Hirdetőbarát tartalmakra vonatkozó útmutató

Emberek szerte a világon a YouTube-on néznek videókat. A sokszínű és a világ minden tájáról származó alkotók által feltöltött videóknak köszönhetően a YouTube az interneten elérhető legfrissebb, legátfogóbb és legvonzóbb videótár. Emiatt a YouTube egyúttal az a hely is, ahol márkák ezrei igyekeznek kapcsolatba kerülni közönségükkel.

A YouTube-ra feltöltött valamennyi videónak meg kell felelnie a YouTube Általános Szerződési Feltételeinek és Közösségi irányelveinek. A hirdetési céloknak való megfelelőség feltétele, hogy a videók megfeleljenek az AdSense programszabályzatának és a hirdetőbarát tartalomra vonatkozó, ebben a cikkben ismertetett irányelveknek.

A YouTube továbbá fenntartja a jogot arra, hogy saját döntése alapján ne jelenítsen meg hirdetéseket a videókon és videóoldalakon – ideértve bizonyos hirdetőktől származó hirdetéseket, illetve bizonyos formátumokat. Az irányelvek jelentős vagy ismétlődő megsértése a csatorna esetén a hirdetések letiltásával, illetve a YouTube Partnerprogramban való részvétel felfüggesztésével járhat.

Nem az a szándékunk, hogy megmondjuk, milyen tartalmat hozz létre – a YouTube-on minden alkotó egyedi, ami hozzájárul a platform vibráló élénkségéhez. Ugyanakkor a hirdetők is megválaszthatják, hogy hol jelenítsük meg a hirdetéseiket. Mint mindennel, ami a YouTube-bal kapcsolatos, használd a józan ítélőképességedet, ne kövess el visszaélést, és tartsd tiszteletben a többieket. Ez a cikk útmutatással szolgál irányelveinkkel és bevált módszereinkkel kapcsolatban, annak biztosítása érdekében, hogy videóid hirdetési célokra megfelelők legyenek.

Ha ezeknek az irányelveknek meg nem felelő tartalmat töltesz fel, akkor kapcsold ki a hirdetéseket az egyes videóknál. Ezzel a lehetőséggel élve leiratkozol a bevételszerzésről a nem hirdetőbarát videók esetében, miközben továbbra is a YouTube Partnerprogram tagja maradsz. Ne feledd, hogy ha irányelveinket sértő videót használsz bevételszerzésre, akkor elveszítheted a bevételszerzési funkciókhoz való hozzáférést.

Irányelvek és bevált módszerek

Hirdetők számára nem megfelelő tartalom

A YouTube technológiai módszerek és az irányelvek betartatását célzó folyamatok segítségével állapítja meg, hogy az egyes videók megfelelők-e hirdetés szempontjából. Megállás nélkül keményen dolgozunk azon, hogy algoritmusainkat a lehető legpontosabbá tegyük, valamint megértsük az árnyalatnyi különbségeket – többek között az olyan kategóriák esetén is, mint a zenék, a játékok és a hírek. Szándékunk, hogy minden videót a kontextus alapján ítéljünk meg, ideértve az olyan tartalmakat is, amelyek egyértelműen komikusak, oktató jellegűek vagy szatirikusak.

