Pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov

V záujme zvýšenia výnosov autorov sme zjednodušili výber formátov reklamy, ktoré sa zobrazujú pred videom alebo po ňom. Odstránili sme možnosť jednotlivo vybrať reklamy pred videom, reklamy po videu a preskočiteľné či nepreskočiteľné reklamy. Odteraz sa po zapnutí reklám v nových dlhých videách budú vašim divákom zobrazovať reklamy pred videom, po ňom a budú buď preskočiteľné, alebo nepreskočiteľné. Touto zmenou sa zapnutie všetkých formátov reklamy stáva odporúčaným osvedčeným postupom pre všetkých. Vami zvolené nastavenia reklám uprostred videa sa nemenia. Zachovali sme aj vaše nastavenia reklamy pri existujúcich dlhých videách. Tie budú platiť, pokiaľ nezmeníte nastavenia speňažovania.
Ak ste sa zapojili do Partnerského programu YouTube, môžete zdieľať výnosy z reklám. Tento článok vám pomôže porozumieť tomu, ktoré jednotlivé videá alebo krátke videá Shorts vo vašom kanáli sú vhodné pre inzerentov. Tento článok autorom pomôže pochopiť dotazník platformy týkajúci sa samocertifikácie a konkrétne pravidlá o tom, kde sa reklamy môžu zobrazovať, kde sa môžu zobrazovať v obmedzenom rozsahu a kde sa zobrazovať nebudú a speňažovanie by preto malo byť vypnuté. Naše pravidlá sa vzťahujú na všetky časti vášho obsahu (video, krátke video Shorts alebo priamy prenos, miniatúru, názov, opis a štítky). Ďalšie informácie o našich osvedčených postupoch

Naše systémy nie sú neomylné, preto môžete v prípade rozhodnutí automatických systémov požiadať o kontrolu človekom.

23. marec 2022: Pre vojnu na Ukrajine je až do odvolania obsah, ktorý túto vojnu zneužíva, zľahčuje alebo ospravedlňuje, nevhodný na speňažovanie. Cieľom tejto aktualizácie je objasniť a v niektorých prípadoch rozšíriť naše pokyny týkajúce sa tejto vojny.
Poznámka: Všetok obsah nahraný na YouTube podlieha pokynom pre komunitupravidlám spoločnosti Google pre vlastníkov v službe AdSense. Ak obsah porušuje naše pokyny pre komunitu, môže byť zo služby YouTube odstránený. Ak uvidíte obsah, ktorý porušuje pravidlá, môžete ho nahlásiť.

Obsah článku

Nájdete tu príklady obsahu, ktorý nie je vhodný na zobrazovanie reklám. Taký obsah bude mať stav speňažovania Obmedzené alebo žiadne reklamy.

Hlavné témy, ktoré nie sú vhodné pre inzerentov:

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Upozorňujeme, že kontext je veľmi dôležitý. Umelecký obsah, napríklad hudobné videá, môže obsahovať prvky, ako sú nevhodné výrazy, odkazy na užívanie rekreačných drog alebo neexplicitné sexuálne témy, a pritom byť stále vhodný na reklamu.

Ak chcete na tejto stránke vyhľadať konkrétne výrazy, odporúčame vám otvoriť všetky podrobnosti pravidiel naraz. Kliknutím tu otvoríte všetkých sprievodcov.

Nevhodné výrazy

Ak sa na začiatku videa alebo v jeho väčšej časti vyskytujú vulgarizmy, takýto obsah nemusí byť vhodný na reklamu. Pre ojedinelé vulgarizmy (napríklad v hudobných videách, sprievodných skladbách, úvodnej či záverečnej hudbe alebo hudbe prehrávanej na pozadí) nemusí byť video nevyhnutne nevhodné na reklamu.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka

Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Skrátené alebo cenzurované vulgarizmy, prípadne slová, ako sú dopekla alebo dočerta, vo videu, jeho názve či miniatúre. Stredne hrubé vulgarizmy, ako napríklad suka, kretén, hajzel či hovno, často používané vo videu. Väčšina vulgarizmov používaných v hudobnom obsahu alebo videách stand‑up komédie.

Definície:
 • „Cenzurovaný vulgarizmus“ označuje napríklad zapípanie alebo vypnutie zvuku počas nejakého slova, prípadne prekrytie napísaných slov čiernymi pruhmi, symbolmi či textom v postprodukcii.
 • „Skrátené vulgarizmy” znamenajú akronymy, ako napríklad anglické WTF („what the f*ck“, teda „čo ti je*e“), v ktorých je pôvodný výraz skrátený do výrazu zloženého zo začiatočných písmen jednotlivých slov.
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Hrubšie vulgarizmy (napríklad nadávky začínajúce sa písmenom „k“) v prvých siedmich sekundách alebo stredne hrubé vulgarizmy (napríklad hovno) v názve či miniatúre.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:
 • Časté používanie vulgarizmov vo videu (napríklad vo väčšine viet).
 • Vulgarizmy v názve alebo miniatúre hudobného alebo komediálneho obsahu.
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Hrubšie vulgarizmy (napríklad nadávky začínajúce sa písmenom „k“) v miniatúrach či názvoch.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Násilie

Obsah, ktorého ústrednou témou je krv, násilie alebo zranenie a ktorý je prezentovaný bez ďalšieho kontextu, nie je vhodný na reklamu. Ak ukazujete násilný obsah v spravodajskom, vzdelávacom, umeleckom alebo dokumentárnom kontexte, dôležitý je práve tento doplňujúci kontext. Ak napríklad video prináša smerodajné správy o násilnom čine v publicistickom kontexte, môže byť vhodné na speňažovanie. Násilie v neupravenom hernom videu sa na účely reklamy vo všeobecnosti akceptuje, ale zostrihy, ktorých ústredným motívom je bezdôvodné násilie, nie sú prípustné. Tieto pravidlá platia pre všetky hry (realistické aj nerealistické).

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Zásah policajných zložiek vrátane bežného služobného výkonu (napríklad násilné zatknutie, zvládanie davu, spor s policajtom, násilné vniknutie), neupravené zobrazenie násilia v hrách po prvých 15 sekundách, mierne násilie s minimálnym množstvom krvi, mŕtvoly vo vzdelávacom videu, ktoré sú úplne cenzurované, rozmazané, pripravené na pochovanie alebo zobrazené počas historických udalostí.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Násilie vo všeobecnosti

 • Hraný obsah, ktorý zobrazuje nenázorné alebo názorné násilie.
  • Obsah s rozsiahlejším príbehom, ktorý zobrazuje krátku scénu s fyzickým násilím (napríklad strelné rany) ako súčasť násilnej akčnej scény.
  • Úryvky násilnej bitky z akčného filmu (napríklad inscenovaný obsah), v ktorej sú zranenia zväčša nerozpoznateľné.
  • Ľudia smútiaci v dôsledku úmrtia v inscenovanom obsahu.
 • Nenázorné zobrazenie zranenia.
  • Postava padajúca na kolená s obmedzenými zábermi na krv alebo úplne bez nich.
  • Dlhý pád dolu kopcom alebo náraz do steny, ktorý je náhodný alebo je súčasťou scenára či športu.
Hry
 • Násilie v hrách vrátane tohto obsahu:
  • Názorné scény (napríklad krvavý útok na človeka) mimo prvých 15 sekúnd videa.
  • Násilie, ktoré je nerealistické, hravé a všeobecne prijateľné pre všetky vekové kategórie (napríklad videohry pre celú rodinu zobrazujúce útek pred príšerami).
  • Cenzurované, rozmazané alebo iným spôsobom skryté násilie (napríklad rozmazaná scéna s odrezaním hlavy).
Úmrtia a tragédie
 • Náučný alebo historický obsah:
  • Nenázorné zobrazenie mŕtvol.
   • Verejné uctenie si zosnulých bez názorných záberov mŕtvol.
  • Plne cenzurované (napríklad rozmazané) názorné zábery mŕtvol.
 • Spravodajstvo o tragédiách s jedným alebo viacerými úmrtiami (okrem citlivých udalostí, ako sú masové streľby alebo teroristické útoky) s obmedzeným alebo žiadnym zobrazením násilných činov alebo ich následkov.
  • Správy o vraždách v okolí bez názorných opisov obetí.
 • Vzdelávací, hraný a spravodajský obsah alebo hudobné videá s nasledujúcim obsahom:
  • naznačenie momentu smrti v dôsledku vážneho zranenia,
  • závažná škoda na majetku, pri ktorej pravdepodobne došlo aj k smrti alebo závažnej ujme na zdraví (napríklad bombardovania, požiare, zrútenie budov, atď.).
  • Zobrazenie nepripravených mŕtvol na verejných pohreboch v otvorených truhlách.
Poľovníctvo
 • Lovecký obsah bez názorného zobrazenia zranení zvierat či ich dlhotrvajúceho utrpenia.
  • Lovecké videá, v ktorých nevidno jasne moment zabitia alebo zranenia a ktoré sa nezameriavajú na spracovanie mŕtveho zvieraťa na vytvorenie trofeje alebo konzumáciu.
Násilie medzi zvieratami
 • Nenázorné zobrazenia súbojov zvierat v prírode.
  • Predátory naháňajúce korisť, pričom názorné detaily (napríklad zameranie na krvavé časti tela koristi alebo názorné momenty dolapenia koristi) nie sú zobrazené, v krátkych momentoch môže byť viditeľná krv, ale obsah na ňu nesmie byť zameraný.
Týranie zvierat
 • Zvieratá trpiace počas výcviku vhodného pre daný druh, zdravotného zákroku alebo presunu.
 • Informácie alebo diskusia o týraní zvierat bez záznamu takejto udalosti.
Násilie v športoch
 • Násilie v bojových športoch so zbraňami (napríklad šerm) bez ohľadu na použité ochranné prostriedky či bezpečnostné opatrenia.
 • Nenázorné zobrazenie športových zranení alebo názorné zobrazenie poranení s vyobrazením krvi v rámci športu.
  • Bojové športy, ako napríklad box, v profesionálnom prostredí (napríklad vo fitnescentre alebo aréne).
 • Nenázorné zobrazenie zranení (napríklad vyvrtnutie členka) počas športu.
Zápasy (okrem bojových športov)
 • Zobrazenia zápasov v náučnom kontexte bez viditeľných zranení alebo knokautov.
  • Kroky sebaobrany vysvetľované v návode.
 • Krátke zobrazenia bojujúcich ľudí bez viditeľných zranení.
Policajné zložky a fyzické potýčky
 • Nenásilné alebo pokojné strety a interakcie s políciou.
  • Bežné interakcie s políciou (napríklad spýtanie sa na cestu, pokuta za nesprávne parkovanie atď.).
 • Iná než fyzická potýčka s políciou, exekúcia alebo násilný vstup do objektu za účasti polície alebo policajné prenasledovanie.
 • Násilné, bojové alebo provokačné strety a interakcie s políciou vo vzdelávacom alebo spravodajskom kontexte.
  • Komentár, v ktorom sa používajú klipy zo spravodajského príspevku o násilnom proteste civilistov (napríklad udieranie alebo pritlačenie civilistov k zemi).
  • Reportáže o zásahoch polície počas nepokojov proti civilistom vodou.
Vojna a konflikt
 • Nenázorné náučné spravodajstvo alebo diskusia o vojne alebo konflikte.
  • Streľba na neviditeľné ciele bez zobrazenia utrpenia alebo agónie.
Násilie medzi neplnoletými
 • Videá, v ktorých sa neplnoleté osoby hrajú na bitku alebo sa bijú bez zranení alebo utrpenia.
 • Hudobný obsah o násilí medzi neplnoletými bez záznamu alebo len s krátkym záznamom takýchto sporov.
Definície:
 • Pojem „mierne násilie“ označuje obsah s realistickými potýčkami alebo chvíľkovým násilím, ako sú údery päsťami.
 • Pojem „nenázorné násilie“ označuje zobrazenie agresívneho fyzického správania voči inej osobe, napríklad výhražné gestá a krik alebo samostatné násilné činy (napríklad hodenie fľaše o stenu).
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Názorné zábery zásahu policajných zložiek (napríklad viditeľných zranení), viditeľne zranené alebo poškodené mŕtvoly vo vzdelávacom alebo dokumentárnom kontexte (napríklad v dejepisnom vzdelávacom kanáli), názorné násilie v hrách v miniatúre alebo na začiatku obsahu, nespracovaný záznam ozbrojeného konfliktu bez zranení, opis názorných podrobností tragédií, hraný obsah zobrazujúci vážne a šokujúce zranenia.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Násilie vo všeobecnosti

 • Hrané násilie s následkom vážneho zranenia, pričom je takýto následok viditeľný a zobrazený.
  • Krvavé alebo brutálne scény, pri ktorých sú viditeľne zlomené kosti.
  • Hrané dlhé video s krátkou, mimoriadne názornou násilnou scénou (napríklad masové zabitie) alebo videokompilácia takýchto názorných scén.
  • Veľmi názorný opis tragédií (vo forme zvuku alebo videa).
  • Ľudia, ktorí sa dusia alebo pociťujú silnú agóniu a bolesť, napríklad z nepretržitého kašľa.
  • Záznamy katastrof, ktoré zahŕňajú viditeľnú ujmu ľuďom a ich následné utrpenie, napríklad extrémne emocionálne utrpenie.
 • Nespracovaný záznam s ruinami budov zničených v dôsledku násilnej udalosti (napríklad ruiny škôl po tajfúne) alebo ľudí s ľahkými zraneniami (napríklad s vyvrtnutými členkami alebo obväzujúcimi si prsty).

