Reklamuotojams tinkamo turinio gairės

Jei dalyvaujate „YouTube“ partnerių programoje, galite gauti dalį pajamų, gaunamų iš skelbimų. Šio straipsnio tikslas – padėti jums suprasti, kurie iš atskirų vaizdo įrašų, skelbiamų jūsų kanale, tinka reklamuotojams. Skaityti šį straipsnį kūrėjai gali norėdami suprasti platformos savarankiško sertifikavimo klausimyną, konkrečias taisykles, kokiame turinyje galima rodyti skelbimus, kokiame turinyje skelbimus galima rodyti ribotai, o kokiame turinyje skelbimai nerodomi ir pajamų iš jo gavimas turėtų būti išjungtas. Mūsų politika taikoma visiems turinio elementams (vaizdo įrašui ar tiesioginiam srautui, miniatiūrai, pavadinimui, aprašui ir žymoms). Sužinokite daugiau apie geriausią praktiką. 

Sistemos ne visada įvertina teisingai, tačiau galite pateikti užklausą, kad žmogus peržiūrėtų automatinių sistemų priimtus sprendimus. 

Pastaba: visas į „YouTube“ įkeltas turinys turi atitikti bendruomenės gaires. Jei turinys pažeidžia bendruomenės gaires, jis gali būti pašalintas iš „YouTube“. Jei matote gaires pažeidžiantį turinį, galite apie jį pranešti.

Atminkite, kad kontekstas yra labai svarbus. Meniniame turinyje, pvz., muzikiniuose vaizdo įrašuose, gali būti tokių elementų kaip netinkama kalba, nuorodos į silpnųjų narkotikų vartojimą ar neatviros seksualinės temos, ir vis tiek jis bus tinkamas reklamoms rodyti.

Nepriimtina kalba

Turinys, kai visame vaizdo įraše dažnai vartojamos grubios nešvankybės ar vulgarybės, gali netikti skelbimams rodyti. Jei nešvankybės vartojamos retkarčiais (pvz., kaip muzikiniuose vaizdo įrašuose), vaizdo įrašas nebūtinai bus pripažintas netinkamu skelbimams rodyti.

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija

Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Sutrumpintos, cenzūruotos arba švelnios nešvankybės (pvz., „po velnių“ arba „prakeikimas“) pavadinime, miniatiūroje arba vaizdo įraše. Vaizdo įraše vartojamos vidutinės nešvankybės (pvz., „šūdas“ arba „kalė“). Toliau vaizdo įraše (ne pradžioje) nedažnai vartojamos šiurkščios nešvankybės (pvz., riebūs keiksmažodžiai) arba iki dviejų kartų maždaug pirmose 30 vaizdo įrašo sekundžių; šiurkščios nešvankybės muzikiniame vaizdo įraše.

Apibrėžtys

 • „Cenzūruotos nešvankybės“ reiškia, kad montuojant įrašą ištartas žodis užmaskuojamas pyptelėjimu arba nutildžius, o rašytiniame tekste uždengiamas juoda juostele, tam tikrais simboliais arba kitu tekstu.
 • „Sutrumpintos nešvankybės“ reiškia tokias santrumpas kaip KPŠ („kas per š*das“), kai įprastas posakis sutrumpinamas iki pirmųjų raidžių.
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Vidutinės nešvankybės pavadinime arba miniatiūroje; vaizdo įrašo pradžioje (maždaug 30 pirmųjų sekundžių) dažnai vartojamos šiurkščios nešvankybės; šiurkščios nešvankybės muzikinio vaizdo įrašo pavadinime arba miniatiūroje.

Pavadinimai ir miniatiūros 

 • Vidutinės nešvankybės net ir pakeitus rašybą, pavyzdžiui, „Visiškas šrūdas!“

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Visame vaizdo įraše gausiai vartojamos šiurkščios nešvankybės (pvz., kiekviename sakinyje). 

Apibrėžtys

 • „Vidutinės nešvankybės“ reiškia tokius žodžius kaip „kalė“, „šūdas“ ar „subinė“.
 • „Šiurkščios nešvankybės“ reiškia tokius žodžius kaip „b*bis“ arba „p*sau“.
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Ypač šiurkščios nešvankybės pavadinime, miniatiūroje ir bet kurioje vaizdo įrašo vietoje, pavyzdžiui, „p*zda“, „n**eris“, „p**eras“ ar kiti neapykantos kupini įžeidimai.

Pavadinimai ir miniatiūros

 • Šiurkščios arba ypač šiurkščios nešvankybės net ir pakeitus rašybą, pavyzdžiui, „bibis!”

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Bet kur vaizdo įraše yra vartojamos ypač šiurkščios nešvankybės. 

Smurtas

Turinys, kuriame akcentuojamas kraujas, smurtas ar sužalojimai, pateikiant be kito konteksto, netinka skelbimams rodyti. Jei smurtinį turinį rodote naujienų, šviečiamajame, meniniame ar dokumentikos kontekste, sprendimas priimamas atsižvelgiant į papildomą kontekstą. Pavyzdžiui, jei vaizdo įraše žurnalistiniame kontekste pateikiamas autoritetingas naujienų reportažas apie žiaurų įvykį, vaizdo įrašas gali tikti pajamoms gauti. Smurtas įprastiniuose vaizdo žaidimų eigos įrašuose paprastai nėra kliūtis skelbimams rodyti, tačiau montažai, kuriuose akcentuojamas nepagrįstas smurtas, skelbimams rodyti netinka. Ši politika taikoma visiems žaidimams (ir realistiškiems, ir ne).

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Atviras turinys apie teisėsaugą šviečiamajame kontekste; smurtas, kuris yra neredaguotos vaizdo žaidimų eigos dalis; nedidelis smurtas, kai nėra daug kraujo; visiškai cenzūruoti, sulieti, laidojimui paruošti arba istoriniuose įvykiuose, pavyzdžiui, kare, rodomi mirusiųjų kūnai kaip šviečiamojo vaizdo įrašo dalis.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Bendro pobūdžio smurtas 

 • Suvaidintas turinys, kuriame rodomas nerealistiškas neatviras smurtas arba fragmentiškai rodomas ryškus smurtas. 
  • Platesniame pasakojime fragmentiškai rodoma trumpa scena su fizine žala (pvz., šūvis į pilvą) kaip žiaurios veiksmo scenos dalis. 
  • Ištraukos iš veiksmo filmo su žiauriomis kovomis, kur sužalojimų iš esmės nesimato.
 • Rodomi neatviri sužalojimai, pavyzdžiui, griuvimas ant kelių, kai visai nerodoma arba rodoma nedaug kraujo.
  • Atsitiktinis arba tyčinis nuriedėjimas nuo kalvos arba atsitrenkimas į sieną pagal scenarijų arba sporte.
 • Pranešimai apie tragedijas, kuriose yra daug nukentėjusiųjų, tačiau nerodomos ryškios šiurpios detalės. 
  • Reportažai apie neseniai mieste įvykusią žmogžudystę nepasakojant apie fizinę aukų būklę. 

Žaidimai

 • Į standartinę vaizdo žaidimų eigą įeinantis smurtas, kai jis tik nežymiai atviras.
  • Rodomos atviros scenos (pvz., kruvinas puolimas su aiškiai matomu poveikiu) įprastoje žaidimo eigoje.

Mirtis ir tragedijos 

 • Rodomi mirusiųjų kūnai šviečiamajame kontekste be atviro turinio.
  • Viešas mirusiojo pagerbimas, transliacijoje labai atvirai nerodant mirusiojo kūno.
  • Rodomi visiškai cenzūruoti arba neviešinant šiurpių detalių mirusiųjų kūnai istoriniame kontekste.

Medžioklė

 • Turinys apie medžioklę, kai nerodomi atviri gyvūnų sužalojimai arba ilgos kančios.
  • Vaizdo įrašai apie medžioklę, kuriose aiškiai nerodoma nužudymo arba sužalojimo akimirka ir nėra pabrėžtinai rodomos filmuotos medžiagos, kaip sumedžiotas gyvūnas ruošiamas kaip trofėjus arba maistui.

Žiaurus gyvūnų elgesys

 • Žiaurus gyvūnų elgesys gamtoje, nerodant atviro turinio.
  • Paskui grobį bėgantys plėšrūnai nerodant atvirų detalių (pvz., neakcentuojant kruvinų grobio kūno dalių arba atvirai nerodant grobio pagavimo akimirkų); fragmentiškai gali matytis šiek tiek kraujo, tačiau turinyje tai nėra pabrėžiama tema.

Žiaurus elgesys su gyvūnais

 • Neredaguota filmuota medžiaga apie žmogaus kontroliuojamą žiaurų gyvūnų elgesį (pvz., bulių kautynes) nepropaguojant tokios veiklos.
 • Reportažai arba diskusijos apie žiaurų elgesį su gyvūnais nerodant filmuotos žiauraus elgesio medžiagos.
  • Diskusijos apie žiaurų elgesį su gyvūnais nepateikiant paties žiauraus elgesio detalių.

Smurtas sporte

 • Smurtas koviniame sporte su ginklais (pvz., fechtavime) nepriklausomai nuo naudojamų apsaugos priemonių arba taikomų atsargos priemonių. 
 • Neatviri sužalojimai sporte arba atviri sužalojimai, kai rodoma rungtynių eiga ir matosi kraujas.
  • Sportas profesionalioje aplinkoje (pvz., sporto centre), žaidėjams mūvint tinkamas pirštines ir naudojant burnos apsaugas. 
  • Fragmentiškai rodomi sužalojimai, kurie gali būti atviri (pvz., sulaužyta ranka), bet priskirtini įprastai žaidimo eigai.
  • Nedideli neatviri sužalojimai (pvz., parkritus ant kelių), rodomi sportavimo kontekste.

Gatvių muštynės

 • Rodomos kovos šviečiamajame kontekste.
  • Mokomojoje programoje pristatomi savigynos judesiai. 
  • Žmonės mušasi, bet nėra pasikartojančios piktos fizinės sąveikos (pvz., kumštynių), ir tai rodoma kaip fragmentiška tema platesniame kontekste.

