Pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov

Ak ste sa zapojili do Partnerského programu YouTube, môžete zdieľať výnosy z reklám. Tento článok vám pomôže porozumieť tomu, ktoré jednotlivé videá vášho kanála sú vhodné pre inzerentov. Tento článok autorom pomôže pochopiť dotazník platformy týkajúci sa samocertifikácie, ako aj konkrétne pravidlá o tom, kde sa reklamy môžu zobrazovať, kde sa môžu zobrazovať v obmedzenom rozsahu a kde sa zobrazovať nebudú a speňažovanie by preto malo byť vypnuté. Naše pravidlá sa vzťahujú na všetky časti vášho obsahu (video alebo priamy prenos, miniatúru, názov, popis a štítky). Prečítajte si viac o našich osvedčených postupoch

Naše systémy nie sú neomylné, preto môžete v prípade rozhodnutí automatických systémov požiadať o kontrolu človekom

Poznámka: Všetok obsah nahraný na YouTube podlieha pokynom pre komunitupravidlám spoločnosti Google pre vlastníkov v službe AdSense. Ak obsah porušuje naše pokyny pre komunitu, môže byť zo služby YouTube odstránený. Ak uvidíte obsah, ktorý porušuje pravidlá, môžete ho nahlásiť.

Upozorňujeme, že kontext je veľmi dôležitý. Umelecký obsah, napríklad hudobné videá, môže obsahovať prvky, ako sú nevhodné výrazy, odkazy na užívanie mäkkých drog alebo neexplicitné sexuálne témy, a pritom byť stále vhodný na reklamu.

Nevhodné výrazy

Ak sa v celom videu často vyskytujú neslušné alebo vulgárne výrazy, takýto obsah nemusí byť vhodný na reklamu. Pre ojedinelé vulgarizmy (napríklad v hudobných videách) nemusí byť video nevyhnutne nevhodné na reklamu.

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka

Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Skrátené, cenzurované alebo mierne vulgarizmy (napr. dopekla alebo dočerta) vo videu, jeho názve či miniatúre. Stredne hrubé vulgarizmy (napr. hovno alebo suka) použité vo videu. Občasné použitie hrubých vulgarizmov (napr. nadávka na „k“) po úvode videa alebo maximálne dvakrát približne v prvých 30 sekundách videa, prípadne hrubé vulgarizmy v hudobnom videu.

Definície:

 • „Cenzurovaný vulgarizmus“ označuje napríklad zapípanie alebo vypnutie zvuku počas nejakého slova, prípadne prekrytie napísaných slov čiernymi pruhmi, symbolmi či textom v postprodukcii.
 • „Skrátené vulgarizmy” znamenajú akronymy, ako napríklad anglické WTF („what the f*ck“, teda „čo ti je*e“), v ktorých je pôvodný výraz skrátený do výrazu zloženého zo začiatočných písmen jednotlivých slov.
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Stredne hrubé vulgarizmy v názve alebo miniatúre, hrubé vulgarizmy používané často v úvode videa (približne v prvých 30 sekundách), hrubé vulgarizmy v názve alebo miniatúre hudobného videa.

Názvy a miniatúry: 

 • Stredne hrubé vulgarizmy, dokonca aj keď sú zle napísané, napríklad „Toto je dobrá chu1ovina!“.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Časté používanie hrubých vulgarizmov vo videu (napr. v každej vete). 

Definície:

 • „Stredne hrubé vulgarizmy“ označujú nadávky, ako napríklad suka, hovno alebo sráč.
 • „Hrubé vulgarizmy“ označujú nadávky, ako napríklad k*kot alebo je*ať.
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Extrémne vulgarizmy použité v názve, miniatúre alebo kedykoľvek počas videa, ako napríklad p*ča, k*kot, b*zerant alebo iné nenávistné urážky.

Názvy a miniatúry:

 • Hrubé alebo extrémne vulgarizmy, dokonca aj keď sú zle napísané, napríklad „dpče!“.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Použitie extrémnych vulgarizmov vo videu. 

Násilie

Obsah, ktorého ústrednou témou je krv, násilie alebo zranenie a ktorý je prezentovaný bez ďalšieho kontextu, nie je vhodný na reklamu. Ak ukazujete násilný obsah v spravodajskom, vzdelávacom, umeleckom alebo dokumentárnom kontexte, dôležitý je práve tento doplňujúci kontext. Ak napríklad video prináša smerodajné správy o násilnom čine v publicistickom kontexte, môže byť vhodné na speňažovanie. Násilie, ktoré sa bežne objavuje počas hrania videohier, sa na účely reklamy vo všeobecnosti akceptuje, ale zostrihy, ktorých ústredným motívom je bezdôvodné násilie, nie sú prípustné. Tieto pravidlá platia pre všetky hry (realistické aj nerealistické).

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Názorné zábery zásahu policajných zložiek v náučnom kontexte, násilie, ktoré sa objavuje ako súčasť neupraveného záznamu hrania videohry, mierne násilie s minimom krvi, mŕtvoly, ktoré sú úplne cenzurované, rozmazané, pripravené na pochovanie alebo zobrazené počas historických udalostí, ako sú vojny, v rámci náučného videa.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Násilie vo všeobecnosti 

 • Hraný obsah s nerealistickým neexplicitným násilím alebo krátke zábery intenzívneho násilia. 
  • Dlhší príbeh zobrazujúci rýchle a krátke scény fyzického ubližovania (napr. postrelenie do brucha), ktoré sú súčasťou násilnej akčnej scény. 
  • Úryvky násilnej bitky z akčného filmu, v ktorej sú zranenia zväčša nerozpoznateľné.
 • Implicitné zobrazenie zranenia, napríklad pádu na kolená, len s obmedzenými zábermi na krv alebo úplne bez nich.
  • Dlhý pád dolu kopcom alebo náraz do steny, ktorý je náhodný alebo je súčasťou scenára či športu.
 • Oznámenie o tragédii s viacerými obeťami, ktoré neobsahuje živé desivé detaily. 
  • Reportáž o nedávnej vražde v meste bez popisu fyzického stavu obetí. 

Hry

 • Mierne explicitné násilie, ktoré je súčasťou bežného hrania videohier.
  • Zobrazenie explicitných scén (napr. krvavý útok, ktorý je jasne viditeľný), ktoré sú bežnou súčasťou hrania.

Úmrtia a tragédie

 • Neexplicitné zobrazenie mŕtvol v náučnom kontexte.
  • Verejné uctenie si zosnulých vysielané bez explicitných záberov mŕtvoly.
  • Zábery úplne cenzurovaných alebo nedesivých mŕtvol v historickom kontexte.

Poľovníctvo

 • Lovecký obsah bez explicitného zobrazenia zranení zvierat či ich predĺženého utrpenia.
  • Lovecké videá, v ktorých nevidno jasne moment zabitia alebo zranenia a nezameriavajú sa na spracovanie mŕtveho zvieraťa na vytvorenie trofeje alebo konzumáciu.

Násilie medzi zvieratami

 • Implicitné zobrazenia súbojov zvierat v prírode.
  • Predátori naháňajúci korisť, pričom explicitné detaily (napr. zameranie na krvavé časti tela koristi alebo explicitné momenty dolapenia koristi) nie sú zobrazené, v krátkych momentoch môže byť viditeľná krv, ale obsah na ňu nesmie byť zameraný.

Týranie zvierat

 • Nespracovaný záznam násilia medzi zvieratami kontrolovaného človekom (napr. býčie zápasy) bez propagácie takéhoto konania.
 • Informácie alebo diskusia o týraní zvierat bez záznamu takejto udalosti.
  • Debata o týraní zvierat bez podrobností o samotnom akte týrania.

Násilie v športoch

 • Násilie v bojových športoch so zbraňami (napr. šerm) bez ohľadu na použité ochranné prostriedky či bezpečnostné opatrenia. 
 • Implicitné zobrazenie športových zranení alebo názorné zobrazenie poranení s vyobrazením krvi ako súčasť športu.
  • Športy v profesionálnom prostredí (napr. vo fitnescentre), kde majú hráči na sebe riadne rukavice a chrániče zubov. 
  • Krátke zobrazenie zranenia, ktoré môže byť explicitné (napr. zlomená ruka) a je súčasťou bežného hrania.
  • Menšie implicitné zranenia (napr. pád na kolená) zobrazené ako súčasť športu.

Pouličné bitky

 • Zobrazenie zápasov vo vzdelávacom kontexte.
  • Sebaobrana zdieľaná v návode. 
  • Ľudia, ktorí sa bijú bez opakovaných tvrdých fyzických útokov (napr. pästný súboj), v krátkych záberoch, ktoré sú súčasťou dlhšieho kontextu.

Trestné konanie a fyzické potýčky 

 • Nenásilné alebo pokojné strety a interakcie s políciou.
  • Krátky nespracovaný záznam interakcie polície s civilistami na vzdelávacie účely bez zobrazenia explicitnej obťažujúcej fyzickej potýčky v popisoch, zvukovom alebo vizuálnom formáte.
  • Bežná interakcia s políciou (napr. spýtanie sa na cestu alebo dostávanie pokuty atď.).
 • Násilné, bojové alebo provokačné strety a interakcie s políciou v náučnom kontexte:
  • Komentár, v ktorom sa používajú klipy zo spravodajského príspevku o nedávnom násilnom proteste civilistov (napr. udieranie alebo pritlačenie civilistov k zemi). 