Hry

 • Názorné herné násilie v miniatúre alebo počas prvých 8 až 15 sekúnd videa. 
  • Pojem „názorné herné násilie“ zahŕňa brutálne zabíjanie alebo závažné zranenia, pričom telesné tekutiny alebo časti tela, ako odťatie hlavy alebo odseknutie končatiny, sú hlavným zameraním niektorých častí videa.

Úmrtia a tragédie

 • Spravodajský obsah o tragédiách s viacerými obeťami, ktorý zahŕňa názorné alebo desivé detaily.
  • Dokumentárny film o nedávnej vražde s opisom okolností smrti.

Zápasy (okrem bojových športov)

 • Pouličné bitky s viditeľným zranením alebo knokautom v náučnom kontexte.
  • Názorné pouličné bitky so zábermi, v ktorých je zachytené zranenie alebo emočné vypätie (napríklad krik).

Trestné konanie a fyzické potýčky

 • Veľmi násilné potýčky s orgánmi činnými v trestnom konaní, zvyčajne zahŕňajúce brutálne činy spáchané orgánmi činnými v trestnom konaní alebo proti nim.
  • Udieranie civilistov palicami spôsobujúce zranenia.
  • Pľutie na políciu.

Násilie v športoch

 • Názorné športové zranenia v dlhších videách s kontextom.
  • Kompilácie alebo hlavné momenty zahŕňajúce názorné zranenia, na ktoré však nie sú exkluzívne zamerané.

Násilie medzi zvieratami

 • Súboje zvierat v prírode, ktoré nie sú spôsobené ľuďmi ani cvičenými zvieratami (napríklad divoké levy loviace jelene, ale nie cvičené psy loviace zajace).
  • Videá, ktorých ústrednou témou je dlhotrvajúce názorné zobrazenie zranení zvierat (napríklad krv alebo kosti).

Poľovníctvo

 • Lovecký obsah s krátkymi názornými zábermi, napríklad na zranené alebo trpiace zviera (napríklad krvavé časti tela).

Vojna a konflikt

 • Skutočný, nenázorný nespracovaný záznam ozbrojeného konfliktu (napríklad vojny) bez vzdelávacieho kontextu, ktorý neobsahuje brutálne scény ani názorné zranenia.
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Názorné zábery na mŕtvoly vo videu, ktoré nemá vzdelávací charakter, herné video so zakázanými témami (ako je sexuálny útok), Mimoriadne názorné násilné činy (vrátane tých, ktoré zahŕňajú orgány činné v trestnom konaní) a zranenia. Podnecovanie k násiliu alebo jeho velebenie.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Násilie vo všeobecnosti

 • Zameranie na krv, vnútornosti, krviprelievanie, telesné tekutiny (ľudské alebo zvieracie), miesta činu alebo fotky nehody bez (dostatočného) kontextu.
 • Zobrazovanie názorných následkov spáchaného násilia, ktoré zahŕňa extrémne šokujúce zábery vrátane týchto:
  • výrazné zobrazenie krvi alebo krvácania (napríklad otvorené rany, ako sú amputovaná noha alebo ťažké popáleniny),
  • silná agónia (napríklad plač alebo omdlievanie ľudí kvôli extrémnej bolesti otvorených rán),
 • obsah so šokujúcimi, názornými či násilne ladenými snímkami alebo zábery podnecovania k násiliu alebo velebenia násilia.

Hry

 • Zameranie hry na vyvolanie šokujúceho dojmu. Príklady: 
  • Veľké množstvo nehrateľných postáv určených len na masové zabíjanie.
 • Názorné herné násilie v miniatúre alebo počas prvých siedmich sekúnd videa.
  • Pojem „názorné herné násilie“ zahŕňa závažné zranenia (napríklad odťatie hlavy či odseknutie končatín) zamerané na telesné tekutiny alebo časti tela s dlhou a silnou agóniou.
 • Herné video zobrazujúce sexuálne násilie.
 • Herné video zobrazujúce násilie motivované nenávisťou alebo násilím cieleným na chránené skupiny.
 • Herné video zobrazujúce názorné mučenie.
 • Herné video zobrazujúce názorné násilie zamerané na neplnoletých.
 • Herné video zobrazujúce názorné násilie zamerané na skutočné osoby spomenuté menom.

Úmrtia a tragédie

 • Zobrazenie nepripravených mŕtvol alebo tiel so silne názornými zraneniami.
 • Zobrazenie nepripravených mŕtvol v nenáučnom kontexte.
 • Viditeľné zobrazenie okamihu smrti najmenej jednej osoby v akomkoľvek kontexte.
  • Smrť udusením.
  • Auto s viditeľnou posádkou padajúce z mosta.
 • Naznačenie momentu smrti v dôsledku vážneho zranenia.
  • Závažná škoda na majetku, pri ktorej pravdepodobne došlo aj k smrti alebo závažnej ujme na zdraví (napríklad bombardovania, požiare, zrútenie budov, atď.).
 • Obsah, ktorý nemá vzdelávací charakter s cenzurovanými (napríklad rozmazanými) názornými zábermi na mŕtvoly.

Zápasy (okrem bojových športov)

 • Ústredné alebo dlhé zobrazenie pouličných bitiek, a to aj bez zranení, v nenáučnom kontexte.

Poľovníctvo

 • Poľovnícky obsah s názornými zábermi, ktorých ústredným motívom sú zranené alebo trpiace zvieratá (napríklad krvavé časti tela).

Týranie zvierat

 • Zobrazenie týrania zvierat (fyzického alebo emocionálneho) alebo krutého zaobchádzania s nimi (napríklad kopanie do zvieraťa).
 • Propagácia alebo velebenie násilia na zvieratách pod dozorom človeka (napríklad kohútie alebo psie zápasy), ktoré môže, ale nemusí zahŕňať názorné zábery.
 • Záznam trpiacich zvierat, ktorým utrpenie spôsobil človek, napríklad účelné vystavenie zvieraťa nebezpečiu, nepríjemným polohám alebo iným nebezpečným scenárom, ktoré môžu byť pre zviera stresujúce alebo neprirodzené.

Trestné konanie a fyzické potýčky

 • Obsah, ktorého hlavným predmetom je policajná brutalita mimo vzdelávacieho kontextu.

Násilie v športoch

 • Športové videá, ktorých hlavnou témou je názorné zobrazenie zranenia.

Vojna a konflikt

 • Názorné fotky alebo opisy streľby, výbuchov, popráv alebo bombardovania.
 • Zábery z vojny s názorným zobrazením zranení, smrti alebo utrpenia v akomkoľvek kontexte.

Násilie medzi neplnoletými

 • Obsah, ktorý je zameraný na zobrazenie násilia medzi neplnoletými v akomkoľvek kontexte alebo v ktorom sa vyskytuje zranenie či utrpenie účastníkov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Obsah pre dospelých

Obsah, ktorý v názve alebo miniatúre zahŕňa výrazne sexuálny obsah, alebo zobrazuje výrazne sexuálne motívy, nie je vhodný na reklamu. Výnimkou môžu byť videá s tematikou nenázornej sexuálnej výchovy a hudobné videá. Tieto pravidlá sa vzťahujú na skutočné vizuálne prvky aj vizuálne prvky vygenerované počítačom. Uvedenie humorného zámeru neznamená, že vysoko sexuálny obsah je vhodný na reklamu.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Romantický obsah alebo bozkávanie, rozhovory o romantických vzťahoch či sexualite bez odkazovania na pohlavný styk, úplne cenzurovaná nahota, ktorá sa nedá rozpoznať a nemá za cieľ vzbudiť v divákovi sexuálne vzrušenie, nahota pri dojčení, keď je prítomné aj dieťa, sexuálna výchova bez názorných záberov, tance, v ktorých ľudia rytmicky pohybujú bežne sexualizovanými časťami tela v snahe pôsobiť žiaduco alebo príťažlivo, ale bez sexuálne názorných záberov, sexuálne názorný tanec v profesionálnom prostredí, napríklad v tanečnej choreografii alebo hudobnom videu.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Sexuálne uspokojujúci obsah

 • Romantické scény, ktoré nemajú slúžiť na sexuálne uspokojenie, ako napríklad animované, skutočné alebo hrané scény zobrazujúce bozkávanie alebo objímanie.
  • Scény zobrazujúce sexuálne napätie medzi postavami bez explicitného zobrazenia sexuálnych aktov.
  • Scéna s bozkávaním v rámci širšieho príbehu, v ktorom ide predovšetkým o samotný romantický vzťah, a nie o navodenie sexuálneho uspokojenia.
  • Krátke naznačené sexuálne akty bez viditeľného zobrazenia pohlavných orgánov, ako napríklad zobrazenie trasúcich sa postelí, vzdychanie alebo správanie, ktoré napodobňuje sexuálny akt.
 • Rozhovory o sexe v kontexte, ktorý nemá slúžiť na sexuálne uspokojenie, prípadne v komediálnom kontexte:
  • Texty alebo dialógy týkajúce sa vášne, túžby a žiadostivosti.
  • Sexuálna výchova.
  • Pohlavne prenosné choroby a ako sa prenášajú.
  • Sexuálne skúsenosti (napríklad riešenie bolesti po pohlavnom styku), ktoré sú zamerané výhradne na to, ako pohlavný styk prebieha, a neopisujú, ako zlepšiť sexuálnu výkonnosť.
  • Darovanie spermií.
  • Vedecká prezentácia anatómie reprodukčných orgánov pomocou grafického znázornenia, figurín alebo bábok.
  • Sexuálna orientácia alebo vývoj sexuálnej identity v rámci vzťahov.
  • Používanie sexuálnych vtipov a narážok (napríklad napodobňovanie sexuálneho styku humorným spôsobom), ktoré neobsahujú vulgárne ani obscénne výrazy (napríklad hudobné texty vyjadrujúce sexuálne napätie).
  • Obsah odkazujúci na fetiše, no nie v sexuálnom kontexte (napríklad „Aké je tvoje obľúbené jedlo alebo kulinársky fetiš?“).

Tanec

 • Sexi tanečné pohyby, ako napríklad vrtenie či krúženie bokmi alebo pásom.
 • Trasenie zadkom alebo obtieranie sa telom o tanečného partnera.
 • Krátke zábery na sporo odeté postavy pri tanci.
 • Letmé pohladenie intímnych častí tela.
 • Tanečné páry v tesnom telesnom kontakte. Napríklad ak dochádza k dotykom v oblasti panvy.
 • Tanečné pohyby, ktoré napodobňujú alebo simulujú sexuálne akty, ako napríklad trhané pohyby panvou či erotické tance v lone, prezentované v profesionálnom prostredí (napríklad v tanečnom štúdiu).
 • Hudobné videá s opakujúcimi sa zábermi intímnych častí tela.

Nahota

 • Cenzurovaná nahota, na ktorú video nie je zamerané, ako napríklad scény, v ktorých sú postavy nahé, ale bez viditeľných záberov bradaviek, zadku či genitálií (napríklad ak sú úplne pixelované alebo rozmazané).
  • Rozmazaná nahota sporo odetých historických postáv vo vzdelávacom kontexte.
  • Úplne cenzurované genitálie, ktoré sa nedajú rozoznať a sú zobrazené bez akýchkoľvek sexuálnych zámerov (napríklad zdravotné zákroky).
 • Zobrazenia sporo odetých osôb v prostredí, v ktorom táto prezentácia nemá slúžiť na sexuálne uspokojenie, napríklad osoby v bikinách na kúpalisku.
  • Recenzie oblečenia zamerané na formu a funkciu daného odevu, ktoré sa nezameriavajú na časť tela pod odevom, napríklad prsia.
  • Umelecké diela, napríklad sochy, nákresy alebo grafiky vytvorené počítačom, s ilustrovanou nahotou, napríklad postavy v klasickom umení alebo fotky zachytávajúce príslušníkov domorodých kmeňov s prekrytými bedrami.
  • Priesvitné alebo priehľadné materiály zakrývajúce ženské prsia alebo výstrih, zadok alebo mužské torzo vo vhodnom prostredí, napríklad na móle módnej prehliadky, pri lekárskom vyšetrení alebo pri oddychu na pláži.
  • Viditeľná čiastočná nahota pri boxe či podobných športoch, pri ktorých je daný úbor povinný.
  • Priesvitnou látkou alebo minimálne zahalené prsia či zadok (napríklad v plavkách), ktoré nie sú sexuálne uspokojujúce ani nie sú hlavným motívom videa.
 • Predmety, ktoré simulujú hmotnosť alebo vzhľad genitálií na tele, okrem tých, ktoré sa používajú na účely sexuálneho uspokojenia.
  • Umelé prsia používané osobami po mastektómii alebo členmi transsexuálnej alebo nebinárnej komunity.
  • Pomôcky používané členmi transsexuálnej alebo nebinárnej komunity, ako napríklad pomôcky na močenie v stoji alebo umelé penisy na vyplnenie rozkroku.