Teisėsaugos veiksmai ir fiziniai kivirčai 

 • Susidūrimas su teisėsaugos organais be kovinių arba konfliktinių situacijų.
  • Fragmentiškai, šviečiamaisiais tikslais rodoma neredaguota filmuota medžiaga apie policijos bendravimą su civiliais, aprašuose, garso takelyje arba vaizduose nerodant atviro šiurkštaus fizinio kivirčo.
  • Normalus bendravimas su policija (t. y. klausiama kelio, išrašoma bauda už netinkamai pastatytą automobilį ir pan.).
 • Susidūrimas su teisėsaugos organais su žiauriomis, kovinėmis arba konfliktinėmis situacijomis šviečiamajame kontekste.
  • Komentarai su klipais iš naujienų reportažo apie neseniai vykusį civilių protestą su žiaurumais (pvz., civiliai mušami arba pargriauti spaudžiami prie grindų). 

Apibrėžtys

 • „Nedidelis smurtas“ reiškia susistumdymą turinyje iš realaus gyvenimo arba trumpalaikį smurtą, pavyzdžiui, niuksą.
 • „Suvaidintas“ reiškia pagal scenarijų sukurtą turinį, pavyzdžiui, filmus arba pramanytas situacijas, įskaitant animacinį turinį.
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Fragmentiškai rodomas atviras turinys apie teisėsaugą be šviečiamojo konteksto; rodomi mirusiųjų kūnai su akivaizdžiais sužalojimais ir (arba) sudarkyti šviečiamajame kontekste arba dokumentikoje (pvz., mokomajame istorijos kanale) arba rodomi mirusiųjų kūnai neviešinant šiurpių detalių be šviečiamųjų tikslų; redaguotas vaizdo žaidimų eigos turinys, kuriame yra klipų su atviru smurtu; vidutinis smurtas rodant kraują vaizdo įraše be šviečiamųjų tikslų; neapdorota filmuota medžiaga apie ginkluotą konfliktą be sužalojimų.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Bendro pobūdžio smurtas

 • Realus arba suvaidintas smurtas, dėl kurio patiriama sunkių sužalojimų, kai yra pasekmių arba poveikis ir tai matosi, pavyzdžiui, kraujas arba kruvinos scenos, aiškiai sulaužyti kaulai.
  • Suvaidintas ilgos trukmės vaizdo turinys, kuriame yra trumpa, labai atvira žiauri scena (pvz., masinės žudynės), arba vaizdo įrašas su tokių atvirų scenų rinkiniu. 
  • Itin ryškiai apibūdinamos tragedijos (garso takelio arba vaizdo įrašo forma). 

Žaidimai

 • Redaguota vaizdo žaidimo eiga, kurioje yra ištraukų, kur pabrėžiamas atviras smurtas.
  • Žiaurus nužudymas arba sunkūs sužalojimai (pvz., nukertama galva), kai dalyje vaizdo įrašo epizodų pabrėžtinai rodomi kūno skysčiai ir dalys. 

Mirtys ir tragedijos

 • Mirusiųjų kūnai (kitose nei paruošti laidojimui situacijose) šviečiamojo arba dokumentinio turinio kontekste, pavyzdžiui, karo dokumentikoje.
  • Mirusiojo kūnas nerodant pastebimų sužalojimų arba kūno skysčių naujienų reportažuose. 
  • Šviečiamuoju tikslu atvirai rodomi mirusiųjų kūnai (taip pat rodant sudarkymą arba sužalojimus). 

Gatvių muštynės

 • Gatvių muštynės, rodomos šviečiamajame arba dokumentikos kontekste. 
  • Atviros gatvių muštynės, įskaitant scenas, kuriose rodomi sunkūs sužalojimai, fizinis užpuolimas ir emocinis skausmas (pvz., žmogus rėkia). 
  • Kai pabrėžiama tema, susijusi su žmonių muštynėmis (pvz., filmuota medžiaga apie kalinių muštynes). 

Teisėsaugos veiksmai ir fiziniai kivirčai 

 • Fragmentiškai rodomi susidūrimai su teisėsaugos organais su žiauriomis, kovinėmis arba konfliktinėmis situacijomis ne šviečiamajame ir ne dokumentikos kontekste.
  • Sukrečiantys kivirčai su policija, kai rodomi šiurkštūs fiziniai susidūrimai (pvz., civiliai mušami arba pargriauti spaudžiami prie grindų). 

Smurtas sporte 

 • Atviri sužalojimai sporte, įtraukti į ilgesnį vaizdo įrašą, kuriame pateikiamas kontekstas (pvz., rinkiniai, kuriose atvirai rodomi sužalojimai, tačiau jie nėra vienintelis akcentas).

Žiaurus gyvūnų elgesys

 • Gyvūnų žiaurumas gamtoje, atvirai rodant gyvūnų sužalojimus.
  • Kai aiškiai matomi sužalojimai (pvz., kraujas arba kaulai) yra pagrindinė vaizdo įrašo tema.

Žiaurus elgesys su gyvūnais 

 • Šviečiamieji arba dokumentiniai reportažai apie žiaurų elgesį su gyvūnais rodant filmuotą medžiagą apie žiaurų elgesį.

Medžioklė

 • Turinys apie medžioklę, kuriame fragmentiškai rodomi atviri vaizdai, pavyzdžiui, turinyje rodomi negyvi arba sužaloti gyvūnai (pvz., kruvinos kūno dalys). 

Karai ir konfliktai

 • Reali neredaguota filmuota medžiaga apie ginkluotą konfliktą (pvz., karą) be atviro turinio, šviečiamojo konteksto, kruvinų scenų ar regimų sužalojimų.
  • Neredaguota filmuota medžiaga apie žiaurius puolimus, bendrinama be aiškaus tikslo.

Apibrėžtis

 • Fragmentiškos užuominos nėra turinio pagrindas (tam neteikiamas pagrindinis dėmesys) ir apima trumpas užuominas apie smurtinius veiksmus arba jų apibūdinimą. Pavyzdžiui, trumpai rodomas smurtinis veiksmas (pvz., atviros suaugusiųjų muštynės filme) būtų laikomas fragmentiška užuomina, o ne turinio pagrindu. 
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Neredaguota filmuota medžiaga, kurioje pabrėžiamas teisėsaugos žiaurumas; atvirai rodomi mirusiųjų kūnai ne šviečiamajame vaizdo įraše; redaguotas vaizdo žaidimų eigos turinys, pagrindinį dėmesį skiriant atviram smurtui; smurtas šeimoje.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Bendro pobūdžio smurtas 

 • Pagrindinis dėmesys skiriamas kraujui, viduriams, kruvinoms scenoms, kūno skysčiams (žmonių arba gyvūnų), nuotraukoms iš nusikaltimo, eismo įvykio arba nelaimingo atsitikimo vietos beveik arba visai nepateikus konteksto.
 • Rodomas bereikalingas smurtas prieš vaikus, net jei tik suvaidintas.

Žaidimai

 • Redaguota vaizdo žaidimo eiga, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas atviram smurtui.
  • Pagrindinis dėmesys skiriamas atviro smurto rodymui suvaidintuose scenarijuose, pavyzdžiui, „rinkiniai apie žudymą“ arba atviro smurto rinkiniai iš vaizdo žaidimų arba filmų.

Mirtys ir tragedijos

 • Mirusiųjų kūnai arba itin atviri sužalojimai, pavyzdžiui, nukertama galva, amputuojamos galūnės.

Žiaurus gyvūnų elgesys

 • Gyvūnų žiaurumas su gamta nesusijusiame kontekste.

Žiaurus elgesys su gyvūnais

 • Su gyvūnais susijęs žiaurumas arba bereikalingas smurtas, pavyzdžiui, žiaurus elgesys su gyvūnais (pvz., spardymas) arba žmonių kontroliuojamas smurtas (pvz., gaidžiai verčiami peštis). 

Teisėsaugos veiksmai ir fiziniai kivirčai 

 • Atviras smurtas fizinių kivirčų, viešų demonstracijų arba policijos žiaurumo kontekste.

Smurtas sporte 

 • Vaizdo įrašai apie sportą, kurių pagrindinė tema – rodomi atviri sužalojimai.

Karai ir konfliktai

 • Reportažai arba vaizdai apie šaudynes, sprogimus, mirties bausmes arba sprogdinimus.
 • Neredaguota filmuota medžiaga apie karo aukas, atvirai pateikiant sužalojimus arba mirtį.

Turinys suaugusiesiems

Turinys, kuriame aptariamos itin seksualizuotos temos, skelbimams rodyti netinka, išskyrus ribotas išimtis lytinio švietimo ir muzikiniams vaizdo įrašams be atviro turinio. Tai apima ir realią, ir kompiuteriu sugeneruotą vaizdo medžiagą. Nepakanka nurodyti, kad siekiama humoristinių tikslų; toks turinys vis tiek gali netikti skelbimams rodyti. 

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Romantiniai santykiai arba bučiniai; pokalbiai apie romantinius santykius arba seksualumą neminint sueities; visiškai cenzūruotos neįžiūrimos nuogybės, rodomos neturint tikslo sujaudinti auditoriją; jausmingi šokiai profesionalioje aplinkoje be visiškų arba dalinių nuogybių; lytinis švietimas be atviro turinio; muzikinis vaizdo įrašas su seksualiniu turiniu be nuogybių.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Turinys seksualiniam pasitenkinimui

 • Romantinės scenos, neskirtos seksualiai pasitenkinti, pavyzdžiui, animacinės, realios arba suvaidintos scenos su bučiniais ar apsikabinimais.
  • Scenos, kuriose rodoma seksualinė įtampa tarp personažų, atvirai nerodant lytinių aktų.
  • Platesniame pasakojime pateikiama scena su bučiniais, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas romantiniams santykiams ir nesiekiama suteikti seksualinio pasitenkinimo.
    
 • Pokalbiai apie seksą seksualiniam pasitenkinimui neskirtame ar komiškame kontekste.
  • Lytinis švietimas.
  • Lytiškai plintančios ligos (LPL) ir kaip pernešamas jų užkratas.
  • Lytinė patirtis (pvz., po lytinės sueities patiriamas skausmas), aptariant tik tai, kaip veikia seksas, ir nepasakojant, kaip pasirodyti geriau. 
  • Spermos donorystė.
  • Naudojant diagramas arba manekenus moksliškai vaizduojama reprodukcinės sistemos anatomija. 
  • Lytinė orientacija ir (arba) kaip lytinė tapatybė vystosi įvairių santykių kontekste.
  • Fragmentiškas ar atsitiktinis seksualinių juokelių ir užuominų vartojimas be vulgarių terminų.
  • Turinys, kuriame minimi fetišai, nesusiję su seksualumu (pvz., „Kokį maistą mėgstate? Gal turite maisto fetišą?“). 
    
