Pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov

Aktualizované v júni 2019: Tento článok po novom obsahuje viac príkladov obsahu, v ktorom sa budú reklamy zobrazovať iba v obmedzenom rozsahu alebo vôbec. Pravidlá zostávajú rovnaké, takže na spôsobe posudzovania vhodnosti vašich videí pre inzerentov sa nič nemení.

Ak ste súčasťou Partnerského programu YouTube, môžete videá speňažovať prostredníctvom reklám. Tento článok vám pomôže pochopiť, ktoré jednotlivé videá vo vašom kanáli sú vhodné pre inzerentov. Naše pravidlá sa vzťahujú na všetky časti vášho obsahu (video alebo priamy prenos, miniatúru, názov, popis a štítky). Prečítajte si viacej o našich osvedčených postupoch

Nie vždy sa našim systémom podarí rozhodnúť správne, preto môžete v prípade rozhodnutí automatických systémov požiadať o kontrolu človekom

Poznámka: Všetok obsah nahraný na YouTube musí byť v súlade s pokynmi pre komunitu. Ak obsah porušuje naše pokyny pre komunitu, môže byť zo služby YouTube odstránený. Ak uvidíte obsah, ktorý porušuje pravidlá, môžete ho nahlásiť.

Nevhodné výrazy

Ak sa v celom videu vo veľkej miere vyskytujú neslušné alebo vulgárne výrazy, takýto obsah nemusí byť vhodný na inzerciu. Pre ojedinelé neslušné výrazy nemusí byť video nevyhnutne nevhodné na inzerciu, ale závisí to od kontextu.

Príklady (neúplný zoznam)

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Nevhodné výrazy
 • Vulgarizmy v názve alebo obrázku miniatúry
 • Opakovane používané hrubé vulgarizmy nenávistným alebo hanlivým spôsobom
 • Hrubé vulgarizmy v úvodnej časti videa 
 • Hrubé vulgarizmy viackrát sa opakujúce v priebehu celého videa, a to aj cenzurované alebo na komediálne, dokumentárne, spravodajské alebo vzdelávacie účely

Násilie

Obsah, ktorého ústrednou témou je krv, násilie alebo zranenie a ktorý sa prezentuje bez dodatočného kontextu, nie je vhodný na inzerciu. Ak prezentujete násilný obsah v spravodajskom, výchovno-vzdelávacom, umeleckom alebo dokumentárnom kontexte, dôležitý je práve tento doplňujúci kontext. Násilie objavujúce sa bežne v priebehu hrania videohier sa na účely inzercie vo všeobecnosti akceptuje, ale zostrihy, ktorých ústredným motívom je bezdôvodné násilie, nie sú prípustné.

Príklady (neúplný zoznam)

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Obsah prezentujúci desivé, explicitné alebo nechutné správy alebo snímky
 • Krv, vnútornosti, krviprelievanie, sexuálne tekutiny, ľudské alebo zvieracie výlučky, miesto činu alebo fotky nehody
Obsah zobrazujúci násilné činy
 • Správy alebo fotky týkajúce sa streľby, výbuchov alebo bombardovania; videá popráv; násilné činy páchané na zvieratách
 • Obsah zobrazujúci týranie zvierat alebo bezdôvodné násilie na nich, ako sú napríklad kohútie, býčie alebo psie zápasy 
 • Videá obsahujúce grafické znázornenie násilia v kontexte fyzických súborov, verejných demonštrácií alebo policajnej brutality
 • Neupravený záznam vojnových obetí, ktorý explicitne zobrazuje zrazenie alebo smrť
 • Bezdôvodne páchané násilie na deťoch, a to aj hrané alebo fiktívne
 • Lovecké videá zamerané na explicitné zobrazenie násilia, smrti alebo utrpenie zvierat

Obsah pre dospelých

Obsah pre dospelých
Obsah s témami s výrazným sexuálnym podtextom nie je vhodný na inzerciu. Výnimkou môžu byť videá s tematikou sexuálnej výchovy, ktoré neobsahujú sexuálne explicitné zábery. Uvedenie komediálneho zámeru nestačí – obsah napriek tomu nemusí byť vhodný na inzerciu.