Definície:

 • „Mierne násilie“ označuje obsah so skutočnými potýčkami alebo chvíľkové násilie, ako sú údery päsťami.
 • Pojem „hrané” označuje obsah založený na scenári, ako napríklad filmy či fiktívne prostredie vrátane animovaného obsahu.
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Krátke názorné zábery zásahu policajných zložiek bez náučného kontextu, zábery na viditeľne zranené alebo zmrzačené mŕtvoly v náučnom alebo dokumentárnom kontexte (napr. v dejepisnom náučnom kanáli), prípadne zábery na nedesivé mŕtvoly bez náučného zámeru, upravený záznam hrania videohry s niekoľkými klipmi so zameraním na názorné násilie, mierne násilie so zábermi na krv vo videu, ktoré nemá náučný charakter, nespracovaný záznam ozbrojeného konfliktu bez zranení.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Násilie vo všeobecnosti

 • Skutočné alebo hrané násilie s následkom vážneho zranenia, pričom je takéto vyústenie viditeľné a zobrazené, ako napríklad prítomnosť krvi, krvavých scén či zjavné zlomeniny.
  • Hrané dlhé video s krátkou, mimoriadne explicitnou násilnou scénou (napr. masová vražda) alebo videokompilácia takýchto explicitných scén. 
  • Veľmi živý opis tragédií (vo forme zvuku alebo videa). 

Hry

 • Upravený záznam hrania videohry s niekoľkými klipmi so zameraním na explicitné násilie.
  • Brutálne zabíjanie alebo ťažké zranenia (napr. odťatie hlavy), pričom telesné tekutiny alebo časti tela sú hlavným objektom niektorých častí videa. 

Úmrtia a tragédie

 • Mŕtvoly (okrem mŕtvol pripravených na pochovanie) vo vzdelávacom alebo dokumentárnom kontexte, ako sú napríklad vojnové dokumenty.
  • Mŕtvola bez viditeľných poranení alebo telesných tekutín v televíznej reportáži. 
  • Explicitné zábery mŕtvol (vrátane záberov zmrzačenia alebo zranení) na vzdelávacie účely. 

Pouličné bitky

 • Pouličné bitky na vzdelávacie alebo dokumentárne účely. 
  • Explicitné pouličné bitky so scénami zobrazujúcimi ťažké zranenia, fyzické útoky alebo emočné utrpenie (napríklad krik).
  • Obsah zameraný na bitky ľudí (napr. zábery bitky väzňov). 

Trestné konanie a fyzické potýčky 

 • Krátke násilné, bojové alebo provokačné strety a interakcie s políciou v kontexte, ktorý nemá náučný ani dokumentárny charakter.
  • Šokujúce potýčky s políciou zobrazujúce drsné fyzické zaobchádzanie (napr. udieranie alebo pritlačenie civilistov k zemi). 

Násilie v športoch 

 • Explicitne zobrazené športové zranenia v dlhších videách s kontextom (napríklad kompilácie zahŕňajúce explicitné zranenia, na ktoré však nie sú exkluzívne zamerané).

Násilie medzi zvieratami

 • Súboje zvierat v prírode explicitne zobrazujúce ich zranenia.
  • Video zamerané na jasne viditeľné zranenia (napr. krv alebo kosti).

Týranie zvierat 

 • Náučné alebo dokumentárne podanie informácií o týraní zvierat so zobrazením týrania.

Poľovníctvo

 • Lovecký obsah s krátkymi explicitnými zábermi, ako je mŕtve alebo zranené zviera (napr. krvavé časti tela). 

Vojna a konflikt

 • Skutočný, neexplicitný neupravený záznam ozbrojeného konfliktu (napr. vojny) bez vzdelávacieho kontextu, ktorý neobsahuje krvavé scény ani explicitné zranenia.
  • Nespracovaný záznam násilných útokov zdieľaný bez jasného zámeru.

Definícia:

 • Krátke odkazy nie sú zameraním (hlavným predmetom) obsahu a zahŕňajú len zbežné zmienky o násilných činoch alebo opisy násilia. Ak sa napríklad v krátkosti zobrazí násilný čin (napr. názorná bitka medzi dospelými vo filme), nebude sa to považovať za hlavnú tému videa, ale len za krátky odkaz na danú problematiku. 
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Neupravený záznam so zameraním na násilné presadzovanie práva, explicitné zábery na mŕtvoly vo videu, ktoré nemá náučný charakter, upravený záznam hrania videohry primárne zameraný na explicitné násilie, domáce násilie.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Násilie vo všeobecnosti 

 • Zameranie na krv, vnútornosti, krviprelievanie, telesné tekutiny (ľudské alebo zvieracie), miesto činu alebo fotky nehody bez (dostatočného) kontextu.
 • Zobrazenia bezdôvodného (aj hraného) násilia páchaného na deťoch.

Hry

 • Upravený záznam hrania videohry primárne zameraný na explicitné násilie.
  • Zameranie na zobrazenie hraného explicitného násilia, ako napríklad kompilácie zobrazujúce zabíjanie alebo kompilácie explicitného násilia z videohier či filmov.

Úmrtia a tragédie

 • Mŕtvoly alebo mimoriadne explicitné zábery na zranenia, ako napríklad sťatie hlavy či amputácie.

Násilie medzi zvieratami

 • Súboje zvierat v inom ako prírodnom kontexte.

Týranie zvierat

 • Týranie zvierat alebo bezdôvodné násilie na nich, napríklad ubližovanie zvieratám (ako je kopanie), alebo násilie medzi zvieratami kontrolované ľuďmi (napríklad nútené kohútie zápasy).

Trestné konanie a fyzické potýčky 

 • Explicitné násilie v kontexte fyzických potýčok, verejných demonštrácií alebo policajnej brutality.

Násilie v športoch 

 • Športové videá, ktorých hlavným predmetom je explicitné zobrazenie zranení.

Vojna a konflikt

 • Opisy alebo fotky týkajúce sa streľby, výbuchov, popráv alebo bombardovania.
 • Neupravený záznam vojnových obetí, ktorý názorne zobrazuje zranenie alebo smrť.

Obsah pre dospelých

Obsah zahrnujúci výrazne sexuálne motívy nie je vhodný na reklamu. Výnimkou môžu byť videá s tematikou nenázornej sexuálnej výchovy a hudobné videá. Patria sem skutočné vizuálne prvky aj vizuálne prvky vygenerované počítačom. Uviesť humorný zámer nestačí, obsah môže byť aj tak nevhodný na reklamu. 

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Romantický obsah alebo bozkávanie, rozhovory o romantických vzťahoch či sexualite bez odkazovania na pohlavný styk, úplne cenzurovaná nahota, ktorá sa nedá rozoznať a nemá za cieľ vzbudiť v divákoch sexuálne vzrušenie, zmyselný tanec v profesionálnom prostredí bez úplnej alebo čiastočnej nahoty, sexuálna výchova bez názorných záberov alebo hudobné video so sexuálnym obsahom, no bez nahoty.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Sexuálne uspokojujúci obsah

 • Romantické scény, ktoré nemajú slúžiť na sexuálne uspokojenie, ako napríklad animované, skutočné alebo hrané scény zobrazujúce bozkávanie alebo objímanie.
  • Scény zobrazujúce sexuálne napätie medzi postavami bez explicitného zobrazenia sexuálnych aktov.
  • Scéna s bozkávaním v rámci širšieho príbehu, v ktorom ide predovšetkým o samotný romantický vzťah a nie o navodenie sexuálneho uspokojenia.
    
 • Rozhovory o sexe v kontexte, ktorý nemá slúžiť na sexuálne uspokojenie, prípadne v komediálnom kontexte:
  • Sexuálna výchova.
  • Pohlavne prenosné choroby a ako sa prenášajú.
  • Sexuálne skúsenosti (napr. bolesť po pohlavnom styku), ktoré sú zamerané výhradne na to, ako pohlavný styk prebieha, a neopisujú, ako zlepšiť sexuálnu výkonnosť. 
  • Darovanie spermií.
  • Vedecká prezentácia anatómie reprodukčných orgánov pomocou diagramov, figurín alebo bábok. 
  • Sexuálna orientácia alebo vývoj sexuálnej identity v rámci vzťahov.
  • Krátke alebo náhodné sexuálne vtipy či narážky bez vulgárnych výrazov.
  • Obsah, ktorý odkazuje na fetiše, no nie v sexuálnom kontexte (napr. „Čo je tvoje obľúbené jedlo alebo kulinársky fetiš?“). 
    
 • Zmyselné tanečné pohyby v profesionálnom prostredí, ktoré sú súčasťou umeleckého vyjadrenia.
  • Tanečné pohyby, ktoré sú súčasťou choreografie tanca a pripomínajú sexuálne akty (napr. dvíhanie hrude alebo vyrážanie bokov).
  • Tance, ktoré sú zvyčajne spájané so zmyselnosťou (napr. tanec pri tyči), predvádzané v profesionálnom prostredí, napríklad v tanečnom štúdiu alebo v rámci pouličných predstavení.