 • Jausmingi šokių judesiai profesionalioje aplinkoje kaip meninės išraiškos dalis.
  • Šokių judesiai, primenantys lytinį aktą (pvz., judesiai krūtine arba klubais) kaip šokio choreografijos dalis.
  • Paprastai su jausmingumu siejami šokiai (pvz., šokis ant stulpo) profesionalioje aplinkoje, pavyzdžiui, šokių studijoje arba pasirodyme gatvėje.

Nuogybės

 • Cenzūruotos nuogybės, kai nuogybės nėra pagrindinis akcentas, pavyzdžiui, scenose, kuriose asmenys gali būti nuogi, bet nesimato spenelių, sėdmenų arba genitalijų (pvz., jie atvaizduoti pikseliais arba sulieti).
  • Sulietos nuogybės, kai šviečiamajame kontekste rodomi pusnuogiai istoriniai veikėjai. 
  • Visiškai cenzūruotos neįžiūrimos ir neturint seksualinių tikslų rodomos genitalijos (pvz., rodoma medicininė procedūra).
  • Rodomas maitinimas krūtimi (spenelių nesimato).
    
 • Rodomi pusnuogiai žmonės, kai pateikimo forma nėra skirta sukelti seksualinį pasitenkinimą, pavyzdžiui, su bikiniais plaukiojama baseine.
  • Drabužių apžvalgos, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas drabužio formai ir funkcijai, o ne drabužių dengiamų kūno dalių, pavyzdžiui, krūtų, akcentavimui.
  • Meno kūriniai, pavyzdžiui, skulptūros, eskizai arba kompiuterinė grafika, iliustruojantys nuogybes, kaip antai klasikinio meno personažai arba čiabuvių su strėnų raiščiais nuotraukos.
  • Beveik permatomu arba plonyčiu audiniu pridengta moterų krūtinė, tarpas tarp krūtų, sėdmenys arba vyrų liemuo padorioje aplinkoje, pavyzdžiui, madų demonstracijose, medicininėse apžiūrose arba paplūdimyje. 
  • Matomos dalinės nuogybės sporto varžybose, pavyzdžiui, bokso ringe, kur tokia apranga gali būti privaloma.

Apibrėžtys

 • Skirta seksualiai pasitenkinti – turinys gali arba yra skirtas žiūrinčiajam seksualiai sujaudinti.
 • Seksualinė užuomina – bet koks frazės vartojimas siekiant juokais užsiminti apie kažką seksualaus.
 • Seksualiai dviprasmiškas turinys – seksualinių poteksčių turinti vaizdinė, žodinė arba tekstinė medžiaga su užuomina į seksualinius ketinimus siekiant seksualiai sujaudinti.
 • Atvirumas – iki kokio atvirumo lygio rodomas lytinis aktas arba nuogybės siekiant sujaudinti auditoriją.
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Pokalbiai apie intymią lytinę patirtį; pabrėžiamos seksualios kūno dalys (net jei pridengtos); sulietos ar cenzūruotos nuogybės, kuriose galima įžiūrėti kūno dalis, net naudojamos šviečiamajame kontekste arba naujienų reportažuose; užuominos į lytinį aktą; jausmingi šokiai profesionalioje aplinkoje, kai šokėjai pusnuogiai; rodomi sekso žaislai be kontakto su žmogumi ar nuogybių arba realistiškai vaizduojamos genitalijos.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Turinys seksualiniam pasitenkinimui 

 • Pavadinimai arba miniatiūros su seksualizuotomis temomis (įskaitant klaidinančius ženklus). 
  • Apibūdinama lytinė veikla arba pateikiamos su ja susijusios užuominos (pvz., užuominos apie seksualias kūno dalis naudojant jaustukus arba grafinius elementus). 
  • Apibraukus arba kitomis priemonėmis atkreipiamas dėmesys į miniatiūros turinį su užuomina į lytinius aktus.
  • Klaidinantis pavadinimas, kai vaizdo įraše žadamas seksualinis turinys, bet iš tiesų tokio turinio jame nėra (pvz., vaizdo įrašas apie maisto gaminimą su pavadinimu „žiūrėkite pornografiją“).
  • Kompiuteriu sugeneruotos nuogybės medicininiame kontekste, nesiekiant suteikti žiūrintiesiems pasitenkinimo. 
 • Vaizduojama nesužadinanti lytinė veikla šviečiamajame, dokumentikos arba suvaidintame turinyje.
  • Šviečiamuoju tikslu, pavyzdžiui, medicininėse temose, paaiškinama lytinė veikla ir su ja susijusi istorija.
    
 • Numanomas lytinis aktas arba elgesys.
  • Vaizdo įraše yra ženklų, rodančių vykstančią lytinę veiklą, pavyzdžiui, juda daiktai, girdisi dejavimas ir pan. 
    
 • Rodomi sekso žaislai, seksui skirtos priemonės ar kiti produktai, skirti lytiniams santykiams paįvairinti, net jei nėra naudojami. 
  • Su seksualinėmis temomis nesusijusiame vaizdo įraše netyčia parodoma seksui skirta priemonė (pvz., rodoma fone).
  • Aptariant pristatomas genitalijas primenantis medicininis objektas.
    
 • Seksualinę įtampą kuriančios scenos, pavyzdžiui, pasitenkinimui skirti jausmingi šokiai, grabinėjimas arba gilūs bučiniai ir glamonės siekiant seksualiai sujaudinti auditoriją.
  • Trumpos scenos apie lytinę veiklą (įskaitant numanomus lytinius aktus) platesniame pasakojime. 
  • Scenos, kurių pagrindinis akcentas – rodyti seksualinę įtampą.
  • Profesionali šokių choreografija, kurioje daug seksualiniam pasitenkinimui skirtų pozų arba judesių (pvz., trynimasis), o žmonės pusnuogiai (pvz., krūtis dengia plonytis audinys).
    
 • Diskusijos apie intymią lytinę patirtį, pavyzdžiui, masturbaciją, orgazmą, sueitį, patarimus ar kitus lytinius aktus. Tai gali apimti ir seksualinio pobūdžio užuominas arba seksualiai nepadorų tekstą ar garso takelį, pavyzdžiui, išsamius pokalbius apie seksą.
  • Lytinių aktų garso takelių arba garsų rinkiniai be nuotraukų ar vaizdinių akto scenų (pvz., ausų laižymo ir kramsnojimo garsai).
  • Aprašoma lytinė veikla, siekiant seksualiai sujaudinti auditoriją.
  • Minimi seksualiniai fetišai, net jei ir ne vaizdžiai. 
  • Pavadinimai, kuriuose nurodomas turinys suaugusiesiems, pavyzdžiui, 18+, 21+, „tik suaugusiesiems“, „pornografija“ ir kt., nebent kontekstas šviečiamasis ar dokumentinis.
  • Seksualias kūno dalis ar seksualinius veiksmus vaizduojančių jaustukų naudojimas tekste, siekiant suteikti žiūrintiesiems pasitenkinimą.
  • Šiurkštūs anekdotai, kuriuose vartojami vulgarūs terminai (pvz., „papai“, „nuleisti“). 
 • Su seksu susijęs turinys, pavyzdžiui, dokumentika apie sekso pramonę arba turinio suaugusiesiems platformas su mokama prenumerata.
 • Seksualinės užuominos naudojant seksualiniam pasitenkinimui neskirtus objektus.
  • Rodomi genitalijas primenantys objektai, pavyzdžiui, į kelnes dedamos vyriškus lytinius organus imituojančios priemonės, arba žmonių statulėlės su realistiškomis genitalijomis.
  • Naudojami kasdieniai objektai (pvz., baklažanas) arba jaustukai, siekiant imituoti genitalijas ir seksualiai sujaudinti auditoriją. 

Nuogybės

 • Šviečiamasis arba dokumentinis turinys, kuriame rodomi visiškai nuogi kūnai. 
  • Su seksu ar nuogybėmis susijusios istorijos arba pramonės apžvalgos, pavyzdžiui, rodomi piešiniai ant kūno. 
 • Pikseliais atvaizduotos arba cenzūruotos nuogybės, tačiau galima atpažinti seksualias kūno dalis.
  • Žvaigždutėmis arba suliejus užmaskuotos scenos su nuogais kūnais, tačiau vis tiek galima identifikuoti pagal siluetus.
 • Ilgi epizodai su nuogybėmis (animaciniai, realūs arba suvaidinti). 
  • Seksualizuoti pusnuogiai kūnai (pvz., su bikiniu, apatiniu trikotažu), ne kartą rodomi kaip pagrindinė tema. 
 • Rodomos seksualios kūno dalys, pavyzdžiui, ne kartą arba pabrėžtinai rodomas tarpas tarp krūtų arba vyrų šakumas, siekiant seksualiai sujaudinti auditoriją. 
  • Rinkiniai, kuriuose aiškiai matosi išsipūtusių genitalijų kontūrai. 
  • Dažnai rodomos beveik nepridengtos (pvz., su siaurikėmis) seksualios kūno dalys (pvz., krūtys, tarpas tarp krūtų, sėdmenys ir kt.).
  • Vaizdo įrašai su maitinimo krūtimi instrukcijomis, kuriuose matosi speneliai.
  • Jaudinantys pusnuogių žmonių šokiai (pvz., išriestų sėdmenų purtymas) profesionalioje aplinkoje. 

Apibrėžtys

 • „Cenzūruotos nuogybės“ reiškia suliejimą, nuogybių pridengimą juodomis juostomis arba atvaizdavimą stambiais pikseliais.
 • Numanomas lytinis aktas – lytinę sueitį imituojantis elgesys, pavyzdžiui, lytinio akto judesiai apsirengus.
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Nuogos krūtys arba visiškai nuogi kūnai, lytiniai aktai, aptariami fetišai arba vaizdo įrašo miniatiūra su seksualiniu turiniu.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Turinys seksualiniam pasitenkinimui 

 • Nepadorus seksualinio pobūdžio garsas, tekstas ar dialogas.
  • Su seksu susijusios pramogos, pavyzdžiui, pornografija ar kitos seksualinės paslaugos.
  • Atvirai rodomi arba imituojami lytiniai aktai, siekiant suteikti pasitenkinimą.
  • Vaizduojami arba aptariami fetišai (pvz., pateikiamos instrukcijos arba išsamūs vadovai).
  • Pagrindinis dėmesys skiriamas sekso skandalams arba nutekintai privačiai intymiai medžiagai.
  • Lytinės veiklos mėgdžiojimas (pvz., pornografinė medija).
  • Reklamuojamos seksualinės paslaugos mainais į atlygį. 
  • Jausmingi šokiai neprofesionalioje aplinkoje, pavyzdžiui, namie.
   • Trynimasis kūnais arba judesiais imituojamas lytinis aktas, siekiant lytinės įtampos. 
  • Sekso žaislų (ar kitų produktų, skirtų lytinei veiklai paįvairinti) realus naudojimas.