Amennyiben a videódra, illetve a videó metaadataira az alábbiak valamelyike akár csak részben ráillik (ideértve a videó címét, indexképét, illetve címkéit is), akkor lehetséges, hogy az AdSense programszabályzata értelmében a videó nem megfelelő hirdetési célokra. Bizonyos esetekben a YouTube úgy is dönthet, hogy nem jelenít meg hirdetéseket valamennyi hirdetőtől, illetve hirdetési formátumban.
 • Ellentmondásos témák és kényes események: Az érzékeny témákat, illetve kényes eseményeket (nem kizárólagosan ideértve a háborút, a politikai konfliktusokat, a terrorizmust vagy szélsőségességet, a halált és tragikus eseményeket, továbbá a szexuális bántalmazást) megjelenítő vagy azokat előtérbe helyező videótartalmak általában nem megfelelők hirdetési célokra, még akkor sem, ha nem látható bennük felkavaró ábrázolás. Például a nemrég történt tragikus eseményekről szóló videók – még ha híradási vagy dokumentációs célból jelenítik is meg azokat – nem feltétlenül megfelelők hirdetési célokra a téma miatt.
 • Kábítószerek és veszélyes termékek, illetve szerek: Az illegális kábítószerek és a szabályozás hatálya alá tartozó gyógyszerek, illetve készítmények, valamint más veszélyes termékek árusítását, használatát vagy az azokkal történő visszaélést bemutató, illetve népszerűsítő videótartalmak nem megfelelők hirdetési célokra. Azok a videók, amelyekben oktatási, dokumentációs, művészi, valamint tudományos céllal esik szó kábítószerekről vagy veszélyes szerekről, általában megfelelők hirdetési célokra, amennyiben a kábítószer-használat vagy a tiltott szerrel való visszaélés nem megrázó, illetve ha nem tüntetik fel pozitív színben azt.
 • Káros vagy veszélyes cselekmények: Az olyan káros vagy veszélyes cselekményeket népszerűsítő videótartalmak, amelyek következtében súlyos testi, érzelmi vagy pszichológiai sérülés lép fel, nem megfelelők hirdetési célokra. Ilyenek például a fájdalmas, illetve invazív sebészeti vagy kozmetikai eljárásokat, valamint a szexuális zaklatással vagy megalázással járó ugratásokat bemutató videók.
 • Gyűlöletkeltő tartalom: Az olyan videótartalmak, amelyek személyek vagy személyek valamely csoportja elleni diszkriminációra buzdítanak, vagy lealacsonyítóan, illetve megalázó módon nyilatkoznak róluk az adott személy vagy csoport valamely rasszhoz, illetve népcsoporthoz vagy nemzetiséghez tartozása, származása, vallása, fogyatékossága, életkora, veterán státusa, szexuális irányultsága, nemi identitása vagy egyéb olyan jellemzője alapján, amelyek rendszerszerű diszkriminációhoz vagy kirekesztéshez kapcsolódnak, nem megfelelők hirdetési célokra. Ebből a szempontból a komikus, illetve szatirikus tartalmak kivételt jelenthetnek; ugyanakkor a komikus szándék puszta kinyilvánítása nem elegendő, úgyhogy az adott tartalom még így is lehet, hogy nem megfelelő hirdetési célokra.
 • Nem megfelelő nyelvezet: Azok a videótartalmak, amelyeknél az egész videóban gyakran fordul elő durva káromkodás, illetve durva nyelvezet, elképzelhető, hogy nem megfelelők hirdetési célokra. Az alkalomszerűen előforduló káromkodás miatt nem feltétlenül válik a videó hirdetési célokra nem megfelelővé, azonban a kontextus is számít.
 • Családi szórakoztató műsorok szereplőinek nem helyénvaló használata: Azok a videók, amelyekben – akár animáció, akár élő adás formájában – családi szórakoztató műsorok szereplői, illetve tartalmi elemei jelennek meg oly módon, hogy a szereplők erőszakos, szexuális jellegű, aljas, illetve más módon kifogásolható magatartást tanúsítanak, nem megfelelők hirdetési célokra, még akkor sem, ha a videókat komikus vagy szatirikus céllal készítették.
 • Felkavaró, valamint megalázó tartalom: Az indokolatlanul felkavaró, lázító hatású, illetve megalázó videótartalmak elképzelhető, hogy nem megfelelők hirdetési célokra. Például az egy adott személyt vagy csoportot megalázó, illetve sértegető videótartalmak lehet, hogy nem megfelelők hirdetési célokra.
 • Burkolt szexuális tartalom: Az erősen szexuális jellegű tartalmat bemutató, például a meztelenséget, testrészeket vagy szexuális szimulációt előtérbe helyező videótartalmak nem megfelelők hirdetési célokra. Azok a tartalmak, amelyekben szexuális játékok vagy szexuális segédeszközök jelennek meg, illetve amelyekben nyíltan szó esik a szexről, szintén lehet, hogy nem megfelelők hirdetési célokra. Korlátozottan kivételt jelentenek a felkavaró ábrázolást nem tartalmazó, szexuális oktatással kapcsolatos videók.
 • Erőszak: Azok a videótartalmak, amelyeknek a középpontjában a további kontextus nélkül bemutatott vér, erőszak vagy sérülések állnak, nem megfelelők hirdetési célokra. A videojátékok megszokott menetéhez kapcsolódó erőszak általában elfogadható hirdetési szempontból, ugyanakkor az indokolatlan erőszakot középpontba állító összeállítások nem fogadhatók el. Ha az erőszakos tartalom bemutatása híradásban, illetve oktatási, művészi vagy dokumentációs kontextusban történik, a kiegészítő kontextus fontos.