Nahota

 • Cenzurovaná nahota, na ktorú video nie je zamerané, ako napríklad scény, v ktorých sú postavy nahé, ale bez viditeľných záberov bradaviek, zadku či genitálií (napr. ak sú pixelované alebo rozmazané).
  • Rozmazaná nahota sporo odetých historických postáv v náučnom kontexte. 
  • Úplne cenzurované genitálie, ktoré sa nedajú rozoznať a sú zobrazené bez akýchkoľvek sexuálnych zámerov (napr. zdravotný zákrok).
  • Zobrazenie dojčenia (keď bradavky nie sú viditeľné).
    
 • Zobrazenia sporo odetých osôb v prostredí, v ktorom táto prezentácia nemá slúžiť na sexuálne uspokojenie, napríklad osoby v bikinách na kúpalisku.
  • Recenzie oblečenia zamerané na formu a funkciu daného odevu, ktoré sa nezameriavajú na časť tela pod odevom, napríklad prsia.
  • Umelecké diela, napríklad sochy, nákresy alebo grafiky vytvorené počítačom, s ilustrovanou nahotou, napríklad postavy v klasickom umení alebo fotky zachytávajúce pôvodné kmene s bedrovou prikrývkou.
  • Priesvitné alebo priehľadné materiály zakrývajúce ženské prsia alebo výstrih, zadok alebo mužské torzo vo vhodnom prostredí, napríklad na móle módnej prehliadky, pri lekárskom vyšetrení alebo pri oddychu na pláži. 
  • Viditeľná čiastočná nahota, ktorá je súčasťou športu, ako je box, pri ktorom takéto oblečenie môže byť predpísané.

Definície:

 • Sexuálne uspokojujúci obsah: obsah, ktorý má v divákovi vzbudiť sexuálne vzrušenie.
 • Sexuálne narážky: akékoľvek frázy, ktoré majú zo žartu naznačiť niečo sexuálne.
 • Obsah so sexuálnym podtextom: vizuálne, verbálne alebo textové materiály so sexuálnym podtónom a implicitným sexuálnym zámerom, ktoré majú vzbudzovať sexuálne vzrušenie.
 • Explicitnosť: explicitné zobrazenie sexuálneho aktu alebo nahoty so zámerom vzbudiť v divákoch vzrušenie.
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Rozhovory o intímnych sexuálnych skúsenostiach, zameranie na intímne časti tela (aj ak sú zakryté), rozmazaná alebo cenzurovaná nahota s rozpoznateľnými časťami tela (aj ak sa objavuje vo vzdelávacom kontexte alebo spravodajstve), naznačenie sexuálnych aktov, zmyselný tanec sporo odetých ľudí v profesionálnom prostredí, sexuálne hračky bez nahoty alebo kontaktu s človekom, prípadne realistické znázornenia genitálií.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Sexuálne uspokojujúci obsah 

 • Názvy alebo miniatúry so sexualizovanými témami (vrátane zavádzajúcich signálov). 
  • Popisy sexuálnych aktivít alebo implicitné odkazy na ne (napr. implicitný odkaz na intímne časti tela pomocou emodži alebo grafiky). 
  • Zakrúžkovanie alebo iné zvýraznenie niečoho v miniatúre, čo implicitne odkazuje na sexuálny akt.
  • Zavádzajúci názov sľubujúci sexuálny obsah, ktorý však vo videu nie je (napr. video o varení s názvom „pozrite si porno“).
  • Počítačom vytvorená nahota v zdravotníckom kontexte bez zámeru navodiť u divákov sexuálne uspokojenie. 
 • Zobrazenie sexuálnych aktivít, ktoré nie sú vzrušujúce, v náučnom, dokumentárnom alebo hranom obsahu.
  • Sexuálne aktivity a ich história vysvetlené na vzdelávacie účely, napríklad v zdravotníckom kontexte.
    
 • Implicitné sexuálne akty alebo správanie.
  • Niektoré prvky videa naznačujú, že dochádza k sexuálnej aktivite (napr. trasúce sa predmety, vzdychy a podobne). 
    
 • Zobrazenia sexuálnych hračiek, sexuálnych pomôcok alebo iných výrobkov určených na zvýšenie sexuálnej aktivity, aj keď sa nepoužívajú. 
  • Neúmyselné zobrazenie sexuálnej pomôcky vo videu, ktoré nehovorí o sexuálnej téme (napr. v pozadí záberu).
  • Zdravotnícka pomôcka pripomínajúca genitálie predstavená počas diskusie.
    
 • Scény zobrazujúce sexuálne napätie, napríklad zmyselný tanec, ktorý má slúžiť na sexuálne uspokojenie, prípadne obchytkávanie alebo bozkávanie, ktoré majú v divákoch vzbudiť sexuálne vzrušenie.
  • Krátke scény so sexuálnymi aktivitami (vrátane naznačenia sexuálnych aktov), ktoré sú súčasťou dlhšieho príbehu. 
  • Scény, ktorých hlavným zámerom je ukázať sexuálne napätie.
  • Profesionálna tanečná choreografia s mnohými sexuálne uspokojujúcimi pózami alebo pohybmi (napr. vyzývavý tanec) so sporo odetými postavami (napr. hruď zahalená priesvitným odevom).
    
 • Rozhovory a tipy o intímnych sexuálnych skúsenostiach, ako sú masturbácia, orgazmus, pohlavný styk alebo iné sexuálne akty. Môže ísť o sexuálne narážky alebo sexuálne explicitný text či zvuk (napr. podrobné rozhovory o sexe).
  • Zvuk, prípadne kompilácie zvukov sexuálnych aktov bez obrazov alebo vizuálnych scén aktu (napr. zvuky lízania či hryzenia uší).
  • Popisy sexuálnych aktivít, ktorých cieľom je vzbudiť v divákoch sexuálne vzrušenie.
  • Zmienky o sexuálnych fetišoch, aj ak ich neopisujú. 
  • Názvy odkazujúce na obsah pre dospelých, napríklad 18+, 21+, „iba pre dospelých“, „porno“ atď., pokiaľ nejde o náučný alebo dokumentárny kontext.
  • Používanie emotikonov alebo emodži v texte predstavujúcich intímne časti tela alebo sexuálne akty so zámerom navodiť u divákov sexuálne uspokojenie.
  • Drsné vtipy s vulgárnymi výrazmi (napr. cecky, semeno). 
 • Sexuálne orientovaný obsah, ako napríklad dokumentárne filmy o sexuálnom priemysle alebo platformy s plateným odberom obsahu pre dospelých.
 • Sexuálne narážky vyjadrené predmetmi, ktoré nemajú slúžiť na sexuálne uspokojenie: 
  • Predmety, ktoré pripomínajú genitálie, napríklad imitácie genitálií alebo ľudské figuríny s realisticky pôsobiacimi genitáliami.
  • Použitie bežných predmetov (napr. baklažánu) alebo emodži, ktoré majú pripomínať genitálie, so zámerom vzbudiť v divákoch sexuálne vzrušenie. 

Nahota

 • Vzdelávací alebo dokumentárny obsah s úplnou nahotou. 
  • Historický alebo tematický prehľad súvisiaci so sexom alebo nahotou, napríklad predstavenie maľovania na celé telo. 
 • Pixelovaná alebo cenzurovaná nahota, pri ktorej sú intímne časti tela stále rozpoznateľné.
  • Scény, v ktorých sú nahé telá prekryté hviezdičkami alebo rozmazané, no ich siluety sú stále rozoznateľné.
 • Dlhšie trvajúce zábery nahoty (animované, skutočné alebo hrané). 
  • Sexualizovaný sporý odev (napr. bikiny, spodná bielizeň) nosený alebo opakovane zobrazený ako hlavný objekt. 
 • Zobrazenia intímnych častí tela, ako sú opakujúce sa alebo sústredené zábery na výstrih či rozkrok, so zámerom vzbudiť v divákoch sexuálne vzrušenie. 
  • Kompilácie viditeľne rozpoznateľných obrysov vydutých genitálií. 
  • Často sa zobrazujúce minimálne zahalené (napr. v tangách) intímne časti tela (napr. prsia, výstrih, zadok atď.).
  • Videá s návodom na dojčenie s viditeľnými bradavkami.
  • Zmyselný tanec (napr. twerking) sporo odetých osôb v profesionálnom kontexte. 