Nuogybės

 • Suaugusiųjų veikla, pavyzdžiui, visiškai atviros seksualios kūno dalys, lytiniai aktai.

Sukrečiantis turinys

Turinys, kuris gali prislėgti žiūrinčiuosius, sukelti pasibjaurėjimą arba sukrėsti, gali netikti skelbimams rodyti. Dėl necenzūruotų sukrečiančių elementų vaizdo įrašas nebūtinai bus pripažintas netinkamu skelbimams rodyti, tačiau svarbu kontekstas.

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Cenzūruotas arba kontekste šviečiamuoju, dokumentikos ar kitu tikslu rodomas nežymiai arba vidutiniškai sukrečiantis turinys.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Kūno dalys, skysčiai, ekskrementai

 • Vaikams skirto turinio arba šviečiamajame, moksliniame, dokumentikos ar meniniame kontekste pateikiamos kūno dalys, skysčiai arba ekskrementai, kai nėra tikslo sukrėsti.
 • Suvaidintas turinys su kūno dalimis, skysčiais arba ekskrementais, kai siekiama sukrėsti iš esmės pramoginiais tikslais (pvz., rodomas fokusas), tačiau turi būti pateiktas priimtinas kontekstas.

Medicininės ir kosmetinės procedūros

 • Šviečiamuoju tikslu pristatomos medicininės arba kosmetinės procedūros, pagrindinį dėmesį skiriant pačiai procedūrai, o ne kūno dalims, skysčiams arba ekskrementams.
 • Rodomos kūno dalys, skysčiai arba ekskrementai, bet jos cenzūruotos arba, skirtingai nuo pačios procedūros, rodomos tik fragmentiškai.
 • Žmonių ir gyvūnų gimimo vaizdo įrašai, skirti šviesti žiūrinčiuosius, papildomai neakcentuojant kūno dalių, skysčių arba ekskrementų.

Eismo įvykiai, nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai

 • Eismo įvykiai arba nelaimingi atsitikimai, kai nėra matomi atviri sužalojimai (pvz., vidiniai audiniai, kraujuojančios žaizdos).
 • Eismo įvykiai arba nelaimingi atsitikimai, kurie realiai neprislegia, nes matomas tik nedidelis arba vidutinis poveikis.
 • Eismo įvykiai arba nelaimingi atsitikimai, kai nėra matoma su eismo įvykiu arba nelaimingu atsitikimu susijusi reali skausminga reakcija.
 • Eismo įvykiai arba nelaimingi atsitikimai, kai nėra akivaizdžių sužalojimų arba nereikalinga ilgalaikė medicininė priežiūra.
 • Eismo įvykiai, nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai, pateikiami naujienų, dokumentikos arba meniniame kontekste (pvz., filme arba muzikiniame vaizdo įraše).

Gyvūnų ruošimas ir valgymas

 • Rodoma žalia arba paruošta valgymui mėsa, žuvis, įskaitant maisto gaminimo metodus ir receptų demonstracijas (pvz., kaip išdarinėti žuvį arba paruošti ant grotelių keptą kepsnį).
 • Rodoma, kaip profesionalai ruošia gyvūnus maistui, pagrindinį dėmesį skiriant tokiai profesijai ir gyvūnų skerdienos išpjaustymui.
 • Šviečiamajame, dokumentikos, moksliniame arba meniniame kontekste rodomi religiniai ritualai, kuriuose valgomi gyvūnai, kai nėra akcentuojami šiurpūs arba kruvini vaizdai.
 • Šviečiamajame, dokumentikos, moksliniame arba meniniame kontekste pagrindinis dėmesys skiriamas kultūrinėms tradicijoms ir valgymo papročiams, kai nėra siekiama kurti sensacijos iš gyvūnų ar vabzdžių valgymo arba nepriimtino jų dorojimo.
 • Gyvūnų dalys, kai nėra rodomi aiškiai iškiriami gyvo padaro bruožai (išskyrus žuvis ir vėžiagyvius).

Apibrėžtys

 • „Tikslas sukrėsti“ reiškia vaizdo įrašo paskirtį, nustatomą pagal pateiktą kontekstą ir elementų akcentavimą.
 • „Suvaidintas“ reiškia pagal scenarijų sukurtą turinį (pvz., filmus arba muzikinius vaizdo įrašus) arba pramanytas situacijas, įskaitant animacinį turinį.
 • „Eismo įvykiai ir nelaimingi atsitikimai“ reiškia nesėkmingus incidentus, dėl kurių paprastai patiriama žalos arba sužalojimų, įskaitant tokius atvejus, kai pats sužalojimas gali nebūti aiškiai matomas (pvz., transporto priemonių avarijos).
 • „Atviras“ apibūdina kūno dalis, skysčius arba ekskrementus (pvz., audinius arba kraują).
 • „Prislėgtas“ reiškia trikdančias arba su netikėtumu susijusias emocijas, patiriamas dėl matomo arba pagrįstai numanomo žalingo poveikio ar sužalojimo.
 • „Skausmingas“ reiškia matomą, girdimą arba suvokiamą žmogaus kančių dėl patirto skausmo pateikimą. Šiuo atveju tai susiję su į eismo įvykį ar nelaimingą atsitikimą patekusiais ir medicininėse arba kosmetinėse procedūrose (įskaitant gimdymą) dalyvaujančiais ar jas patiriančiais žmonėmis.
 • „Kultūrinės tradicijos ir valgymo papročiai“ reiškia su tam tikro tipo maisto vartojimu susijusius visuomenių papročius ir socialinį elgesį.
 • „Kuriantis sensaciją“ atvirų gyvūnų kūno dalių arba gyvūnų ir vabzdžių valgymo kontekste reiškia, kad tai pateikiama siekiant kurstyti smalsumą arba bendrą susidomėjimą, ypač įtraukiant perdėtas arba labai ryškias detales.
 • „Nepriimtinas dorojimas“ susijęs su tuo, kaip gyvūnas ruošiamas maistui arba valgomas žiauriu arba barbarišku būdu.
 • „Profesionalus kontekstas“ susijęs su mėsininko arba žuvininko profesija ir kontekstais, kai šios profesijos atstovai mėsinėja ir dirba su gyvūnų skerdiena.
 • „Aiškiai išskiriami gyvo padaro bruožai“ apima bruožus, kurie patvirtina, kad gyvūnas buvo arba yra gyvas padaras, įskaitant tokias kūno dalis kaip nosis, ausys, burna.
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Necenzūruotas arba turint tikslą sukrėsti rodomas sukrečiantis turinys, pavyzdžiui, atviri žmonių ar gyvūnų kūno dalių vaizdai.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Kūno dalys, skysčiai, ekskrementai

 • Akcentuojamos realios kūno dalys, skysčiai arba ekskrementai turint tikslą sukrėsti.
 • Suvaidintas kūno dalių, skysčių ir ekskrementų pateikimas, akcentuojant šiurpias ir kruvinas detales.

Medicininės ir kosmetinės procedūros

 • Šviečiamajame, dokumentikos, moksliniame arba meniniame kontekste pateikiamos medicininės arba kosmetinės procedūros, pagrindinį dėmesį skiriant detaliam necenzūruotų kūno dalių, skysčių arba ekskrementų rodymui atliekant procedūrą arba po jos.
 • Gimdymas, kuriame papildomai akcentuojamos kūno dalys, skysčiai ar ekskrementai arba matosi labai skausminga reakcija.

Eismo įvykiai, nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai

 • Eismo įvykiai arba nelaimingi atsitikimai, kai yra ryškus smūgio momentas, galintis prislėgti.
 • Eismo įvykiai arba nelaimingi atsitikimai, kai matomi sužalojimai arba galima pagrįstai numanyti, kad reikės ilgalaikės medicininės priežiūros.
 • Eismo įvykiai arba nelaimingi atsitikimai, kai matosi labai skausminga reakcija, susijusi su eismo įvykio arba nelaimingo atsitikimo poveikiu.
 • Eismo įvykių arba nelaimingų atsitikimų rinkiniai.

Gyvūnų ruošimas ir valgymas

 • Gyvūnų ruošimas maistui arba valgymas turint tikslą sukrėsti.
 • Šviečiamajame, dokumentiniame, moksliniame arba meniniame kontekste akcentuojamas nepriimtinas nudirtų arba sveikų gyvūnų dorojimas.
 • Akcentuojami aiškiai iškiriami gyvo padaro bruožai (pvz., maisto ruošimas be konteksto).
 • Sensacingas pateikimas arba valgymas (pvz., sensacingas valgymas prieš kamerą, žinomas kaip mokbangas, ASMR vaizdo įrašai su valgomais gyvūnais).
Šiam turiniui išjunkite skelbimus

Aiškiai matomas arba girdimas nepaprastai sukrečiantis turinys arba atvejai, kai visas vaizdo įrašo tikslas – sukrėsti žiūrinčiuosius.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Kūno dalys, skysčiai, ekskrementai

 • Pasibjaurėtinas, šiurpus arba kruvinas kūno dalių, skysčių ar ekskrementų pateikimas beveik arba visai nepateikus konteksto.
 • Suvaidinti sukrečiantys elementai, pristatomi beveik nepateikus konteksto turint vienintelį tikslą sukrėsti.

Medicininės ir kosmetinės procedūros

 • Neapdorota filmuota medicininių arba kosmetinių procedūrų medžiaga, pateikiama be konteksto arba akcentuojant atviras kūno dalis, skysčius arba ekskrementus.
 • Neapdorota filmuota medžiaga iš gimdymo vaizdo įrašų, atvirai rodant kūno dalis, skysčius, ekskrementus arba skausmingą reakciją beveik arba visai nepateikus konteksto.

