมานสัตว์ เช่น การเตะ
 • การส่งเสริมหรือสนับสนุนความรุนแรงของสัตว์ที่ควบคุมโดยมนุษย์ (เช่น การบังคับให้ไก่สู้กันหรือการบังคับให้สุนัขสู้กัน) ซึ่งอาจแสดงรูปภาพที่โจ่งแจ้งด้วยหรือไม่ก็ได้
 • วิดีโอไฟล์ดิบซึ่งแสดงสัตว์ที่เจ็บปวดเนื่องจากการแทรกแซงของมนุษย์ เช่น การตั้งใจนำสัตว์ไปอยู่ในสถานที่อันตราย ทำอากัปกิริยาที่ฝืนธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อันตรายอื่นๆ ที่มีความตึงเครียดและไม่เป็นธรรมชาติ

การบังคับใช้กฎหมายและการทะเลาะวิวาทโดยใช้กำลัง

 • เนื้อหาที่เน้นแสดงความรุนแรงของตำรวจในบริบทที่ไม่ใช่การศึกษา

ความรุนแรงในการเล่นกีฬา

 • วิดีโอการเล่นกีฬาที่เน้นภาพการบาดเจ็บอย่างโจ่งแจ้งเป็นเนื้อหาหลัก

สงครามและความขัดแย้ง

 • เนื้อหาที่มีการบรรยายหรือภาพซึ่งแสดงเหตุยิงกัน เหตุระเบิด การวางระเบิด หรือการประหารชีวิตอย่างโจ่งแจ้ง
 • วิดีโอไฟล์ดิบของสงครามที่แสดงภาพการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความทุกข์ทรมานในบริบทต่างๆ อย่างโจ่งแจ้ง

ความรุนแรงเกี่ยวกับผู้เยาว์

 • เนื้อหาที่เน้นภาพความรุนแรงระหว่างผู้เยาว์ในบริบทต่างๆ หรือแสดงภาพการบาดเจ็บหรือความบอบช้ำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

เนื้อหาที่เน้นเรื่องเพศเป็นอย่างมากในชื่อหรือภาพปก หรือมีประเด็นที่เน้นเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งนั้นไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา เราจะให้การยกเว้นอย่างจำกัดแก่วิดีโอและมิวสิกวิดีโอเกี่ยวกับเพศศึกษาที่ไม่แสดงภาพโจ่งแจ้ง นโยบายนี้รวมถึงภาพจริงและภาพที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม การระบุเจตนาว่ามีไว้เพื่อสร้างความบันเทิงไม่เพียงพอต่อการทำให้เนื้อหาที่เน้นเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งเหมาะสำหรับการโฆษณา

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

ฉากโรแมนติกหรือฉากจูบ การสนทนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือเรื่องเพศโดยไม่ได้กล่าวถึงการมีเพศสัมพันธ์ ภาพเปลือยที่มีการเซ็นเซอร์ทั้งหมดซึ่งไม่แสดงให้เห็นชัดเจนและไม่มีวัตถุประสงค์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชม การเต้นยั่วยวนในสถานที่ให้บริการทางวิชาชีพโดยไม่มีภาพเปลือยเต็มตัวหรือบางส่วน การสอนเพศศึกษาโดยไม่แสดงภาพโจ่งแจ้ง หรือมิวสิกวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยไม่มีภาพเปลือย

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

เนื้อหาเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ

 • ฉากโรแมนติกซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้สร้างความพึงพอใจทางเพศ เช่น ฉากจูบหรือกอดในแอนิเมชัน ชีวิตจริง หรือในสถานการณ์ที่สร้างขึ้น
  • เนื้อหาที่มีฉากแสดงการปลดเปลื้องอารมณ์ทางเพศระหว่างตัวละครโดยไม่มีการสื่อถึงกิจกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
  • ฉากจูบที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวโดยรวม ซึ่งเน้นไปที่ความโรแมนติกและไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ
  • การสื่อถึงกิจกรรมทางเพศโดยนัยที่ปรากฏอยู่ชั่วขณะโดยไม่มีการเผยให้เห็นอวัยวะเพศ เช่น เตียงสั่น เสียงคราง หรือการร่วมเพศแบบไม่สอดใส่
 • การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศในบริบทที่ตลกขำขัน/ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ เช่นเนื้อหาต่อไปนี้
  • เนื้อเพลงหรือบทสนทนาที่อ้างถึงความหลงใหล ความปรารถนา หรือตัณหา
  • เพศศึกษา
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) และลักษณะการแพร่เชื้อ
  • ประสบการณ์ทางเพศ (เช่น การรับมือกับอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์) ที่มุ่งเน้นเฉพาะกระบวนการมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่พูดถึงวิธีพัฒนาลีลา
  • การบริจาคอสุจิ
  • การนำเสนอภาพทางวิทยาศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์โดยใช้แผนภาพหรือหุ่นจำลอง
  • รสนิยมทางเพศและ/หรืออัตลักษณ์ทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปในความสัมพันธ์
  • การใช้มุกตลกและการพูดเป็นนัยถึงเรื่องทางเพศ (เช่น การเลียนแบบกิจกรรมทางเพศในลักษณะที่ตลกขบขัน) ซึ่งไม่มีคำหยาบคายหรือลามก (เช่น เนื้อเพลงที่พูดถึงอารมณ์ทางเพศ)
  • มิวสิกวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสม
  • เนื้อหาที่กล่าวถึงความชอบในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ (เช่น "คุณมีอาหารจานโปรดหรือหลงใหลอาหารชนิดใด")
 • ท่าเต้นยั่วยวนในสถานที่ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกทางศิลปะ
  • ท่าเต้นที่ดูคล้ายกับการทำกิจกรรมทางเพศ (เช่น การกระเพื่อมหน้าอกหรือกระเด้งสะโพก) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเต้นตามจังหวะท่าทาง
  • การเต้นที่มักจะเกี่ยวข้องกับการยั่วยวนทางเพศ (เช่น การเต้นโพลแดนซ์) ที่แสดงในสถานที่ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น สตูดิโอสอนเต้นหรือการแสดงบนท้องถนน

ภาพเปลือย

 • เนื้อหาที่มีการเซ็นเซอร์ภาพเปลือยและไม่ได้เน้นไปที่ภาพเปลือยนั้น เช่น ฉากที่ตัวละครเปลือยกายแต่ไม่ได้เผยให้เห็นหัวนม ก้น หรืออวัยวะเพศ (เช่น เบลอภาพหรือทำเป็นภาพโมเสค)
  • มีการเบลอภาพเปลือยของบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นในบริบททางการศึกษา
  • มีการเซ็นเซอร์ภาพอวัยวะเพศทั้งหมด ซึ่งไม่แสดงให้เห็นชัดเจนและแสดงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ (เช่น กระบวนการทางการแพทย์)
  • เนื้อหาที่มีภาพการให้นมบุตร (โดยไม่เห็นหัวนม)
 • เนื้อหาที่แสดงภาพบุคคลสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ เช่น การสวมใส่บิกีนีที่สระว่ายน้ำ
  • การรีวิวเสื้อผ้าที่เน้นไปที่รูปทรงและประโยชน์ใช้สอยของเสื้อผ้า ไม่ใช่การเน้นไปที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายใต้ร่มผ้า อย่างเช่น หน้าอก
  • การแสดงออกทางศิลปะอย่างเช่น รูปปั้น ภาพสเก็ตช์ หรือภาพกราฟิกที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงภาพเปลือย เช่น ตัวบุคคลในงานศิลปะคลาสสิกหรือภาพถ่ายของกลุ่มชาติพันธุ์นุ่งผ้าเตี่ยว
  • มีส่วนปกคลุมที่โปร่งแสงหรือบางใสบริเวณหน้าอก/ร่องอกหรือบั้นท้ายของผู้หญิง หรือลำตัวของผู้ชายที่ปรากฏในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น การเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ การตรวจร่างกายทางการแพทย์ หรือที่ชายหาดสำหรับท่องเที่ยวพักผ่อน
  • ภาพเปลือยที่ปรากฏให้เห็นบางส่วนในการแข่งขันกีฬา เช่น การต่อยมวยที่จำเป็นต้องมีการแต่งกายในลักษณะดังกล่าว
  • ภาพหน้าอกหรือก้นที่มีการปกปิดเพียงเล็กน้อยหรือด้วยผ้าบางๆ (เช่น เมื่อสวมชุดว่ายน้ำ) ที่ไม่ได้สร้างความพึงพอใจทางเพศหรือเป็นจุดมุ่งเน้นของวิดีโอ
  • มิวสิกวิดีโอที่เน้นภาพอวัยวะทางเพศซ้ำๆ
 • วัตถุที่ใช้ในการจำลองน้ำหนักหรือลักษณะของอวัยวะเพศบนร่างกาย ยกเว้นวัตถุที่ใช้ในการสร้างความพึงพอใจทางเพศ
  • หน้าอกเทียมที่ใช้โดยผู้ที่เคยผ่าตัดเต้านมหรือสมาชิกของชุมชนคนข้ามเพศและ/หรือนอนไบนารี
  • อุปกรณ์ที่ใช้โดยชุมชนคนข้ามเพศและ/หรือนอนไบนารี เช่น อุปกรณ์สำหรับยืนปัสสาวะหรืออวัยวะเพศชายจำลองแบบอ่อนสำหรับสวมใส่ 
    

คำจำกัดความ

 • "การสร้างความพึงพอใจทางเพศ" หมายถึงเจตนาที่จะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ทางเพศ
 • "การพูดเป็นนัยถึงเรื่องทางเพศ" หมายถึงการใช้วลีในรูปแบบใดก็ตามเพื่อชี้นำหรือพูดติดตลกเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
 • "การชี้นำทางเพศ" หมายถึงภาพ เสียง หรือข้อความที่มีแนวคิดทางเพศ ซึ่งมีเจตนาที่จะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ทางเพศ
 • "ความโจ่งแจ้ง" หมายถึงความชัดเจนในการแสดงกิจกรรมทางเพศหรือภาพเปลือยเพื่อที่จะปลุกเร้าอารมณ์ของผู้ชม
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

การเต้นยั่วยวนโดยสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นในสถานที่ให้บริการทางวิชาชีพ ผลงานศิลปะคลาสสิกที่แสดงให้เห็นถึงการมีเพศสัมพันธ์ (เช่น ภาพกิจกรรมทางเพศ) หรือเน้นไปที่อวัยวะเพศในภาพปก เพศศึกษาที่ไม่ได้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศซึ่งมีภาพกิจกรรมทางเพศแบบเคลื่อนไหว การแกล้งกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการยั่วยวนทางเพศ