Definície:

 • „Cenzurovaná nahota“ označuje napríklad rozmazanie alebo prekrytie nahoty čiernymi pruhmi či pixeláciou.
 • Implicitný sexuálny akt: správanie, ktoré napodobňuje sexuálny styk.
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Odhalené prsia alebo úplná nahota, sexuálne akty, diskusia o fetišoch alebo miniatúra videa so sexuálnym obsahom.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Sexuálne uspokojujúci obsah 

 • Sexuálne explicitný zvuk, text alebo dialóg: 
  • Zábava súvisiaca so sexom, ako napríklad pornografia alebo iné sexuálne služby.
  • Názorné sexuálne akty alebo ich napodobňovanie, ktorých zámerom je uspokojenie.
  • Zobrazenie fetišov alebo rozhovory o nich (napr. sprievodcovia alebo návody na použitie).
  • Zameranie na sexuálne škandály alebo zverejňovanie súkromných intímnych materiálov.
  • Imitácia alebo napodobňovanie sexuálnych aktivít (napr. pornografické médiá).
  • Propagácia sexuálnych praktík za kompenzáciu. 
  • Zmyselný tanec v neprofesionálnom kontexte, napríklad doma.
   • Vyzývavé tanečné pohyby vytvárajúce sexuálne napätie. 
  • Používanie sexuálnych hračiek (alebo iných výrobkov určených na obohatenie sexuálnej aktivity).

Nahota

 • Aktivity vyhradené pre dospelých, ako napríklad úplné odhalenie intímnych častí tela či sexuálne akty.

Šokujúci obsah

Obsah, ktorý môže divákov rozrušiť, znechutiť alebo šokovať, nemusí byť vhodný na reklamu. Necenzurované šokujúce prvky nemusia znamenať, že je video nevhodné na reklamu, kľúčový je kontext.

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Ľahko alebo mierne šokujúci obsah, ktorý je cenzurovaný alebo sa zobrazuje vo vzdelávacom, dokumentárnom či inom kontexte.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Časti tela, telesné tekutiny, biologický materiál

 • Časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál v obsahu pre deti alebo v obsahu, ktorý sa prezentuje vo vzdelávacom, vedeckom, dokumentárnom alebo umeleckom kontexte a ktorého zámerom nie je šokovať.
 • Hraný obsah zahŕňajúci časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál, ktorého zámerom je šokovať, a to najmä na účely zábavy (napríklad kúzelnícky trik), no takýto obsah musí poskytovať opodstatnený kontext.

Lekárske alebo kozmetické zákroky

 • Lekárske alebo kozmetické zákroky vo vzdelávacom kontexte, v ktorom sa kladie dôraz na daný zákrok, nie na časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál.
 • Časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál, ktoré sú cenzurované alebo sa v porovnaní so zákrokom zobrazujú len krátko.
 • Video s pôrodom človeka alebo zvieraťa, ktoré divákov vzdeláva bez prílišného zameriavania sa na časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál.

Nehody a zranenia

 • Nehody, pri ktorých nie sú viditeľné otvorené poranenia (napríklad vnútorné tkanivá, krvácajúce rany).
 • Nehody, ktoré divákov nerozrušia, keďže vo videu vidno len slabé či mierne následky danej nehody.
 • Nehody, pri ktorých nevidno skutočné utrpenie obetí.
 • Nehody, pri ktorých nevidno zranenia alebo nevyžaduje sa dlhodobá lekárska starostlivosť.
 • Nehody a zranenia prezentované v spravodajskom, dokumentárnom alebo umeleckom kontexte (napríklad vo filme alebo hudobnom videu).

Spracovávanie a konzumácia zvierat

 • Vyobrazenia mäsa alebo rýb v surovom stave alebo pripravených na konzumáciu vrátane techník varenia a ukážok receptov (napríklad ako vykostiť rybu alebo grilovať).
 • Vyobrazenia odborného spracovania zvierat na konzumáciu, ktoré sa zameriavajú na obchod a porciovanie zvierat.
 • Vzdelávacie, dokumentárne, vedecké alebo umelecké vyobrazenie náboženských rituálov zahŕňajúcich konzumáciu zvierat, pričom sa video nezameriava na desivé či krvavé zábery.
 • Náučné, dokumentárne, vedecké alebo umelecké (NDVU) vyobrazenie zameriavajúce sa na stravovanie a tradície určitej kultúry, nie na vyvolávanie senzácií z konzumácie zvierat či hmyzu alebo s tým spojené nevhodné zaobchádzanie.
 • Časti zvierat bez prezentácie zjavných čŕt živej bytosti (okrem rýb a kôrovcov).

Definície

 • Pojem „zámer šokovať“ označuje účel videa, ktorý sa určuje podľa poskytnutého kontextu a takisto zamerania prvkov.
 • Pojem „hraný“ označuje inscenovaný obsah (ako filmy alebo hudobné videá) alebo fiktívne prostredie vrátane animovaného obsahu.
 • Pojem „nehody“ označuje nešťastné udalosti, ktoré majú zvyčajne za následok škodu alebo zranenie, a to aj ak zranenie nie je jasne viditeľné (napríklad pri dopravných nehodách).
 • Pojem „otvorené“ sa týka častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu (ako je tkanivo alebo krv).
 • Pojem „rozrušený“ označuje znepokojenie alebo prekvapenie, ktoré vzniklo v dôsledku viditeľného alebo odôvodnene predpokladaného škodlivého vplyvu alebo zranenia.
 • Pojem „utrpenie“ označuje viditeľnú, počuteľnú alebo vnímanú prezentáciu ľudského utrpenia v dôsledku bolesti. V tomto prípade sa to týka účastníkov nehôd či ľudí podstupujúcich lekárske alebo kozmetické zákroky (vrátane pôrodu).
 • Pojem „stravovanie a tradície určitej kultúry“ označuje zvyky a sociálne správanie spoločenstiev v súvislosti s druhom konzumovaného jedla.
 • Pojem „vyvolávanie senzácií“ v súvislosti s otvorenými časťami zvierat alebo konzumáciou zvierat alebo hmyzu: prezentácia spôsobom, ktorého cieľom je vzbudiť zvedavosť alebo široký záujem, a to najmä pomocou prehaných alebo živých detailov.
 • Pojem „nevhodné zaobchádzanie“ v súvislosti s brutálnym či grobianskym spôsobom spracovania či konzumácie.
 • Pojem „odborný kontext“ v súvislosti s povolaním mäsiara alebo predajcu rýb a kontextom, v ktorom sa mŕtve zvieratá porciujú a narába sa s nimi aj inak.
 • Pojem „zjavné črty živej bytosti“ označuje črty, ktoré potvrdzujú, že zviera bolo alebo je živé, napríklad nos, uši alebo ústa.
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Šokujúci obsah, ako napríklad explicitné obrázky ľudských alebo zvieracích častí tela, ktorý nie je cenzurovaný alebo je jeho zámerom šokovať.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Časti tela, telesné tekutiny, biologický materiál

 • Zameranie na skutočné časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál, pričom zámerom videa je šokovať.
 • Hrané znázornenie častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu zamerané na desivé a krvavé detaily.

Lekárske alebo kozmetické zákroky

 • Lekárske alebo kozmetické zákroky v náučnom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom (NDVU) kontexte zamerané na detailné zobrazovanie necenzurovaných častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu, a to počas či po zákroku.
 • Zábery pôrodu, ktoré sa výrazne zameriavajú na časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál alebo ktoré zobrazujú zjavné a veľké utrpenie.

Nehody a zranenia

 • Nehody, pri ktorých je zachytený moment silného nárazu, ktorý pravdepodobne divákov rozruší.
 • Nehody, pri ktorých je viditeľné zranenie alebo možno odôvodnene predpokladať dlhodobú lekársku starostlivosť.
 • Nehody, v dôsledku ktorých možno pozorovať zjavné a veľké utrpenie.
 • Kompilácie nehôd.

Spracovávanie a konzumácia zvierat

 • Obsah zobrazujúci spracovávanie alebo konzumáciu zvierat, ktorého zámerom je šokovať.
 • Nevhodné zaobchádzanie s celými zvieratami alebo zvieratami, ktoré nie sú stiahnuté z kože, ak je zámer videa vzdelávací, dokumentárny, vedecký alebo umelecký (NDVU).
 • Zameranie na zjavné črty živej bytosti (napríklad varenie bez kontextu).
 • Prezentácia alebo konzumácia vyvolávajúca senzáciu (napríklad bulvárne videá konzumácie zvierat typu meok-bang alebo ASMR).
Pre tento obsah vypnite reklamy

Veľmi šokujúci obsah, ktorý je jasne viditeľný alebo počuteľný alebo je jeho jediným zámerom šokovať divákov.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Časti tela, telesné tekutiny, biologický materiál

 • Nechutné, desivé alebo krvavé vyobrazenia častí tela, telesných tekutín alebo biologického materiálu s minimálnym kontextom či bez kontextu.
 • Hrané šokujúce prvky prezentované s minimálnym kontextom, pričom jediným zámerom je šokovať.

Lekárske alebo kozmetické zákroky

 • Neupravené záznamy lekárskych alebo kozmetických zákrokov bez kontextu či také, ktoré sa zameriavajú na odhalené časti tela, telesné tekutiny alebo biologický materiál.
 • Neupravené záznamy videí pôrodu s odhalenými časťami tela, telesnými tekutinami alebo biologickým materiálom alebo také, ktoré zobrazujú utrpenie s minimálnym kontextom alebo bez kontextu.