Eismo įvykiai, nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai

 • Prislegiantis eismo įvykių arba nelaimingų atsitikimų ir labai rimtų sužalojimų pateikimas, kai matomos atviros kūno dalys arba galima pagrįstai numanyti labai rimtus sužalojimus.
 • Neapdorota filmuota labai rimtų eismo įvykių arba nelaimingų atsitikimų medžiaga nepateikus konteksto.
 • Filmuota medžiaga su vaikais eismo įvykiuose arba nelaiminguose atsitikimuose.
 • Eismo įvykių arba nelaimingų atsitikimų vaizdo įrašų rinkiniai, kai vienintelis tikslas – ne vieną kartą sukrėsti žiūrinčiuosius.

Gyvūnų ruošimas ir valgymas

 • Realus gyvūnų ruošimas maistui ir valgymas, kai vienintelis tikslas sukrėsti žiūrinčiuosius, o turinys pateikiamas šiurpiai ir kruvinai arba nepateikiamas kontekstas.
 • Atvirai rodoma, kaip diriami arba skerdžiami gyvūnai.
 • Su šviečiamuoju, dokumentiniu, moksliniu arba meniniu kontekstu nesusijęs turinys, kuriame rodomas skausmingoje situacijoje esantis gyvas gyvūnas, nes yra ruošiamas suvalgyti.
 • Su šviečiamuoju, dokumentiniu, moksliniu arba meniniu kontekstu nesusijęs gyvūnų valgymas, kai akcentuojami aiškiai iškiriami gyvo padaro bruožai.

Žalingi arba pavojingi veiksmai

Turinys, kuriuo skatinami žalingi arba pavojingi veiksmai, darantys rimtą fizinę, emocinę ar psichologinę žalą, netinka skelbimams rodyti. 

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Šiek tiek pavojingi triukai arba veiksmai, tačiau atliekami profesionalioje ir kontroliuojamoje aplinkoje, kai niekas nėra rimtai sužalojamas.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Bendro pobūdžio žalingi arba pavojingi veiksmai

 • Veikla, kuriai būdinga rizika, bet nėra matomų sužalojimų, pavyzdžiui:
  • profesionalūs triukai arba ekstremalus sportas, kaip antai skrydis su skraidomuoju kostiumu;
  • filmuota medžiaga, kaip žmogus važiuoja ant vieno rato arba užsiima parkūru žemės lygyje;
  • rodomos viršijančios greitį ar šonu slystančios motorinės transporto priemonės, kai neatliekama pavojingų triukų (pvz., stovima tik ant dalies ratų arba iš rankų paleidžiamas vairas) ar nesukeliama dažnų trikdžių kitiems (pvz., važiuojama tarp juostų).

Nesėkmių rinkiniai

 • Vaizdo įrašai su nesėkmių rinkiniais, kuriuose nėra pabrėžiamai atviri sužalojimai (pvz., einant atsitrenkiama į stiklines duris). 

Pokštai ir iššūkiai

 • Gluminantys, trikdantys arba diskomfortą sukeliantys pokštai ar iššūkiai, tačiau nekeliantys rizikos ir nedarantys ilgalaikės žalos, pavyzdžiui, ledo kibiro iššūkis.
 • Aptarimas arba reportažai apie žalingus pokštus ar iššūkius be filmuotos medžiagos apie žalos akimirką arba be atitinkamo garso takelio (pvz., reportažai apie ugnies iššūkį, nepateikiant incidento detalių).
 • Šviečiamasis, dokumentinis arba su naujienų reportažais susijęs turinys, kuriame rodomi itin didelį emocinį skausmą sukeliantys pokštai arba iššūkiai (pvz., fizinės muštynės, užgauli kalba ir įžeidimai, kaip antai pokštai apie atleidimą iš darbo).

Klaidinga medicininė informacija

 • Neutralus turinys apie virusus, užkrečiamąsias ligas ir COVID-19 neturint tikslo kurstyti baimę (pvz., vaizdo įrašas vaikams, kuo skiriasi virusai ir bakterijos).

Žalą daranti klaidinga informacija

 • Šviečiamasis arba dokumentinis turinys, kuriame siekiama paaiškinti, kaip grupės, propaguojančios žalą darančią klaidingą informaciją, išpopuliarėja, pasidaro žymios ir (arba) skleidžia klaidingą informaciją.
 • Šviečiamasis arba dokumentinis turinys, kuriuo siekiama demaskuoti žalą darančią klaidingą informaciją, pavyzdžiui, „Pizzagate“, „QAnon“, „StopTheSteal“ ir pan.

Elektroninių cigarečių rūkymas ir tabakas 

 • Su prevenciniais veiksmais susiję viešųjų tarnybų pranešimai.
 • Suvaidintas turinys, kuriame akcentuojamas vartojimas.
 • Šviečiamasis arba dokumentinis turinys, kuriame rodoma su elektroninėmis cigaretėmis ir (arba) tabaku susijusi pramonė.

Alkoholis

 • Turinyje rodomas alkoholis arba alkoholį geriantys suaugusieji, nepropaguojant ir nešlovinant neatsakingo gėrimo.

Apibrėžtys

 • „Sunkiai sužalotas“ reiškia tokius sužalojimus, kuriuos patyrus negalima apsieiti be tinkamos medicininės priežiūros arba negalima gydyti namuose, pavyzdžiui, kaulų lūžiai, akivaizdūs išnirimai arba prarandama daug kraujo.
 • Kūno modifikacijos gali apimti tokius dalykus kaip tatuiruotės, įvairių auskarų vėrimas arba medicininės operacijos.
 • „Suvaidintas“ reiškia pagal scenarijų sukurtą turinį, pavyzdžiui, filmus arba pramanytas situacijas.
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Turinyje rodoma fizinė žala arba skausmingos situacijos, įskaitant veiksmus neprofesionalioje, nekontroliuojamoje aplinkoje, bet tai nėra pagrindinė tema.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Bendro pobūdžio žalingi arba pavojingi veiksmai

 • Su didele rizika susijusi veikla, pavyzdžiui, parkūras dangoraižiuose, arba rodomi sunkūs sužalojimai, pavyzdžiui, patirti nukritus nuo riedlentės.
 • Šviečiamasis, dokumentinis arba naujienų reportažų turinys toliau nurodytomis temomis.
  • Žalingi arba pavojingi veiksmai atvirai rodant sužalojimus.
  • Vaikai, užsiimantys lošimais arba vairuojantys suaugusiesiems skirtas motorines transporto priemones. 
 • Rodomos viršijančios greitį ar šonu slystančios motorinės transporto priemonės, kai atliekami pavojingi triukai (pvz., stovima tik ant dalies ratų arba iš rankų paleidžiamas vairas) ar sukeliama dažnų trikdžių kitiems (pvz., važiuojama tarp juostų). 

Nesėkmių rinkiniai

 • Pagrindinis dėmesys skiriamas atvirai rodomų nemirtinų ar sunkių pasekmių neturinčių sužalojimų akimirkoms (pvz. vaizdo įrašų rinkinys su plentinių dviračių avarijomis).

Pokštai ir iššūkiai

 • Šviečiamasis, dokumentinis arba naujienų reportažų turinys apie pokštą ar iššūkį, apimantis toliau nurodytus aspektus.
  • Grasinimai arba propagavimas daryti fizinę arba psichologinę žalą sau ar kitiems, pavyzdžiui, atsigulti tarp geležinkelio bėgių. 
  • Veiksmai, kurių nereikėtų mėgdžioti (pvz., baliklio gėrimo iššūkis), galintys iš karto ir kritiškai pakenkti žmogaus sveikatai.
 • Didelį emocinį skausmą keliantys pokštai arba iššūkiai, pavyzdžiui, fiziniai kivirčai, užgauli kalba ir įžeidimai. Tai gali apimti grėsmę žmogaus gyvenimo būdui, kaip antai pokštai apie atleidimą arba emocinis provokavimas ar grasinimas žmogui santykių kontekste (pvz., pokštai apie išsiskyrimą, kai vienas žmogus pasidaro emociškai nestabilus, pokštai apie suimtus artimuosius ir pan.).
 • Pokštai, apimantys bereikalingai daug kūno skysčių arba atviro smurto.
 • Iššūkiai, apimantys netoksiškų, nevalgomų medžiagų valgymą, pavyzdžiui, suvalgomas klijų pieštukas arba augintinių maistas. Valgomos valgomosios medžiagos, kenkiančios vartojant dideliais kiekiais, kaip antai aitrioji paprika „Carolina Reaper“, arba sukeliančios nedidelę fizinę reakciją. 

Elektroninių cigarečių rūkymas ir tabakas

 • Atsiliepimai apie tabako produktus arba tokių produktų palyginimas (pvz., skysčių elektroninėms cigaretėms palyginimas).
 • Šviečiamajame arba dokumentikos kontekste minimos paslaugos priklausomybių turintiems žmonėms.

Alkoholis

 • Šviečiamasis, dokumentinis arba suvaidintas turinys, kuriame rodoma, kaip nepilnamečiai vartoja alkoholį arba su alkoholiu susijusius produktus. 

Apibrėžtys

 • „Nedidelė fizinė reakcija“ reiškia tokius atvejus kaip, pavyzdžiui, žiaukčiojimas, vėmimą sukeliantis kosulys.
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Pagrindinis dėmesys skiriamas nelaimingiems atsitikimams, pokštams arba triukams, keliantiems pavojų sveikatai, pavyzdžiui, geriami ar valgomi ne maisto produktai, arba aptariami populiarūs vaizdo įrašai, pateikiantys tokio tipo turinį.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

Bendro pobūdžio žalingi arba pavojingi veiksmai

 • Žalingų, pavojingų arba pavojingais laikomų veiksmų šlovinimas.
  • Motorinės transporto priemonės sukrečiančiose scenose ir rodant sužalojimus (pvz. susidūrimo akimirka arba rodomi be sąmonės ant kelio gulintys žmonės, partrenkti sunkvežimio).
 • Vaikai, užsiimantys lošimais arba vairuojantys suaugusiesiems skirtas motorines transporto priemones.

Nesėkmių rinkiniai

 • Nesėkmių rinkiniai, kuriuose rodomi mirtimi ar didele žala pasibaigiantys veiksmai (neatitaisoma žala ar veiksmai, pasibaigiantys koma, priepuoliais, paralyžiumi ir kt.). 