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

เนื้อหาเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ

 • ชื่อหรือภาพปกที่มีประเด็นที่เน้นเรื่องเพศ (รวมถึงสิ่งที่อาจทำให้เข้าใจผิด)
  • มิวสิกวิดีโอที่มีภาพปกหรือชื่อที่มีธีมเกี่ยวกับเรื่องเพศ (รวมถึงสิ่งที่อาจทำให้เข้าใจผิด)
  • คำอธิบายหรือการกล่าวถึงกิจกรรมทางเพศโดยนัย (เช่น การอ้างอิงที่ส่อถึงอวัยวะทางเพศโดยใช้อีโมจิหรือกราฟิก)
  • การใส่วงกลมเพื่อเน้นหรือเรียกร้องให้สนใจสิ่งที่อยู่ในภาพปก ซึ่งส่อถึงกิจกรรมทางเพศ
  • ผู้ให้บริการทางเพศที่ปรากฏตัวในฐานะผู้ให้บริการทางเพศ
  • กิจกรรมทางเพศ (รวมถึงกิจกรรมทางเพศโดยนัย)
  • เนื้อหาที่พูดเป็นนัยถึงเรื่องทางเพศ เช่น เสียงครางหรือการดูดใบหู
  • เซ็กส์ทอยหรืออุปกรณ์ที่แสดงในเนื้อหาแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม 
 • การแสดงกิจกรรมทางเพศที่ไม่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศในเนื้อหาด้านการศึกษา สารคดี หรือเนื้อหาที่สร้างขึ้น
  • กิจกรรมทางเพศและประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเหล่านั้นที่อธิบายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา เช่น ในหัวข้อการแพทย์
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เช่น สารคดีเกี่ยวกับธุรกิจทางเพศ
 • เนื้อหาด้านการศึกษาและสารคดีที่มีเนื้อหาต่อไปนี้
  • การพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศที่ลึกซึ้ง เช่น เคล็ดลับส่วนตัวที่ได้เรียนรู้ในฐานะผู้ให้บริการทางเพศ หรือภาษาลามกที่อยู่ในการสนทนาทางเพศ
 • ชื่อหรือภาพปกที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ในศิลปะคลาสสิก
  • การออกแบบท่าเต้นแบบมืออาชีพที่มักประกอบด้วยการแสดงท่าทางหรือท่าเต้นที่สร้างความพึงพอใจทางเพศ (เช่น การถูไถ) โดยใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น (เช่น แผ่นปิดหน้าอกขนาดเล็กหรือบางใส)
 • การเต้นยั่วยวน (เช่น การเต้นท่ากระดกก้น) โดยสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นในสถานที่ให้บริการทางวิชาชีพ

ภาพเปลือย

 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือสารคดีที่มีภาพเปลือยเต็มตัว
  • ภาพรวมของประวัติศาสตร์หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศหรือภาพเปลือย เช่น การแสดงการเพนท์ลายทั่วทั้งตัว
 • ศิลปะคลาสสิกที่มีภาพอวัยวะเพศอย่างชัดเจน

คำจำกัดความ

 • "ภาพเปลือยที่มีการเซ็นเซอร์" หมายถึงการดำเนินการต่างๆ เช่น การเบลอ การปกปิดภาพเปลือยด้วยแถบสีดำหรือการทำเป็นภาพโมเสค
 • การกระทำที่ส่อไปในเรื่องทางเพศ คือพฤติกรรมที่เลียนแบบการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การร่วมเพศแบบไม่สอดใส่
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

อวัยวะทางเพศที่ไม่มีการปกปิดหรือปกปิดเพียงเล็กน้อยหรือภาพเปลือยเต็มตัว กิจกรรมทางเพศ (แม้ว่าจะเบลอหรือสื่อถึงโดยนัย) การพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อทางเพศ เช่น วัตถุที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ เคล็ดลับ ประสบการณ์ ภาพปกวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ (รวมถึงข้อความหรือลิงก์) ฉากที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เช่น การเต้นหรือท่าทางเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ ภาพเซ็กส์ทอยหรืออุปกรณ์ทางเพศ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการทางเพศ การผสมพันธุ์ของสัตว์ที่มีภาพอวัยวะเพศหรือฉากการผสมพันธุ์

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

เนื้อหาเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ

 • ชื่อหรือภาพปกที่มีประเด็นที่เน้นเรื่องเพศ (รวมถึงสิ่งที่อาจที่ทำให้เข้าใจผิด)
  • คำอธิบายหรือการกล่าวถึงกิจกรรมทางเพศโดยนัย (เช่น การอ้างอิงที่ส่อถึงอวัยวะทางเพศโดยใช้อีโมจิหรือกราฟิก)
  • การใส่วงกลมเพื่อเน้นหรือเรียกร้องให้สนใจสิ่งที่อยู่ในภาพปก ซึ่งส่อถึงกิจกรรมทางเพศ
  • ชื่อที่ทำให้เข้าใจผิดว่าวิดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ แต่ไม่มีเนื้อหาดังกล่าว (เช่น วิดีโอทำอาหารที่ชื่อว่า "ดูหนังโป๊")
  • ภาพเปลือยที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ในบริบททางการแพทย์
 • การเน้นกิจกรรมหรือพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศโดยนัย
  • เนื้อหาหลักของวิดีโอที่มีการชี้นำว่ากำลังมีกิจกรรมทางเพศ เช่น สิ่งของที่สั่นสะเทือน เสียงคราง เป็นต้น
 • เนื้อหาที่แสดงภาพเซ็กส์ทอย อุปกรณ์ที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีไว้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ แม้ว่าจะไม่มีการใช้งานจริงก็ตาม
  • การแสดงอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมทางเพศในวิดีโอโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางเพศ (เช่น ปรากฏอยู่ในฉากหลัง)
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศที่หยิบยกมาระหว่างการพูดคุย
 • เนื้อหาที่มีฉากแสดงการปลดเปลื้องอารมณ์ทางเพศ เช่น การเต้นเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ การลูบคลำ หรือการพลอดรักเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชม
  • ฉากกิจกรรมทางเพศสั้นๆ (รวมถึงกิจกรรมทางเพศโดยนัย) ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวโดยรวม
  • ฉากที่มีเป้าหมายหลักคือการแสดงการปลดเปลื้องอารมณ์ทางเพศ
 • เนื้อหาที่พูดเป็นนัยถึงเรื่องทางเพศโดยใช้วัตถุที่ไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจทางเพศ ดังนี้
  • วัตถุที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศ เช่น หุ่นจำลองมนุษย์ที่มีอวัยวะเพศสมจริง
  • การใช้ของที่พบได้ทั่วไป (เช่น มะเขือม่วง) หรืออีโมจิที่จงใจทำให้นึกถึงอวัยวะเพศและกระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชม
 • เสียง ข้อความ หรือบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
  • เนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิงทางเพศ เช่น สื่อลามกหรือบริการทางเพศอื่นๆ (รวมถึงลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน)
  • เนื้อหาจำลองสถานการณ์หรือการทำกิจกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจทางเพศ
  • การสนทนาเกี่ยวกับวัตถุที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ (เช่น ข้อแนะนำหรือคำแนะนำแบบทีละขั้น)
  • เนื้อหาที่มุ่งเน้นเรื่องอื้อฉาวทางเพศ หรือการแสดงภาพหรือคลิปหลุด
  • เนื้อหาที่เลียนแบบกิจกรรมทางเพศ (เช่น สื่อลามก)
  • เนื้อหาที่โปรโมตกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกกับค่าตอบแทน
  • การเต้นยั่วยวนในสถานที่ที่ไม่ได้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่บ้าน
   • การถูไถหรือทำท่ามีเพศสัมพันธ์ที่ชวนให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
  • การนำเซ็กส์ทอย (หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีไว้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเพศ) มาใช้จริง
  • พฤติกรรมทางเพศที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเนื้อหาเกี่ยวกับภาพเปลือย
   • ภาพขนาดย่อที่มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดด้วยการแสดงภาพวัตถุหรือฉากทั่วไปในลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งมักไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อจริงของวิดีโอ
  • ฉากที่ตัดต่อโดยมีเจตนากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
   • การรวบรวมการกระทำที่สร้างความพึงพอใจทางเพศ เช่น ฉากพลอดรักหรือการถูไถ
   • ชื่อที่สร้างความพึงพอใจทางเพศ (เช่น "เซสชันการพลอดรักสุดร้อนแรง")
  • การผสมพันธุ์ของสัตว์ ในกรณีต่อไปนี้
   • วิดีโอการผสมพันธุ์ของสัตว์โดยเน้นที่อวัยวะเพศ
   • การแสดงอวัยวะเพศหรือการผสมพันธุ์ของสัตว์เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ
 • การพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ทางเพศในเชิงลึกซึ้ง เช่น การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การถึงจุดสุดยอด การมีเพศสัมพันธ์ เคล็ดลับ หรือกิจกรรมทางเพศอื่นๆ ซึ่งยังอาจรวมถึงการพูดเป็นนัยถึงเรื่องทางเพศ หรือข้อความหรือเสียงที่แสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือลามกอนาจาร เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยละเอียด
  • การพูดคุยเกี่ยวกับเคล็ดลับเรื่องเพศหรือวิธีมีเซ็กซ์อย่างโจ่งแจ้ง
  • การรวบรวมเสียงขณะมีกิจกรรมทางเพศโดยไม่มีภาพหรือฉากที่แสดงให้เห็นกิจกรรมดังกล่าว (เช่น เสียงเลียใบหูและเสียงดูด)
  • การบรรยายกิจกรรมทางเพศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ทางเพศ
  • การกล่าวถึงความคลั่งไคล้ทางเพศ แม้จะไม่ได้อธิบายรายละเอียดก็ตาม
  • ชื่อหรือภาพขนาดย่อที่อ้างอิงถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เช่น 18+, 21+, "ผู้ใหญ่เท่านั้น", "หนังโป๊" เป็นต้น เว้นแต่มีบริบททางการศึกษาหรือสารคดี
  • การใช้ไอคอนสื่ออารมณ์หรืออีโมจิในข้อความซึ่งแสดงถึงอวัยวะหรือกิจกรรมทางเพศ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจทางเพศ
 • วิดีโอเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งกำหนดเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ หรือทำให้ตัวละครในวิดีโอเกมกลายเป็นวัตถุทางเพศโดยมีเจตนาเพื่อทำให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจทางเพศ

ภาพเปลือย

 • การเซ็นเซอร์ภาพเปลือยหรือทำเป็นภาพโมเสคซึ่งยังคงดูออกว่าเป็นอวัยวะทางเพศ
  • ฉากที่มีการปกปิดหรือเบลอภาพร่างกายที่เปลือยเปล่า แต่ยังคงระบุได้จากเค้าโครง
 • เนื้อหาที่แสดงภาพเปลือยเป็นเวลานาน (แอนิเมชัน ชีวิตจริง หรือสถานการณ์ที่สร้างขึ้น)
  • เนื้อหาที่แสดง (โดยการเน้นหรือแสดงภาพซ้ำ) หน้าอกหรืออวัยวะเพศ (เช่น เนื้อหาที่แสดงให้เห็นอวัยวะเพศ "นูน" จากชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำ)
 • เนื้อหาที่แสดงภาพอวัยวะทางเพศ เช่น การเน้นหรือแสดงภาพร่องอกหรือเป้าผู้ชายซ้ำๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ทางเพศ
  • การรวบรวมภาพที่เห็นรูปร่างอวัยวะเพศอย่างเห็นได้ชัด
  • อวัยวะทางเพศ (เช่น หน้าอก ร่องอก บั้นท้าย เป็นต้น) ที่มีการปกปิดเพียงเล็กน้อย (เช่น กางเกงชั้นในจีสตริง)
 • ภาพเปลือยแอนิเมชันหรือภาพจริง เช่น การเผยให้เห็นอวัยวะทางเพศอย่างชัดเจนหรือกิจกรรมทางเพศ 
 • ภาพเปลือยของเด็ก
  • เนื้อหาที่มีการเผยให้เห็นอวัยวะเพศ เช่น เมื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมหรือทารกที่ว่ายน้ำแบบเปลือยเปล่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

เนื้อหาที่สร้างความตกใจ

เนื้อหาที่อาจทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่สบายใจ ขยะแขยง หรือตื่นตระหนกอาจไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา องค์ประกอบที่สร้างความตกใจโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ไม่ได้ทำให้วิดีโอไม่เหมาะสำหรับการโฆษณาเสมอไป เนื่องจากขึ้นอยู่กับบริบทเป็นสำคัญ

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่สร้างความตกใจเล็กน้อยหรือปานกลาง ซึ่งมีการเซ็นเซอร์หรือแสดงในบริบทของการศึกษา สารคดี หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

อวัยวะ ของเหลว สิ่งปฏิกูล

 • เนื้อหาที่แสดงอวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สร้างมาเพื่อเด็กหรือนำเสนอในบริบทของการศึกษา วิทยาศาสตร์ สารคดี หรือศิลปะ โดยไม่มีเจตนาทำให้ตกใจ
 • เนื้อหาที่แสดงอวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงและมีเจตนาทำให้ตกใจ ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิง (เช่น มายากล) แต่ต้องมีบริบทที่เหมาะสม