Nahota pri dojčení

 • Žena dojčiaca dieťa s odhalenými alebo viditeľnými bradavkami.
 • Znázornenie ručného odstriekavania materského mlieka alebo používania odsávačky s viditeľnými bradavkami a dieťaťom v záberoch.

Definície:

 • Pojem „sexuálne uspokojujúci“ označuje obsah, ktorého zámerom je vzbudiť v divákovi sexuálne vzrušenie.
 • Pojem „sexuálne narážky“ označuje akékoľvek frázy, ktoré majú naznačiť niečo sexuálne alebo o niečom takom žartovať.
 • Pojem „sexuálny podtext“ označuje vizuálne, zvukové alebo písomné podtóny, ktoré naznačujú zámer vzbudiť v divákovi sexuálne vzrušenie.
 • Pojem „názornosť“ označuje názorné zobrazenie sexuálneho aktu alebo nahoty so zámerom vzbudiť v divákovi vzrušenie.
 • Pojem „nahota pri dojčení“ označuje odhalené prsia alebo bradavky v kontexte dojčenia alebo laktácie. Dôležité je zahrnúť kontext, z ktorého je jasné, že ide o dojčenie (napríklad zábery samotnej laktácie alebo dieťaťa, ktoré sa bude dojčiť).
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Klasické umenie zobrazujúce zjavný pohlavný styk (napríklad obrázok sexuálneho aktu) alebo zameranie sa na pohlavné orgány v miniatúrach, sexuálna výchova, ktorá nie je sexuálne vzrušujúca a obsahuje animované sexuálne akty, žartíky týkajúce sa sexuálnych tém, tanec so zameraním na minimalistické oblečenie, zámerné dotýkanie sa intímnych častí tela pri tanci alebo sústavné zameriavanie sa na ne.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Sexuálne uspokojujúci obsah

 • Názvy alebo miniatúry so sexualizovanými témami (vrátane zavádzajúcich signálov).
  • Hudobné videá s miniatúrami alebo názvami so sexualizovanými témami (vrátane zavádzajúcich signálov).
  • Opisy sexuálnych aktivít alebo implicitné odkazy na takéto aktivity (napríklad implicitné odkazy na pohlavné orgány pomocou emodži alebo kreslených prvkov).
  • Zakrúžkovanie alebo iné zvýraznenie niečoho v miniatúre, čo implicitne odkazuje na sexuálny akt.
  • Sexuálni pracovníci zobrazení ako objekt.
  • Sexuálne aktivity (vrátane naznačenia sexuálnych aktov).
  • Sexuálne narážky, napríklad vzdychanie alebo hryzenie uší.
  • Sexuálne hračky alebo pomôcky zobrazené v obsahu, aj keď nie pri používaní.
 • Zobrazenie sexuálnych aktivít, ktoré nie sú vzrušujúce, vo vzdelávacom, dokumentárnom alebo hranom obsahu.
  • Sexuálne aktivity a ich história vysvetlené na vzdelávacie účely, napríklad v zdravotníckom kontexte.
 • Obsah súvisiaci so sexom, ako napríklad dokumentárne filmy o sexuálnom priemysle.
 • Vzdelávací a dokumentárny obsah, ktorý zahŕňa:
  • Rozhovory o intímnych sexuálnych skúsenostiach (napríklad o osobných skúsenostiach sexuálnych pracovníkov) alebo obscénne výrazy používané v rámci intímnej konverzácie.
 • Názvy alebo miniatúry s obsahom pre dospelých v klasickom umení.

Tanec

 • Trasenie zadkom alebo obtieranie sa telom o tanečného partnera, pričom pozornosť sa sústreďuje na sporo odeté postavy.
 • Tance, pri ktorých partner chytá partnerku za prsia alebo zadok alebo niekto z páru siaha pod oblečenie toho druhého.
 • Zámerné priblíženie na intímne časti tela pri tanci.

Nahota

 • Vzdelávací alebo dokumentárny obsah s úplnou nahotou.
  • Historický alebo tematický prehľad súvisiaci so sexom alebo nahotou, napríklad predstavenie maľovania na celé telo.
 • Klasické umenie s rozpoznateľnými genitáliami.

Definície:

 • „Cenzurovaná nahota“ označuje napríklad rozmazanie alebo prekrytie nahoty čiernymi pruhmi či pixeláciou.
 • Implicitný sexuálny akt: správanie, ktoré napodobňuje sexuálny styk, napríklad obtieranie sa intímnymi časťami tela cez oblečenie.
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Odhalené, minimálne zakryté intímne časti tela alebo úplná nahota, nahota pri dojčení bez prítomnosti dieťaťa v záberoch, sexuálne akty (aj keď sú rozmazané či naznačené), rozhovor o sexuálnych témach (napríklad fetiše, tipy, skúsenosti), miniatúra videa so sexuálnym obsahom (vrátane textov či odkazov), sexuálne vzrušujúce scény a gestá, zobrazenie sexuálnych hračiek alebo pomôcok, obsah súvisiaci so sexuálnym priemyslom a jeho pracovníkmi, sexualita zvierat so zobrazením genitálií alebo párenia, napodobňovanie alebo simulovanie sexuálnych pohybov alebo aktov pri tanci, erotické tance s explicitným zámerom vzbudiť v divákovi sexuálne vzrušenie.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Sexuálne uspokojujúci obsah

 • Názvy alebo miniatúry so sexualizovanými témami (vrátane zavádzajúcich signálov).
  • Opisy sexuálnych aktivít alebo implicitné odkazy na takéto aktivity (napríklad implicitný odkaz na pohlavné orgány pomocou emodži alebo kreslených prvkov).
  • Zakrúžkovanie alebo iné zvýraznenie niečoho v miniatúre, čo implicitne odkazuje na sexuálny akt.
  • Zavádzajúci názov videa sľubujúci sexuálny obsah, ktorý však vo videu nie je (napríklad video o varení s názvom „pozrite si porno“).
  • Počítačom vytvorená nahota v medicínskom kontexte.
 • Implicitný sexuálny akt alebo správanie, ktoré je hlavným motívom obsahu.
  • Obsah, ktorého hlavným predmetom je naznačenie prebiehajúcej sexuálnej aktivity, a to pomocou trasúcich sa predmetov, vzdychania a podobne.
 • Zobrazenia sexuálnych hračiek, sexuálnych pomôcok alebo iných výrobkov určených na zvýšenie sexuálnej aktivity, aj keď sa nepoužívajú.
  • Neúmyselné zobrazenie sexuálnej pomôcky vo videu, ktoré nehovorí o sexuálnej téme (napríklad v pozadí záberu).
  • Zdravotnícka pomôcka pripomínajúca genitálie predstavená počas diskusie.
 • Scény zobrazujúce sexuálne názorný tanec, obchytkávanie alebo bozkávanie, ktoré majú v divákoch vzbudiť sexuálne vzrušenie.
  • Krátke scény so sexuálnymi aktivitami (vrátane naznačenia sexuálnych aktov), ktoré sú súčasťou dlhšieho príbehu.
  • Scény, ktorých hlavným zámerom je ukázať sexuálne napätie.
 • Sexuálne narážky vyjadrené predmetmi, ktoré nemajú slúžiť na sexuálne uspokojenie:
  • Predmety, ktoré pripomínajú genitálie, napríklad ľudské figuríny s realisticky pôsobiacimi genitáliami.
  • Použitie bežných predmetov (napríklad baklažánu) alebo emodži, ktoré majú pripomínať genitálie, so zámerom vzbudiť v divákoch sexuálne vzrušenie.
 • Sexuálne explicitný zvuk, text alebo dialóg:
  • Zábava súvisiaca so sexom, ako napríklad pornografia alebo iné sexuálne služby (vrátane odkazov na platený odber na platformách pre dospelých).
  • Názorné sexuálne akty alebo ich napodobňovanie, ktorých zámerom je uspokojenie.
  • Zobrazovanie fetišov (napríklad postupy alebo návody na vykonanie).
  • Zameranie na sexuálne škandály alebo zverejňovanie súkromných intímnych materiálov.
  • Imitácia alebo napodobňovanie sexuálnych aktivít (napríklad pornografické médiá).
  • Propagácia sexuálnych praktík za úhradu.
  • Používanie sexuálnych hračiek (alebo iných výrobkov určených na spestrenie sexuálnej aktivity).
  • Zavádzajúce sexuálne správanie alebo obsah súvisiaci s nahotou.
   • Miniatúry, ktorých cieľom je zavádzať divákov sexualizovanými zobrazeniami bežných predmetov alebo scén, ktoré často nesúvisia s hlavnou témou videa.
  • Scény, ktoré sú upravené so zámerom vzbudiť sexuálne vzrušenie.
   • Kompilácie sexuálne uspokojujúcich aktov, ako sú scény s bozkávaním alebo napodobňovaním sexuálnych aktov.
   • Sexuálne uspokojujúce názvy (napríklad „Vzrušujúca scénka“).
  • Sexualita zvierat:
   • Videá o párení, v ktorých sa pozornosť venuje pohlavným orgánom.
   • Zvieracie pohlavné orgány alebo párenie zvierat zobrazené sexuálne uspokojivým spôsobom.
 • Rozhovory o intímnych sexuálnych skúsenostiach, ako sú masturbácia, orgazmus, pohlavný styk, sexuálne tipy alebo iné sexuálne akty. Môže ísť o sexuálne narážky, prípadne o sexuálne explicitný alebo obscénny text či zvuk (napríklad podrobné rozhovory o sexe).
  • Explicitné diskusie o tipoch týkajúcich sa sexu alebo návodoch, ako súložiť.
  • Zvuk či kompilácie zvukov sexuálnych aktov bez obrazov alebo vizuálnych scén aktu (napríklad zvuky lízania či hryzenia uší).
  • Opisy sexuálnych aktivít, ktorých cieľom je vzbudiť v divákoch sexuálne vzrušenie.
  • Zmienky o sexuálnych fetišoch, aj ak ich neopisujú.
  • Názvy alebo miniatúry odkazujúce na obsah pre dospelých, ako napríklad 18+, 21+, „iba pre dospelých“, „porno“ atď. s výnimkou vzdelávacieho alebo dokumentárneho kontextu.
  • Používanie emotikonov alebo emodži v texte predstavujúcich intímne časti tela alebo sexuálne akty so zámerom uspokojovať publikum.
 • Sexuálne videohry zamerané na dospelých alebo sexualizácia postáv videohier so zámerom uspokojovať publikum.

Tanec

 • Dráždivý tanec, pri ktorom jeden z partnerov surovými prudkými pohybmi približuje svoje genitálie do oblasti genitálií partnera.
 • Rozkročené alebo roztiahnuté nohy pred tanečným partnerom ako pri sexuálnom akte.
 • Tanec v lone alebo striptízový tanec, ktorý sa neodohráva v kontexte choreografie, hudobného videa či iného profesionálneho prostredia.

Nahota

 • Pixelovaná alebo cenzurovaná nahota, pri ktorej sú intímne časti tela stále rozpoznateľné.
  • Scény, v ktorých sú nahé telá prekryté hviezdičkami alebo rozmazané, no ich siluety sú stále rozoznateľné.
 • Dlhšie trvajúce zábery nahoty (animované, skutočné alebo hrané).
  • Obsah so zameraním alebo opakovanými zábermi na prsia či genitálie (napríklad obsah zobrazujúci genitálie osoby v bielizni alebo plavkách).
 • Zobrazenia intímnych častí tela, ako sú opakujúce sa alebo sústredené zábery na výstrih či rozkrok, so zámerom vzbudiť v divákoch sexuálne vzrušenie.
  • Kompilácie viditeľne rozpoznateľných obrysov genitálií.
  • Minimalisticky zakryté (napríklad tangami) často zobrazované intímne časti tela (napríklad prsia, výstrih, zadok atď.).
 • Skutočná alebo animovaná nahota, ako napríklad úplné odhalenie intímnych častí tela či sexuálne akty.
 • Detská nahota
  • Obsah zobrazujúci viditeľné pohlavné orgány, napríklad pri výmene plienky alebo plávaní úplne nahých detí.