Pokštai ir iššūkiai

 • Pokštai arba iššūkiai, kurių nereikėtų mėgdžioti (pvz., chloro gėrimo iššūkis), galintys iš karto ir kritiškai pakenkti žmogaus sveikatai.
 • Pokštai arba iššūkiai susiję su: 
  • savižudybėmis, mirtimi, terorizmu, pavyzdžiui, pokštai gąsdinant netikra bomba arba grasinimai mirtinais ginklais;
  • nepageidaujamais seksualiniais veiksmais, pavyzdžiui, prievartiniais bučiniais, grabinėjimu, seksualine prievarta, slapta kamera persirengimo kambaryje;
  • fizine žala arba skausmingomis situacijomis, bet skausmingos situacijos nėra pagrindinis vaizdo įrašo akcentas;
  • užsitęsusia nepilnamečiui emociškai skausminga situacija, pavyzdžiui, gana ilgą laiką trunkantis pokštas, dėl kurio vaikas jaučiasi išsigandęs arba prislėgtas. Tai gali apimti pokštus, kai vaikai įtikinami, kad jų tėvai mirė;
  • grasinimais arba siūlymu daryti fizinę arba psichologinę žalą sau ar kitiems, pavyzdžiui, atsigulti tarp geležinkelio bėgių;
  • COVID-19, propaguojant pavojingą veiklą, pavyzdžiui, tikslingą kontaktą su virusu, arba kurstant paniką (pvz., antikarantininis judėjimas ar būdamas viešoje vietoje žmogus apsimeta, kad yra užsikrėtęs);
  • propagavimu panaudojant ginklus pakenkti kitiems;
  • rodymu, kaip medžiagos vartojamos tokiais kiekiais, kad sukeliama atvirai sukrečianti fizinė reakcija, pavyzdžiui, vemiama suvalgius aitriojo pipiro vaiduoklio;
  • iššūkiais, kuriuos pakartojus galima rimta žala, pavyzdžiui, ugnies iššūkis arba užrištų akių iššūkis;
  • apgaulingų arba neteisėtų veiksmų (pvz., įsilaužimo į namus) skatinimu.

Klaidinga medicininė informacija

 • Reklamuojami arba propaguojami žalingi su sveikata ar gydymu susiję teiginiai arba praktikos: 
  • vaizdo įrašai, kuriuose propaguojama moksliškai neįrodyta medicininė informacija arba pateikiamos atitinkamos instrukcijos, pavyzdžiui, kaip išgydyti vėžį namie;
  • melagingi teiginiai apie COVID-19 priežastį, kilmę arba plitimą;
  • skleidžiami mitai, prieštaraujantys normalia ir įprasta laikomai medicinos praktikai, pavyzdžiui, pasisakymai prieš skiepus; 
  • neigiama, kad egzistuoja tam tikros sveikatos būklės, pavyzdžiui ŽIV, COVID-19;
  • turinys, kuriuo siekiama atkalbėti nuo COVID-19 skiepų, apimantis melagingus arba klaidinančius teiginius apie vakcinos poveikį ar platinimą;
   • Pavyzdžiai: turinyje teigiama, kad vakcina sukels nevaisingumą, į ją įdėtas mikrolustas arba ji bus naudojama dalies gyventojų eutanazijai 
  • turinys, kuriame reklamuojamos, palaikomos ar kitais atžvilgiais propaguojamos terapinės gėjų atvertimo programos arba paslaugos.

Žalą daranti klaidinga informacija

 • Propaguojama žalą daranti klaidinga informacija (pvz., „Pizzagate“, „QAnon“, „StopTheSteal“).
 • Palaikomos žalą darančią klaidingą informaciją propaguojančios grupės.

Elektroninių cigarečių rūkymas ir tabakas 

 • Propaguojamas tabakas ir su juo susiję produktai bei jų vartojimas.
 • Filmuota medžiaga, kaip nepilnamečiai vartoja elektroninių cigarečių ir (arba) tabako produktus.
 • Prekybos elektroninių cigarečių ir (arba) tabako produktais palengvinimas.
 • Elektroninių cigarečių ir (arba) tabako produktų naudojimas gamintojo nenumatytu būdu (pvz., geriamas elektroninių cigarečių skystis). 

Alkoholis

 • Rodoma, kaip nepilnamečiai vartoja alkoholį, net jei tai nėra pagrindinė vaizdo įrašo tema. 
 • Nepilnamečiams propaguojamas alkoholio vartojimas.

Neapykantą skleidžiantis ir menkinantis turinys

Turinys, kuriuo kurstoma neapykanta, skatinama diskriminacija, menkinamas arba žeminamas asmuo ar žmonių grupė, skelbimams rodyti netinka. Satyriniam arba humoristiniam turiniui gali būti taikomos išimtys. Nepakanka nurodyti, kad siekiama humoristinių tikslų; toks turinys vis tiek gali netikti skelbimams rodyti.

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Turinyje minimos saugomos grupės arba neužgauliai kritikuojamos asmens nuomonės arba veiksmai.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Naujienų turinys, kuriame kalbama apie saugomą grupę, arba reportažai be neapykantos apie diskriminaciją, su kuria gali susidurti tokia grupė, pavyzdžiui, naujienų reportažas apie homofobiją.
 • Komiškas turinys, kuriame smerkiamas saugomų grupių pajuokimas, pažeminimas ar kiti niekinantys komentarai arba apie tai užsimenama.
 • Viešos diskusijos apie saugomas grupes, nekurstant neapykantos ir žiaurios konfrontacijos su jomis.
 • Meninis turinys, kuriame be neapykantos vartojami jautrūs terminai, pavyzdžiui, populiarūs muzikiniai vaizdo įrašai.
 • Šviečiamasis arba dokumentinis turinys:
  • cenzūruoti įžeidinėjimai dėl rasės arba menkinantys terminai, pateikiami siekiant šviesti auditoriją (pvz., n***ris); 
  • su dėmesio centre esančiais neapykantos vaizdais.
 • Asmens ar grupės nuomonės, pažiūrų, veiksmų kritika neturint tikslo kurstyti ar žeminti.

Apibrėžtys

Saugoma grupė apibrėžiama pagal toliau pateiktas charakteristikas. Neapykantos kurstymas pagal toliau pateiktas charakteristikas skatinant diskriminaciją, menkinant ar žeminant asmenį ar asmenų grupę, skelbimams rodyti netinka. 

 • Rasė
 • Tautybė arba etninė kilmė
 • Pilietybė
 • Religija
 • Negalia
 • Amžius
 • Karinė tarnyba
 • Seksualinė orientacija
 • Lytinė tapatybė
 • Bet kokia kita savybė, susijusi su sisteminga diskriminacija arba marginalizacija
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Turinys, kuris gali įžeisti asmenis arba grupes, bet naudojamas švietimui, naujienose arba dokumentikoje.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Politinis diskursas arba diskusijos, kuriose gali būti įžeidžiančios kalbos, bet turimas tikslas šviesti, pavyzdžiui, politinės diskusijos apie translyčių žmonių teises.
 • Šviečiamasis turinys
  • Necenzūruoti įžeidinėjimai dėl rasės arba menkinantys terminai, pateikiami siekiant šviesti auditoriją (pvz., necenzūruotas arba visas ištartas žodis „n***ris“).
  • Turinys su neredaguota filmuota medžiaga apie asmenis, atliekančius toliau nurodytus veiksmus jų neskatinant ar nešlovinant: 
   • pagrindinį dėmesį skiriančius asmens arba grupės gėdinimui ar įžeidinėjimui; 
   • išskiriančius vieną asmenį piktnaudžiavimui ar priekabiavimui;
   • neigiančius, kad tragiški įvykiai tikrai buvo, ir vadinančius juos bandymu kažką nuslėpti; 
   • užsiimančius piktybiniais asmeniniais puolimais ir šmeižtu. 
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Neapykanta arba priekabiavimas prie asmenų arba grupių. 

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Teiginiai, kuriais siekiama menkinti saugomą grupę arba tiesiogiai ar netiesiogiai užsiminti, kad ji yra blogesnė, pavyzdžiui, teigiant, kad „visi šitos šalies žmonės pasibjaurėtini“.
 • Propaguojamas, šlovinamas smurtas prieš kitus arba jam pritariama.
 • Reklamuojamos neapykantos grupės arba neapykantos grupių atributika.
 • Asmenį ar žmonių grupę gėdinantis ar įžeidžiantis turinys.
 • Turinys, kuriame išskiriamas asmuo ar žmonių grupė, siekiant piktnaudžiauti arba priekabiauti.
 • Turinys, kuriame neigiami įvykę tragiški įvykiai, o aukos ir (arba) išgyvenusieji įvardijami kaip per pratybas aukas vaidinantys aktoriai.
 • Piktybinis asmeninis puolimas, apkalbos ir šmeižtas.

Rekreaciniai narkotikai ir su narkotikais susijęs turinys

Turinys, kuriame reklamuojama arba rodoma nelegalių narkotikų, įstatymais reguliuojamų legalių narkotikų ar medžiagų arba kitų pavojingų produktų prekyba, vartojimas ar piktnaudžiavimas jais, netinka skelbimams rodyti.

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Šviečiamasis turinys, muzika, pareiškimai arba humoristinės užuominos apie narkotikus ar narkotikų reikmenis, nešlovinant narkotikų; narkotikai muzikiniame vaizdo įraše.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Mokslo kontekste aptariami narkotikai ar su jais susiję reikmenys, pavyzdžiui, mokslinis narkotikų vartojimo poveikis.
 • Aptariami narkotikai, kai tikslas nėra reklamuoti arba šlovinti narkotikų vartojimą, pavyzdžiui, asmeninis pasakojimas apie opioidų krizę.
 • Pagrindinis dėmesys skiriamas išaiškintiems narkotikų platinimo atvejams arba prekybai narkotikais naujienų turinio kontekste, tačiau nerodomas vartojimas arba platinimas.
 • Muzikiniai vaizdo įrašai, kuriuose fragmentiškai rodomi narkotikai.
 • Pagrindinis dėmesys skiriamas narkotikų pirkimui, gamybai arba platinimui, pavyzdžiui, namudinių opioidų gamybai, naujienų reportažams apie auginamas kanapes.
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Turinyje pagrindinis dėmesys skiriamas narkotikų vartojimo pateikimui ar poveikiui arba narkotikų ar jiems skirtų reikmenų kūrimui arba platinimui komiškame, ne šviečiamajame ar ne dokumentikos kontekste.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Suvaidintas turinys, kuriame rodomas rekreacinių narkotikų vartojimas.
 • Muzikiniai vaizdo įrašai, kuriuose narkotikai dėmesio centre.
 • Narkotikų vartojimas aptariamas naujienų reportaže jų nešlovinant ir nepropaguojant.
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Turinyje atvirai ir išsamiai rodomas arba aptariamas su narkotikais ar narkotikų reikmenimis susijęs piktnaudžiavimas, pirkimas, gamyba, prekyba, taip pat kaip jų rasti.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Propaguojami arba šlovinami rekreaciniai narkotikai.
 • Su narkotikų vartojimu susiję patarimai arba rekomendacijos.
 • Pagrindinis dėmesys skiriamas rekreacinių narkotikų pramonei, pavyzdžiui, kanapių kavinėms, parduotuvėms arba auginimui.
 • Pateikiamos instrukcijos, kaip naudoti (įskaitant vartojimą ir poveikį), įsigyti, gaminti ir (arba) platinti narkotikus, pavyzdžiui, kaip rasti platintoją arba kur geriausiai svaigintis narkotikais.