Nehody a zranenia

 • Znepokojujúca prezentácia nehôd a extrémnych zranení, kde sú viditeľné otvorené časti tela alebo kde možno odôvodnene predpokladať extrémne zranenia.
 • Neupravené záznamy extrémnych nehôd bez kontextu.
 • Záznamy detských účastníkov nehôd.
 • Kompilácie videí nehôd, ktorých jediným zámerom je opakovane šokovať divákov.

Spracovávanie a konzumácia zvierat

 • Skutočné spracovávanie a konzumácia zvierat, pričom jediným zámerom je šokovať divákov, prípadne desivá či krvavá prezentácia s minimálnym kontextom alebo bez kontextu.
 • Názorné zobrazenia sťahovania zvierat z kože alebo ich zabíjanie.
 • Zobrazenie utrpenia živých zvierat spôsobeného ich prípravou na konzumáciu, ktoré nemá vzdelávací, dokumentárny, vedecký alebo umelecký zámer.
 • Konzumácia zvierat so zameraním na zjavné črty živej bytosti, ktorá nemá vzdelávací, dokumentárny, vedecký alebo umelecký zámer.

Škodlivé alebo nebezpečné činy

Obsah, ktorý propaguje škodlivé alebo nebezpečné činy vedúce k závažným fyzickým, emočným alebo psychickým zraneniam, nie je vhodný na reklamu. 

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Kaskadérske kúsky alebo konanie, ktoré je mierne nebezpečné, ale vykonáva sa v profesionálnom a kontrolovanom prostredí, kde sa nikto vážne nezraní.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Škodlivé alebo nebezpečné činy vo všeobecnosti

 • Rizikové aktivity bez viditeľných zranení, napríklad:
  • Profesionálne kaskadérstvo alebo extrémne športy ako wingsuiting.
  • Záznam osoby, ktorá jazdí na zadnom kolese alebo praktizuje parkour na zemi.
  • Rýchlo idúce alebo driftujúce motorové vozidlá bez nebezpečných trikov (napr. jazdenie na zadných kolesách alebo jazdenie bez držania volantu) alebo obmedzovania ostatných (napr. jazda medzi jazdnými pruhmi).

Kompilácie neúspechov

 • Videá neúspechov, ktoré nie sú zamerané na explicitné zranenia (napr. náraz do sklenených dverí pri chôdzi). 

Žarty a výzvy

 • Žarty alebo výzvy zahŕňajúce prekvapenie, zmätok alebo rozpaky, avšak bez rizík či dlhodobých negatívnych následkov, ako napríklad výzva s vedrom ľadovej vody.
 • Rozhovory alebo reportáže o nebezpečných žartoch či výzvach bez obrazového alebo zvukového záznamu momentu ublíženia (napr. reportáže o výzve s ohňom bez podrobností o spôsobenej nehode).
 • Náučný, dokumentárny alebo spravodajský obsah o žartoch alebo výzvach vyvolávajúcich extrémne emočné utrpenie, ako sú fyzické potýčky, verbálne nadávanie a urážky (napr. ak sa niekomu zo žartu povie, že má výpoveď).

Nepravdivé zdravotnícke informácie

 • Neutrálny obsah o vírusoch, infekčných chorobách a ochorení COVID-19, ktorého zámerom nie je vzbudzovať strach (napr. video o rozdieloch medzi vírusmi a baktériami určené pre deti).

Škodlivé nepravdivé informácie

 • Náučný alebo dokumentárny obsah, ktorého zámerom je vysvetliť, ako skupiny propagujúce škodlivé nepravdivé informácie získavajú popularitu, zviditeľňujú sa alebo šíria nepravdivé informácie.
 • Náučný alebo dokumentárny obsah, ktorý sa zameriava na vyvracanie škodlivých nepravdivých informácií, ako sú Pizzagate, QAnon, StopTheSteal atď.

Elektronické cigarety a tabak 

 • Verejné oznamy o preventívnych opatreniach.
 • Hraný obsah, ktorý sa zameriava na fajčenie.
 • Náučný alebo dokumentárny obsah o odvetviach súvisiacich s elektronickými cigaretami či tabakom.

Alkohol

 • Zábery na alkohol alebo dospelých, ktorí pijú alkohol, v obsahu, ktorý nepropaguje ani neospevuje nezodpovedné pitie.

Definície:

 • „Vážne zranenie“ označuje tie zranenia, ktoré nemožno ošetriť bez adekvátnej lekárskej starostlivosti alebo doma, napríklad zlomeniny, viditeľné vykĺbenia alebo zranenia so značným množstvom krvi.
 • Modifikácie tela okrem iného zahŕňajú tetovanie, piercing alebo chirurgické zákroky.
 • Pojem „hrané” označuje obsah založený na scenári, ako napríklad filmy či fiktívne prostredie.
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Obsah, ktorý znázorňuje fyzické ubližovanie alebo spôsobovanie bolesti vrátane činov v neprofesionálnom či nekontrolovanom prostredí, ale nezameriava sa na takéto konanie.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Škodlivé alebo nebezpečné činy vo všeobecnosti

 • Vysokorizikové aktivity, ako napríklad parkour na mrakodrapoch, či zobrazenie vážneho zranenia, napríklad pri skejtbordových súbojoch.
 • Náučná, dokumentárna alebo spravodajská reportáž na tieto témy: 
  • Škodlivé alebo nebezpečné činnosti s názorným vyobrazením zranenia.
  • Deti zúčastňujúce sa na hazardných hrách alebo riadiace motorové vozidlá, ktoré smú riadiť len dospelí. 
 • Rýchlo idúce alebo driftujúce motorové vozidlá bez nebezpečných trikov (napr. jazdenie na zadných kolesách alebo jazdenie bez držania volantu) alebo ostatných (napr. jazda medzi jazdnými pruhmi). 

Kompilácie neúspechov

 • Cielené zábery okamihov s grafickými zraneniami, ktoré nevedú k smrti alebo smrteľným následkom (napr. kompilácie zrážok motocyklov).

Žarty a výzvy

 • Náučné, dokumentárne alebo spravodajské reportáže o žartoch alebo výzvach s týmto obsahom:
  • Vyhrážky fyzickým alebo psychickým ublížením sebe či druhým, ako napríklad ľahnutie si medzi železničné koľajnice, prípadne obhajoba takéhoto správania. 
  • Činnosti, ktoré by sa nemali napodobňovať (napr. výzva vypiť bielidlo) a ktoré by mohli spôsobiť okamžité a smrteľné ublíženie na zdraví.
 • Žarty alebo výzvy, ktoré prinášajú extrémne emočné utrpenie, napríklad fyzické potýčky, verbálne nadávanie a urážky. Môže ísť o ohrozovanie životného statusu osoby (napr. žarty o prepustení) alebo emočné hrozby či vyhrážky v kontexte vzťahu (napr. žarty o rozchode, keď je jedna z osôb emočne nestála, alebo žarty o zatknutí príbuzného atď.).
 • Žarty zahŕňajúce telesné tekutiny v neodôvodnene veľkom množstve alebo explicitné násilie.
 • Výzvy zahŕňajúce konzumáciu netoxických nejedlých látok, napríklad požitie lepidla v tyčinke či potravy pre zvieratá. Požitie jedlých látok, ktoré sú vo veľkom množstve škodlivé (napríklad čili papričky Carolina Reaper), alebo takých, ktoré spôsobia miernu fyzickú reakciu. 

Elektronické cigarety a tabak

 • Recenzie tabakových výrobkov alebo ich porovnanie (napríklad porovnanie náplní do elektronických cigariet).
 • Náučné alebo dokumentárne podanie informácií o pomoci závislým osobám.

Alkohol

 • Náučný, dokumentárny alebo hraný obsah zachytávajúci neplnoletých, ktorí konzumujú alkohol alebo výrobky s obsahom alkoholu. 

Definície:

 • „Mierna fyzická reakcia“ označuje napríklad napínanie na vracanie a kašeľ vyvolávajúci dávenie.
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Zameranie na nehody, žarty alebo kaskadérske kúsky, ktoré predstavujú zdravotné riziká, ako je konzumácia nejedlých látok, či diskusie o populárnych videách, ktoré zobrazujú takýto obsah.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

Škodlivé alebo nebezpečné činy vo všeobecnosti

 • Oslavovanie škodlivých či nebezpečných činov alebo činov, ktoré vyzerajú nebezpečne.
  • Motorové vozidlá so šokujúcimi scénami a zraneniami (napr. zobrazujúce okamih nárazu alebo osobu v bezvedomí na ceste po zrazení nákladným autom).
 • Deti zúčastňujúce sa na hazardných hrách alebo riadiace motorové vozidlá, ktoré smú riadiť len dospelí.

Kompilácie neúspechov

 • Kompilácie neúspechov, ktoré obsahujú činnosti vedúce k smrti alebo ťažkému zraneniu (trvalé následky, upadnutie do kómy, záchvat, paralýza atď.). 