Nahota pri dojčení

 • Vzdelávací obsah o tom, ako používať odsávačku mlieka, kde sú viditeľné bradavky, ale nie je prítomné žiadne dieťa.
 • Návody na ručné odstriekavanie mlieka, v ktorých sú viditeľné bradavky bez prítomnosti dieťaťa v záberoch.
 • Zobrazenie ženy pri odstrekovaní mlieka do nádobky bez prítomnosti dieťaťa v záberoch.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Šokujúci obsah

Obsah, ktorý môže divákov rozrušiť, znechutiť alebo šokovať, nemusí byť vhodný na reklamu. Necenzurované šokujúce prvky nemusia znamenať, že je video nevhodné na reklamu, kľúčový je kontext.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Ľahko alebo mierne šokujúci obsah, ktorý je cenzurovaný alebo sa zobrazuje vo vzdelávacom, dokumentárnom či inom kontexte.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Časti tela, telesné tekutiny, biologický materiál

 • Časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál v obsahu určenom pre deti alebo v obsahu, ktorý sa prezentuje vo vzdelávacom, vedeckom, dokumentárnom alebo umeleckom kontexte a ktorého zámerom nie je šokovať.
 • Hraný obsah zahŕňajúci časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál, ktorého zámerom je šokovať, a to najmä na účely zábavy (napríklad kúzelnícky trik), no takýto obsah musí poskytovať opodstatnený kontext.

Lekárske alebo kozmetické zákroky

 • Lekárske alebo kozmetické zákroky vo vzdelávacom kontexte, v ktorom sa kladie dôraz na daný zákrok, nie na časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál.
  • Tetovanie, piercing alebo botoxové procedúry s minimálnym množstvom krvi.
 • Cenzurované alebo krátke zobrazenie častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu počas lekárskych alebo kozmetických zákrokov.
 • Video s pôrodom človeka alebo zvieraťa, ktoré divákov vzdeláva bez prílišného zameriavania sa na časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál.

Nehody a zranenia

 • Nehody, pri ktorých nie sú viditeľné otvorené poranenia (napríklad vnútorné tkanivá, krvácajúce rany).
 • Nehody, ktoré divákov nerozrušia, keďže vo videu vidno len ich mierne následky (napr. pád z motocykla).
 • Nehody, pri ktorých obeť nie je vystavená stresu alebo utrpeniu v ich dôsledku (nie je zobrazený žiadny plač ani krik).
 • Nehody, v dôsledku ktorých nie je potrebná dlhodobá lekárska starostlivosť.
 • Nehody a zranenia prezentované v spravodajskom, dokumentárnom alebo umeleckom kontexte (napríklad vo filme alebo hudobnom videu).

Spracovávanie a konzumácia zvierat

 • Manipulácia s časťami zvierat, ktorej zámerom nie je vyvolávať senzáciu.
  • Vyobrazenia mäsa alebo rýb v surovom stave alebo pripravených na konzumáciu, napríklad pri predvádzaní spôsobov ich varenia alebo prípravy.
 • Konzumácia alebo príprava potravín živočíšneho pôvodu, ktoré sa nepodobajú na časti tiel zvierat, s cieľom vyvolať senzáciu.
  • Konzumácia živých alebo viditeľne sa hýbajúcich mäkkýšov v reštaurácii.
  • Konzumácia hotových jedál (napríklad kreviet) v rámci videí typu meok-bang alebo ASMR.
 • Krátke zobrazenie častí zvierat s explicitnými črtami tváre (okrem rýb, mäkkýšov alebo kôrovcov, ktoré sa môžu zobrazovať ako hlavný predmet videa).

Definície

 • Pojem „zámer šokovať“ označuje šokujúci účel videa, ktorý sa určuje podľa poskytnutého kontextu a takisto zamerania videa.
 • Pojem „nehody“ označuje nešťastné udalosti, ktoré majú zvyčajne za následok škodu alebo zranenie, a to aj ak zranenie nie je jasne viditeľné (napríklad pri dopravných nehodách).
 • Pojem „odhalené“ alebo „otvorené“ sa týka viditeľnosti častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu (ako je tkanivo alebo krv).
 • Pojem „rozrušenie“ označuje nepríjemný pocit alebo prekvapenie, ktoré vzniklo v dôsledku viditeľného alebo odôvodnene predpokladaného škodlivého vplyvu alebo zranenia.
 • Pojem „utrpenie“ označuje viditeľnú, počuteľnú alebo vnímanú prezentáciu ľudského utrpenia v dôsledku bolesti alebo bezvedomia. V tomto prípade sa to týka účastníkov nehôd či ľudí podstupujúcich lekárske alebo kozmetické zákroky (vrátane pôrodu).
 • Pojem „nevyvolávajúci senzáciu“ (v súvislosti s otvorenými časťami zvierat alebo konzumáciou zvierat či hmyzu) označuje obsah zameraný na používanie potravín bez zámeru vzbudiť zvedavosť o danom zvierati. Zviera alebo jeho konzumácia nie sú zobrazené s cieľom šokovať a obsah nezahŕňa žiadne názorné a prehnané detaily.
 • Pojem „nevhodné zaobchádzanie“ označuje brutálny či surový spôsob spracovania alebo konzumácie zvieraťa. Napríklad hádzanie, pustenie na zem (zhodenie), pohrávanie sa, štuchanie či sťatie hlavy. Nevhodné zaobchádzanie sa netýka iba živých zvierat a môže k nemu dochádzať pomocou nástrojov, kuchynského vybavenia alebo holými rukami.
 • Pojem „odborný kontext“ označuje povolania, ako sú mäsiar alebo predajca rýb, a kontext to, ako sa mŕtve zvieratá porciujú a ako sa s nimi narába.
 • Pojem „explicitné črty tváre“ označuje črty tváre, ktoré divákom potvrdzujú, že zviera bolo alebo stále je živým tvorom. Medzi takéto črty patrí nos, uši, ústa, oči atď.
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Šokujúci obsah (napríklad názorné zábery na časti tela človeka alebo zvieraťa), ktorý je necenzurovaný alebo vytvorený s cieľom šokovať, no napriek tomu poskytuje všeobecný kontext.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Časti tela, telesné tekutiny, biologický materiál

 • Zameranie na skutočné časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál, pričom zámerom videa je šokovať.
 • Hrané znázornenie častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu zamerané na desivé a krvavé detaily.
  • Chirurgické scény v inscenovanom obsahu s veľkým množstvom krvi.

Lekárske alebo kozmetické zákroky

 • Lekárske alebo kozmetické zákroky v náučnom alebo umeleckom kontexte zamerané na detailné zobrazovanie necenzurovaných častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu, ktoré však nie sú hlavným predmetom obsahu.
  • Necenzurované chirurgické zákroky, ktorých súčasťou sú viditeľné orgány, ktoré ale nemusia byť hlavným predmetom videa.
  • Lekársky odborník predvádzajúci odstraňovanie ušného mazu alebo vytláčanie vyrážok s odborným vysvetlením.

Nehody a zranenia

 • Nehody, pri ktorých je zachytený moment silného nárazu, ktorý pravdepodobne divákov rozruší.
 • Nehody, pri ktorých je viditeľné zakryté zranenie (napríklad krvácanie cez oblečenie alebo z vozidla), pri ktorých nie je možné postrehnúť utrpenie obete.
 • Autonehoda so silným nárazom, pri ktorej nie je zobrazené utrpenie obetí.

Spracovávanie a konzumácia zvierat

 • Konzumácia zvierat vyvolávajúca senzáciu v štýle meok-bang alebo ASMR s nevhodným drsným alebo prehnaným zobrazením alebo konzumáciou surových častí tiel zvierat.
 • Zameranie na zjavné explicitné črty živej bytosti (napríklad zameranie sa na oči zvieraťa počas varenia).
 • Časti tiel zvierat stiahnuté z kože s hrôzostrašnými a krvavými prvkami, kde ale nie je viditeľné nesprávne zaobchádzanie (napr. zameranie sa na krvácajúce mäso a šľachy počas prípravy častí tiel zvierat).
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Veľmi šokujúci obsah, ktorého jediným zámerom je šokovať divákov. Vo všeobecnosti ide o obsah, v ktorom sú jasne a zreteľne zobrazené hrôzostrašné a krvavé prvky, utrpenie či nevhodné zaobchádzanie, pričom neposkytuje žiaden kontext.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Časti tela, telesné tekutiny, biologický materiál

 • Nechutné, desivé alebo krvavé vyobrazenia častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu s minimálnym kontextom či bez kontextu.
  • Odstránenie ušného mazu alebo vytláčanie vyrážok bez explicitného vysvetlenia procedúry, pri ktorom sa väčšina videa sústredí na časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál, dokonca aj v náučnom kontexte.
 • Hrané šokujúce prvky prezentované s minimálnym kontextom, pričom jediným zámerom je šokovať.

Lekárske alebo kozmetické zákroky

 • Necenzurované časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál zaberajúce veľkú časť videa, ktoré sú krvavé a neposkytujú kontext.
  • Lekári vysvetľujúci, ako vykonať konkrétnu operáciu.
 • Procedúry prezentované bez kontextu alebo so zavádzajúcim kontextom, pričom väčšina videa ukazuje časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál desivým a krvavým spôsobom.

Nehody a zranenia

 • Znepokojujúca prezentácia nehôd a extrémnych zranení, kde sú viditeľné otvorené časti tela alebo kde možno odôvodnene predpokladať extrémne zranenia.
  • Zobrazovanie krvácania alebo odhaleného tkaniva.
 • Nehody so silným nárazom bez kontextu.

Spracovávanie a konzumácia zvierat

 • Prezentácia, príprava alebo konzumácia živých zvierat, ktorých jediným zámerom je šokovať divákov často desivým a krvavým spôsobom.
 • Silné zameranie na explicitné črty tváre alebo jasné nesprávne zaobchádzanie so zvieraťom bez kontextu.
 • Brutálne alebo názorné zobrazenia prípravy (sťahovania kože) alebo zabíjania viditeľne znepokojených zvierat.
 • Nenáučné zobrazenia prípravy viditeľne znepokojených živých zvierat na konzumáciu.
 • Nenáučné zobrazenia konzumácie zvierat zamerané na explicitné črty tváre.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Škodlivé činy a nespoľahlivý obsah

Obsah, ktorý propaguje škodlivé alebo nebezpečné činy vedúce k závažnej fyzickej, emočnej alebo duševnej ujme, nie je vhodný na reklamu.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Kaskadérske kúsky alebo konanie, ktoré je mierne nebezpečné, ale vykonáva sa v profesionálnom a kontrolovanom prostredí, kde sa nikto vážne nezraní. Stručné odkazy na nebezpečné organizácie vo vzdelávacom alebo v inscenovanom obsahu.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Škodlivé alebo nebezpečné činy vo všeobecnosti

 • Rizikové aktivity bez viditeľných zranení, napríklad:
  • Profesionálne kaskadérstvo alebo extrémne športy ako wingsuiting.
  • Záznam osoby, ktorá jazdí na zadnom kolese alebo praktizuje parkour na zemi.
  • Rýchlo idúce alebo driftujúce motorové vozidlá bez nebezpečných trikov (napríklad jazdenie na zadných kolesách alebo jazdenie bez držania volantu) alebo častého obmedzovania ostatných (napríklad jazda medzi jazdnými pruhmi).

Kompilácie neúspechov

 • Videá neúspechov, ktoré nie sú zamerané na názorné zranenia (napríklad náraz do sklenených dverí). 

Žartíky a výzvy

 • Žartíky alebo výzvy zahŕňajúce prekvapenie, zmätok alebo rozpaky, avšak bez rizík či dlhodobých negatívnych následkov, ako napríklad výzva s vedrom ľadovej vody.
 • Rozhovory alebo spravodajský obsah o nebezpečných žartíkoch či výzvach bez obrazového alebo zvukového záznamu momentu ublíženia (napríklad reportáže o výzve s ohňom bez podrobností o spôsobenej nehode).
 • Vzdelávací, dokumentárny alebo spravodajský obsah o žartíkoch alebo výzvach vyvolávajúcich extrémne emočné utrpenie, ako sú fyzické potýčky, verbálne nadávanie a urážky (napríklad ak sa niekomu zo žartu povie, že má výpoveď).

Nepravdivé zdravotné a vedecké informácie

 • Neutrálny obsah o vírusoch, infekčných chorobách a ochorení COVID‑19, ktorého zámerom nie je vzbudzovať strach (napríklad video o rozdieloch medzi vírusmi a baktériami určené pre deti).

Škodlivé nepravdivé informácie

 • Vzdelávací alebo dokumentárny obsah, ktorého zámerom je vysvetliť, ako skupiny propagujúce škodlivé nepravdivé informácie získavajú popularitu, zviditeľňujú sa alebo šíria nepravdivé informácie.
 • Vzdelávací alebo dokumentárny obsah, ktorý sa zameriava na vyvracanie škodlivých nepravdivých informácií, ako sú Pizzagate, QAnon, StopTheSteal atď.
 • Vzdelávací alebo dokumentárny obsah, ktorého zámerom je vyvrátiť nepravdivé informácie o klimatických zmenách.