Su šaunamaisiais ginklais susijęs turinys

Turinys, kuriame akcentuojama prekyba tikrais ar netikrais šaunamaisiais ginklais, jų surinkimas, piktnaudžiavimas jais arba netinkamas jų naudojimas, skelbimams rodyti netinka.

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Su medžiole susijęs turinys arba saugioje aplinkoje, pavyzdžiui, šaudykloje, rodomi ginklai.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Filmuota medžiaga, kaip šaudoma išvykus į medžioklę negyvenamoje vietoje, pavyzdžiui, miške.
 • Diskusijos apie ginklams taikomus įstatymus arba ginklų kontrolės problemą.

Apibrėžtys

 • „Saugi aplinka“ reiškia tokias vietas kaip šaudyklos arba specialiai šaudymo į taikinį praktikai skirtos uždaros teritorijos.
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Ginklų naudojimas ne kontroliuojamoje aplinkoje; savadarbių, 3D spausdintuvais atspausdintų arba prieš tai modifikuotų ginklų demonstravimas; iš šratasvydžio ginklų arba plastikiniais rutuliukais (BB) apšaudomi žmonės be apsauginių priemonių.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Rodoma, kaip ginklai naudojami neparuoštoje arba nekontroliuojamoje aplinkoje (pvz., viešai gatvėje prie namų, pastate, kuris nėra šaudykla).
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Turinyje rodoma, kaip kuriami arba modifikuojami ginklai (įskaitant surinkimą ir ardymą), reklamuojami ginklų gamintojai arba pardavėjai, siekiama padėti parduoti ginklą, ginklus neprižiūrimi suaugusiųjų naudoja nepilnamečiai.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Patarimai, kaip papildyti šaunamąjį ginklą spyruokline buože.
 • Rekomenduojami geriausi ginklų gamintojai arba įmonės, iš kurių galima įsigyti šaunamųjų ginklų (pvz., „15 geriausių ginklų parduotuvių“).
 • Naudotojai nukreipiami tiesiai į svetainę, kuri rūpinasi ginklų prekyba.
 • Reklamuojamas šaunamojo ginklo arba komponento pardavimas, įskaitant toliau nurodytus atvejus, bet jais neapsiribojant. 
  • Parduodama su šaunamuoju ginklu susijusi dalis ar komponentas, būtinas šaunamajam ginklui arba padidinantis jo funkcionalumą, įskaitant:
  • 80 proc. gatavas ginklų dalis;
  • šaudmenis;
  • šaudmenų apkabas;
  • duslintuvus;
  • šaudmenų diržus;
  • buožes;
  • transformavimo rinkinius;
  • ginklų rankenas;
  • optinius taikiklius;
  • paprastus taikiklius.
 • Vaizdo įrašai, kuriuose reklamuojamas ginklų parduotuvėmis aktualus turinys.
 • Vaizdo įrašai, kuriuose reklamuojami ginklų parduotuvėmis aktualūs gamintojai arba nuolaidos kodai.
 • Vaizdo įrašai, kuriuose pristatomos šaunamųjų ginklų gamybos instrukcijos (pvz., ginklų surinkimas ir ardymas, kurį galima atkartoti, arba kaip modifikuoti ginklus), vadovai, programinė įranga arba ginklų ar jų dalių 3D spausdinimo įranga.

Prieštaringai vertinamos problemos

Prieštaringai vertinamos problemos reiškia temas, kurios gali trikdyti naudotojus ir dažnai yra susijusios su žmonių tragedijomis. Ši politika taikoma, net jei turinys skirtas tik pakomentuoti arba jame nėra atvirų vaizdų. 
 

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Turinys, kuriame aptariama prieštaringai vertinamų problemų prevencija. Turinys, kai prieštaringai vertinamos problemos vaizdo įraše minimos labai trumpai ir nėra nei atvirai pateikiamos, nei išsamiai apibūdinamos.

Pavadinimas ir miniatiūra 

 • Užuominos apie prieštaringai vertinamas problemas, tačiau be atviro turinio (pvz., tekstas arba skustuvo vaizdas). 

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių. 

 • Objektyvus aptarimas iš naujienų šaltinio (gali buti pagrindinė tema ir išsamiai apibūdinama, bet negali būti atviro vaizdavimo). 
 • Turinyje aptariami su abortais susiję istoriniai arba įstatyminiai faktai.
 • Turinys nepilnamečiams, kuriuo siekiama, kad būtų plačiau žinoma apie valgymo sutrikimus. 
 • Turinys, kuriame kaip pagrindinė tema aptariami tokie klausimai kaip smurtas šeimoje, savęs žalojimas arba seksualinis priekabiavimas nepateikiant išsamių apibūdinimų arba atviro vaizdavimo (pvz., mokslinis darbas apie nukentėjusiuosius nuo seksualinės prievartos ir jų gyvenimus, bet žiaurumo detalės nepateikiamos). 

Apibrėžtys 

 • Fragmentiškos užuominos nėra turinio pagrindas (tam neteikiamas pagrindinis dėmesys) ir apima trumpas užuominas apie temas, kurios laikomos prieštaringomis arba delikačiomis. Pavyzdžiui, trumpas prieštaringai vertinamos arba delikačios temos paminėjimas (pvz., „Kitos savaitės vaizdo įraše aptarsime mažėjantį savižudybių skaičių“) būtų laikomas fragmentiška užuomina, o ne turinio pagrindu. 
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Turinys apie prieštaringai vertinamas problemas, kuris vizualiai netrikdo, tačiau jame gali būti žodinių apibūdinimų. Turinys, kuris yra suvaidintas ar meninis, šviečiamasis, dokumentinis arba jame moksliškai pristatomos tokios problemos.

Pavadinimas ir miniatiūra 

 • Miniatiūroje atvirai vaizduojamos prieštaringai vertinamos problemos (įskaitant tiek realų, tiek suvaidintą ar meninį vaizdavimą). 

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių. 

 • Turinys, kuriame kaip pagrindinė tema aptariami tokie klausimai kaip prievarta prieš vaikus arba seksualinė prievarta, nepateikiant išsamių apibūdinimų arba atviro vaizdavimo.
 • Su abortais susiję asmeniniai pasakojimai arba nuomonės kaip pagrindinė tema be atviro vaizdavimo. 
 • Suvaidintas arba meninis prieštaringai vertinamų problemų vaizdavimas, kuris nėra labai atviras (pvz., žmogus filme nušoka nuo tilto, bet mirusiojo kūnas atvirai nerodomas).
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Turinys, kuriame labai atvirai vaizduojamos arba išsamiai apibūdinamos prieštaringai vertinamos problemos. Turinys yra labai atviras arba jame pateikiami labai išsamūs apibūdinimai, o prieštaringai vertinamos problemos yra pagrindinė turinio tema.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Asmeninis pasakojimas su sukrečiančiomis detalėmis toliau nurodytomis temomis (pvz., tam tikrus įvykius išgyvenusio žmogaus ir jo praeities biografija arba išsamus interviu).
  • Prievarta prieš vaikus
  • Pedofilija
  • Seksualinė prievarta 
  • Seksualinis priekabiavimas
  • Savęs žalojimas
  • Savižudybė
  • Mitybos sutrikimai
  • Smurtas šeimoje
 • Prieštaringai vertinamų problemų propagavimas arba šlovinimas turinyje, pavadinime arba miniatiūroje (pvz., „Kaip nusižudyti ir garbingai mirti“). 
 • Atvirai vaizduojamas savęs žalojimas, kai matomi randai, kraujas arba sužalojimai. 
 • Atviras vykstančio veiksmo garso takelis.

Apibrėžtys

 • Pagrindinis dėmesys ar dėmesio centras reiškia, kad atitinkamai temai skiriamas vaizdo įrašo segmentas arba visas vaizdo įrašas. 
 • Taip pat tai reiškia, kad rodomas gana ilgas aptarimas. Trumpa užuomina apie vieną iš prieštaringoms arba delikačioms priskiriamų temų nėra priežastis nerodyti skelbimų. Pavyzdžiui, trumpai paminėjus prieštaringą arba delikačią temą (pvz., „Kitos savaitės vaizdo įraše aptarsime mažėjantį savižudybių skaičių“) nebūtų laikoma, kad skiriamas pagrindinis dėmesys, tačiau tuo atveju, kai vaizdo įraše yra būtent šiai temai aptarti skirtas segmentas, būtų laikoma, kad skiriamas pagrindinis dėmesys. Pagrindinį dėmesį nebūtinai rodo tai, kas sakoma. Įdėjus vaizdą arba tekstą, kuriame pabrėžiama delikati problema, taip pat būtų laikoma, kad skiriamas pagrindinis dėmesys.

Delikatūs įvykiai

Delikatus įvykis paprastai reiškia netikėtą įvykį, per kurį žuvo žmonių, paprastai dėl iš anksto suplanuoto piktybiško užsienio teroristinių organizacijų (UTO) arba narkotikų prekybos organizacijų (NPO) išpuolio. Delikatūs įvykiai visuomenėje gali sukelti gedėjimo, o kartais – kraštutinę arba instinktyvią reakciją. Kad įvykis būtų laikomas delikačiu, jis turi būti įvykęs palyginti neseniai. Svarbu kontekstas: pavyzdžiui, autoritetingi naujienų reportažai ar dokumentiniai vaizdo įrašai apie istorinį įvykį gali tikti pajamoms gauti. 