กระบวนการทางการแพทย์หรือการเสริมความงาม

 • เนื้อหาที่แสดงกระบวนการทางการแพทย์หรือการเสริมความงามซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา โดยเน้นไปที่กระบวนการและไม่ได้เน้นที่อวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูล
  • กระบวนการสัก เจาะ หรือโบท็อกซ์ที่แสดงให้เห็นเลือดเพียงเล็กน้อย
 • การแสดงภาพอวัยวะของร่างกาย ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูลที่มีการเซ็นเซอร์หรือปรากฏอยู่ชั่วขณะในระหว่างกระบวนการทางการแพทย์หรือการเสริมความงาม
 • วิดีโอแสดงการคลอดของมนุษย์หรือสัตว์ที่เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ชมโดยไม่เน้นไปที่อวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูลมากนัก

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

 • อุบัติเหตุที่ไม่ได้แสดงให้เห็นการบาดเจ็บอย่างชัดเจน (เช่น เนื้อเยื่อภายในและบาดแผลที่มีเลือดออก)
 • อุบัติเหตุที่แสดงให้เห็นการบาดเจ็บเพียงปานกลาง ซึ่งไม่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ (เช่น รถมอเตอร์ไซค์ล้ม)
 • อุบัติเหตุที่ผู้เสียหายไม่ได้รับความบอบช้ำหรือความทุกข์ทรมานจากอุบัติเหตุนั้น (ไม่ร้องไห้หรือกรีดร้อง)
 • อุบัติเหตุที่ไม่แสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการรักษาระยะยาว
 • อุบัติเหตุและการบาดเจ็บซึ่งนำเสนอในบริบทของข่าว สารคดี หรือศิลปะ (เช่น ภาพยนตร์หรือมิวสิกวิดีโอ)

การจัดเตรียมเนื้อสัตว์และการกินเนื้อสัตว์

 • การจัดการชิ้นส่วนของสัตว์โดยไม่ทำให้รู้สึกหวาดกลัว
  • การแสดงภาพเนื้อสัตว์หรือปลาในแบบดิบหรือจัดเตรียมเพื่อปรุงอาหาร เช่น เมื่อสาธิตการปรุงอาหารหรือการจัดเตรียม
 • การกินหรือการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ซึ่งไม่เหมือนกับชิ้นส่วนของสัตว์ที่ทำให้เกิดความตื่นตกใจ
  • การกินหอยที่ยังมีชีวิตอยู่หรือยังเคลื่อนไหวได้อย่างเห็นได้ชัดในร้านอาหาร
  • การกินอาหารที่ทำสำเร็จ (เช่น กุ้ง) เป็นส่วนหนึ่งของ "มุกบัง" หรือการกินแบบ ASMR
 • การแสดงชิ้นส่วนของสัตว์ที่เห็นอวัยวะบนใบหน้าชัดเจนซึ่งปรากฏอยู่ชั่วขณะ (ยกเว้นปลา หอย หรือสัตว์น้ำเปลือกแข็ง ซึ่งอนุญาตให้แสดงบางส่วน)

คำจำกัดความ

 • "เจตนาทำให้ตกใจ" หมายถึงวิดีโอมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตระหนก ซึ่งทราบได้จากบริบทที่ให้ไว้ รวมถึงสิ่งที่วิดีโอมุ่งเน้น
 • "อุบัติเหตุ" หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งมักส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย รวมถึงเหตุการณ์ที่อาจไม่ได้เห็นอาการบาดเจ็บชัดเจน (เช่น อุบัติเหตุจากยานพาหนะ)
 • "อย่างชัดเจน" หมายถึงการแสดงให้เห็นอวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูล (เช่น เนื้อเยื่อหรือเลือด)
 • "ไม่สบายใจ" หมายถึงความกังวลหรืออาการตกใจจากการเห็นการบาดเจ็บหรือผลกระทบที่รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือการคาดเดาตามเหตุผลว่าเป็นเช่นนั้น
 • "ความเจ็บปวด" หมายถึงการแสดงภาพ เสียง หรือการรับรู้เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของมนุษย์ซึ่งเกิดจากความบอบช้ำทางร่างกายหรือการหมดสติ ในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุ และบุคคลที่ดำเนินการหรือเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์หรือการเสริมความงาม (รวมถึงการคลอด)
 • "ตื่นตกใจ" (ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกรณีการกินสัตว์/แมลงหรือชิ้นส่วนของสัตว์อย่างชัดเจน) หมายถึงการแสดงเนื้อหาโดยเจตนากระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นหรือความสนใจในวงกว้าง โดยเฉพาะการนำเสนอด้วยการแสดงให้เห็นรายละเอียดอย่างโจ่งแจ้งหรือเกินจริง
 • “ไม่ทำให้รู้สึกหวาดกลัว” (ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกรณีการกินสัตว์/แมลงหรือชิ้นส่วนของสัตว์อย่างชัดเจน) หมายถึงลักษณะที่เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่มีเจตนากระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสัตว์ สัตว์หรือการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความตกใจหรือไม่มีรายละเอียดอย่างโจ่งแจ้งหรือเกินจริง
 • "ไม่เหมาะสม" หมายถึงวิธีการจัดเตรียมหรือกินสัตว์ในลักษณะที่โหดร้ายหรือป่าเถื่อน เช่น การโยน ทิ้งจากที่สูง เล่นอย่างสนุกสนาน แหย่ หรือตัดหัวสัตว์ การจัดการอย่างไม่เหมาะสมยังครอบคลุมถึงสัตว์ที่ตายแล้ว และสมอาจกระทำโดยใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือมือเปล่า
 • "บริบทผู้เชี่ยวชาญ" หมายถึงอาชีพคนขายเนื้อหรือคนขายปลา และบริบทที่แล่หรือจัดการกับสัตว์ที่ตายแล้ว
 • "เห็นอวัยวะบนใบหน้าชัดเจน" หมายถึงการแสดงใบหน้าของสัตว์อย่างชัดเจนเพื่อยืนยันกับผู้ชมว่าสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่ อวัยวะบนใบหน้าได้แก่ จมูก หู ปาก ตา เป็นต้น
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

เนื้อหาที่สร้างความตกใจ เช่น ภาพที่โจ่งแจ้งซึ่งแสดงให้เห็นอวัยวะของมนุษย์หรือสัตว์ โดยไม่มีการเซ็นเซอร์หรือมีเจตนาทำให้เกิดความตกใจแต่ก็ยังให้บริบททั่วไป

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

อวัยวะ ของเหลว สิ่งปฏิกูล

 • เนื้อหาที่มุ่งเน้นให้เห็นอวัยวะ ของเหลว และสิ่งปฏิกูลโดยมีเจตนาทำให้ตกใจ
 • เนื้อหาที่แสดงภาพอวัยวะ ของเหลว และสิ่งปฏิกูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง โดยเน้นรายละเอียดที่น่าสยดสยองหรือนองเลือด
  • ฉากการผ่าตัดในเนื้อหาที่มีสคริปต์ซึ่งมีเลือดมากเกินไป

กระบวนการทางการแพทย์หรือการเสริมความงาม

 • เนื้อหาเพื่อการศึกษาหรือศิลปะที่แสดงกระบวนการทางการแพทย์หรือการเสริมความงามที่มุ่งเน้นการแสดงอวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูลอย่างละเอียดโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ แต่องค์ประกอบที่ไม่เซ็นเซอร์เหล่านี้ไม่ใช่จุดมุ่งเน้นหลัก
  • การเน้นการผ่าตัดแบบไม่เซ็นเซอร์ที่มองเห็นอวัยวะได้อย่างชัดเจน แต่อาจไม่ใช่หัวข้อเดียวของวิดีโอ
  • ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กำลังสาธิตการกำจัดขี้หูหรือการกดสิวพร้อมคำอธิบายอาการ

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

 • อุบัติเหตุที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงซึ่งมีแนวโน้มทำให้เกิดความไม่สบายใจ
 • อุบัติเหตุที่ไม่ได้แสดงให้เห็นการบาดเจ็บอย่างชัดเจน (เช่น การเห็นเลือดซึมผ่านเสื้อผ้าหรือไหลออกจากรถยนต์) แต่เหยื่อไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดจากอุบัติเหตุดังกล่าว
 • อุบัติเหตุรถชนที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรง แต่ไม่แสดงผู้บาดเจ็บ

การจัดเตรียมเนื้อสัตว์และการกินเนื้อสัตว์

 • การกินเนื้อสัตว์แบบมุกบังหรือ ASMR ที่ทำให้เกิดความตื่นตกใจที่แสดงชิ้นส่วนของสัตว์ที่ยังไม่ได้จัดเตรียม หรือการกินแบบป่าเถื่อนหรือเกินจริง
 • เนื้อหาที่เน้นลักษณะที่แสดงถึงสิ่งมีชีวิตอย่างโจ่งแจ้ง (เช่น การเน้นให้เห็นแววตาของสัตว์ขณะถูกปรุงอาหาร)
 • ชิ้นส่วนของสัตว์ที่ถูกถลกหนังซึ่งมีองค์ประกอบน่าสยดสยองและนองเลือด แต่ไม่มีการจัดการอย่างไม่เหมาะสม (เช่น เน้นที่เนื้อและเส้นเอ็นที่มีเลือดซึมในชิ้นส่วนของสัตว์ที่กำลังจัดเตรียม)
ปิดโฆษณาสำหรับเนื้อหานี้

เนื้อหาที่สร้างความตกใจอย่างมากโดยมีจุดประสงค์โดยรวมเป็นการสร้างความตกใจให้ผู้ชม โดยทั่วไปจะไม่มีการให้บริบทที่แท้จริง ขณะที่องค์ประกอบที่น่าสยดสยองและนองเลือด ความบอบช้ำ หรือการจัดการอย่างไม่เหมาะสมนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

อวัยวะ ของเหลว สิ่งปฏิกูล

 • เนื้อหาที่แสดงอวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูลในลักษณะที่น่าขยะแขยง สยดสยอง หรือนองเลือดโดยมีบริบทน้อยหรือไม่มีเลย
  • การแคะขี้หูหรือการกดสิวซึ่งไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการ โดยจุดมุ่งเน้นส่วนใหญ่ของวิดีโออยู่ที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูล แม้แต่ในบริบทของการศึกษา
 • เนื้อหาที่เป็นการแสดงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ประกอบซึ่งทำให้เกิดความตกใจเท่านั้นและมีบริบทเพียงเล็กน้อย

กระบวนการทางการแพทย์หรือการเสริมความงาม

 • อวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้เซ็นเซอร์ซึ่งปรากฏในส่วนใหญ่ของวิดีโอที่น่าสยดสยองและนองเลือด แม้จะให้บริบทก็ตาม
  • ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อธิบายขั้นตอนการผ่าตัดที่เฉพาะเจาะจง
 • กระบวนการที่นำเสนอโดยไม่มีบริบทหรือเป็นบริบทที่ทำให้เข้าใจผิด โดยวิดีโอส่วนใหญ่แสดงอวัยวะ ของเหลว หรือสิ่งปฏิกูลที่น่าสยดสยองและนองเลือด

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

 • เนื้อหาที่นำเสนออุบัติเหตุและการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ ซึ่งเผยให้เห็นอวัยวะอย่างชัดเจนหรือคาดเดาตามเหตุผลได้ว่ามีการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
  •  เนื้อหาที่แสดงให้เห็นเนื้อเยื่อภายในและการมีเลือดออก
 • อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบรุนแรงโดยไม่มีบริบท