Elektronické cigarety a tabak

 • Verejné oznamy o preventívnych opatreniach.
 • Hraný obsah, ktorý sa zameriava na fajčenie.
 • Vzdelávací alebo dokumentárny obsah o odvetviach súvisiacich s elektronickými cigaretami či tabakom.

Alkohol

 • Zábery na alkohol alebo dospelých, ktorí pijú alkohol, v obsahu, ktorý nepropaguje ani neospevuje nezodpovedné pitie.

Zahraničné teroristické organizácie

 • Vzdelávacie, spravodajské alebo hudobné videá, v ktorých je diskusia o teroristickom útoku ako hlavná téma.
 • Vzdelávací alebo hraný obsah, ktorý sa všeobecne zaoberá týmito skupinami, no neobsahuje záznam teroristických útokov.
 • Spravodajský obsah zobrazujúci zahraničné teroristické organizácie alebo terorizmus s komediálnym zámerom.
 • Vzdelávacie, hrané, spravodajské alebo hudobné videá, v ktorých sa spomínajú teroristické organizácie, ale nie sú hlavnou témou obsahu.

Organizácie obchodujúce s drogami

 • Vzdelávacie, hrané, spravodajské alebo hudobné videá zamerané na medzinárodný obchod s drogami ako taký.
 • Vzdelávacie, hrané, spravodajské alebo hudobné videá zobrazujúce organizácie obchodujúce s drogami a súvisiace symboly, ako sú slogany.
 • Vzdelávacie, hrané, spravodajské alebo hudobné videá s komediálnym obsahom venovaným organizáciám obchodujúcim s drogami alebo medzinárodnému obchodu s drogami ako téme videa.
 • Verejné oznamy o súvisiacich skupinách spomenutých v spravodajskom obsahu.
 • Spravodajský obsah obsahujúci scény s násilnými situáciami a akciami, ako je držanie rukojemníkov alebo výsluchy vedené organizáciami obchodujúcimi s drogami.

Definície:

 • „Vážne zranenie“ označuje tie zranenia, ktoré nemožno ošetriť bez adekvátnej lekárskej starostlivosti alebo doma, napríklad zlomeniny, viditeľné vykĺbenia alebo zranenia so značným množstvom krvi.
 • Modifikácie tela okrem iného zahŕňajú tetovanie, piercing alebo chirurgické zákroky.
 • Pojem „hrané” označuje obsah založený na scenári, ako napríklad filmy či fiktívne prostredie.
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Obsah, ktorý znázorňuje fyzické ubližovanie alebo spôsobovanie bolesti vrátane činov v neprofesionálnom či nekontrolovanom prostredí, ale nezameriava sa na takéto konanie. Témy týkajúce sa vodcu nebezpečnej organizácie alebo relevantné verejné oznamy.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Škodlivé alebo nebezpečné činy vo všeobecnosti

 • Vysokorizikové aktivity, ako napríklad parkour na mrakodrapoch, či zobrazenie vážneho zranenia, napríklad pri skejtbordových súbojoch.
 • Náučná, dokumentárna alebo spravodajská reportáž na tieto témy: 
  • Škodlivé alebo nebezpečné činnosti s názorným vyobrazením zranenia.
  • Deti zúčastňujúce sa na hazardných hrách alebo riadiace motorové vozidlá, ktoré smú riadiť len dospelí. 
 • Rýchlo idúce alebo driftujúce motorové vozidlá vykonávajúce nebezpečné triky (napríklad jazdenie na zadných kolesách alebo jazdenie bez držania volantu) alebo často obmedzujúce ostatných (napríklad jazda medzi jazdnými pruhmi).
 • Vzdelávací alebo hraný obsah alebo hudobné video zobrazujúce nebezpečné činy s neplnoletým účastníkom alebo obeťou.

Kompilácie neúspechov

 • Cielené zábery okamihov s názornými zraneniami, ktoré nevedú k smrti alebo smrteľným následkom (napríklad kompilácie zrážok motocyklov).

Žartíky a výzvy

 • Náučné, dokumentárne alebo spravodajské reportáže o žartíkoch alebo výzvach s týmto obsahom:
  • Vyhrážky fyzickým alebo psychickým ublížením sebe či druhým, ako napríklad ľahnutie si medzi železničné koľajnice, prípadne obhajoba takéhoto správania. 
  • Činnosti, ktoré by sa nemali napodobňovať (napr. výzva vypiť bielidlo) a ktoré by mohli spôsobiť okamžité a smrteľné ublíženie na zdraví.
 • Žartíky alebo výzvy, ktoré prinášajú extrémne emočné utrpenie, napríklad fyzické potýčky, verbálne nadávanie a urážky. Môže ísť aj o ohrozovanie životného statusu osoby (napríklad žartíky o prepustení) alebo emočné hrozby či vyhrážky v kontexte vzťahu (napríklad žartíky o rozchode, keď je jedna z osôb emočne nestála, alebo žartíky o zatknutí príbuzného atď.).
 • Žartíky zahŕňajúce telesné tekutiny v neodôvodnene veľkom množstve alebo názorné násilie.
 • Výzvy zahŕňajúce konzumáciu netoxických nejedlých látok, napríklad požitie lepidla v tyčinke či potravy pre zvieratá. Požitie jedlých látok, ktoré sú vo veľkom množstve škodlivé (napríklad čili papričky Carolina Reaper), alebo takých, ktoré spôsobia miernu fyzickú reakciu. 

Elektronické cigarety a tabak

 • Recenzie tabakových výrobkov alebo ich porovnanie (napríklad porovnanie náplní do elektronických cigariet).
 • Náučné alebo dokumentárne podanie informácií o pomoci závislým osobám.

Alkohol

 • Náučný, dokumentárny alebo hraný obsah zachytávajúci neplnoletých, ktorí konzumujú alkohol alebo výrobky s obsahom alkoholu.

Zahraničné teroristické organizácie

 • Komediálne videá s odkazmi na zahraničné teroristické organizácie alebo terorizmus.
 • Vzdelávacie, dokumentárne alebo hudobné videá s komediálnymi odkazmi na zahraničné teroristické organizácie.
 • Zdieľané obrázky súvisiace so zahraničnými teroristickými organizáciami, ktoré však nie sú hlavnou témou ani motívom obsahu.

Organizácie obchodujúce s drogami

 • Verejné oznamy o súvisiacich skupinách zdieľané bez kontextu.
 • Vzdelávací či dokumentárny obsah alebo verejné oznamy súvisiace s organizáciami obchodujúcimi s drogami.
  • Náučný obsah zameraný hlavne na konkrétne organizácie obchodujúce s drogami alebo ich vodcov.
  • Môže zahŕňať situácie s útokmi alebo ich následky, situácie s rukojemníkmi a podobne (bez názorných záberov).
  • Verejné oznamy o súvisiacich skupinách.
  • Násilné situácie a akcie, ako napríklad držanie rukojemníkov alebo výsluchy vedené organizáciami obchodujúcimi s drogami.

Definície:

 • „Mierna fyzická reakcia“ označuje napríklad napínanie na vracanie a kašeľ vyvolávajúci dávenie.
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Obsah zobrazujúci najmä nehody, neoprávnené presadzovanie práva, žartíky alebo nebezpečné činy, napríklad experimenty alebo kaskadérske kúsky, ktoré predstavujú zdravotné riziká (napríklad konzumácia nejedlých látok), prípadne rozhovory o populárnych videách, ktoré zobrazujú takýto obsah. Velebenie, nábor alebo názorné zobrazovanie nebezpečných organizácií.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Škodlivé alebo nebezpečné činy vo všeobecnosti

 • Oslavovanie škodlivých či nebezpečných činov alebo činov, ktoré vyzerajú nebezpečne.
  • Motorové vozidlá so šokujúcimi scénami a zraneniami (napr. zobrazujúce okamih nárazu alebo osobu v bezvedomí na ceste po zrazení nákladným autom).
 • Deti zúčastňujúce sa na hazardných hrách alebo riadiace motorové vozidlá, ktoré smú riadiť len dospelí.
 • Nebezpečné činy s neplnoletým účastníkom alebo obeťou.

Kompilácie neúspechov

 • Kompilácie neúspechov, ktoré obsahujú činnosti vedúce k smrti alebo ťažkému zraneniu (trvalé následky, upadnutie do kómy, záchvat, paralýza atď.).

Žartíky a výzvy

 • Žartíky alebo výzvy, ktoré by sa nemali napodobňovať a ktoré by mohli spôsobiť okamžité a mimoriadne vážne ublíženie na zdraví (napr. výzva vypiť chlór).
 • Žartíky alebo výzvy súvisiace s týmito témami: 
  • Samovražda, smrť, terorizmus, ako napríklad žartíky strašiace falošnou bombou alebo vyhrážky smrtiacimi zbraňami.
  • Nechcené sexuálne akty, ako je vynútené bozkávanie, obchytkávanie, sexuálne zneužívanie či skryté kamery v šatni.
  • Fyzické ubližovanie alebo utrpenie, aj keď to nie je hlavným zameraním videa.
  • Predĺžené emočné utrpenie neplnoletého, napríklad žartík, ktorý trvá tak dlho, až to vedie k vystrašeniu alebo rozrušeniu dieťaťa. Patrí sem napríklad aj žartík, ktorý by deti presvedčil o smrti rodičov.
  • Vyhrážky fyzickým alebo psychickým ublížením sebe či druhým, ako napríklad ľahnutie si medzi železničné koľajnice, prípadne obhajoba takéhoto správania.
  • Obsah týkajúci sa ochorenia COVID‑19, ktorý propaguje nebezpečné činnosti, napríklad účelné vystavovanie sa vírusu, alebo ktorý vyvoláva paniku (napr. spochybňovanie karantény alebo predstieranie ochorenia na verejnosti).
  • Propagácia používania zbraní na ublíženie druhým.
  • Zobrazovanie konzumácie látok v takom množstve, že to vedie k názorným záberom šokujúcej fyzickej reakcie, napríklad dávenie po zjedení čili papričky Bhut Jolokia.
  • Výzvy, pri napodobňovaní ktorých môže dôjsť k vážnemu zraneniu, napríklad ohnivá výzva alebo výzva „bird box“.
  • Nabádanie k podvodným alebo nezákonným činnostiam (napr. vlámanie a vniknutie).

Nepravdivé zdravotné a vedecké informácie

 • Propagovanie škodlivých zdravotných alebo lekárskych postupov a tvrdení zahŕňa:
  • Popieranie existencie uznávaných zdravotných stavov, napríklad HIV.
  • Videá, ktoré podporujú vedecky neosvedčené lieky na zdravotné problémy (napríklad liečenie rakoviny prostredníctvom diéty) alebo k nim poskytujú pokyny.
  • Šírenie nepravdivých informácií, ktoré popierajú uznávané zdravotnícke a vedecké fakty, ako napríklad propagácia hnutia proti očkovaniu.
  • Obsah, ktorý propaguje alebo schvaľuje terapeutické programy či služby, ktorých cieľom je zmeniť sexuálnu orientáciu homosexuálov.
 • Propagovanie alebo obhajovanie škodlivých nepravdivých informácií o ochorení COVID‑19:
  • Obsah odrádzajúci od očkovania proti ochoreniu COVID‑19.
  • Nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia o účinkoch alebo distribúcii vakcíny. Môže to zahŕňať:
   • tvrdenia, že vakcína spôsobuje neplodnosť; 
   • tvrdenia, že vakcína obsahuje mikročip; 
   • tvrdenia, že vakcíny sa môžu používať na usmrtenie častí populácie.
  • Tvrdenia, že masky na tvár alebo udržovanie fyzického odstupu neminimalizujú šírenie ochorenia COVID‑19 ani riziko nákazy týmto ochorením.
  • Tvrdenia týkajúce sa šírenia ochorenia COVID‑19, ktoré nie sú založené na uznávaných zdravotných a vedeckých faktoch (napríklad, že sa prenáša pomocou bezdrôtových signálov 5G).
  • Videá, ktoré podporujú vedecky neosvedčené lieky proti ochoreniu COVID‑19 (napr. vpichovanie hydroxychlorochínu) alebo k nim poskytujú pokyny.

Škodlivé nepravdivé informácie

 • Tvrdenia, ktoré sú preukázateľne nepravdivé a mohli by výrazne oslabiť účasť na volebnom alebo demokratickom procese, respektíve dôveru v takýto proces.
  • Preukázateľne nepravdivé informácie o postupoch pri verejnom hlasovaní, vhodnosti politického kandidáta na základe veku alebo miesta narodenia, výsledkoch volieb alebo účasti na sčítaní obyvateľstva, ktoré sú v rozpore s oficiálnymi vládnymi záznamami.
 • Šírenie škodlivých nepravdivých informácií (napr. Pizzagate, QAnon, StopTheSteal).
 • Obhajovanie skupín, ktoré šíria škodlivé nepravdivé informácie.
 • Popieranie dôveryhodného vedeckého konsenzu o existencii a príčinách klimatických zmien.