Ezenkívül számos tartalom- és közönségcélzási eszközt is kínálunk, amelyek segítségével a hirdetők meghatározhatják, hogy hirdetéseik hol jelenjenek meg a YouTube-on. A hirdetések többsége kizárólag a YouTube Partnerprogram részét képező csatornákon jelenik majd meg. Bizonyos esetekben olyan videókon is futtathatók hirdetések, amelyeket a YouTube hirdetési irányelvek betartását ellenőrző csapata manuálisan felülvizsgált, illetve bizonyos partnerek felülvizsgált és jóváhagyott csatornáinak videóin. 

Ha úgy véled, hogy hibásan tiltottuk le a hirdetéseket a videódnál, akkor itt megtudhatod, hogyan fellebbezhetsz azon videóknál, amelyeket „nem hirdetőbarátként” jelöltünk meg.

Bevált módszerek hirdetőbarát tartalom létrehozására

A fent említett irányelveken és útmutatókon kívül lásd még az alábbi néhány tippet, melyek segítségével biztosíthatod, hogy tartalmaid megfelelők legyenek hirdetés szempontjából:

 • Legyél tiszteletteljes másokkal, beleértve a megtekintőket, valamint azokat a személyeket és csoportokat is, akik adott esetben szerepelnek a videódban. 
 • Használj pontos metaadatokat és indexképet. A videó tartalmára való tekintet nélkül, ha a cím vagy az indexkép nem felel meg az irányelveknek, akkor a videó lehet, hogy nem megfelelő hirdetési célokra.
 • Ne ágyazz be saját hirdetéseket a videódba, mert azzal megsérted hirdetési irányelveinket. További információ a fizetett termékmegjelenítési irányelvekről.

A kontextus kulcsfontosságú. Ha videódban esetlegesen ellentmondásos vagy sértő tartalom található, akkor biztosíts elegendő információt a megtekintőknek, hogy könnyebben megértsék, amit látnak. A kontextus kellő bővítése által nekünk is segíthetsz értelmezni, hogy megfelelő-e hirdetés szempontjából az adott tartalmad.

Hirdetések kikapcsolása nem hirdetőbarát tartalom esetén
Ha ezeknek az irányelveknek meg nem felelő tartalmat töltesz fel, akkor kapcsold ki a hirdetéseket az egyes videóknál. Ezzel a lehetőséggel élve leiratkozol a bevételszerzésről a nem hirdetőbarát videók esetében, miközben továbbra is a YouTube Partnerprogram tagja maradsz.
Ne feledd, hogy ha irányelveinket sértő videót használsz bevételszerzésre, akkor elveszítheted a bevételszerzési funkciókhoz való hozzáférést.
Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?