การจัดเตรียมเนื้อสัตว์และการกินเนื้อสัตว์

 • การแสดง การจัดเตรียม หรือการกินสัตว์ที่มีชีวิตโดยมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือทำให้ผู้ชมตกใจ ซึ่งบ่อยครั้งมักทำในลักษณะที่น่าสยดสยองและนองเลือด
 • มุ่งเน้นอวัยวะบนใบหน้าของสัตว์อย่างชัดเจนหรือการจัดการสัตว์อย่างไม่เหมาะสมโดยไม่มีบริบท
 • การแสดงภาพการจัดเตรียม (การถลกหนัง) หรือการฆ่าสัตว์ที่กำลังทุกข์ทรมานอย่างเห็นได้ชัด
 • การแสดงภาพที่ไม่ใช่การศึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมสัตว์ที่ยังมีชีวิตและกำลังทุกข์ทรมานอย่างเห็นได้ชัดสำหรับรับประทาน
 • การแสดงภาพการกินสัตว์ที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเน้นให้เห็นอวัยวะบนใบหน้าสัตว์อย่างชัดเจน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

การกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัย

เนื้อหาที่ส่งเสริมการกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัยซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางร่างกาย อารมณ์ หรือจิตใจอย่างรุนแรงนั้นไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา 

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

การแสดงผาดโผนหรือการกระทำที่อันตรายเล็กน้อย แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและเป็นมืออาชีพ ซึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส การอ้างอิงสั้นๆ ถึงองค์กรที่เป็นอันตรายในเนื้อหาที่มีสคริปต์หรือเนื้อหาทางการศึกษา

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

การกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัยทั่วไป

 • เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมเสี่ยงโดยไม่แสดงให้เห็นถึงการบาดเจ็บ เช่น
  • การแสดงผาดโผนแบบมืออาชีพหรือการเล่นกีฬาผาดโผน เช่น การบินโดยใส่ชุดวิงสูท
  • เนื้อหาจากวิดีโอไฟล์ดิบที่มีภาพบุคคลเล่นกีฬาปาร์กัวร์ระดับพื้นดินหรือขี่จักรยานยนต์ยกล้อ
  • เนื้อหาที่มีการขับหรือดริฟต์รถยนต์โดยไม่มีการใช้เทคนิคที่อันตราย (เช่น การยกล้อหรือการปล่อยมือ) หรือไม่ได้มีการรบกวนคนขับรถคันอื่นบนท้องถนน (เช่น การขับรถคร่อมเลน) บ่อยครั้ง

วิดีโอรวมช็อตพลาด

 • วิดีโอรวมช็อตพลาด โดยไม่เน้นการบาดเจ็บอย่างโจ่งแจ้ง (เช่น การเดินชนประตูกระจก) 

การแกล้งกันและการท้าทาย

 • เนื้อหาที่มีการแกล้งกันหรือการท้าทายที่ทำให้ผู้ถูกแกล้งรู้สึกงุนงง สับสน หรือไม่สะดวกสบาย แต่ไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายในระยะยาว เช่น Ice Bucket Challenge
 • การสนทนาหรือการรายงานเกี่ยวกับการแกล้งกันหรือการท้าทายที่เป็นอันตราย ซึ่งไม่มีวิดีโอไฟล์ดิบหรือเสียงขณะเกิดเหตุการณ์อันตราย (เช่น การรายงานเกี่ยวกับการท้าจุดไฟซึ่งไม่มีรายละเอียดเหตุการณ์)
 • เนื้อหาด้านการศึกษา สารคดี หรือการรายงานข่าวที่แสดงถึงการแกล้งกันหรือการท้าทายที่สร้างความบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรง (เช่น การต่อสู้โดยใช้กำลัง การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และการดูถูกเหยียดหยาม เช่น การพูดแกล้งว่า "ฉันไล่แกออก")

การให้ข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง

 • เนื้อหาที่วางตัวเป็นกลางเกี่ยวกับไวรัส โรคติดต่อ และโควิด-19 โดยไม่มีเจตนาที่จะยุยงให้เกิดความหวาดกลัว (เช่น วิดีโอสำหรับเด็กเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างไวรัสกับแบคทีเรีย)
 • เนื้อหาเพื่อการศึกษาหรือสารคดีที่พยายามแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตราย

 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือสารคดีที่พยายามอธิบายถึงวิธีที่ทำให้ผู้คนยอมรับ ได้รับความสนใจ และ/หรือเผยแพร่การให้ข้อมูลผิดๆ ของกลุ่มที่โปรโมตการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตราย
 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือสารคดีที่เน้นหักล้างการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตราย เช่น Pizzagate, QAnon, StopTheSteal เป็นต้น
 • เนื้อหาเพื่อการศึกษาหรือสารคดีที่พยายามแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบ 

 • เนื้อหาเกี่ยวกับแคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมเพื่อการป้องกัน
 • เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยเน้นการแสดงภาพการใช้งาน
 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือสารคดีที่แสดงถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า/ยาสูบ

แอลกอฮอล์

 • การแสดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์ในเนื้อหาโดยไม่มีการโปรโมตหรือส่งเสริมการดื่มอย่างไร้ความรับผิดชอบ

องค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ (FTO)

 • รายงานด้านการศึกษา การรายงานข่าว หรือมิวสิกวิดีโอที่มีประเด็นหลักเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้าย
 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยกล่าวถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในหัวข้อทั่วไป ซึ่งไม่มีวิดีโอไฟล์ดิบแสดงการโจมตีของผู้ก่อการร้าย
 • การรายงานข่าวที่มีองค์กร FTO หรือผู้ก่อการร้ายโดยมีเจตนาเพื่อสร้างความบันเทิง
 • รายงานด้านการศึกษา เนื้อหาที่สร้างขึ้น การรายงานข่าว หรือมิวสิกวิดีโอที่มีรูปภาพขององค์กร FTO แต่ไม่ได้กล่าวถึงในฐานะหัวข้อหลักของเนื้อหา 

องค์กรค้ายาเสพติด (DTO)

 • รายงานด้านการศึกษา เนื้อหาที่สร้างขึ้น การรายงานข่าว หรือมิวสิกวิดีโอที่เน้นการค้ายาข้ามชาติโดยรวม
 • รายงานด้านการศึกษา เนื้อหาที่สร้างขึ้น การรายงานข่าว หรือมิวสิกวิดีโอที่แสดงภาพองค์กร DTO และภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น สโลแกน
 • รายงานด้านการศึกษา เนื้อหาที่สร้างขึ้น การรายงานข่าว หรือมิวสิกวิดีโอที่มีเนื้อหาตลกขำขันที่พูดถึงองค์กร DTO หรือการค้ายาข้ามชาติเป็นประเด็นหลัก
 • แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมเกี่ยวกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในรายงานข่าว
 • การรายงานข่าวซึ่งมีฉากของสถานการณ์และการกระทำที่รุนแรง เช่น ตัวประกันหรือการสอบสวนที่ดำเนินการโดยองค์กร DTO

คำจำกัดความ

 • “การบาดเจ็บสาหัส” หมายถึงอาการบาดเจ็บที่ไม่อาจรักษาให้หายได้หากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมทางการแพทย์หรือไม่อาจรักษาให้หายได้ที่บ้าน เช่น กระดูกหัก ภาวะข้อเคลื่อนอย่างเห็นได้ชัด หรือมีเลือดออกจำนวนมาก
 • การผ่าตัดปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของร่างกายอาจรวมถึงการสัก เจาะ หรือการผ่าตัดทางการแพทย์
 • "ที่สร้างขึ้น" หมายถึงเนื้อหาที่มีสคริปต์ เช่น ภาพยนตร์หรือเรื่องสมมติ
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

มีเนื้อหาที่แสดงถึงภัยอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจแต่ไม่ได้เป็นจุดสนใจในวิดีโอ ซึ่งรวมถึงการกระทำในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมืออาชีพและไม่มีการควบคุม ประเด็นเกี่ยวกับผู้นำองค์กรที่เป็นอันตรายหรือแคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

การกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัยทั่วไป

 • เนื้อหาที่มีการกระทำซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเล่นกีฬาปาร์กัวร์บนตึกระฟ้าหรือการแสดงภาพการบาดเจ็บสาหัส เช่น สภาพหลังหกล้มจากการเล่นสเก็ต
 • เนื้อหาด้านการศึกษา สารคดี หรือการรายงานข่าวเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 
  • การกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัยโดยมีการแสดงภาพการบาดเจ็บอย่างโจ่งแจ้ง
  • เด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันหรือการขับยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้งาน 
 • เนื้อหาที่มีการขับหรือดริฟต์ยานยนต์โดยมีการใช้เทคนิคที่อันตราย (เช่น การยกล้อหรือการปล่อยมือ) หรือมีการรบกวนคนขับรถคันอื่นบนท้องถนนเป็นระยะๆ (เช่น การขับรถคร่อมเลน) 
 • เนื้อหาด้านการศึกษา เรื่องแต่งขึ้น หรือมิวสิกวิดีโอที่มีการกระทำที่เป็นอันตรายซึ่งมีผู้เยาว์เข้าร่วมกิจกรรมหรือตกเป็นเหยื่อ

วิดีโอรวมช็อตพลาด

 • เนื้อหาที่เน้นแสดงภาพเหตุการณ์ที่มีการบาดเจ็บอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งไม่ได้นำไปสู่การเสียชีวิตหรือสภาวะใกล้เสียชีวิต (เช่น วิดีโอรวมคลิปอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนท้องถนน)

การแกล้งกันและการท้าทาย

 • เนื้อหาด้านการศึกษา สารคดี หรือการรายงานข่าวเกี่ยวกับการแกล้งกันหรือการท้าทายที่มีการกระทำต่อไปนี้
  • การข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดอันตรายทางร่างกายหรือจิตใจของตนเองหรือผู้อื่น เช่น การนอนราบระหว่างรางรถไฟ 
  • การกระทำที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ เช่น การท้าให้ดื่มสารฟอกขาวซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพได้ในทันที
 • การแกล้งกันหรือการท้าทายซึ่งสร้างความบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรง เช่น เหตุทะเลาะวิวาทโดยใช้กำลัง การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และการดูถูกเหยียดหยาม การกระทำเหล่านี้ยังรวมถึงการคุกคามการดำรงชีวิตของบุคคล เช่น การแกล้งไล่ออก หรือโดยทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือข่มขู่บุคคลในบริบทของความสัมพันธ์ (เช่น การแกล้งบอกเลิกที่ทำให้บุคคลหนึ่งมีอารมณ์แปรเปลี่ยน หรือการแกล้งจับกุมญาติ เป็นต้น)
 • เนื้อหาที่มีการแกล้งกันซึ่งเกี่ยวข้องกับของเหลวในร่างกายหรือมีภาพความรุนแรงอย่างโจ่งแจ้งโดยใช่เหตุ
 • การท้าทายซึ่งรวมถึงการกินของบางอย่างที่ไม่มีพิษแต่กินไม่ได้ เช่น การกินแท่งกาวหรืออาหารสัตว์ ตลอดจนการกินสารที่กินได้แต่มีอันตรายหากกินในปริมาณมาก เช่น พริกพันธุ์ Carolina Reaper หรือของที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางร่างกายในระดับเล็กน้อย 

บุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบ

 • เนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์หรือการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ยาสูบ (เช่น การเปรียบเทียบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า)
 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือสารคดีที่กล่าวถึงบริการเกี่ยวกับการเสพติด

แอลกอฮอล์

 • เนื้อหาด้านการศึกษา สารคดี หรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นซึ่งมีภาพผู้เยาว์ดื่มแอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลัก 

องค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ (FTO)

 • วิดีโอตลกขำขันที่อ้างถึงองค์กร FTO หรือการก่อการร้าย
 • เนื้อหาด้านการศึกษา สารคดี หรือมิวสิกวิดีโอที่มีมุกตลกขำขันอ้างอิงถึงองค์กร FTO 
 • รูปภาพที่แชร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร FTO แต่ไม่ใช่หัวข้อหรือธีมหลักของเนื้อหา 