Ši politika taikoma, net jei turinys skirtas tik pakomentuoti arba jame nėra atvirų vaizdų. 

Savarankiško sertifikavimo vadovas

Nurodymai dėl skelbimų Anketos parinktys ir išsami informacija
Šiam turiniui galite įjungti skelbimus

Fragmentiškai minimi delikatūs įvykiai; mokslinis ar dokumentinis turinys apie istorinius teroro aktus, įvykdytus iki rugsėjo 11-osios įvykių; šviečiamasis turinys apie terorizmą arba teroristines grupes be atvirų vaizdų ar filmuotos pačių teroristinių išpuolių medžiagos.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Fragmentiškai minimi teroro aktai, ginkluoti konfliktai ar tragiški įvykiai, dėl kurių žūva žmonės.
 • Užsienio teroristinės organizacijos (UTO) 
  • Šviečiamasis, dokumentinis arba suvaidintas turinys apie tokias grupes kaip bendra tema be filmuotos teroristinių išpuolių medžiagos.
  • Komiški vaizdo įrašai, kuriuose fragmentiškai minimos UTO arba terorizimas.
 • Narkotikų prekybos organizacijos (NPO), pavyzdžiui, narkotikų karteliai 
  • Šviečiamieji arba dokumentiniai vaizdo įrašai, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas tarptautinei prekybai narkotikais bendrąja prasme (o ne konkrečiai NPO).
  • Suvaidintas turinys (pvz., filmai), vaizduojantis UTO ir (arba) NPO ar jų narius. 
  • Komiškas turinys, tarp kurio temų – NPO arba tarptautinė prekyba narkotikais.

Apibrėžtys 

 • Fragmentiškos užuominos, kurios nėra turinio pagrindas (tam neteikiamas pagrindinis dėmesys), o kaip tik priešingai. Šiai apibrėžčiai priskiriamos trumpos užuominos apie vieną iš prieštaringoms arba delikačioms priskiriamų temų. Pavyzdžiui, trumpas prieštaringos ar delikačios temos paminėjimas (pvz., „Kitos savaitės vaizdo įraše aptarsime mažėjantį teroristų išpuolių skaičių“) būtų laikomas fragmentiška užuomina, o ne turinio pagrindu. 
Galite įjungti skelbimus, tačiau bus rodomi tik tokį turinį pasirinkusių prekės ženklų skelbimai

Šviečiamasis ar dokumentinis turinys arba viešųjų tarnybų pranešimai apie narkotikų prekybos organizacijas (NPO).

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Narkotikų prekybos organizacijos (NPO), pavyzdžiui, narkotikų karteliai 
  • Šviečiamasis arba dokumentinis turinys, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas konkrečioms NPO arba tokių organizacijų vadams. 
   • Gali apimti neatviras su išpuoliais ir (arba) jų padariniais susijusias situacijas, situacijas su įkaitais ir pan.
  • Viešųjų tarnybų pranešimai apie susijusias grupes.
Šiam turiniui turėtumėte išjungti skelbimus

Aptariami teroristų išpuoliai; labai daug žmonių gyvybių nusinešę įvykiai; neturint šviečiamojo tikslo aptariamos užsienio teroristinės organizacijos arba narkotikų prekybos organizacijos; turinys apie tokias grupes su atvirais vaizdais bet kokiame kontekste arba tokių organizacijų pavadinimai minimi vaizdo įrašo pavadinime.

Toliau pateikiame taip pat šiai kategorijai priskiriamo turinio pavyzdžių.

 • Pagrindinis dėmesys skiriamas toliau nurodytiems delikatiems įvykiams.
  • Žiaurūs veiksmai arba tragiški įvykiai, dėl kurių žuvo žmonių, pavyzdžiui, užsienio teroristinių grupių arba narkotikų prekybos organizacijų surengtos masinės šaudynės 
  • Ginkluotas konfliktas (neredaguota filmuota medžiaga)
  • Teroristiniai išpuoliai (pvz., 2001 m. rugsėjo 11 d.) 
 • Filmuota medžiaga arba vaizdai iš delikataus įvykio vietos arba apie jo padarinius
 • Užsienio teroristinės organizacijos (UTO) 
  • Šviečiamųjų arba dokumentinių tikslų neturintys vaizdo įrašai, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas UTO arba terorizmo temai (toliau pateikiami keli pavyzdžiai). 
   • Aptariamas neseniai įvykęs teroristinis išpuolis. 
   • Bet kur turinyje (pvz., miniatiūroje) pateikiami su grupe ir (arba) jos vadu susiję vaizdai, pavadinimai ar vardai. 
  • Turinys, kuriame pateikiami sukrečiantys, atviri ir (arba) smurtiniai vaizdai arba yra smurto kurstymo ar šlovinimo scenų. 
  • Turinys, kurį sukūrė teroristinės grupės arba skirtas joms palaikyti.
  • Turinyje aukštinami arba neigiami teroristiniai išpuoliai. 
 • Narkotikų prekybos organizacijos (NPO), pavyzdžiui, narkotikų karteliai
  • Šviečiamųjų arba dokumentinių tikslų neturintys vaizdo įrašai, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas NPO arba tarptautinei prekybai narkotikais. 
  • Šviečiamųjų arba dokumentinių tikslų neturintis su NPO susijusių vaizdų pateikimas, pavyzdžiui, vėliavų, šūkių, transparantų ir kt. 
  • Grupės narių verbavimas.
  • Šlovinama arba propaguojama tokia grupė (pvz., meninis turinys, įskaitant muziką, su užuominomis apie žiaurių veiksmų pateisinimą).

Apibrėžtys

 • Kad įvykis būtų laikomas delikačiu, jis turi būti įvykęs palyginti neseniai, kaip antai šaudynės Naujosios Zelandijos mečetėse. 
 • Pagrindinis dėmesys reiškia, kad atitinkamai temai skiriamas vaizdo įrašo segmentas arba visas vaizdo įrašas.
 • Taip pat tai reiškia, kad rodomas gana ilgas aptarimas. Trumpa užuomina apie vieną iš prieštaringoms arba delikačioms priskiriamų temų nėra priežastis nerodyti skelbimų. Pavyzdžiui, trumpai paminėjus prieštaringą arba delikačią temą (pvz., „Kitos savaitės vaizdo įraše aptarsime mažėjantį savižudybių skaičių“) nebūtų laikoma, kad skiriamas pagrindinis dėmesys, tačiau tuo atveju, kai vaizdo įraše yra būtent šiai temai aptarti skirtas segmentas, būtų laikoma, kad skiriamas pagrindinis dėmesys. Pagrindinį dėmesį nebūtinai rodo tai, kas sakoma. Įdėjus vaizdą arba tekstą, kuriame pabrėžiama delikati problema, taip pat būtų laikoma, kad skiriamas pagrindinis dėmesys.

Kurstantis ir žeminantis turinys

Turinys, kuris yra nepagrįstai kurstantis arba žeminantis, gali netikti skelbimams rodyti. Ši politika „YouTube Studio“ savarankiško sertifikavimo klausimyne priskiriama prie neapykantos ir menkinančio turinio politikos, todėl būtinai pasidomėkite ir šioje politikoje pateiktais išsamiais nurodymais.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Kurstantis ir žeminantis turinys
 • Turinys, kurio tikslas – gėdinti arba įžeisti asmenį ar grupę
Su priekabiavimu prie asmens ar asmenų grupės, jų bauginimais arba patyčioms iš jų susijęs turinys
 • Turinys, kuriame išskiriamas asmuo, siekiant priekabiauti arba užgaulioti
 • Turinys, kuriame teigiama, kad tragiško įvykio nebuvo arba aukos ar jų šeimos nariai yra aktoriai arba prisideda prie įvykio slėpimo
 • Piktybinis asmeninis puolimas, apkalbos ir šmeižtas

Su tabako gaminiais susijęs turinys

Turinys, kuriame reklamuojamas tabakas arba su tabaku susiję produktai, netinka skelbimams rodyti. Ši politika „YouTube Studio“ savarankiško sertifikavimo klausimyne priskiriama prie žalingų arba pavojingų veiksmų politikos, todėl būtinai pasidomėkite ir šioje politikoje pateiktais išsamiais nurodymais.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Reklamuojamas tabakas
 • Cigaretės, cigarai, kramtomasis tabakas
Reklamuojami su tabaku susiję produktai
 • Pypkės tabakui, sukamasis popierius, garinės cigaretės
Reklamuojami produktai, skirti imituoti tabako rūkymą
 • Žolelių cigaretės, elektroninės cigaretės, garinimo sistemos

Suaugusiesiems skirtos temos šeimai tinkamame turinyje

Turinys, kuris atrodo tinkamas bendrajai auditorijai, tačiau jame aptariamos suaugusiesiems skirtos temos, netinka skelbimams rodyti. Ši gairė taikoma, net jei turinys sukurtas humoristiniais arba satyriniais tikslais. Ši politika „YouTube Studio“ savarankiško sertifikavimo klausimyne priskiriama prie turinio suaugusiesiems politikos, todėl būtinai pasidomėkite ir šioje politikoje pateiktais išsamiais nurodymais.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Suaugusiesiems skirtos temos šeimai tinkamame turinyje

Turinys, kuris pateikiamas, kaip tinkamas bendrajai auditorijai, tačiau jame aptariamos suaugusiesiems skirtos temos, įskaitant:

 • seksą;
 • smurtą;
 • vulgarybes;
 • kitą vaikų ar populiarių vaikiškų personažų vaizdavimą, kuris netinka bendrajai auditorijai.
   

 

Visi į „YouTube“ įkelti vaizdo įrašai turi atitikti „YouTube“ paslaugų teikimo sąlygas ir bendruomenės gaires. Norėdami gauti pajamų iš skelbimų, turėsite laikytis „YouTube“ pajamų gavimo politikos ir „Google AdSense“ programos politikos

Galime pasilikti teisę išjungti skelbimus visam kanalui tai atvejais, kai didžioji dalis jūsų turinio netinka jokiems reklamuotojams arba dėl pasikartojančių, rimtų pažeidimų (pvz., įkeliamas turinys, kuris yra kurstantis, žeminantis arba skleidžiantis neapykantą).

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?