Príklady (neúplný zoznam)

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Sexuálne explicitný obsah
 • Explicitné sexuálne akty alebo napodobňovanie aktov, ktorých účelom je dosiahnutie vzrušenia
 • Sexuálne explicitný text alebo zvuk, ktorý zachytáva explicitné rozhovory o sexe
 • Obsah, ktorý môže byť považovaný za propagáciu sexuálnych služieb za poplatok
 • Neupravený záznam explicitne zobrazujúci párenie zvierat
Nahota
 • Skutoční alebo znázornení ľudia ukazujúci intímne časti tela, ako sú napríklad viditeľné genitálie, bradavky alebo zadok
 • Obsah zameraný na intímne časti tela, ktoré sú rozmazané alebo cenzurované
 • Kreslenie na telo so zameraním na nahotu alebo intímne časti tela
Obsah so sexuálnym podtextom
 • Obsah zobrazujúci naznačené sexuálne akty
 • Obsah zobrazujúci vykonávanie fetišu alebo rozhovory o fetiši
 • Obsah prezentujúci sexuálne škandály alebo zverejňovanie súkromných intímnych fotiek alebo videí
 • Obsah spojený so sexuálnym priemyslom vrátane sexuálnej zábavy
 • Obsah, v ktorom sa hovorí o intímnych sexuálnych skúsenostiach, ako je napríklad masturbácia, pohlavný styk alebo iné sexuálne akty
 • Obsah zobrazujúci sexuálny hračky, sexuálne pomôcky alebo iné produkty určené na obohatenie sexuálnej aktivity
 • Obsah poskytujúci rady týkajúce sa sexuálnej výkonnosti alebo opisujúci príbehy týkajúce sa výkonnosti

Škodlivé alebo nebezpečné činnosti

Obsah, ktorý propaguje škodlivé alebo nebezpečné činnosti vedúce k fyzickým, emocionálnym alebo psychickým zraneniam, nie je vhodný na inzerciu. 

Príklady (neúplný zoznam) 

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Nevhodné žarty, výzvy a kaskadérske kúsky
 • Žarty súvisiace so samovraždou, smrťou, terorizmom (napríklad falošné bomby alebo strašenie) alebo vyhrážky so strelnými zbraňami a inými smrtiacimi zbraňami
 • Nechcené sexuálne akty, ako je napríklad vynútené bozkávanie, obchytkávanie alebo sexuálne zneužívanie
 • Zobrazuje fyzické ubližovanie alebo spôsobovanie bolesti, no nie je to hlavným zameraním videa (toto pravidlo sa týka činov vykonávaných v neprofesionálnom alebo nekontrolovanom prostredí)
 • Obsah podporujúci dlhotrvajúce emočné vypätie neplnoletej osoby
Úpravy tela a lekárske postupy
 • Invazívne lekárske postupy vrátane kozmetických operácií
 • Vytláčanie vyrážok alebo odstraňovanie zarasteného nechtu
 • Postupy na aplikáciu kožných implantátov
 • Operatívne rozrezanie jazyka
Obsah s hrozbami alebo obhajobou fyzickej alebo psychickej ujmy na sebe či iných
 • Vyhrážanie sa skutočným ublížením na zdraví
 • Vyzývanie inej osoby k útoku
Ubližovanie sebe alebo ostatným alebo ubližovanie zo strany iných
 • Obsah súvisiaci so samovraždou, poruchami príjmu potravy, šikanovaním, obťažovaním, domácim násilím či inými formami zneužívania alebo ubližovania sebe samému
 • Obsah podporujúci používanie zbraní na ublíženie iným
 • Obsah súvisiaci s kanibalizmom
Nebezpečné činnosti, ktoré by sa nemali napodobňovať
 • Obsah zobrazujúci konzumáciu látok v takom množstve, že to môže viesť k toxickej reakcii
 • Kompilácie neúspechov, ktoré zahŕňajú explicitné zobrazenie ublíženia alebo zranenia
 • Surfovanie v metre alebo podzemí
 • Lezenie na strechy vysokých budov
 • Iný obsah založený na výzvach, pri napodobňovaní ktorého môže dôjsť k zraneniu (napríklad ohnivá výzva, výzva kiki a tzv. výzva „bird box“)
Podporovanie alebo obhajovanie škodlivých tvrdení alebo postupov týkajúcich sa liečivých účinkov alebo účinkov na zdravie
 • Hnutia proti očkovaniu alebo popieranie pôvodu AIDS
 • Voľnopredajné lieky, ktoré údaje liečia neliečiteľné choroby
 • Obsah, ktorý popiera existenciu vážnych zdravotných problémov a tvrdí, že ide len o hoax