องค์กรค้ายาเสพติด (DTO)

 • แชร์แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมเกี่ยวกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีบริบท
 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือสารคดี หรือแคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมเกี่ยวกับองค์กร DTO
  • เนื้อหาด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่องค์กร DTO ที่เจาะจงหรือผู้นำองค์กร DTO คนใดคนหนึ่งเป็นหลัก
  • อาจมีภาพเหตุการณ์การโจมตีที่ไม่โจ่งแจ้ง และ/หรือภาพหลังการโจมตี เหตุการณ์การจับตัวประกัน เป็นต้น
  • แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมเกี่ยวกับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
  • สถานการณ์และการกระทำที่รุนแรง เช่น ตัวประกันหรือการสอบสวนที่ดำเนินการโดยองค์กร DTO 

คำจำกัดความ

 • "ปฏิกิริยาทางร่างกายในระดับเล็กน้อย" หมายถึงปฏิกิริยาต่างๆ เช่น การอาเจียนโดยไม่มีอะไรออกมา การไอที่กระตุ้นให้เกิดการอาเจียน
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่เน้นแสดงภาพอุบัติเหตุ การตัดสินด้วยศาลเตี้ย การแกล้งกัน หรือกระทำการที่เป็นอันตราย เช่น การทดลองหรือการแสดงผาดโผนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ (เช่น การดื่มหรือรับประทานสิ่งที่รับประทานไม่ได้) การพูดคุยเกี่ยวกับวิดีโอมาแรงที่แสดงเนื้อหาประเภทดังกล่าว การสนับสนุน การแสดงภาพ หรือการสรรหาคนเข้าองค์กรที่เป็นอันตราย

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

การกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัยทั่วไป

 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัย หรือการกระทำที่ผู้อื่นมองว่าเป็นอันตราย
  • เนื้อหาที่มีการขับรถยนต์ซึ่งแสดงให้เห็นภาพที่สร้างความตกใจและการบาดเจ็บ (เช่น ภาพการปะทะหรือการแสดงภาพบุคคลที่หมดสติบนถนนหลังจากโดนรถกระบะชน)
 • เด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันหรือการขับยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใหญ่ใช้งาน
 • การกระทำที่เป็นอันตรายซึ่งมีผู้เยาว์เข้าร่วมกิจกรรมหรือตกเป็นเหยื่อ

วิดีโอรวมช็อตพลาด

 • วิดีโอรวมช็อตพลาดที่มีกิจกรรมซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส (การบาดเจ็บที่รักษาไม่หาย หรือทำให้บุคคลอยู่ในอาการโคม่า เป็นลมชัก เป็นอัมพาต ฯลฯ) 

การแกล้งกันและการท้าทาย

 • เนื้อหาที่มีการแกล้งกันหรือการท้าทายที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ เช่น การท้าให้ดื่มคลอรีน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงต่อสุขภาพได้ในทันที
 • การแกล้งกันหรือการท้าทายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 
  • การฆ่าตัวตาย การตาย การก่อการร้าย เช่น การแกล้งให้กลัวโดยใช้ระเบิดปลอม หรือการข่มขู่ด้วยอาวุธร้ายแรง
  • เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศที่เป็นการฝืนใจ เช่น การบังคับให้จูบ การลูบคลำ การล่วงละเมิดทางเพศ การซ่อนกล้องไว้ในห้องแต่งตัว
  • เนื้อหาที่มีการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจแต่ไม่ได้เป็นจุดสนใจในวิดีโอ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับความบอบช้ำทางจิตใจในระยะยาวของผู้เยาว์ เช่น การแกล้งเป็นระยะเวลานานจนทำให้เด็กรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจ ซึ่งรวมถึงการแกล้งเด็กโดยทำให้เชื่อว่าพ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตไปแล้ว
  • เนื้อหาที่มีการข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดอันตรายทางร่างกายหรือจิตใจของตนเองหรือผู้อื่น เช่น การนอนระหว่างรางรถไฟ
  • เนื้อหาเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นอันตราย เช่น การจงใจสัมผัสกับไวรัส หรือยั่วยุให้เกิดความตื่นตระหนก (เช่น การเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการกักบริเวณ หรือการแกล้งบอกว่าตนเองมีผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ)
  • เนื้อหาที่ส่งเสริมการใช้อาวุธเพื่อทำร้ายผู้อื่น
  • เนื้อหาที่แสดงการบริโภคของบางอย่างในปริมาณที่ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการช็อกอย่างโจ่งแจ้ง เช่น การอาเจียนหลังจากกินพริกปีศาจ (Ghost Pepper)
  • การท้าทายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงหากมีผู้เลียนแบบ เช่น การท้าให้จุดไฟเผาหรือการท้าใส่ผ้าปิดตาแบบ Bird Box Challenge
  • การส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย (เช่น การย่องเบา)

การให้ข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง

 • การส่งเสริมการกล่าวอ้างหรือหลักปฏิบัติทางการแพทย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น
  • การปฏิเสธภาวะสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ เช่น HIV ว่าไม่มีอยู่จริง
  • วิดีโอที่ส่งเสริมหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาภาวะทางการแพทย์ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (เช่น การรักษาโรคมะเร็งด้วยการเลือกรับประทานอาหาร)
  • การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งปฏิเสธข้อเท็จจริงทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น การส่งเสริมให้ต่อต้านการฉีดวัคซีน
  • เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือยอมรับบริการหรือโปรแกรมบำบัดคนรักเพศเดียวกัน
 • การส่งเสริมหรือสนับสนุนการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งเป็นอันตราย เช่น
  • เนื้อหาที่ไม่สนับสนุนให้ผู้คนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  • การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนหรือการแจกจ่ายวัคซีน ซึ่งรวมถึง
   • การอ้างว่าวัคซีนจะส่งผลให้มีบุตรยาก 
   • การอ้างว่าวัคซีนมีไมโครชิป 
   • การอ้างว่าอาจมีการใช้วัคซีนเพื่อลดจำนวนประชากรบางส่วน
  • การอ้างว่าหน้ากากหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ได้ช่วยลดการแพร่กระจายหรือการได้รับเชื้อโควิด-19
  • การอ้างถึงการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว (เช่น เชื้อโควิด-19 แพร่กระจายผ่านสัญญาณไร้สาย 5G)
  • วิดีโอที่ส่งเสริมหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโควิด-19 ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (เช่น การฉีดยาไฮดรอกซีคลอโรควิน)
 • เนื้อหาที่ขัดแย้งกับความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการมีอยู่และสาเหตุเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องหลอกลวง ภาวะโลกร้อนไม่มีอยู่จริง กิจกรรมของมนุษย์ไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 

การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตราย

 • การโปรโมตการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตราย (เช่น Pizzagate, QAnon และ StopTheSteal)
 • การสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่โปรโมตการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอันตราย
 • ความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งขัดแย้งกันเกี่ยวกับการมีอยู่และสาเหตุเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบ 

 • การส่งเสริมยาสูบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบ รวมถึงการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
 • วิดีโอไฟล์ดิบที่มีภาพผู้เยาว์บริโภคผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า/ยาสูบ
 • การอำนวยความสะดวกในการขายผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า/ยาสูบ
 • การใช้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า/ยาสูบในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิต (เช่น การดื่มน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า) 

แอลกอฮอล์

 • การแสดงภาพผู้เยาว์ดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่าจะไม่ใช่เนื้อหาหลักที่เน้นในวิดีโอก็ตาม 
 • การส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้เยาว์

องค์กรก่อการร้ายข้ามชาติ (FTO)

 • วิดีโอที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นไปที่องค์กร FTO หรือประเด็นเรื่องการก่อการร้าย ตัวอย่างเช่น 
  • การพูดคุยที่มีประเด็นหลักเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้าย
  • ภาพหรือชื่อที่เกี่ยวข้องของกลุ่ม/ผู้นำในส่วนใดก็ตามของเนื้อหา (เช่น ในภาพปก)
 • เนื้อหาที่แสดงภาพซึ่งสร้างความตื่นตระหนก โจ่งแจ้ง และ/หรือมีความรุนแรง หรือฉากการกระตุ้นหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรง
 • เนื้อหาที่สร้างโดยกลุ่มก่อการร้ายหรือสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย
 • เนื้อหาที่เฉลิมฉลองหรือปฏิเสธการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

องค์กรค้ายาเสพติด (DTO)

 • วิดีโอที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นองค์กร DTO ที่เจาะจง ผู้นำองค์กร DTO หรือการค้ายาข้ามชาติ
  • การสนทนาแบบสุ่มเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยไม่ได้ตั้งใจในวิดีโอหมายความว่า "ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา" เนื่องจากไม่มีการประกาศอย่างชัดแจ้งว่าวิดีโอมีเจตนาที่จะอธิบายหัวข้อดังกล่าว
 • การแสดงภาพที่เกี่ยวข้องกับองค์กร DTO เช่น ธง สโลแกน แบนเนอร์ ฯลฯ โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
 • การสรรหาสมาชิกเข้ากลุ่ม
 • เพลงที่เกี่ยวข้องกับ "Narcocorrido" หรือยกย่องหรือส่งเสริมองค์กร DTO
 • สถานการณ์และการกระทำที่รุนแรง เช่น ตัวประกันหรือการสอบสวนที่ดำเนินการโดยองค์กร DTO
 • เนื้อหาตลกขำขันที่พูดถึงองค์กร DTO หรือการค้ายาข้ามชาติเป็นประเด็นหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

เนื้อหาที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสียและแสดงความเกลียดชัง

เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือสบประมาทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา เนื้อหาที่เป็นการเสียดสีหรือสร้างความตลกขบขันอาจได้รับการยกเว้น อย่างไรก็ตาม การระบุเจตนาว่าเนื้อหามีไว้เพื่อสร้างความบันเทิงถือว่าไม่เพียงพอ และเนื้อหาดังกล่าวอาจยังคงไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่กล่าวถึงกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง หรือมีการวิจารณ์ความคิดเห็นหรือการกระทำของบุคคลในบริบทที่ไม่ทำร้ายความรู้สึก

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • เนื้อหาข่าวที่พูดถึงกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองหรือการรายงานข่าวในลักษณะที่ไม่แสดงความเกลียดชังหรือการเลือกปฏิบัติที่กลุ่มดังกล่าวอาจต้องพบเจอ เช่น การรายงานข่าวเกี่ยวกับการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (Homophobia)
 • เนื้อหาตลกขำขันที่วิจารณ์หรือพาดพิงถึงกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครองเพื่อเยาะเย้ย สร้างความอับอาย หรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็นการดูถูกเหยียดหยามกลุ่มดังกล่าว
 • การอภิปรายสาธารณะเกี่ยวกับกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งไม่มีการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังและการเผชิญหน้าที่รุนแรงต่อกลุ่มดังกล่าว
 • เนื้อหาด้านศิลปะซึ่งใช้คำศัพท์หรือสัญลักษณ์ที่มีความละเอียดอ่อนในลักษณะที่ไม่แสดงความเกลียดชัง เช่น มิวสิกวิดีโอยอดนิยม
 • เนื้อหาด้านการศึกษาหรือสารคดีที่มีเนื้อหาต่อไปนี้
  • มีถ้อยคำเหยียดหยามดูถูกเชื้อชาติหรือคำที่ไม่เหมาะสมที่มีการเซ็นเซอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม (เช่น ไ*ดำ)
  • มีการเน้นภาพที่สร้างความเกลียดชัง
 • มีการวิจารณ์ความคิดเห็น มุมมอง หรือการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่มีเจตนาในการก่อความไม่สงบหรือการทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย
  • การอภิปรายระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีการดูถูกความคิดเห็น มุมมอง การกระทำ หรือความเชื่ออย่างไม่ร้ายแรง