Žarty a výzvy

 • Žarty alebo výzvy, ktoré by sa nemali napodobňovať, ako napríklad výzva vypiť chlór, a ktoré by mohli spôsobiť okamžité a smrteľné ublíženie na zdraví.
 • Žarty alebo výzvy súvisiace s týmito témami: 
  • samovraždy, smrti, terorizmu, ako napríklad žarty strašiace falošnou bombou alebo vyhrážky smrteľnými zbraňami;
  • nechcených sexuálnych aktov, ako je vynútené bozkávanie, obchytkávanie, sexuálne obťažovanie či skryté kamery v šatni;
  • fyzického ubližovania alebo utrpenia, aj keď to nie je hlavným zameraním videa;
  • predĺženého emočného utrpenia neplnoletého, napríklad žart, ktorý trvá tak dlho, až to vedie k vystrašeniu alebo rozrušeniu dieťaťa. Patrí sem napríklad aj žart, ktorý by deti presvedčil o smrti rodičov.
  • Vyhrážky fyzickým alebo psychickým ublížením sebe či druhým, ako napríklad ľahnutie si medzi železničné koľajnice, prípadne obhajoba takéhoto správania.
  • Obsah týkajúci sa ochorenia COVID‑19, ktorý propaguje nebezpečné činnosti, napríklad účelné vystavovanie sa vírusu, alebo ktorý vyvoláva paniku (napr. spochybňovanie karantény alebo predstieranie ochorenia na verejnosti).
  • Propagácia používania zbraní na ublíženie druhým.
  • Zobrazovanie konzumácie látok v takom množstve, že to vedie k explicitným záberom šokujúcej fyzickej reakcie, napríklad dávenie po zjedení čili papričky Bhut Jolokia.
  • Výzvy, pri napodobňovaní ktorých môže dôjsť k vážnemu zraneniu, napríklad ohnivá výzva alebo výzva „bird box“.
  • Nabádanie k podvodným alebo nezákonným činnostiam (napr. vlámanie a nepovolený vstup).

Nepravdivé zdravotnícke informácie

 • Propagovanie alebo obhajovanie škodlivých zdravotných alebo lekárskych postupov a tvrdení zahŕňa: 
  • Videá, ktoré odporúčajú alebo poskytujú inštrukcie s vedecky nepodloženými zdravotnými informáciami, napríklad ako sa doma vyliečiť z rakoviny.
  • Nepravdivé tvrdenia o príčine, pôvode či šírení ochorenia COVID‑19.
  • Šírenie dezinformácií o bežne akceptovaných a štandardných zdravotných postupoch zameraných napríklad proti očkovaniu. 
  • Popieranie existencie niektorých ochorení, ako napríklad HIV či COVID‑19.
  • Obsah odrádzajúci od očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID‑19, ktorý obsahuje nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia o účinkoch alebo distribúcii vakcíny.
   • Príklady: obsah, v ktorom sa tvrdí, že vakcína spôsobí neplodnosť, obsahuje mikročip alebo sa použije s cieľom usmrtiť časti obyvateľstva. 
  • Obsah, ktorý propaguje, schvaľuje alebo inak obhajuje terapeutické programy či služby, ktorých cieľom je zmeniť sexuálnu orientáciu homosexuálov.

Škodlivé nepravdivé informácie

 • Šírenie škodlivých nepravdivých informácií (napr. Pizzagate, QAnon, StopTheSteal).
 • Obhajovanie skupín, ktoré šíria škodlivé nepravdivé informácie.

Elektronické cigarety a tabak 

 • Propagácia tabaku a výrobkov súvisiacich s tabakom a ich konzumácie.
 • Záznam, v ktorom neplnoletí konzumujú tabakové výrobky alebo používajú elektronické cigarety.
 • Sprostredkovanie predaja elektronických cigariet alebo tabakových výrobkov.
 • Používanie elektronických cigariet alebo tabakových výrobkov iným spôsobom, než aký určil výrobca (napr. pitie náplne do elektronických cigariet). 

Alkohol

 • Zobrazenie neplnoletých osôb pri konzumácii alkoholu, aj keď to nie je hlavnou témou videa. 
 • Propagácia konzumácie alkoholu medzi neplnoletými.

Nenávistný a hanlivý obsah

Obsah, ktorý podnecuje nenávisť voči osobe alebo skupine ľudí, propaguje jej diskrimináciu, prípadne ju znevažuje alebo ponižuje, nie je vhodný na reklamu. Výnimkou môže byť obsah satirického alebo humorného charakteru. Uviesť humorný zámer nestačí, obsah môže byť aj tak nevhodný na reklamu.

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Obsah, v ktorom sa nezraňujúcim spôsobom zmieňujú chránené skupiny alebo kritizujú názory či konanie jednotlivca.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Spravodajský obsah, ktorý opisuje chránenú skupinu alebo bez vyjadrenia nenávisti informuje o diskriminácii, ktorú môže takáto skupina zažívať (napr. reportáž o homofóbii).
 • Komediálny obsah, ktorý odsudzuje alebo odkazuje na zosmiešňovanie, ponižovanie alebo iné znevažujúce komentáre namierené proti chráneným skupinám.
 • Verejné diskusie o chránených skupinách bez podnecovania nenávisti a násilia voči nim.
 • Umelecký obsah s využitím citlivej terminológie bez nenávistného podtónu, napríklad populárne hudobné videá.
 • Vzdelávací alebo dokumentárny obsah:
  • Cenzurované hanobenie rasy alebo hanlivé výrazy so zámerom vzdelávať publikum (napríklad n*ger).
  • Obsah so zábermi, ktorých hlavnou témou je nenávisť.
 • Kritizovanie názoru jednotlivca alebo skupiny bez toho, aby to malo nejaký poburujúci alebo ponižujúci úmysel.

Definície:

Chránená skupina je definovaná na základe vlastností uvedených nižšie. Podnecovanie nenávisti, propagácia diskriminácie, znevažovanie alebo ponižovanie jednotlivca alebo skupiny ľudí na základe nasledujúcich vlastností, nepredstavujú vhodné praktiky z pohľadu inzerentov: 

 • Rasa
 • Etnická príslušnosť alebo etnický pôvod
 • Štátna príslušnosť
 • Náboženstvo
 • Postihnutie
 • Vek
 • Status veterána
 • Sexuálna orientácia
 • Rodová identita
 • Akákoľvek vlastnosť spojená so systematickou diskrimináciou alebo marginalizáciou.
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Obsah, ktorý môže urážať jednotlivcov alebo skupiny, ale používa sa vo vzdelávacom, spravodajskom či dokumentárnom kontexte.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Politická diskusia alebo debata, ktorá by mohla zahŕňať nevhodné výrazy, ale jej zámerom je vzdelávanie, napríklad politická debata o právach transgenderových osôb.
 • Vzdelávací obsah:
  • Necenzurované hanobenie rasy alebo hanlivé výrazy so zámerom vzdelávať publikum (napríklad necenzurované alebo úplne vyslovené slovo n*ger).
  • Obsah s nespracovaným záznamom, v ktorom niekto koná nasledujúce činy bez toho, aby ich výslovne propagoval alebo oslavoval: 
   • Zameriava sa na hanobenie alebo urážanie jednotlivca či skupiny.
   • Zneužíva alebo obťažuje určitú osobu.
   • Popiera tragické udalosti a označuje ich za kamufláž. 
   • Angažuje sa v zákerných osobných útokoch a ohovára. 
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Nenávisť k jednotlivcom či skupine alebo ich obťažovanie. 

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Vyhlásenia, ktoré majú za cieľ znevažovať chránenú skupinu alebo naznačiť či hlásať jej podradenosť, napríklad „všetci obyvatelia tejto krajiny sú nechutní“.
 • Propagácia, oslavovanie alebo schvaľovanie násilia páchaného na druhých.
 • Propagácia skupín šíriacich nenávisť alebo predmetov s nimi spojených.
 • Obsah, ktorý zahanbuje alebo uráža určitú osobu alebo skupinu.
 • Obsah, ktorý navádza na zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby alebo skupiny.
 • Popieranie tragických udalostí a považovanie obetí a tých, ktorí prežili, za hercov.
 • Zákerné osobné útoky, ohováranie a osočovanie.

Obsah súvisiaci s drogami a rekreačnými drogami

Obsah, ktorý propaguje alebo zahŕňa predaj, užívanie či zneužívanie nelegálnych drog, regulovaných legálnych liekov alebo látok, prípadne iných nebezpečných výrobkov, nie je vhodný na reklamu.

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Vzdelávanie, hudba, vyhlásenia alebo humorné narážky súvisiace s drogami či drogovým príslušenstvom, ktoré ich nevelebia, drogy v hudobnom videu.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Rozhovory na tému drog alebo drogového príslušenstva vo vedeckom kontexte, napríklad o vedeckých účinkoch užívania drog.
 • Rozhovory na tému drog bez zámeru propagácie či velebenia užívania drog, napríklad osobný príbeh v kontexte opiátovej krízy.
 • Zameranie na drogové razie alebo obchodovanie s drogami v spravodajskom kontexte bez ich viditeľnej konzumácie či distribúcie.
 • Hudobné videá s chvíľkovým zobrazením drog.
 • Zameranie na nákup, výrobu či distribúciu drog (napr. domáca výroba opiátov alebo spravodajské reportáže o konopných farmách).
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Obsah zameraný na znázornenie užívania či vplyvov drog, prípadne výrobu alebo distribúciu drog či iného drogového príslušenstva v komediálnom kontexte alebo v kontexte, ktorý nemá náučný ani dokumentárny charakter.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Hraný obsah zobrazujúci užívanie rekreačných drog.
 • Hudobné videá, ktoré sa zameriavajú na zobrazovanie drog.
 • Užívanie drog v spravodajskej reportáži, ktorá ho nevelebí ani nepropaguje.
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Obsah, ktorý explicitným alebo podrobným spôsobom zobrazuje alebo spomína užívanie, nákup, výrobu, predaj alebo nájdenie drog či drogového príslušenstva.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Propagácia alebo velebenie rekreačných drog.
 • Tipy alebo odporúčania týkajúce sa užívania drog.
 • Zameranie na drogový priemysel, napríklad na marihuanové kaviarne, obchody s marihuanou a tabakom či pestovanie marihuany.
 • Poskytovanie postupov na užívanie (vrátane konzumácie a účinkov), nákup, výrobu alebo distribúciu drog (napr. ako nájsť dílera alebo najlepšie miesta na užívanie drog).

Obsah súvisiaci so strelnými zbraňami

Obsah zameraný na predaj, montáž, zneužívanie alebo nesprávne používanie skutočných alebo nepravých strelných zbraní, nie je vhodný na reklamu.

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Obsah súvisiaci s poľovníctvom alebo zbrane v bezpečnom prostredí, ako napríklad na strelnici.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Záznam streľby počas poľovačky v neobývanej oblasti, napríklad v lese.
 • Rozhovory o legalizácii zbraní alebo ich kontrole.

Definície:

 • „Bezpečné prostredie“ označuje miesta, ako sú strelnice či uzavreté oblasti vytvorené na trénovanie streľby.
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Používanie zbraní mimo kontrolovaného prostredia, zobrazovanie doma vyrobených zbraní, zbraní vyrobených pomocou priestorovej tlačiarne alebo predtým upravených zbraní, prípadne používanie airsoftových alebo guľôčkových zbraní proti iným osobám bez ochranného vybavenia.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Zobrazenie zbraní pri používaní v neupravenom alebo nekontrolovanom prostredí (napríklad na ulici pred domom či vnútri budovy, ktorá nie je strelnicou).
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Obsah, ktorý zobrazuje výrobu alebo úpravu zbraní (vrátane ich montáže alebo rozoberania), propaguje výrobcov či predajcov zbraní, má za cieľ sprostredkovať predaj zbrane alebo zobrazuje neplnoletých používajúcich zbrane bez dohľadu dospelého.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Návody, ako nasadiť náhradnú pažbu na zbraň.
 • Odporúčania na najlepších výrobcov zbraní alebo spoločnosti, ktoré ich predávajú (napríklad „15 najlepších obchodov so zbraňami“).
 • Nasmerovanie používateľov priamo na web, kde môžu kúpiť zbrane.
 • Propagácia predaja zbrane či jej komponentu (okrem iného) zahŕňa:
  • Predaj dielu súvisiaceho so strelnou zbraňou alebo komponentu, ktorý je pre fungovanie strelnej zbrane nevyhnutný alebo jej funkčnosť vylepšuje, ako napríklad:
  • Časť zbrane dokončená na 80 %
  • Munícia
  • Zásobníky na muníciu
  • Tlmiče
  • Nábojové pásy
  • Pažby
  • Konverzné súpravy
  • Rukoväte zbraní
  • Teleskopy
  • Zameriavače
 • Videá propagujúce obsah týkajúci sa obchodov so zbraňami.
 • Videá propagujúce výrobcov alebo zľavové kódy pre obchody so zbraňami.
 • Videá s pokynmi na výrobu strelných zbraní (napr. presný postup, ako zbraň zmontovať alebo rozobrať, prípadne upraviť), návodmi, softvérom či vybavením na priestorovú tlač zbraní alebo ich častí.

Kontroverzné otázky

Kontroverzné otázky sú témy, ktoré môžu byť pre našich používateľov znepokojujúce a často sú dôsledkom ľudského nešťastia. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na obsah, ktorý zahŕňa len komentár alebo neobsahuje žiadne názorné zábery. 
 

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Obsah o predchádzaní kontroverzným problémom. Obsah, v ktorom sa kontroverzné témy spomínajú vo videu len zbežne a nie sú ani názorné ani opisné.

Názov a miniatúra: 

 • Nenázorné odkazy na kontroverzné témy (napr. text alebo obrázok žiletky). 

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah: 

 • Objektívne spravodajstvo z dôveryhodného zdroja (môže ísť o hlavnú tému a obsah môže byť opisný, ale jeho súčasťou nesmie byť názorné zobrazenie). 
 • Obsah s historickými a legislatívnymi faktami týkajúcimi sa umelého prerušenia tehotenstva.
 • Obsah pre neplnoletých, ktorý zvyšuje povedomie o poruchách príjmu potravy. 
 • Obsah, ktorého hlavnou témou sú otázky ako domáce násilie, sebapoškodzovanie alebo sexuálne obťažovanie a ktorý neobsahuje podrobné opisy ani názorné zobrazenie (napr. prieskum o obetiach sexuálneho zneužívania a ich životoch, ktorého súčasťou nie sú podrobnosti o brutalite). 

Definície

 • Krátke odkazy nie sú zameraním (hlavným predmetom) obsahu a zahŕňajú len zbežné zmienky o témach, ktoré sú kategorizované ako kontroverzné či citlivé. Ak sa napríklad v krátkosti spomenie kontroverzná alebo citlivá téma (napr. „Budúci týždeň budeme vo videu hovoriť o klesajúcom počte samovrážd.“), nebude sa to považovať za hlavnú tému videa, ale len za krátky odkaz na danú problematiku. 
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Obsah týkajúci sa kontroverzných tém, ktoré nie sú vizuálne rušivé, ale môžu byť opísané špecifickými výrazmi. Náučný, dokumentárny, hraný alebo umelecký obsah, ktorý tieto témy prezentuje z vedeckého hľadiska.

Názov a miniatúra: 

 • Názorné zobrazenie kontroverzných tém v miniatúre (vrátane skutočných aj hraných alebo umeleckých zobrazení). 

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah: 

 • Obsah, ktorého hlavnou témou sú otázky ako zneužívanie detí či sexuálne zneužívanie a ktorý neobsahuje podrobné opisy ani názorné zobrazenie.
 • Osobné príbehy alebo názory ľudí týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva, ktoré sú hlavnou témou a neobsahujú názorné zobrazenie. 
 • Hrané alebo umelecké zobrazenia kontroverzných tém, ktoré nie sú vysoko názorné (napr. osoba skákajúca z mosta vo filme, ktorej mŕtve telo nie je názorne zobrazené).
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Obsah, ktorý sa zameriava na názorné alebo podrobné opisy kontroverzných tém. Obsah je buď názorný, alebo veľmi opisný, pričom jeho hlavnou témou sú kontroverzné otázky.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Rozprávanie o osobných skúsenostiach so šokujúcimi podrobnosťami (napr. životopis alebo podrobný rozhovor s obeťami o ich minulosti) na témy, ako sú:
  • Zneužívanie detí
  • Pedofília
  • Sexuálne zneužívanie 
  • Sexuálne obťažovanie
  • Sebapoškodzovanie
  • Samovražda
  • Porucha príjmu potravy
  • Domáce násilie
 • Propagácia alebo velebenie kontroverzných tém v obsahu, názve alebo miniatúre (napr. „ako sa zabiť a umrieť so cťou“). 
 • Názorné zobrazenie sebapoškodzovania s viditeľnými jazvami, krvou alebo zranením. 
 • Explicitný zvuk danej činnosti.

Definície:

 • Zameranie alebo hlavný motív znamená, že segment alebo celé video hovorí o danej téme. 
 • Znamená to tiež, že takáto téma je predmetom dlhšej diskusie. Spomenutie jednej z uvedených kontroverzných alebo citlivých tém nie je dôvodom pre nastavenie Žiadne reklamy. Ak sa napríklad v krátkosti spomenie kontroverzná alebo citlivá téma („Budúci týždeň budeme vo videu hovoriť o klesajúcom počte samovrážd.“), nejde o zameranie videa, ale segment videa, ktorý konkrétne hovorí o takejto téme, sa už považuje za zameraný na ňu. Zameranie nemusí byť verbálne. Ak je vo videu obrázok alebo text zameraný na citlivú tému, bude sa to tiež považovať za zameranie.

Citlivé udalosti

Citlivá udalosť je zvyčajne nepredvídaná udalosť, pri ktorej došlo k strate života, väčšinou v dôsledku vopred plánovaného zákerného útoku zahraničných teroristických organizácií či organizácií obchodujúcich s drogami. Citlivé udalosti môžu u verejnosti vyvolať trúchlivú, niekedy až extrémnu alebo inštinktívnu reakciu. Ak má byť udalosť považovaná za citlivú, musí byť relatívne nedávna. Dôležitý je kontext, a preto môže byť na speňažovanie vhodné napríklad prinášanie smerodajných správ alebo dokumentárne videá o historickej udalosti.

Toto pravidlo sa vzťahuje aj na obsah, ktorý zahŕňa len komentár alebo neobsahuje žiadne názorné zábery.

Sprievodca samocertifikáciou

Pokyny k reklamám Možnosti a podrobnosti dotazníka
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy

Krátka zmienka o citlivých udalostiach alebo akademický či dokumentárny obsah o historických teroristických činoch spred 11. septembra. Náučný obsah o terorizme alebo teroristických skupinách, v ktorom sa nevyskytujú názorné snímky ani záznamy samotných teroristických útokov.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Krátke odkazy na teroristické činy, ozbrojené konflikty alebo tragické udalosti, ktoré majú za následok straty na ľudských životoch.
 • Zahraničné teroristické organizácie: 
  • Náučný, dokumentárny alebo hraný obsah, ktorý sa všeobecne zaoberá týmito skupinami, no neobsahuje záznam teroristických útokov.
  • Komediálne videá s krátkymi odkazmi na zahraničné teroristické organizácie alebo terorizmus.
 • Organizácie obchodujúce s drogami, napríklad drogové kartely: 
  • Náučné alebo dokumentárne videá zamerané na medzinárodný obchod s drogami ako taký (nie na konkrétnu organizáciu obchodujúcu s drogami).
  • Hraný obsah (napr. filmy) zobrazujúci zahraničné teroristické organizácie, prípadne organizácie obchodujúce s drogami alebo ich členov. 
  • Komediálny obsah na tému organizácií obchodujúcich s drogami alebo medzinárodného obchodu s drogami.

Definície

 • Krátke odkazy nie sú zameraním (hlavným motívom) obsahu. Do tejto definície spadajú zbežné zmienky o témach, ktoré sú kategorizované ako kontroverzné či citlivé. Ak sa napríklad v krátkosti spomenie kontroverzná alebo citlivá téma (napr. „Budúci týždeň budeme vo videu hovoriť o klesajúcom počte teroristických útokov.“), nebude sa to považovať za hlavnú tému videa, ale len za krátky odkaz na danú problematiku. 
Pre tento obsah môžete zapnúť reklamy, budú ich však zobrazovať iba tie značky, ktoré sa preň rozhodnú

Náučný či dokumentárny obsah alebo verejné oznamy súvisiace s organizáciami obchodujúcimi s drogami.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Organizácie obchodujúce s drogami, napríklad drogové kartely: 
  • Náučný či dokumentárny obsah primárne zameraný na konkrétne organizácie obchodujúce s drogami alebo ich vodcov. 
   • Môže zahŕňať situácie s útokmi alebo ich následky, situácie s rukojemníkmi a podobne (bez názorných záberov).
  • Verejné oznamy o súvisiacich skupinách.
Pre tento obsah by ste mali vypnúť reklamy

Rozhovory o teroristických útokoch, udalosti vedúce ku katastrofickým stratám na ľudských životoch, rozhovory o zahraničných teroristických organizáciách či organizáciách obchodujúcich s drogami bez náučného zámeru, obsah o týchto skupinách s názornými zábermi v akomkoľvek kontexte alebo uvádzanie názvov týchto organizácií v názve videa.

Do tejto kategórie patrí okrem iného aj nasledujúci obsah:

 • Zameranie na citlivé udalosti, ako napríklad:
  • Otrasné činy alebo tragické udalosti, ktorých následkom je strata ľudských životov, ako napríklad hromadná streľba zahraničnej teroristickej organizácie alebo organizácie obchodujúcej s drogami. 
  • Ozbrojený konflikt (nespracovaný záznam).
  • Teroristické činy (napr. 11. september) 
 • Záznam alebo obrázky scény alebo následkov citlivej udalosti.
 • Zahraničné teroristické organizácie: 
  • Videá, ktoré nemajú náučný ani dokumentárny charakter a zaoberajú sa zahraničnými teroristickými organizáciami alebo témou terorizmu, napríklad: 
   • Rozhovory o nedávnom teroristickom útoku. 
   • Relevantné zábery na skupinu alebo vodcu, prípadne názov skupiny alebo meno vodcu kdekoľvek v obsahu (napr. v miniatúre). 
  • Obsah so šokujúcimi, názornými či násilne ladenými snímkami alebo zábery podnecovania k násiliu či velebenia násilia. 
  • Obsah, ktorý vytvorili teroristické skupiny alebo ktorý ich podporuje.
  • Obsah, ktorý velebí alebo popiera teroristické útoky. 
 • Organizácie obchodujúce s drogami, napríklad drogové kartely:
  • Videá, ktoré nemajú náučný ani dokumentárny charakter a zameriavajú sa najmä na organizácie obchodujúce s drogami alebo medzinárodný obchod s drogami. 
  • Zobrazenia symbolov súvisiacich s organizáciami obchodujúcimi s drogami (napr. vlajky, slogany, bannery a pod.) mimo náučného či dokumentárneho kontextu. 
  • Nábor nových členov skupiny.
  • Velebenie alebo propagácia skupiny (napr. umelecké prejavy vrátane hudby, ktoré implicitne obhajujú násilné činy).

Definície:

 • Ak má byť udalosť považovaná za citlivú, musí byť relatívne nedávna, ako napríklad streľba v mešite na Novom Zélande. 
 • Zameranie alebo hlavný motív znamená, že segment alebo celé video hovorí o danej téme.
 • Znamená to tiež, že takáto téma je predmetom dlhšej diskusie. Spomenutie jednej z uvedených kontroverzných alebo citlivých tém nie je dôvodom pre nastavenie Žiadne reklamy. Ak sa napríklad v krátkosti spomenie kontroverzná alebo citlivá téma („Budúci týždeň budeme vo videu hovoriť o klesajúcom počte samovrážd.“), nejde o zameranie videa, ale segment videa, ktorý konkrétne hovorí o takejto téme, sa už považuje za zameraný na ňu. Zameranie nemusí byť verbálne. Ak je vo videu obrázok alebo text zameraný na citlivú tému, bude sa to tiež považovať za zameranie.

Poburovanie a ponižovanie

Bezdôvodne poburujúci, buričský alebo ponižujúci obsah nemusí byť vhodný na reklamu.Tieto pravidlá spadajú pod Nenávistný a hanlivý obsah v dotazníku o samocertifikácii v Štúdiu YouTube, preto si určite prečítajte aj túto časť, kde nájdete podrobnejšie pokyny.

Príklady (neúplný zoznam)

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Obsah, ktorý je poburujúci alebo ponižujúci
 • Obsah, ktorý sa zameriava na zahanbovanie alebo urážanie jednotlivca či skupiny
Obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu či skupinu osôb
 • Obsah, ktorý navádza na zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby
 • Obsah, ktorý naznačuje, že sa tragická udalosť nestala, prípadne že obete či ich rodiny sú herci alebo účastníci podieľajúci sa na zastieraní udalosti
 • Zákerné osobné útoky, ohováranie a osočovanie

Obsah súvisiaci s tabakom

Obsah, ktorý propaguje tabak a výrobky súvisiace s tabakom, nie je vhodný na reklamu.Tieto pravidlá spadajú pod Škodlivé alebo nebezpečné činy v dotazníku o samocertifikácii v Štúdiu YouTube, preto si určite prečítajte aj túto časť, kde nájdete podrobnejšie pokyny.

Príklady (neúplný zoznam)

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Propagácia tabaku
 • Cigarety, cigary, žuvací tabak
Propagácia výrobkov súvisiacich s tabakom
 • Fajky, cigaretové papieriky, elektronické cigarety
Propagácia výrobkov, ktoré simulujú fajčenie tabaku
 • Bylinné cigarety, elektronické cigarety

Témy pre dospelých v obsahu pre rodiny

Obsah, ktorý sa javí ako obsah vhodný pre širokú verejnosť, no zahŕňa témy pre dospelých, nie je vhodný na inzerciu. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na obsah s komediálnym alebo satirickým zámerom.Tieto pravidlá spadajú pod Obsah pre dospelých v dotazníku o samocertifikácii v Štúdiu YouTube, preto si určite prečítajte aj túto časť, kde nájdete podrobnejšie pokyny.

Príklady (neúplný zoznam)

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Témy pre dospelých v obsahu pre rodiny

Obsah, ktorý zavádza používateľov tým, že sa javí ako vhodný pre širokú verejnosť, no zahŕňa témy pre dospelých, napríklad:

 • sex;
 • násilie;
 • vulgárnosti;
 • iné zobrazenia detí alebo obľúbených detských postáv, ktoré nie sú vhodné pre všeobecné publikum.
   

 

Všetky videá nahrané na YouTube musia byť v súlade so zmluvnými podmienkamipokynmi pre komunitu služby YouTube. Ak chcete videá speňažovať pomocou reklám, musíte dodržiavať pravidlá speňažovania služby YouTubeprogramové pravidlá služby Google AdSense

V prípadoch, keď väčšina obsahu kanála nie je vhodná pre žiadnych inzerentov alebo v ňom dochádza k opakovaným závažným porušeniam pravidiel (napr. nahrávanie poburujúceho, ponižujúceho alebo nenávistného obsahu), si môžeme vyhradiť právo zakázať reklamy v celom kanáli.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false