Elektronické cigarety a tabak

 • Propagácia tabaku a výrobkov súvisiacich s tabakom a ich konzumácie.
 • Záznam, v ktorom neplnoletí konzumujú tabakové výrobky alebo používajú elektronické cigarety.
 • Sprostredkovanie predaja elektronických cigariet alebo tabakových výrobkov.
 • Používanie elektronických cigariet alebo tabakových výrobkov iným spôsobom, než aký určil výrobca (napr. pitie náplne do elektronických cigariet). 

Alkohol

 • Zobrazenie neplnoletých osôb pri konzumácii alkoholu, aj keď to nie je hlavnou témou videa. 
 • Propagácia konzumácie alkoholu medzi neplnoletými.

Zahraničné teroristické organizácie

 • Videá, ktoré nemajú vzdelávací charakter a zaoberajú sa zahraničnými teroristickými organizáciami alebo témou terorizmu, napríklad: 
  • Rozhovory o teroristickom útoku ako hlavná téma.
  • Relevantné zábery na skupinu alebo vodcu, prípadne názov skupiny alebo meno vodcu kdekoľvek v obsahu (napríklad v miniatúre).
 • Obsah so šokujúcimi, názornými či násilne ladenými snímkami alebo zábery podnecovania k násiliu alebo velebenia násilia.
 • Obsah, ktorý vytvorili teroristické skupiny alebo ktorý ich podporuje.
 • Obsah, ktorý velebí alebo popiera teroristické útoky.

Organizácie obchodujúce s drogami

 • Videá mimo vzdelávacieho kontextu zamerané na konkrétne organizácie obchodujúce s drogami, ich vodcov alebo medzinárodný obchod s drogami.
  • Náhodná, neplánovaná diskusia o tejto téme vo videu znamená, že je „mimo vzdelávacieho kontextu“, keďže nie je explicitne oznámené, že zámerom videa je vysvetliť túto tému.
 • Zobrazenia symbolov súvisiacich s organizáciami obchodujúcich s drogami (napr. vlajky, slogany, bannery a pod.) mimo vzdelávacieho kontextu.
 • Nábor nových členov skupiny.
 • Hudba súvisiaca so žánrom narcocorrido alebo iná hudba oslavujúca alebo propagujúca organizácie obchodujúce s drogami.
 • Násilné situácie a akcie, ako napríklad držanie rukojemníkov alebo výsluchy vedené organizáciami obchodujúcimi s drogami.
 • Komediálny obsah na tému organizácií obchodujúcich s drogami alebo medzinárodného obchodu s drogami.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Nenávistný a hanlivý obsah

Obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine ľudí, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje alebo ponižuje, nie je vhodný na reklamu. Výnimkou môže byť obsah satirického alebo humorného charakteru. Uviesť humorný zámer nestačí, obsah môže byť aj tak nevhodný na reklamu.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Obsah, v ktorom sa nezraňujúcim spôsobom zmieňujú chránené skupiny alebo kritizujú názory či konanie jednotlivca.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Spravodajský obsah, ktorý opisuje chránenú skupinu alebo bez vyjadrenia nenávisti informuje o diskriminácii, ktorú môže takáto skupina zažívať (napr. reportáž o homofóbii).
 • Komediálny obsah, ktorý odsudzuje alebo odkazuje na zosmiešňovanie, ponižovanie alebo iné znevažujúce komentáre namierené proti chráneným skupinám.
 • Verejné diskusie o chránených skupinách bez podnecovania nenávisti a násilia voči nim.
 • Umelecký obsah s využitím citlivej terminológie alebo symbolov bez nenávistného podtónu, napríklad populárne hudobné videá.
 • Vzdelávací alebo dokumentárny obsah:
  • Cenzurované hanobenie rasy alebo hanlivé výrazy so zámerom vzdelávať publikum (napr. n*ger).
  • Obsah so zábermi, ktorých hlavnou témou je nenávisť.
 • Kritika názoru alebo činov jednotlivca alebo skupiny bez toho, aby to malo nejaký poburujúci alebo ponižujúci úmysel.

Definície:

Pojem „chránená skupina“ označuje skupinu s vlastnosťami uvedenými ďalej. Podnecovanie nenávisti, propagácia diskriminácie, znevažovanie či ponižovanie jednotlivca alebo skupiny ľudí na základe nasledujúcich vlastností nepredstavujú vhodné praktiky z pohľadu inzerentov.

 • Rasa
 • Etnická príslušnosť alebo etnický pôvod
 • Štátna príslušnosť
 • Náboženstvo
 • Postihnutie
 • Vek
 • Status veterána
 • Sexuálna orientácia
 • Rodová identita
 • Akákoľvek vlastnosť spojená so systematickou diskrimináciou alebo marginalizáciou.
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Obsah, ktorý môže urážať jednotlivcov alebo skupiny, ale používa sa vo vzdelávacom, spravodajskom či dokumentárnom kontexte.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Politická diskusia alebo debata, ktorá by mohla zahŕňať nevhodné výrazy, ale jej zámerom je vzdelávanie, napríklad politická debata o právach transrodových osôb.
 • Vzdelávací obsah:
  • Necenzurované hanobenie rasy alebo hanlivé výrazy so zámerom vzdelávať publikum (napr. necenzurované alebo úplne vyslovené slovo n*ger).
  • Obsah s nespracovaným záznamom, v ktorom niekto koná nasledujúce činy bez toho, aby ich výslovne propagoval alebo oslavoval:
   • Zameriava sa na hanobenie alebo urážanie jednotlivca či skupiny.
   • Zneužíva alebo obťažuje určitú osobu.
   • Popiera tragické udalosti a označuje ich za kamufláž.
   • Angažuje sa v zákerných osobných útokoch a ohovára.
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Nenávisť k jednotlivcom či skupine alebo ich obťažovanie.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Vyhlásenia, ktoré majú za cieľ znevažovať chránenú skupinu alebo naznačiť či hlásať jej podradenosť, napríklad „všetci obyvatelia tejto krajiny sú nechutní“.
 • Nenáučný obsah s rasistickými alebo hanlivými výrazmi.
 • Propagácia, oslavovanie alebo schvaľovanie násilia páchaného na druhých.
  • Vyhlásenia, ktoré podnecujú nenávisť voči chráneným skupinám, napríklad „mali by ste nenávidieť všetkých postihnutých v tejto krajine“.
 • Propagácia nenávistných skupín, symbolov nenávisti alebo nástrojov nenávistných skupín.
 • Ponižovanie alebo urážanie jednotlivca alebo skupiny.
 • Zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby alebo skupiny.
 • Popieranie alebo oslavovanie tragických udalostí, obviňovanie obetí alebo preživších ako vinníkov krízy.
 • Zákerné osobné útoky, ohováranie a osočovanie.
 • Škodlivé vykresľovanie ideológií alebo presvedčení prostredníctvom zovšeobecňovania alebo znevažovania.
  • Negatívne charakterizovanie jednotlivcov, skupín, ideológií alebo presvedčení, napríklad tvrdením, že „feminizmus je chorý“.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Obsah súvisiaci s drogami a rekreačnými drogami

Obsah, ktorý propaguje alebo zahŕňa predaj, užívanie či zneužívanie nelegálnych drog, regulovaných legálnych liekov alebo látok, prípadne iných nebezpečných výrobkov, nie je vhodný na reklamu.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Vzdelávacie, humorné alebo hudobné odkazy na rekreačné drogy alebo drogové príslušenstvo, ak ich zámerom nie je propagovať alebo oslavovať užívanie nelegálnych drog. Obchodovanie s drogami zobrazené v hernom obsahu. Dokumentárne alebo spravodajské reportáže zobrazujúce hraný obsah o užívaní drog.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Náučný obsah o drogách alebo drogovom príslušenstve, napríklad o vedecký účinkoch užívania drog alebo o histórii obchodovania s drogami.
 • Osobné výpovede o zotavovaní z drogovej závislosti.
 • Hudobné videá s chvíľkovým zobrazením drog.
 • Herný obsah zobrazujúci predaj drog.
 • Dokumentárny alebo spravodajský obsah o nákupe, výrobe, užívaní alebo distribúcii drog, napríklad príbeh o protidrogovom zásahu.
 • Hraný, dokumentárny alebo spravodajský obsah vrátane herných scén s užívaním (napríklad vpichovaním) drog.
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Obsah zameraný na výrobu alebo užívanie nelegálnych drog (vrátane vpichovania), ktorého zámerom nie je propagovať alebo oslavovať užívanie nelegálnych drog mimo vzdelávacieho alebo informačného kontextu.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Hraný obsah vrátane hudby a videohier, ktorý zobrazuje užívanie rekreačných drog.
  • Inscenovaný obsah so scénami injekčného užívania drog.
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Obsah propagujúci alebo oslavujúci užívanie drog, ako napríklad poskytnutie pokynov na nákup, výrobu, predaj alebo hľadanie nelegálnych drog alebo drogového príslušenstva so zámerom povzbudiť k rekreačnému užívaniu.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Zdieľanie recenzií na drogy a poznatkov o drogách.
  • Tipy alebo odporúčania na rekreačné užívanie alebo výrobu drog, napríklad pestovanie marihuany.
  • Recenzie marihuanových kaviarní, obchodov s marihuanou a tabakom, súvisiacich predajcov, prehliadok výdajní atď.
  • Online alebo offline predaj či nákup drog.
   • Zdieľanie odkazov na stránky predávajúce drogy alebo fyzické adresy lokalít na nákup drog.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Obsah súvisiaci so strelnými zbraňami

Obsah zameraný na predaj, skladanie, zneužívanie alebo nesprávne používanie skutočných alebo nepravých strelných zbraní nie je vhodný na reklamu.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Neautomatické, poloautomatické a neupravené zbrane zobrazené v bezpečnom prostredí, ako je strelnica alebo prázdny otvorený priestor, kde nie sú ohrození okoloidúci a nehrozia ani škody na cudzom majetku. Skladanie alebo rozoberanie strelnej alebo paintballovej zbrane na účely opravy alebo údržby. Zodpovedné používanie airsoftových alebo guľôčkových zbraní.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • rozhovory o legalizácii zbraní alebo ich kontrole;
 • recenzie a ukážky zbraní;
 • obsah zahŕňajúci optické vybavenie a tlmiče;
 • napodobeniny zbraní, keď sa nepoužívajú na ubližovanie osobám alebo poškodzovanie majetku.

Definície:

 • „Bezpečné prostredie“ označuje miesta, ako sú strelnice či uzavreté oblasti vytvorené na trénovanie streľby.
 • „Úpravy“ sú všetky úkony, ktorých cieľom je narušiť, zlepšiť alebo zmeniť vnútorný mechanizmus fungovania výrobku, ako aj pridanie jemnej spúšte, náhradnej pažby, výbušnej alebo zápalnej munície či iného príslušenstva, ako napríklad termálnej alebo infračervenej vízie či veľkokapacitných zásobníkov.
 • „Napodobenina zbrane“ je zámerne nefunkčná strelná zbraň. Táto definícia sa vzťahuje aj na zbrane, ktoré sú určené len na streľbu slepými nábojmi. 
   
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Používanie zbraní mimo kontrolovaného prostredia, používanie airsoftových alebo guľôčkových zbraní proti iným osobám bez ochranného vybavenia.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Zobrazovanie zbraní pri používaní v neupravenom alebo nekontrolovanom prostredí (napríklad na ulici pred domom či kdekoľvek, kde sú ohrození okoloidúci alebo cudzí majetok).
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Obsah, ktorý zobrazuje výrobu alebo úpravu zbraní (vrátane ich skladania alebo rozoberania), propaguje výrobcov či predajcov zbraní, má za cieľ sprostredkovať predaj zbrane alebo zobrazuje neplnoletých používajúcich zbrane bez dohľadu dospelého. Obsah zobrazujúci zbrane upravené použitím náhradnej pažby, jemnej spúšte, termálnej vízie alebo infračervenej vízie, prípadne termálnej, výbušnej alebo zápalnej munície. Obsah, kde sa prezentujú veľkokapacitné zásobníky (30 nábojov alebo viac) pripojené k zbrani alebo samostatne. Obsah s plne automatickými strelnými zbraňami alebo zbraňami upravenými na vystrelenie viac ako jedného náboja po jednom stlačení spúšte.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Návody, ako nasadiť náhradnú pažbu na zbraň.
 • Odporúčania na najlepších výrobcov zbraní alebo spoločnosti, ktoré ich predávajú (napríklad „15 najlepších obchodov so zbraňami“).
 • Nasmerovanie používateľov priamo na web, kde môžu kúpiť zbrane.
 • Propagácia predaja zbrane či jej komponentu (okrem iného) zahŕňa:
  • Predaj dielu súvisiaceho so strelnou zbraňou alebo komponentu, ktorý je pre fungovanie strelnej zbrane nevyhnutný alebo jej funkčnosť vylepšuje, ako napríklad:
  • Časť zbrane dokončená na 80 %
  • Munícia
  • Zásobníky na muníciu
  • Tlmiče
  • Nábojové pásy
  • Pažby
  • Konverzné súpravy
  • Rukoväti zbraní
  • Teleskopy
  • Zameriavače
 • Videá propagujúce obsah týkajúci sa obchodov so zbraňami.
 • Videá propagujúce výrobcov alebo zľavové kódy pre obchody so zbraňami.
 • Videá s pokynmi na výrobu strelných zbraní (napr. presný postup, ako zbraň zmontovať alebo rozobrať, prípadne upraviť), návodmi, softvérom či vybavením na priestorovú tlač zbraní alebo ich častí.
 • Montáž alebo demontáž strelnej zbrane na účely jej úpravy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Kontroverzné otázky

Kontroverzné otázky sú témy, ktoré môžu byť pre divákov znepokojujúce a často vznikajú v dôsledku ľudského nešťastia. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na obsah, ktorý zahŕňa len komentár alebo neobsahuje žiadne názorné zábery.

Kontroverzné otázky zahŕňajú týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí, sexuálne zneužívanie dospelých, sexuálne obťažovanie, sebapoškodzovanie, samovraždu, poruchy príjmu potravy, domáce násilie, umelé ukončenie tehotenstva a eutanáziu.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Obsah týkajúci sa predchádzania kontroverzným problémom. Video, ktoré obsahuje len krátke odkazy na kontroverzné témy bez názorných obrazov či podrobných opisov. Nenázorný a neopisný obsah súvisiaci s domácim násilím, sebapoškodzovaním, sexuálnym zneužívaním dospelých, umelým ukončením tehotenstva a sexuálnym obťažovaním.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah: 

 • Nenázorné a neopisné spravodajstvo o kontroverzných otázkach, ktoré sú hlavnou témou.
 • Nenázorný obsah týkajúci sa umelého prerušenia tehotenstva vrátane osobných príbehov, názorov alebo obsah týkajúci sa lekárskych zákrokov.
 • Obsah s historickými a legislatívnymi faktami týkajúcimi sa umelého prerušenia tehotenstva.
 • Spravodajský nenázorný a neopisný vedľajší obsah súvisiaci so samovraždou alebo sebapoškodzovaním, sexuálnym zneužívaním dospelých, domácim násilím, sexuálnym obťažovaním alebo eutáziou.
 • Hrané alebo umelecké zobrazenia kontroverzných otázok, ktoré nie sú vysoko názorné.
  • Film znázorňujúci osobu skákajúcu z mosta, ktorej mŕtve telo nie je názorne zobrazené.
 • Všeobecný odkaz na poruchy príjmu potravy bez signálov, ktoré môžu pôsobiť ako spúšťač alebo sa dajú napodobniť.  

Názov a miniatúra: 

 • Nenázorné odkazy na kontroverzné otázky.
  • Text alebo obrázok žiletky.

Definície: 

 • Krátke odkazy nie sú zameraním (hlavným predmetom) obsahu a zahŕňajú len zbežné zmienky o témach, ktoré sú kategorizované ako kontroverzné či citlivé. Ak sa napríklad v krátkosti spomenie kontroverzná alebo citlivá téma, nebude sa to považovať za hlavnú tému videa, ale len za krátky odkaz na danú problematiku. 
  • Napríklad „Budúci týždeň budeme vo videu hovoriť o klesajúcom počte samovrážd.“
 • Signály, ktoré pôsobia ako spúšťače alebo sa dajú napodobniť:
  • nízka hmotnosť alebo BMI;
  • zobrazenie príliš chudého alebo vychudnutého tela;
  • zahanbovanie alebo šikanovanie na základe hmotnosti alebo telesného výzoru;
  • odkazy na napchávanie sa, skrývanie alebo hromadenie jedla;
  • cvičenie s cieľom dosiahnuť kalorický deficit;
  • zvracanie alebo zneužívanie preháňadla;
  • kontrola priebehu chudnutia;
  • zmienka skrývania akéhokoľvek z vyššie uvedených správaní.
Tento obsah môže získavať obmedzené výnosy z reklám alebo nemusí získavať žiadne

Obsah týkajúci sa kontroverzných tém, ktoré nie sú vizuálne rušivé, ale môžu byť opísané špecifickými výrazmi. Kontroverzné otázky prezentované v hranom, umeleckom, vzdelávacom, dokumentárnom alebo vedeckom obsahu. Nenázorný neopisný obsah, ktorého hlavná téma súvisí s týraním, zneužívaním a zanedbávaním detí. Nenázorný, ale opisný obsah súvisiaci so sexuálnym zneužívaním dospelých, sexuálnym obťažovaním alebo domácim násilím.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah: 

 • Obsah, ktorý má ako hlavnú tému týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí a ktorý neobsahuje podrobné opisy ani názorné zobrazenie.
 • Hrané alebo umelecké zobrazenie porúch príjmu potravy, ktoré môže pôsobiť ako spúšťač alebo sa dá napodobniť. 
 • Hrané alebo animované zobrazenia kontroverzných otázok ktoré nie sú vysoko názorné a nemajú vzdelávací ani umelecký kontext. 
 • Hrané alebo umelecké zobrazenia kontroverzných otázok, ktoré sú mierne názorné. 
  • Film zobrazujúci niekoho, kto si reže zápästie, so zábermi na krv.
 • Príbehy o uzdravení z poruchy príjmu potravy, napríklad cesta osoby k prekonaniu bulímie.

Názov a miniatúra: 

 • Názorné zobrazenia kontroverzných tém v miniatúre vrátane skutočných, hraných a umeleckých zobrazení. 
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Názorné zobrazenie alebo grafické opisy kontroverzných otázok ako hlavnej témy. Explicitné odkazy na poruchy príjmu potravy sprevádzané nasledujúcimi zmienkami alebo kontextom: najnižšie BMI alebo najnižšia hmotnosť, ukazovanie vychudnutej alebo podvyživenej postavy, zahanbovanie alebo šikanovanie niekoho pre jeho hmotnosť či postavu, zmienky o prejedaní sa alebo skrývaní či tajnom odkladaní zámerne neskonzumovaného jedla, cvičenie s cieľom dosiahnuť kalorický deficit, overovanie pokrokov pri chudnutí, zmienky o skrývaní ktoréhokoľvek správania uvedeného vyššie.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Podrobné a šokujúce rozprávanie o osobných skúsenostiach alebo životopis preživších, ktorí diskutujú o svojich minulých skúsenostiach, ako sú:
  • obete týrania, zneužívania a zanedbávania detí;
  • pedofília;
  • sebapoškodzovanie;
  • samovražda;
  • domáce násilie;
  • eutanázia;
 • propagácia alebo velebenie kontroverzných otázok v obsahu, názve alebo miniatúre (napríklad „ako sa zabiť a umrieť so cťou“);
 • názorné zobrazenie sebapoškodzovania s viditeľnými jazvami, krvou alebo zranením; 
 • explicitný zvuk prebiehajúcej činnosti spojenej s kontroverznými otázkami;
 • explicitný odkaz na poruchy príjmu potravy, ktorý môže pôsobiť ako spúšťač alebo sa dá napodobniť;
 • zobrazenia kontroverzných otázok, ktoré sú mierne názorné a nie sú vo vzdelávacom alebo umeleckom kontexte.
  • Nespracovaný záznam niekoho, kto si reže zápästie, so zábermi na krv.
 • Animované zobrazenie kontroverzných otázok prezentovaných senzačným spôsobom.   
  • Zobrazenie postáv, ktoré šikanujú iných.

Definície:

Zameranie alebo hlavný motív sa vzťahuje na segment, celé video alebo dlhšiu diskusiu o danej kontroverznej otázke. Letmé odkazovanie na kontroverznú otázku sa nepovažuje za zameranie na tento problém. Ak sa napríklad v krátkosti spomenie kontroverzná alebo citlivá téma (napr. „Budúci týždeň budeme vo videu hovoriť o klesajúcom počte samovrážd.“), nebude sa to považovať za hlavný motív daného videa, avšak segment videa, v ktorom sa hovorí konkrétne o takejto téme, sa bude považovať za primárne zameraný na danú tému. Zameranie nemusí byť verbálne. Ak je vo videu obrázok alebo text zameraný na citlivú tému, bude sa to tiež považovať za zameranie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Citlivé udalosti

Citlivá udalosť je udalosť s výrazným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy. Citlivé udalosti môžu u verejnosti vyvolať trúchlivú, niekedy až extrémnu alebo inštinktívnu reakciu. Dôležitý je kontext, a preto môže byť na speňažovanie vhodné napríklad prinášanie smerodajných správ alebo dokumentárne videá o historickej udalosti.

Toto pravidlo sa vzťahuje aj na obsah, ktorý zahŕňa len komentár alebo neobsahuje žiadne názorné zábery.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Diskusie o strate života alebo tragédii, ktoré tieto témy nevyužívajú ani nepopierajú. V niektorých prípadoch však speňažovaniu citlivých udalostí zabránime.

Definícia: Citlivá udalosť je udalosť s výrazným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy.

Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Obsah, ktorý využíva alebo popiera citlivú udalosť s výrazným sociálnym, kultúrnym alebo politickým vplyvom, ako sú civilné núdzové stavy, prírodné katastrofy, núdzové stavy týkajúce sa verejného zdravia, terorizmus a súvisiace aktivity, konflikty alebo hromadné násilné činy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Umožňovanie nečestného konania

Obsah, ktorý oslavuje alebo propaguje nečestné konanie, ako neoprávnené vniknutie, podvádzanie alebo hackovanie počítačov, vykonané z vlastnej iniciatívy alebo za peniaze.

Podrobnosti pravidiel
Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Vzdelávacie, humorné alebo hudobné odkazy či tvrdenia o nečestnom konaní. Obsah, ktorý nepropaguje nečestné konanie, napríklad spravodajský obsah o priestupkoch proti kódexom správania.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Nepovolené vniknutie

 • Skúmanie opustených budov alebo miest vyradených z prevádzky s cieľom tento obsah zdieľať alebo poučiť určité publikum, pričom je potrebné uviesť, že na vstup bolo udelené povolenie.
  • Prehliadky uzavretých zón v Černobyle s potrebnými povoleniami a oprávneniami.
 • Spravodajský obsah na tieto témy:
  • Obsah porušujúci kódex správania v maloobchodnej predajni alebo komerčnej budove (napríklad pobyt v obchode počas noci).
  • Predstieranie zamestnaneckého pomeru v obchode bez súhlasu vlastníka (napríklad poskytovanie poradenstva o tovare pre zákazníkov v uniforme obchodu).

Hackovanie

 • Penetračné testovanie (služba, ktorú etickí hackeri predávajú firmám na testovanie zraniteľnosti fyzickej a informačnej bezpečnosti).
 • Odmeny za nájdenie chyby (odmeny ponúkané za nájdenie počítačových chýb v systémoch alebo programoch).
 • Digitálne hackovanie, vychytávky, tipy a triky (napríklad jailbreaking telefónu, herné cheaty, modifikácie hier, služby VPN).
 • Vzdelávací, dokumentárny alebo spravodajský obsah o používaní hackerských softvérov alebo nabádanie na ich používanie na súťažné elektronické športy.

Krimi

 • Dokumentárne filmy o kriminalite.
 • Osobné výpovede osôb zasiahnutých kriminalitou.
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Obsah, ktorého zámerom je naučiť divákov, ako získať neoprávnený prístup alebo vykonať neoprávnené zmeny v systémoch, zariadeniach alebo na majetku škodlivým spôsobom. Zobrazovanie činov, ktoré sú v rozpore s kódexom správania určitého zariadenia. Propagácia výrobkov alebo služieb, ktoré pomáhajú klamať alebo podvádzať, napríklad služby písania akademických prác alebo spôsoby hackovania súťažných elektronických športov s cieľom vyhrať.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Neoprávnené vniknutie

 • Propagovanie alebo oslavovanie neoprávneného vniknutia, napríklad nočné výpravy do strážených budov.
 • Porušenie kódexu správania v maloobchodnej predajni alebo komerčnej budove.
 • Vydávanie sa za zamestnanca maloobchodnej predajne bez súhlasu jej vlastníka.
 • Zobrazenie vlámania sa do domu bez širšieho kontextu, napríklad záznam vlámania z bezpečnostnej kamery.

Hackovanie

 • Nabádanie alebo umožňovanie divákom digitálne sledovať alebo monitorovať inú osobu alebo jej aktivity bez jej súhlasu.
 • Tipy, ako odpočúvať telefón osoby bez jej súhlasu.
 • Používanie alebo nabádanie na používanie hackerských softvérov v súťažných elektronických športoch.

Neetické výrobky alebo služby

 • Služby písania akademických prác.
 • Obchádzanie drogových testov.
 • Falšovanie alebo vytváranie falošných pasov alebo iných identifikačných dokumentov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Nevhodný obsah pre deti a rodiny

Obsah určený pre deti musí byť vhodný pre rodinné publikum, aby sa mohol speňažovať na YouTube. Znamená to, že musí dodržiavať princípy kvality pre obsah pre deti a rodinu na YouTube a pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkov v službe AdSense.

Podrobnosti pravidiel

Obsah podporujúci negatívne správanie

Podnecovanie negatívneho správania, ktoré by mohlo negatívne vplývať na deti.

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka

Tento obsah môže získavať výnosy z reklám

Obsah, ktorý podnecuje pozitívne správanie a nie je škodlivý pre deti.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Vzdelávací obsah o negatívnom správaní
 • Verejné oznamy alebo videá o negatívnom vplyve šikanovania alebo ponižovania detí
 • Zobrazenie zdravých stravovacích návykov
 • Videá o športe a fitnes
 • Majstrovanie, výzvy alebo žartíky s malým rizikom, ktoré deťom fyzicky ani emocionálne neublížia, napríklad:
  • Majstrovanie, ukážky alebo návody, napríklad videá o pečení či varení, v ktorých sa bezpečne a náležite používajú kuchynské potreby
  • Žartíky, pri ktorých sa deťom fyzicky neubližuje ani nespôsobuje trauma
 
Tento obsah nezíska žiadne výnosy z reklám

Obsah, ktorý by mohol negatívne vplývať na deti podnecovaním negatívneho správania, napríklad podvádzania či šikany, alebo obsah, ktorý by mohol deťom spôsobiť vážnu fyzickú či emocionálnu ujmu.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Obsah, ktorý podnecuje alebo propaguje negatívne správanie detí, alebo obsah o spoločenských problémoch, ktoré majú na deti negatívny vplyv.
  • Nečestné konanie, napríklad podvádzanie pri testoch
  • Zobrazenie skutočných alebo realistických zbraní v obsahu pre deti
  • Napchávanie sa potravinami s vysokým obsahom cukru alebo tuku
  • Šikanovanie, obťažovanie alebo ponižovanie detí
  • Obsah s návodom, ako obmedziť alebo zvýšiť príjem kalórií a zmeniť si postavu (schudnúť, nabrať svaly či krivky atď.)
  • Majstrovanie alebo výzvy, ktoré zobrazujú alebo môžu spôsobiť vážnu fyzickú či emocionálnu ujmu, ako napríklad:
   • Použitie zakázaných chemikálií, výbušnín či zápaliek v obsahu s návodom, ako si vyrobiť sopku, a podobne
   • Výzvy na pchanie si veľkého množstva jedla do úst, ktoré môžu viesť k zaduseniu
   • Nabádanie na konzumáciu nejedlých výrobkov
 

Obsah nevhodný pre deti určený deťom

Témy, ktoré sú väčšinou spájané s tínedžermi či dospelými, ako je napríklad nahota, sex, realisticky vyobrazené násilie, drogy, alkohol alebo vulgarizmy, a to v samotnom videu, jeho miniatúre či názve.

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy "" Znak dolára
Obsah, ktorý zavádza používateľov tým, že sa javí ako vhodný pre deti a rodiny, no zahŕňa témy pre dospelých.
 • Sex a sexuálne narážky
 • Násilie, realistické zbrane
 • Stredne hrubé, hrubé alebo extrémne vulgarizmy
 • Drogy a alkohol
 • Iné zobrazenia detí či obľúbených detských postáv, ktoré nie sú vhodné pre deti a rodiny

Šokujúci obsah zacielený na deti

Obsah, ktorý je bezpečný pre dospelých, no deti by mohol šokovať alebo vystrašiť. Patria sem napríklad postavy z hororov pre dospelých alebo potenciálne strašidelné témy, ako sú hororové filmy, únos a podobne.

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy "" Znak dolára
Obsah, ktorý zavádza používateľov tým, že sa javí ako vhodný pre deti a rodiny, no zahŕňa obsah, ktorý deti vystraší alebo šokuje.
 • Postavy, ktoré majú strašiť deti, napríklad Momo alebo dospelé hororové postavy
 • Obsah zobrazujúci krviprelievanie či iný názorný násilný obsah
 • Nenázorný obsah, ktorý môže deti vystrašiť, napríklad únos, hororové scény, injekčné striekačky používané ako zbrane atď.

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Obsah súvisiaci s tabakom

Obsah, ktorý propaguje tabak a výrobky súvisiace s tabakom, nie je vhodný na reklamu. V dotazníku o samocertifikácii v Štúdiu YouTube tieto pravidlá spadajú pod Škodlivé alebo nebezpečné činy, preto si určite prečítajte aj túto sekciu, kde nájdete podrobnejšie pokyny.

Príklady (neúplný zoznam)
Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy "" Znak dolára
Propagácia tabaku
 • Cigarety, cigary, žuvací tabak
Propagácia výrobkov súvisiacich s tabakom
 • Fajky, cigaretové papieriky, elektronické cigarety
Propagácia výrobkov, ktoré simulujú fajčenie tabaku
 • Bylinné cigarety, elektronické cigarety

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Poburovanie a ponižovanie

Bezdôvodne poburujúci, buričský alebo ponižujúci obsah nemusí byť vhodný na reklamu. V dotazníku o samocertifikácii v Štúdiu YouTube tieto pravidlá spadajú pod Nenávistný a hanlivý obsah, preto si určite prečítajte aj túto sekciu, kde nájdete podrobnejšie pokyny.

Príklady (neúplný zoznam)
Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy "" Znak dolára
Obsah, ktorý je poburujúci alebo ponižujúci
 • Obsah, ktorý sa zameriava na zahanbovanie alebo urážanie jednotlivca či skupiny
Obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu či skupinu osôb
 • Obsah, ktorý navádza na zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby
 • Obsah, ktorý naznačuje, že sa tragická udalosť nestala, prípadne že obete či ich rodiny sú herci alebo účastníci podieľajúci sa na zastieraní udalosti
 • Zákerné osobné útoky, ohováranie a osočovanie

Ak sa chcete dozvedieť viac o kľúčových výrazoch používaných v týchto pokynoch, pozrite si tabuľku definícií.

Definície

Pripravili sme pre vás tabuľku definícií, aby sme vám pomohli lepšie porozumieť výrazom bežne používaným v našich pokynoch pre obsah vhodný pre inzerentov.

Definície
Podmienky Definície
Hudba Tento pojem sa vzťahuje na akékoľvek video, ktoré obsahuje hudbu, napríklad na oficiálne hudobné videá, skladby s obalom albumu, sprievodné skladby, hudbu v úvode a závere, videá, v ktorých ľudia reagujú na hudbu, ďalej na hudbu prehrávanú počas tanečných návodov, hudbu pridanú alebo získanú prostredníctvom nástrojov služby YouTube či hudbu prehrávanú na pozadí. Nevzťahuje sa na poéziu ani prednesy (hovorené slovo).
Vzdelávací

Pojem „vzdelávací“ označuje obsah, ktorý divákov informuje alebo učí bez toho, aby im zámerne poskytoval nepravdivé informácie. Vzdelávací obsah vyjadruje názor neutrálnym spôsobom (príkladom je diskusia o bezpečnom sexe). Význam nasledujúcich výrazov závisí od kontextu:

 • Pojem „dokumentárny“ označuje obsah pripomínajúci alebo zachovávajúci historické udalosti citovaním originálnych dokumentov alebo opisovaním faktov, napríklad o histórii starovekého Egypta.
 • Pojem „vedecký“ označuje obsah, ktorý približuje bádanie pomocou vedeckých experimentov a teórií. Príkladom môže byť prezentovanie údajov o psychológii človeka.
Umelecký Pojem „umelecký“ označuje umenie, ktoré má byť prejavom ľudskej tvorivosti, ako sú maľby, kresby, architektúra, sochárstvo, literatúra, poézia, hudba, divadelné predstavenia či inscenovaný obsah. Príkladom môže byť video z recitálu poézie.
Hraný

Pojem „hraný” označuje obsah založený na scenári, ako napríklad filmy či fiktívne prostredie vrátane animovaného obsahu.

Názorný, názornosť

Pojem „názorný“ alebo „názornosť“ označuje realistické zobrazenie nasledujúcich situácií:

 • Krviprelievanie alebo otvorené rany spôsobené násilnými činmi, napríklad pri pouličných bitkách.
 • Násilné činy páchané na zvieratách, napríklad kopanie.
 • Zobrazenie sexuálneho aktu, intímnych častí tela alebo telesných tekutín.
Realizmus

Pojem „realizmus“ označuje tri úrovne závažnosti:

 • „Nízky realizmus“: výrazná odlišnosť od reality, napríklad hovoriaca mačka.
 • „Stredný realizmus“: mierna odlišnosť od reality, napríklad prehnané názorné zobrazenie skutočných postáv, ako sú ľudia alebo animované postavy vo videohrách.
 • „Vysoký realizmus“: skutočné situácie zobrazujúce ľudí ako hlavné postavy, napríklad pouličné bitky.
Explicitný, explicitnosť

Pojem „explicitný“ či „explicitnosť“ označuje mieru prítomnosti alebo viditeľnosti násilného prvku v obsahu. Niekoľko príkladov:

 • Videá zobrazujúce proces potratu.
 • Zvuky alebo zvukový záznam zneužívania osoby.
Implicitný, naznačený

Pojem „implicitný“ alebo „naznačený“ označuje nepriamu prítomnosť alebo viditeľnosť násilného prvku. Niekoľko príkladov:

 • Videá zobrazujúce trasúce sa postele so zvukmi vzdychania, ktoré naznačujú sexuálne akty.
 • Videá zobrazujúce vybuchujúce vozidlá s cieľom naznačiť moment smrti.
Zameranie, hlavný motív

Pojem „zameranie“ alebo „hlavný motív“ sa vzťahuje na prípady, keď segment alebo celé video hovorí o danej téme, keď sa na ňu opakovane odkazuje a zameriava. Spomenutie jednej z uvedených kontroverzných alebo citlivých tém nie je dôvodom pre nastavenie Žiadne reklamy. Ak sa napríklad v krátkosti spomenie kontroverzná alebo citlivá téma (napr. „Budúci týždeň budeme vo videu hovoriť o klesajúcom počte samovrážd.“), nejde o zameranie videa, ale o segment videa, ktorý konkrétne hovorí o takejto téme, a teda sa už považuje za zameraný na ňu. Zameranie nemusí byť verbálne. Ak je vo videu obrázok alebo text zameraný na citlivú tému, bude sa to tiež považovať za zameranie. Niekoľko príkladov:

 • Video zamerané na to, ako vykonávať sebapoškodzovanie.
 • Obsah zameraný len na používanie hrubých vulgarizmov bez iného kontextu alebo dôvodu.
Krátke odkazy

Pojem „krátke odkazy“ sa vzťahuje na momenty, ktoré nie sú zameraním (hlavným motívom) obsahu a zahŕňajú len bežné zmienky na témy uvedené ako kontroverzné alebo citlivé. Ak sa napríklad v krátkosti spomenie kontroverzná alebo citlivá téma (napríklad „Budúci týždeň budeme vo videu hovoriť o klesajúcom počte samovrážd.“), nebude sa to považovať za hlavnú tému videa, ale len za krátky odkaz na danú problematiku.

Senzáciechtivé

Označuje obsah, ktorého cieľom je vzbudiť zvedavosť alebo široký záujem, a to najmä pomocou prehnaných názorných alebo citlivých detailov.

 • Konzumácia s cieľom vyvolať senzáciu, ako napríklad konzumácia živých alebo viditeľne sa hýbajúcich zvierat alebo ich častí.
 • Príprava alebo konzumácia s cieľom vyvolať senzáciu v prípadoch, keď ide o súčasť divadelného predstavenia, napríklad súčasť vystúpenia „mukbang“ alebo ASMR.
 • Zobrazovanie kontroverzných otázok s cieľom vyvolať senzáciu, kde sa citlivé témy, ako je šikanovanie, stávajú hlavnou témou zábavy, obzvlášť prostredníctvom negatívnych interakcií s postavami.

Všetky videá nahrané na YouTube musia byť v súlade so zmluvnými podmienkami a pokynmi pre komunitu služby YouTube. Ak chcete videá speňažovať pomocou reklám, musíte dodržiavať pravidlá speňažovania služby YouTube a programové pravidlá služby Google AdSense.

V prípadoch, keď väčšina obsahu kanála nie je vhodná pre žiadnych inzerentov alebo v ňom dochádza k opakovaným závažným porušeniam pravidiel (napr. nahrávanie poburujúceho, ponižujúceho alebo nenávistného obsahu), si môžeme vyhradiť právo zakázať reklamy v celom kanáli.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12145736945898530863