คำจำกัดความ

"กลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง" หมายถึงกลุ่มตามลักษณะด้านล่าง เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือสบประมาทบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากลักษณะต่อไปนี้ตามที่แสดงด้านล่างเป็นการกระทำที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา

 • เชื้อชาติ
 • ชาติพันธุ์หรือกลุ่มชาติพันธุ์
 • สัญชาติ
 • ศาสนา
 • ความพิการ
 • อายุ
 • สถานะทหารผ่านศึก
 • รสนิยมทางเพศ
 • อัตลักษณ์ทางเพศ
 • ลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกดขี่เชิงโครงสร้างหรือการกีดกันทางสังคม
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

เนื้อหาที่อาจสร้างความไม่พอใจให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล แต่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ข่าว หรือสารคดี

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • เนื้อหาเกี่ยวกับการอภิปรายหรือวาทกรรมทางการเมืองซึ่งอาจมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม แต่มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ เช่น การอภิปรายทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มคนข้ามเพศ
 • เนื้อหาด้านการศึกษาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  • มีถ้อยคำเหยียดหยามดูถูกเชื้อชาติหรือคำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่มีการเซ็นเซอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชม (เช่น การใช้คำว่า "ไอ้มื-" ที่สะกดถูกต้องครบถ้วนหรือไม่มีการเซ็นเซอร์)
  • มีวิดีโอไฟล์ดิบของบุคคลที่กระทำสิ่งต่อไปนี้ โดยไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำอย่างโจ่งแจ้ง
   • การกระทำที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความอับอายหรือดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
   • การกระทำที่เลือกเจาะจงบุคคลให้เป็นเหยื่อของการละเมิดหรือคุกคาม
   • เนื้อหาที่อ้างว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงและมีการปกปิดข้อมูล
   • การกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทและมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่น
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

การแสดงความเกลียดชังหรือล่วงละเมิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • เนื้อหาที่แสดงข้อความซึ่งมีเจตนาดูถูกเหยียดหยามกลุ่มคนที่ได้รับการคุ้มครอง หรือบอกเป็นนัย/บอกตรงๆ เกี่ยวกับความด้อยกว่าของกลุ่มคนดังกล่าว เช่น "ทุกคนที่มาจากประเทศนี้น่ารังเกียจ"
 • เนื้อหาที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาซึ่งมีถ้อยคำเหยียดหยามดูถูกเชื้อชาติหรือคำที่ไม่เหมาะสม
 • เนื้อหาที่ส่งเสริม ยกย่อง หรือยอมรับการใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น
  • ยุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การระบุว่า "คุณควรเกลียดคนพิการทุกคนในประเทศนี้"
 • ส่งเสริมกลุ่มคนที่สนับสนุนความเกลียดชัง สัญลักษณ์แสดงความเกลียดชัง หรือเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนดังกล่าว
 • การเหยียดหยามหรือดูถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในลักษณะที่เป็นอันตราย
 • เลือกเจาะจงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เป็นเหยื่อของการละเมิดหรือคุกคาม
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือปฏิเสธว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง หรืออ้างว่าเหยื่อ/ผู้รอดชีวิตเป็นนักแสดงในการจำลองภาวะวิกฤต
 • เนื้อหาที่มีการมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่น การให้ร้าย และการหมิ่นประมาท
 • เนื้อหาที่แสดงถึงอุดมการณ์หรือความเชื่อในทางที่มุ่งร้ายโดยการพูดกว้างๆ หรือดูถูกเหยียดหยาม
  • การแสดงลักษณะเฉพาะของบุคคล กลุ่มบุคคล อุดมการณ์ หรือความเชื่อในทางลบ เช่น การระบุว่า "พวกสตรีนิยมห่วยหมดทุกคน"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและยาปลุกประสาท

เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือแสดงการขาย การเสพ หรือการนำยาที่ผิดกฎหมาย ยาหรือสารถูกกฎหมายที่ได้รับการควบคุมหรือผลิตภัณฑ์อันตรายอื่นๆ ไปใช้ในทางที่ผิดไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลายหรืออุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดในเชิงการศึกษา เพลง หรือมุกตลก โดยไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้ยาผิดกฎหมาย การซื้อขายยาเสพติดที่แสดงในเนื้อหาเกม การรายงานข่าวหรือสารคดีที่แสดงเนื้อหาที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดในเชิงการศึกษา เช่น ผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ของการใช้ยาเสพติดหรือประวัติศาสตร์การลักลอบค้ายาเสพติด
 • บัญชีส่วนบุคคลเกี่ยวกับการบำบัดการติดยาเสพติด
 • มิวสิกวิดีโอที่มีภาพยาเสพติดปรากฏอยู่ชั่วขณะ
 • เนื้อหาเกมที่แสดงการขายยาเสพติด 
 • สารคดีหรือการรายงานข่าวเกี่ยวกับการซื้อ การผลิต การใช้ หรือการจำหน่ายยาเสพติด เช่น เรื่องราวการจับกุมที่เกี่ยวกับยาเสพติด
 • เรื่องที่แต่งขึ้น สารคดี หรือการรายงานข่าว รวมถึงฉากเกมที่มีการเสพหรือการใช้ (เช่น การฉีด) ยาเสพติด
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

เนื้อหาที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาและไม่ใช่การให้ข้อมูลซึ่งเน้นการบริโภค (รวมถึงการฉีด) หรือการผลิตยาผิดกฎหมาย โดยไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือยกย่องการใช้ยาผิดกฎหมาย

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • เนื้อหาที่แต่งขึ้น รวมถึงเพลงและวิดีโอเกมที่แสดงภาพการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย
  • ฉากการเสพยาในเนื้อหาที่มีสคริปต์
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือยกย่องการใช้ยาเสพติด เช่น การให้คำแนะนำในการซื้อ ผลิต ขาย หรือค้นหายาผิดกฎหมายหรืออุปกรณ์เสพยาเพื่อส่งเสริมการใช้สารเสพติดเพื่อความบันเทิงหรือผ่อนคลาย

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • การแชร์รีวิวยาเสพติดและข้อมูลเชิงลึกเรื่องยาเสพติด
  • เคล็ดลับหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้หรือการผลิตยาปลุกประสาท เช่น การทำฟาร์มกัญชา
  • รีวิวร้านกาแฟที่อนุญาตให้สูบกัญชา ร้านขายอุปกรณ์สูบกัญชา หรือการท่องเที่ยวที่เน้นการสูบกัญชา ฯลฯ
  • การขายหรือซื้อยาเสพติดออนไลน์หรือออฟไลน์
   • การแชร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซื้อยาเสพติดหรือที่อยู่จริงของสถานที่ซื้อยาเสพติด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

เนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน

เนื้อหาที่มุ่งเน้นการขาย การประกอบ การใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้อาวุธปืนทั้งของจริงและของปลอมในทางที่ผิดนั้นไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

การแสดงให้เห็นปืนกึ่งอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ รวมถึงปืนที่ไม่ได้ดัดแปลงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เช่น สนามยิงปืนหรือสถานที่เปิดโล่งที่ไม่มีผู้ใดเสี่ยงได้รับอันตราย หรือสถานที่ที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของ การประกอบและแยกชิ้นส่วนอาวุธปืนและปืนเพนต์บอลเพื่อการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา การใช้ปืนแอร์ซอฟต์หรือบีบีกันอย่างมีความรับผิดชอบ

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • การพูดคุยถึงกฎหมายเกี่ยวกับปืนหรือปัญหาการควบคุมอาวุธปืน
 • รีวิวปืนและการสาธิตการยิง
 • เนื้อหาที่แสดงกล้องเล็งและอุปกรณ์เก็บเสียงปืน
 • ปืนปลอมที่ไม่ได้ใช้เพื่อทำร้ายบุคคลหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

คำจำกัดความ

 • "สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย" หมายถึงสถานที่ต่างๆ เช่น สนามยิงปืนหรือพื้นที่ปิดซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการฝึกยิงให้ตรงเป้า
 • "การดัดแปลง" หมายถึงการกระทำใดๆ ก็ตามที่เป็นการแทรกแซง เพิ่มประสิทธิภาพ หรือเปลี่ยนแปลงกลไกภายในของผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มไกปืน บัมพ์สต็อก และกระสุนหัวระเบิด/กระสุนเพลิง หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่น กล้องจับความร้อน/กล้องอินฟราเรดหรือซองกระสุนที่บรรจุกระสุนได้จำนวนมาก 
 • "ปืนปลอม" เป็นปืนที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้ใช้งานได้จริง คำจำกัดความนี้หมายรวมถึงปืนที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้สามารถขับลูกกระสุนออกมาได้ (ปืนจำลอง) 
   
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

การใช้ปืนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม การใช้ปืนแอร์ซอฟต์หรือบีบีกันยิงผู้อื่นที่ไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกัน

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • การแสดงภาพการใช้ปืนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเตรียมพร้อมหรือไม่มีการควบคุม (เช่น บนถนนสาธารณะนอกที่พักอาศัย หรือบริเวณใดก็ตามที่ทำให้คนรอบข้างหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยง)
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่แสดงการผลิตหรือดัดแปลงอาวุธปืน (รวมถึงการประกอบหรือแยกชิ้นส่วน) โปรโมตผู้ผลิตหรือผู้ขายปืน หรือสนับสนุนการขายปืน รวมถึงผู้เยาว์ที่ใช้ปืนโดยไม่มีการควบคุมดูแลจากผู้ใหญ่ เนื้อหาที่แสดงให้เห็นปืนที่ดัดแปลงด้วยบัมพ์สต็อกหรือไกปืน กล้องจับความร้อนสำหรับกลางคืนหรือกล้องอินฟาเรด หรือใช้กระสุนความร้อน กระสุนหัวระเบิด หรือกระสุนเพลิง เนื้อหาที่แสดงให้เห็นซองกระสุนที่บรรจุกระสุนได้จำนวนมาก (ตั้งแต่ 30 นัดขึ้นไป) ใส่อยู่หรือแยกจากตัวปืน เนื้อหาที่แสดงให้เห็นปืนอัตโนมัติหรือปืนที่ดัดแปลงให้ยิงได้มากกว่า 1 นัดต่อการเหนี่ยวไก 1 ครั้ง

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • เนื้อหาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีติดบัมพ์สต็อกที่อาวุธปืน
 • เนื้อหาที่แสดงคำแนะนำจากบริษัทหรือผู้ผลิตปืนชั้นนำเพื่อการซื้ออาวุธปืน (เช่น "ร้านขายปืนที่ดีที่สุด 15 แห่ง")
 • เนื้อหาที่แนะนำให้ผู้ใช้ไปยังที่ที่อำนวยความสะดวกในการขายปืนโดยตรง
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการขายอาวุธปืนหรือส่วนประกอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาต่อไปนี้
  • การขายชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนซึ่งเป็นส่วนสำคัญหรือส่งเสริมกลไกของอาวุธปืน เช่น
  • ชิ้นส่วนปืนสำเร็จรูป 80%
  • เครื่องกระสุน
  • คลิปใส่เครื่องกระสุน
  • ปลอกเก็บเสียง
  • เข็มขัดใส่เครื่องกระสุน
  • พานท้าย
  • ชุดแปลง
  • คอปืน
  • กล้องติดปืน
  • ศูนย์ปืน
 • วิดีโอที่โปรโมตเนื้อหาสำหรับร้านขายปืน
 • วิดีโอที่โปรโมตผู้ผลิตหรือรหัสส่วนลดสำหรับร้านขายปืน
 • วิดีโอที่มีวิธีการผลิตอาวุธปืน (เช่น การประกอบ/แยกชิ้นส่วนปืนที่ทำตามได้ หรือขั้นตอนดัดแปลงปืน) รวมถึงคำแนะนำ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ปืนหรือชิ้นส่วนปืน 3 มิติ
 • การประกอบ/แยกชิ้นส่วนอาวุธปืนเพื่อดัดแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

ประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้ง

"ประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้ง" หมายถึง ประเด็นที่อาจสะเทือนใจผู้ใช้และมักเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมที่เกิดกับมนุษย์ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้แม้ในกรณีที่เนื้อหาเป็นเพียงการแสดงความเห็นเท่านั้นหรือไม่มีรูปภาพที่โจ่งแจ้ง 
 

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่กล่าวถึงการปกป้องประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้ง เนื้อหาที่กล่าวถึงประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ในวิดีโอ ซึ่งไม่ได้มีลักษณะโจ่งแจ้งและไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียด

ชื่อและภาพขนาดย่อ 

 • การกล่าวถึงประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งซึ่งไม่แสดงภาพอย่างโจ่งแจ้ง (เช่น ข้อความหรือภาพมีดโกน) 

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้แก่ 

 • การรายงานข่าวที่เป็นกลางจากแหล่งข่าว (โดยอาจเป็นหัวข้อหลักหรือมีการบรรยาย แต่ไม่มีการแสดงภาพอย่างโจ่งแจ้ง) 
 • เนื้อหาที่พูดถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์หรือข้อเท็จจริงที่ศาลใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำแท้ง
 • เนื้อหาสำหรับผู้เยาว์ที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคการกินผิดปกติ 
 • เนื้อหาที่พูดถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การละเมิดในครอบครัว การทำร้ายตนเอง หรือการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นหัวข้อหลักโดยไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดหรือการแสดงภาพอย่างโจ่งแจ้ง (เช่น การวิจัยเกี่ยวกับเหยื่อในเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศและการดำเนินชีวิตของพวกเขา แต่ไม่รวมรายละเอียดเกี่ยวกับความรุนแรง) 

คำจำกัดความ 

 • การอ้างอิงสั้นๆ ไม่ใช่จุดเน้นของเนื้อหา (ไม่ใช่การมุ่งเน้น) ซึ่งรวมถึงการพาดพิงถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เป็นข้อขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบคร่าวๆ ถึงหัวข้อที่เป็นข้อขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อน (เช่น "ในวิดีโอสัปดาห์หน้า เราจะมาพูดคุยกันถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่ลดลง") จะไม่ถือว่าเป็นการมุ่งเน้น แต่เป็นการอ้างอิงในระยะเวลาสั้นๆ
เนื้อหานี้อาจสร้างรายได้จากโฆษณาแบบจำกัดหรือไม่ได้เลย

เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งซึ่งไม่มีภาพที่สร้างความไม่สบายใจ แต่อาจมีการบรรยายรายละเอียด เนื้อหาที่แต่งขึ้น/เนื้อหาด้านศิลปะ การศึกษา สารคดี หรือเนื้อหาที่มีการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้

ชื่อและภาพขนาดย่อ 

 • การแสดงภาพประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งอย่างโจ่งแจ้งในภาพขนาดย่อ (รวมทั้งภาพจริงและภาพที่สร้างขึ้น/เป็นงานศิลปะ) 

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้แก่ 

 • เนื้อหาที่พูดถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การละเมิดต่อเด็กหรือการล่วงละเมิดทางเพศเป็นหัวข้อหลักแต่ไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดหรือการแสดงภาพอย่างโจ่งแจ้ง
 • บัญชีหรือความคิดเห็นส่วนตัวที่มีการทำแท้งเป็นหัวข้อหลักแต่ไม่มีการแสดงภาพอย่างโจ่งแจ้ง 
 • ภาพที่สร้างขึ้นหรือเป็นงานศิลปะของประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งแต่ไม่ได้โจ่งแจ้งมากนัก (เช่น ภาพยนตร์ที่มีภาพคนกระโดดจากสะพาน แต่ไม่แสดงภาพศพอย่างโจ่งแจ้ง)
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่เน้นการบรรยายเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งโดยละเอียดหรือด้วยการใช้ภาพอย่างโจ่งแจ้ง เนื้อหาที่แสดงภาพโจ่งแจ้งหรืออธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งซึ่งเป็นหัวข้อหลักของเนื้อหา

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • การบรรยายในมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่งซึ่งมีรายละเอียดที่สร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ (เช่น ชีวประวัติหรือการสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตและเรื่องราวในอดีตโดยละเอียด) เช่นหัวข้อต่อไปนี้ 
  • การละเมิดต่อเด็ก
  • โรคใคร่เด็ก
  • การล่วงละเมิดทางเพศ 
  • การคุกคามทางเพศ
  • การทำร้ายตนเอง
  • การฆ่าตัวตาย
  • โรคการกินผิดปกติ
  • การละเมิดในครอบครัว
 • การส่งเสริมหรือยกย่องประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งในเนื้อหา ชื่อ หรือภาพขนาดย่อ (เช่น "วิธีฆ่าตัวตายอย่างมีเกียรติ) 
 • การแสดงภาพการทำร้ายตนเองอย่างโจ่งแจ้งซึ่งเผยให้เห็นรอยแผล เลือด หรือการบาดเจ็บ 
 • เสียงที่ชัดเจนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

คำจำกัดความ

 • การมุ่งเน้น หมายถึง ส่วนหนึ่งของวิดีโอหรือวิดีโอแบบเต็มเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ 
 • ซึ่งอาจหมายถึงมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องด้วย การพาดพิงถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เป็นความขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อนไม่ใช่เหตุผลสำหรับการไม่มีโฆษณา ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบคร่าวๆ ถึงหัวข้อเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อน (เช่น "ในวิดีโอสัปดาห์หน้า เราจะมาพูดคุยกันถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่ลดลง") จะไม่ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นเนื้อหา แต่ส่วนหนึ่งๆ ของวิดีโอที่พูดถึงหัวข้อดังกล่าวโดยเฉพาะนั้นจะถือว่าเป็นการมุ่งเน้นเนื้อหา ซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดด้วยวาจา หากมีภาพหรือข้อความที่มุ่งเน้นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน นั่นก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นเนื้อหาเช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน

เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม หรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ภาวะฉุกเฉินของพลเรือน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การก่อการร้ายและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้ง หรือการก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนอาจทำให้สาธารณชนรู้สึกโศกเศร้าหรือในบางครั้งอาจทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์หรือรุนแรงได้ บริบทเป็นสิ่งสำคัญ การรายงานข่าวที่น่าเชื่อถือหรือวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์จึงอาจมีสิทธิ์สร้างรายได้ เป็นต้น

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้แม้ในกรณีที่เนื้อหาเป็นเพียงการแสดงความเห็นเท่านั้นหรือไม่มีรูปภาพที่โจ่งแจ้ง

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

การพูดคุยเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือโศกนาฏกรรมที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์หรือเพิกเฉย อย่างไรก็ตาม ก็มีกรณีที่เราจะป้องกันไม่ให้มีการสร้างรายได้จากเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน 

คำจำกัดความ: เหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม หรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ภาวะฉุกเฉินของพลเรือน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การก่อการร้ายและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้ง หรือการก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์หรือเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งส่งผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม หรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ภาวะฉุกเฉินของพลเรือน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การก่อการร้ายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้ง หรือการก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

การเปิดโอกาสให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหลอกลวง

เนื้อหาที่ยกย่องหรือส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหลอกลวง เช่น การบุกรุก การโกง หรือการแฮ็กคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการกระทำส่วนบุคคลหรือได้รับการว่าจ้าง

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง
คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม
เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

การอ้างอิงหรือข้อความเชิงการศึกษา มุกตลก หรือดนตรีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหลอกลวง เนื้อหาที่ไม่ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหลอกลวง เช่น การรายงานข่าวเกี่ยวกับความผิดลหุโทษต่อหลักจรรยาบรรณ

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

การบุกรุก

 • สำรวจตึกร้างหรือสถานที่ที่ถูกรื้อถอนเพื่อแชร์หรือให้ความรู้แก่ผู้ชมพร้อมคำอธิบายว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ
  • การทัวร์ชมในเขตหวงห้ามที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลโดยมีใบอนุญาตและการอนุญาตที่จำเป็น
 • การรายงานข่าวในเรื่องต่อไปนี้
  • เนื้อหาที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณของร้านค้าปลีกหรืออาคารพาณิชย์ (เช่น การเข้าพักค้างคืนที่ร้านค้าหลังปิดทำการ) 
  • การแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของร้านค้าปลีกในร้านค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ (เช่น สวมเครื่องแบบของร้านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า) 

การแฮ็ก

 • การทดสอบการเจาะระบบ (บริการที่แฮ็กเกอร์ที่มีจรรยาบรรณเสนอขายให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อทดสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยทางกายภาพและข้อมูล)
 • นักล่าเงินรางวัลบนโลกแฮกเกอร์ (รางวัลที่มอบให้สำหรับผู้ที่ค้นพบข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม)
 • การแฮ็กระบบดิจิทัล สูตรลัด กลเม็ดเคล็ดลับ (เช่น การเจลเบรกโทรศัพท์ กลโกงสำหรับเกม ม็อดเกม บริการ VPN)
 • รายงานด้านการศึกษา สารคดี หรือการรายงานข่าวเกี่ยวกับการใช้หรือการสนับสนุนซอฟต์แวร์การแฮ็กในการแข่งขันอีสปอร์ต 

อาชญากรรม

 • สารคดีเกี่ยวกับอาชญากรรม
 • การเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำการเปลี่ยนแปลงระบบ อุปกรณ์ หรือพร็อพเพอร์ตี้โดยไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่เป็นอันตราย การแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชักนำไปในทางที่ผิดหรือช่วยคดโกง เช่น บริการเขียนเรียงความทางวิชาการ

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

การบุกรุก

 • ส่งเสริมหรือยกย่องการบุกรุก เช่น การแสดงผาดโผนในช่วงกลางคืนในอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัย
 • การแสดงการบุกรุกบ้านโดยไม่มีบริบทเพิ่มเติม เช่น ภาพวงจรปิดของการบุกรุกบ้าน

การแฮ็ก

 • การสนับสนุนหรือทำให้ผู้ชมติดตามหรือตรวจสอบบุคคลอื่นหรือกิจกรรมของผู้อื่นแบบดิจิทัลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น
 • เคล็ดลับในการดักฟังโทรศัพท์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เหมาะสม

 • บริการเขียนเรียงความทางวิชาการ
 • การหลีกเลี่ยงการตรวจสารเสพติด
 • การปลอมแปลงหรือสร้างหนังสือเดินทางปลอมหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว

เนื้อหาที่ "สร้างมาเพื่อเด็ก" ต้องเหมาะสำหรับผู้ชมทุกคนในครอบครัวจึงจะสร้างรายได้บน YouTube ได้ ซึ่งหมายความว่าเนื้อหาดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักการด้านคุณภาพสำหรับเนื้อหาที่เหมาะกับครอบครัวและเด็กของ YouTube และนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google สำหรับ AdSense

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองด้วยตนเอง

เนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงลบ

การส่งเสริมพฤติกรรมเชิงลบที่อาจส่งผลเชิงลบต่อเด็ก

คำแนะนำด้านโฆษณา รายละเอียดและตัวเลือกแบบสอบถาม

เนื้อหานี้สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • เนื้อหาด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงลบ
 • แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคม (PSA) หรือวิดีโอเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของการกลั่นแกล้งหรือการทำให้เด็กอับอาย
 • เนื้อหาที่แสดงภาพพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
 • วิดีโอเกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังกาย
 • วิดีโอ DIY, ชาเลนจ์ หรือการแกล้งกันที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างร้ายแรงต่อเด็ก เช่น
  • วิดีโอ DIY, วิดีโอสาธิต หรือวิดีโอแสดงวิธีการ เช่น การอบหรือทำอาหารด้วยการใช้อุปกรณ์ในครัวอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
  • การแกล้งกันที่เด็กไม่ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจหรืออันตรายต่อร่างกาย
 