Nenávistný obsah

Obsah, ktorý podnecuje nenávisť, propaguje diskrimináciu, znevažuje, alebo ponižuje jednotlivca alebo skupinu na základe nasledujúcich charakteristík, nie je vhodný na inzerciu:

 • Rasa
 • Etnická príslušnosť alebo etnický pôvod
 • Národnosť
 • Náboženstvo
 • Postihnutie
 • Vek
 • Status veterána
 • Sexuálna orientácia
 • Rodová príslušnosť
 • Iná charakteristika spojená so systematickou diskrimináciou alebo opomínaním 

Výnimkou môže byť obsah satirického alebo humorného charakteru. Uvedenie komediálneho zámeru však nestačí – obsah napriek tomu nemusí byť vhodný na inzerciu.

Príklady (neúplný zoznam) 

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Obsah, ktorý podnecuje nenávisť, propaguje diskrimináciu, znevažuje, alebo ponižuje
 • Obsah, ktorý propaguje, oslavuje alebo toleruje násilie páchané na iných
 • Obsah, ktorý v ľuďoch podporuje myšlienku, že človek alebo skupina je bez ľudskej dôstojnosti, podradná alebo hodná nenávisti
 • Obsah, ktorý propaguje skupiny šíriace nenávisť alebo predmety spojené so skupinami šíriacimi nenávisť
Propagácia terorizmu alebo násilného extrémizmu
 • Obsah, ktorý vytvorili teroristické skupiny alebo ktorý ich podporuje
 • Obsah, ktorý propaguje teroristické činy vrátane náboru 
 • Obsah, ktorý oslavuje teroristické útoky

Poburovanie a ponižovanie

Bezdôvodne poburujúci, buričský alebo ponižujúci obsah nemusí byť vhodný na inzerciu. 

Príklady (neúplný zoznam) 

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Obsah, ktorý je poburujúci alebo ponižujúci
 • Obsah, ktorý sa zameriava na zahanbovanie alebo urážanie jednotlivca alebo skupiny
Obsah, ktorý obťažuje, zastrašuje alebo šikanuje osobu alebo skupinu osôb
 • Obsah, ktorý navádza na zneužívanie alebo obťažovanie určitej osoby
 • Obsah, ktorý naznačuje, že sa tragická udalosť nestala, prípadne že obete alebo ich rodiny sú herci, respektíve že sa podieľajú na utajovaní udalosti
 • Zákerné osobné útoky, ohováranie a osočovanie

Obsah súvisiaci s drogami a rekreačnými drogami

Obsah, ktorý propaguje alebo zobrazuje nasledujúce aktivity, nie je vhodný na inzerciu:

 • Predaj nelegálnych drog, regulovaných liekov či látok alebo nebezpečných produktov 
 • Užívanie nelegálnych drog, regulovaných liekov či látok alebo iných nebezpečných produktov 
 • Zneužívanie nelegálnych drog, regulovaných liekov či látok alebo iných nebezpečných produktov

Videá s tematikou drog alebo nebezpečných látok, ktoré vznikli na výchovno-vzdelávacie, dokumentárne alebo umelecké účely, sú vo všeobecnosti na inzerciu vhodné, pokiaľ neobsahujú zábery citlivého charakteru alebo pochvalné vyjadrenia súvisiace s užívaním drog či zneužívaním iných látok.

Príklady (neúplný zoznam)

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Propagácia látok, ktoré menia psychické rozpoloženie na rekreačné účely alebo ktoré vyvolávajú stav eufórie
 • Kokaín, metamfetamín, heroín, marihuana, náhrady kokaínu, mefedron, povolené drogy, soli do kúpeľa
Propagácia výrobkov alebo služieb predávaných na uľahčenie rekreačného užívania drog
 • Fajky, bongá, coffee shopy
Propagácia inštruktážneho obsahu o výrobe, kupovaní alebo užívaní rekreačných drog
 • Poskytovanie tipov alebo odporúčaní týkajúcich sa užívania drog

Obsah súvisiaci s tabakom

Obsah, ktorý propaguje tabak a výrobky súvisiace s tabakom, nie je vhodný na inzerciu.

Príklady (neúplný zoznam)

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Propagácia tabaku
 • Cigarety, cigary, žuvací tabak
Propagácia výrobkov súvisiacich s tabakom
 • Fajky, cigaretové papieriky, elektronické cigarety
Propagácia výrobkov, ktoré simulujú fajčenie tabaku
 • Bylinné cigarety, elektronické cigarety

Obsah súvisiaci so strelnými zbraňami

Obsah zameraný na predaj, montáž, zneužívanie alebo nesprávne používanie strelných zbraní, nie je vhodný na inzerciu.

Príklady (neúplný zoznam) 

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Propagácia predaja strelnej zbrane
 • Predaj strelnej zbrane
 • Predaj dielu súvisiaceho so strelnou zbraňou alebo komponentu, ktorý je pre fungovanie strelnej zbrane nevyhnutný alebo jej funkčnosť vylepšuje, ako napríklad: 
  • Časť zbrane dokončená na 80 % 
  • Munícia
  • Klipy na muníciu
  • Tlmiče
  • Nábojové pásy
  • Pažby
  • Konverzné súpravy
  • Rukoväte zbraní
  • Teleskopy 
  • Mieridlá
 • Propagačný obsah pre obchody so zbraňami
 • Zľavové kódy obchodov so zbraňami alebo výrobcov
Pokyny na montáž strelných zbraní alebo príslušných komponentov
 • Pokyny na výrobu strelných zbraní, sprievodcovia, softvér alebo vybavenie na 3D tlač zbraní alebo ich častí
Zneužívanie alebo nesprávne používanie strelnej zbrane
 • Obsah, v ktorom sa zo zbrane strieľa v nebezpečných podmienkach

Kontroverzné témy a udalosti citlivého charakteru

Obsah, ktorý zahŕňa alebo je priamo zameraný na témy či udalosti citlivého charakteru, nie je vhodný na zobrazovanie reklám. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na obsah, ktorý zahŕňa len komentár alebo neobsahuje žiadne zábery citlivého charakteru. 

Príklady (neúplný zoznam) 

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Udalosti citlivého charakteru
 • Vojna
 • Smrť a tragédie
Kontroverzné otázky
 • Politické konflikty
 • Terorizmus alebo extrémizmus
 • Sexuálne obťažovanie

Témy pre dospelých v obsahu určenom pre rodiny

Obsah, ktorý sa javí ako obsah vhodný pre širokú verejnosť, no zahŕňa témy pre dospelých, nie je vhodný na inzerciu. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na obsah s komediálnym alebo satirickým zámerom. 

Príklady (neúplný zoznam) 

Kategória Obmedzené alebo žiadne reklamy  
Témy pre dospelých v obsahu určenom pre rodiny

Obsah, ktorý zavádza používateľov tým, že sa javí ako obsah vhodný pre širokú verejnosť, no zahŕňa témy pre dospelých, ako napríklad:

 • Sex
 • Násilie
 • Vulgárnosť
 • Iné zobrazenia detí alebo obľúbené detské postavy, ktoré nie sú vhodné pre všeobecné publikum
   

Všetky videá nahrané na YouTube musia byť v súlade so zmluvnými podmienkamipokynmi pre komunitu služby YouTube. Ak chcete videá speňažovať pomocou reklám, musíte dodržiavať pravidlá speňažovania služby YouTubepravidlá programu Google AdSense

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?