เนื้อหานี้จะไม่สามารถสร้างรายได้จากโฆษณา

เนื้อหาที่อาจส่งผลต่อเด็กเนื่องจากมีการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงลบ เช่น การโกงหรือการกลั่นแกล้ง หรือเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กอย่างรุนแรง 

ตัวอย่างบางส่วนของเนื้อหาที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนพฤติกรรมเชิงลบของเด็ก หรือเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมที่ส่งผลเสียต่อเด็ก
  • พฤติกรรมที่เป็นการฉ้อฉลหลอกลวง เช่น การโกงในการสอบ
  • เนื้อหาสำหรับเด็กที่แสดงให้เห็นปืนจริงหรือแบบสมจริง
  • การกินอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูงอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด
  • การกลั่นแกล้ง การล่วงละเมิด หรือการทำให้เด็กอับอาย
  • เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดูผอมบางยิ่งขึ้น มีส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้น หรือเพิ่มกล้ามเนื้อ จำกัดหรือเพิ่มแคลอรี่ และอื่นๆ
  • วิดีโอ DIY หรือชาเลนจ์ที่แสดงให้เห็นหรืออาจนำไปสู่อันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรง เช่น
   • การใช้สารเคมีต้องห้าม วัตถุระเบิด ไม้ขีดไฟในเนื้อหา DIY ที่สอนทำภูเขาไฟ และอื่นๆ 
   • ชาเลนจ์การกินอาหารอย่างรวดเร็วที่อาจทำให้ขาดอากาศหายใจ 
   • การส่งเสริมการกินสิ่งที่กินไม่ได้
 

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งมุ่งไปยังเด็ก

เนื้อหาที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ เช่น ภาพเปลือย เรื่องเพศ ความรุนแรงที่สมจริง ยาเสพติด แอลกอฮอล์ หรือคำหยาบคายในวิดีโอ ภาพปก หรือชื่อ

 หมวดหมู่ มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย "" ""
เนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ดูเหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว แต่มีประเด็นสำหรับผู้ใหญ่
 • การพูดเป็นนัยถึงเรื่องทางเพศและเซ็กซ์
 • ความรุนแรง อาวุธที่สมจริง 
 • คำหยาบคายปานกลาง มาก หรือรุนแรง
 • ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ 
 • การแสดงภาพเด็กหรือตัวการ์ตูนยอดนิยมของเด็กๆ ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว

เนื้อหาที่สร้างความตกใจซึ่งมุ่งไปยังเด็ก

เนื้อหาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ แต่อาจสร้างความตกใจหรือความหวาดกลัวแก่เด็ก เช่น ตัวละครสยองขวัญสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาที่ทำให้ตกใจกลัว เช่น การลักพาตัว ภาพยนตร์สยองขวัญ ฯลฯ

 หมวดหมู่ มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย "" ""
เนื้อหาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ดูเหมาะสำหรับเด็กและครอบครัว แต่มีเนื้อหาที่ทำให้เด็กหวาดกลัวหรือตกใจ
 • ตัวละครที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่เด็ก เช่น ตัวละคร Momo หรือตัวละครสยองขวัญสำหรับผู้ใหญ่ 
 • เนื้อหาที่แสดงภาพคราบเลือดหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีความรุนแรงอย่างโจ่งแจ้ง
 • เนื้อหาที่ไม่โจ่งแจ้งแต่อาจทำให้เด็กตกใจกลัว เช่น การลักพาตัว ฉากสยองขวัญ การใช้เข็มฉีดยาเป็นอาวุธ เป็นต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

เนื้อหาเกี่ยวกับยาสูบ

เนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมยาสูบและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบนั้นไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา นโยบายนี้รวมถึงการกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัยซึ่งอยู่ในแบบสอบถามการรับรองด้วยตนเองใน YouTube Studio ดังนั้น โปรดอ่านหลักเกณฑ์โดยละเอียดในหัวข้อดังกล่าวด้วย

ตัวอย่าง (ฉบับย่อ)
หมวดหมู่ มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย "" ""
การส่งเสริมยาสูบ
 • บุหรี่ ซิการ์ ยาสูบแบบเคี้ยว
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบ
 • กล้องยาสูบ กระดาษมวน บุหรี่ไฟฟ้าแบบปากกา
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบยาสูบ
 • บุหรี่สมุนไพร บุหรี่ไฟฟ้า การสูบบุหรี่ไฟฟ้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

การก่อความไม่สงบและการทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย

เนื้อหาที่เป็นการก่อกวน ยั่วยุให้เกิดโทสะ หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียโดยไร้เหตุอันควรอาจไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา นโยบายนี้จัดว่าเป็นเนื้อหาที่มีการวิจารณ์ไปในทางเสื่อมเสียและแสดงความเกลียดชังในแบบสอบถามการรับรองด้วยตนเองใน YouTube Studio ดังนั้น โปรดอ่านหลักเกณฑ์โดยละเอียดในหัวข้อดังกล่าวด้วย

ตัวอย่าง (โดยสังเขป)
หมวดหมู่ มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย "" ""
เนื้อหาที่ก่อความไม่สงบและทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย
 • เนื้อหาที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความอับอายหรือดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เนื้อหาที่คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • เนื้อหาที่เลือกเจาะจงบุคคลให้เป็นเหยื่อของการละเมิดหรือคุกคาม
 • เนื้อหาที่สื่อว่าเหตุโศกนาฏกรรมหนึ่งๆ ไม่เคยเกิดขึ้น หรือเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อในโศกนาฏกรรมนั้นเพียงแค่แกล้งทำ หรือการสมรู้ร่วมคิดเพื่อปิดบังเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
 • การมุ่งร้ายต่อบุคคลอื่น การให้ร้าย และการหมิ่นประมาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในหลักเกณฑ์เหล่านี้ โปรดดูตารางคำจำกัดความของเรา

คำจำกัดความ

เราได้รวบรวมตารางคำจำกัดความเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้กันโดยทั่วไปในหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น

คำจำกัดความ
คำศัพท์ คำจำกัดความ
การศึกษา

"การศึกษา" หมายถึง การให้ข้อมูลหรือการสอนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่ได้จงใจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้ฟัง เนื้อหาด้านการศึกษาเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง เช่น ในการอภิปรายเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย คำศัพท์ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับบริบท

 • "สารคดี" หมายถึงการรำลึกถึงและอนุรักษ์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โดยการอ้างเอกสารต้นฉบับหรืออธิบายข้อเท็จจริง เช่น ในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ
 • "วิทยาศาสตร์" หมายถึงการสอบสวนที่ก้าวหน้าผ่านการทดลองและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เช่น เมื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย์
ศิลปะ "ศิลปะ" หมายถึง ศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น จิตรกรรม ภาพวาด สถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม กวีนิพนธ์ ดนตรี การแสดง และเนื้อหาที่มีสคริปต์ ตัวอย่างเช่นวิดีโอการบรรยายบทกวี
เรื่องที่แต่งขึ้น

"ที่สร้างขึ้น" หมายถึงเนื้อหาที่มีสคริปต์ เช่น ภาพยนตร์หรือเรื่องสมมติ รวมถึงเนื้อหาที่เป็นการ์ตูนแอนิเมชัน

โจ่งแจ้ง

"โจ่งแจ้ง" หมายถึงการรวมภาพที่โจ่งแจ้งและสมจริงเช่นภาพต่อไปนี้

 • คราบเลือดหรือภาพแผลเปิดซึ่งเกิดจากการกระทำที่รุนแรง เช่น การต่อสู้นอกสังเวียนมาตรฐาน
 • การกระทำที่รุนแรงต่อสัตว์ เช่น การเตะ
 • ภาพกิจกรรมทางเพศ อวัยวะและของเหลวในร่างกายที่สื่อถึงเรื่องเพศ
ความสมจริง

"ความสมจริง" หมายถึงความรุนแรง 3 ระดับ ดังนี้

 • "ความสมจริงต่ำ": แตกต่างจากความเป็นจริงอย่างมาก เช่น แมวพูดได้
 • "ความสมจริงปานกลาง": มีความแตกต่างจากความเป็นจริงน้อย เช่น ภาพที่โจ่งแจ้งเกินจริงซึ่งแสดงภาพบุคคลในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น มนุษย์หรือตัวละครที่เคลื่อนไหวได้ในวิดีโอเกม
 • "ความสมจริงสูง": สถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่มีมนุษย์เป็นตัวละครหลัก เช่น การต่อสู้นอกสังเวียนมาตรฐาน
โจ่งแจ้ง อาจไม่เหมาะสม

"โจ่งแจ้ง อาจไม่เหมาะสม" หมายถึงเนื้อหาที่ละเมิดที่มีอยู่หรือปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในเนื้อหา ตัวอย่างเช่น

 • วิดีโอที่แสดงภาพขั้นตอนการทำแท้ง
 • เสียงของบุคคลที่ถูกทำร้าย
โดยนัย

"โดยนัย" หมายถึงการแสดงเนื้อหาที่ละเมิดโดยอ้อมและมีการชี้นำ ตัวอย่างเช่น

 • วิดีโอที่แสดงภาพเตียงสั่นพร้อมเสียงครางที่บ่งบอกถึงกิจกรรมทางเพศ
 • วิดีโอที่แสดงภาพยานพาหนะระเบิดขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งความตาย
การมุ่งเน้น

"การมุ่งเน้น" หมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งวิดีโอเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ และมีการอ้างอิงย้ำๆ รวมถึงการมุ่งเน้นเรื่องนั้น การพาดพิงถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เป็นข้อขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อนไม่ใช่เหตุผลสำหรับการไม่มีโฆษณา ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบคร่าวๆ ถึงหัวข้อเกี่ยวกับความขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อน (เช่น "ในวิดีโอสัปดาห์หน้า เราจะมาพูดคุยกันถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่ลดลง") จะไม่ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นเนื้อหา แต่ส่วนหนึ่งๆ ของวิดีโอที่พูดถึงหัวข้อดังกล่าวโดยเฉพาะนั้นจะถือว่าเป็นการมุ่งเน้นเนื้อหา ซึ่งไม่จำเป็นต้องพูดด้วยวาจา หากมีภาพหรือข้อความที่มุ่งเน้นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นเนื้อหาได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น

 • วิดีโอที่มุ่งเน้นวิธีทำร้ายตนเอง
 • เนื้อหาที่มุ่งเน้นการใช้คำหยาบคายมากเท่านั้นโดยไม่มีบริบทหรือเหตุผลอื่นๆ
ปรากฏอยู่ชั่วขณะ

"ปรากฏอยู่ชั่วขณะ" หมายถึงช่วงเวลาที่ไม่ใช่จุดเน้นของเนื้อหา (ไม่ใช่การมุ่งเน้น) และรวมถึงการพาดพิงถึงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เป็นข้อขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น การแจ้งให้ทราบคร่าวๆ ถึงหัวข้อที่เป็นข้อขัดแย้งหรือมีความละเอียดอ่อน (เช่น "ในวิดีโอสัปดาห์หน้า เราจะมาพูดคุยกันถึงอัตราการฆ่าตัวตายที่ลดลง") จะไม่ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นเนื้อหา แต่เป็นการอ้างอิงเป็นระยะเวลาสั้นๆ

วิดีโอทั้งหมดที่อัปโหลดไปยัง YouTube ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการและหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube นอกจากนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการสร้างรายได้ของ YouTube และนโยบายโปรแกรม Google AdSense เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ด้วยโฆษณา

เราอาจขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้โฆษณาในทั้งช่องของคุณกรณีที่เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่เหมาะสำหรับผู้ลงโฆษณารายใดเลย หรือกรณีที่มีการละเมิดอย่างร้ายแรงซ้ำหลายครั้ง (เช่น การอัปโหลดเนื้อหาที่ก่อความไม่สงบ ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสีย หรือแสดงความเกลียดชัง)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก