Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty

Aktualizováno v červnu 2019: Do článku jsme přidali další příklady obsahu, u kterého se budou reklamy zobrazovat pouze omezeně nebo vůbec. Nedošlo k žádným změnám zásad, což znamená, že se způsob posuzování vhodnosti videí pro inzerenty nemění.

Jste-li členem Partnerského programu YouTube, můžete svá videa zpeněžit pomocí reklam. Tento článek vám pomůže posoudit, která videa z vašeho kanálu budou vhodná pro inzerenty. Naše zásady se vztahují na veškerý obsah vašeho kanálu (videa i živé přenosy, miniatury, názvy, popisy i štítky). Seznamte se s našimi doporučenými postupy

Naše systémy nemusí vše pochopit správně. Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím automatického systému, můžete požádat o kontrolu člověkem

Upozornění: Veškerý obsah nahraný na YouTube musí splňovat pokyny pro komunitu YouTube. Pokud bude váš obsah porušovat pokyny pro komunitu, může být ze služby YouTube odstraněn. Uvidíte-li obsah porušující tyto pokyny, nahlaste ho.

Nevhodné výrazy

Obsah, který obsahuje řadu silně vulgárních výrazů, nemusí být vhodný k inzerci. Občasné použití vulgárních výrazů nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa k inzerci, záleží však na kontextu.

Příklady (nejedná se o výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Nevhodné výrazy
 • Vulgarity v názvu nebo v miniatuře videa
 • Opakovaně používané hrubé vulgarity v nenávistném nebo hanlivém významu
 • Vulgarity použité na začátku videa 
 • Silné vulgarity použité ve videu několikrát (i vypípané), a to i pro komediální, dokumentární, zpravodajské či vzdělávací účely

Násilí

Obsah, který se zaměřuje na krvavé scény, násilí nebo zranění, není vhodný k inzerci, pokud je prezentován bez dalšího kontextu. Pokud je násilný obsah zobrazený ve zprávách nebo vzdělávacích, uměleckých nebo dokumentárních videích, záleží na daném kontextu. Násilí v běžném průběhu videoher je z hlediska reklamy obecně přijatelné, montáže zaměřující se na bezdůvodné násilí však nikoli.

Příklady (nejedná se o výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Obsah zobrazující hrůzné, explicitní nebo odpudivé prvky
 • Krev, vnitřnosti, krvavé scény, pohlavní sekrety, lidské či zvířecí exkrementy, místo násilného činu nebo snímky nehod
Obsah zobrazující akt násilí
 • Záběry nebo snímky střelby, výbuchu, bombového útoku, popravy či násilí vůči zvířatům
 • Obsah zobrazující krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům, jako jsou kohoutí, býčí nebo psí zápasy 
 • Videa obsahující explicitní násilí v kontextu fyzického konfliktu, veřejné demonstrace nebo policejní brutality
 • Surové záběry válečných obětí s explicitním zobrazením zranění nebo smrti
 • Bezdůvodné násilí na dětech, i když je jen hrané nebo předstírané
 • Lovecká videa se zaměřením na explicitní násilí nebo smrt či utrpení zvířat

Obsah jen pro dospělé

Obsah jen pro dospělé
Obsah, který zobrazuje výrazně sexualizovaná témata, není vhodný k inzerci (částečná výjimka platí pro videa zaměřená na sexuální výchovu, která nejsou explicitní). Pokud pouze uvedete komediální záměr, obsah může být nadále považován za nevhodný k inzerci.

Příklady (nejedná se o výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Sexuálně explicitní obsah
 • Barvitě znázorněné sexuální akty nebo simulace s úmyslem vzrušit
 • Sexuálně explicitní text nebo zvuk včetně explicitních rozhovorů o sexu
 • Obsah, který lze vykládat jako propagaci sexuálního aktu za úplatu
 • Neupravené záběry explicitního páření zvířat
Nahota
 • Lidé (nebo jejich vyobrazení) vystavující části těla navozující sexuální představy, například viditelné genitálie, bradavky nebo hýždě
 • Obsah zaměřený na rozmazané nebo začerněné sexuální části těla
 • Zdobení těla se zaměřením na nahotu nebo intimní části těla
Obsah se sexuálním podtextem
 • Obsah znázorňující naznačované sexuální akty
 • Obsah zobrazující používání fetiše nebo popisující fetiš
 • Obsah týkající se sexuálních skandálů nebo zveřejnění soukromých intimních fotografií nebo videí
 • Obsah související se sexuálním průmyslem včetně sexuální zábavy
 • Obsah popisující intimní sexuální zkušenosti, jako je masturbace, pohlavní styk nebo jiné sexuální akty
 • Obsah zobrazující sexuální hračky, sexuální pomůcky nebo jiné produkty určené k obohacení sexuální aktivity
 • Poskytování poradenství v oblasti sexuální výkonnosti nebo líčení příběhů o výkonnosti

Nebezpečné nebo násilné činy

Obsah, který propaguje škodlivé nebo nebezpečné jednání vedoucí k vážnému fyzickému, emočnímu nebo psychologickému poškození, není vhodný k inzerci. 

Příklady (nejedná se o výčet) 

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Nevhodné žerty, výzvy a odvážné a kaskadérské kousky
 • Žerty související se sebevraždou, smrtí, terorismem (například falešná bomba); hrozby střelnou nebo jinou smrtelně nebezpečnou zbraní
 • Nedobrovolné sexuální jednání, jako je vynucené líbání, osahávání nebo sexuální zneužívání
 • Zobrazení fyzického zranění nebo utrpení, které ale není hlavním tématem videa; tento pokyn se týká jednání vykonávaného v neprofesionálním, nekontrolovaném prostředí
 • Obsah, který vyvolává dlouhodobější duševní nepohodlí u nezletilého
Úprava těla a léčebné postupy
 • Invazivní lékařské postupy včetně plastické chirurgie
 • Vymačkávání pupínků nebo odstraňování zarostlého nehtu
 • Vkládání podkožního implantátu
 • Rozříznutí jazyka
Obsah, který obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem, případně tím uživatele zastrašuje
 • Hrozby skutečným ublížením
 • Výzva k útoku na jinou osobu
Sebepoškozování, ubližování druhým nebo ubližování druhými
 • Obsah související se sebevraždami, poruchami příjmu potravy, šikanou, obtěžováním, domácím násilím nebo jinými formami zneužívání či sebepoškozování
 • Obsah propagující používání zbraní k ublížení druhým
 • Obsah související s kanibalismem
Nebezpečné jednání, které není vhodné napodobovat
 • Obsah zobrazující konzumaci látek v takovém množství, které vede k toxické reakci
 • Kompilace failů obsahující explicitní zranění
 • Jízda na vagonech metra
 • Šplhání na střechy budov
 • Jiné podobné výzvy, při jejichž napodobování může dojít ke zranění (například výzvy s ohněm, takzvaná kiki challenge nebo bird box challenge)
Propagace nebo obhajování škodlivých zdravotních nebo lékařských tvrzení nebo praktik
 • Odpor proti očkování nebo hnutí popírající AIDS
 • Nelékařské postupy slibující uzdravení z nevyléčitelných nemocí
 • Obsah, který naznačuje vážné zdravotní potíže, které neexistují nebo se jedná o podvod

Nenávistný obsah

K inzerci není vhodný obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje jednotlivce či skupinu lidí na základě některého z následujících atributů:

 • rasa,
 • etnický původ,
 • národnost,
 • náboženství,
 • postižení,
 • věk,
 • status veterána,
 • sexuální orientace,
 • genderová identita,
 • jiná charakteristika související se programovou diskriminací nebo marginalizací. 

Výjimku může tvořit obsah satirický nebo komediální. Pokud ale pouze uvedete komediální záměr, obsah může být nadále považován za nevhodný k inzerci.

Příklady (nejedná se o výčet) 

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje
 • Obsah podporující, oslavující nebo schvalující násilí proti druhým
 • Obsah, který podporuje myšlenku nebo se snaží přesvědčit, že je určitá osoba nebo skupina nelidská, podřadná nebo si zasluhuje nenávist
 • Obsah propagující nenávistné skupiny nebo jejich výzbroj či vybavení
Podpora terorismu a násilného extremismu
 • Obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo na jejich podporu
 • Obsah, který podporuje teroristické činy, včetně náboru členů 
 • Obsah, který oslavuje teroristické útoky

Pobuřující a ponižující obsah

Obsah, který je bezdůvodně pobuřující, štvavý nebo ponižující, nemusí být vhodný k inzerci. 

Příklady (nejedná se o výčet) 

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Pobuřující a ponižující obsah
 • Obsah zaměřený na ponížení nebo urážku jednotlivce či skupiny
Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí
 • Obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování
 • Obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování
 • Zlomyslné osobní útoky, urážky a pomluvy

Obsah související s drogami a rekreačními drogami

K inzerci není vhodný obsah, který propaguje nebo obsahuje následující:

 • Prodej nelegálních drog, léků na předpis či látek s omezenou možností prodeje nebo jiných nebezpečných produktů 
 • Užívání nelegálních drog, léků na předpis či látek s omezenou možností prodeje nebo jiných nebezpečných produktů 
 • Zneužívání nelegálních drog, léků na předpis či látek s omezenou možností prodeje nebo jiných nebezpečných produktů

Videa zabývající se drogami nebo nebezpečnými látkami ze vzdělávacích, dokumentárních nebo uměleckých důvodů zpravidla jsou vhodná k inzerci, pokud není užívání či zneužívání drog a dalších látek explicitní nebo podporované.

Příklady (nejedná se o výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Propagace látek, které mění duševní stav pro nelékařské účely nebo vyvolávají „dobrou náladu“
 • Kokain, krystalický metamfetamin, pervitin, heroin, marihuana, náhražky kokainu, mefedron, nové syntetické drogy, „koupelová sůl“
Propagace produktů nebo služeb za účelem zprostředkování rekreačního užívání drog
 • Dýmky, bongy, coffee shopy
Propagace instruktážního obsahu o výrobě, nákupu nebo užívání rekreačních drog
 • Sdílení tipů nebo doporučení ohledně užívání drog

Obsah související s tabákovými výrobky

Obsah propagující tabák a tabákové výrobky není vhodný pro reklamu.

Příklady (nejedná se o výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Propagace tabáku
 • Cigarety, doutníky, žvýkací tabák
Podpora tabákových výrobků
 • Dýmky, cigaretové balicí papírky, vaporizéry
Propagace produktů určených k simulaci kouření tabáku
 • Bylinné cigarety, elektronické cigarety, vapování

Obsah související se střelnými zbraněmi

Obsah zaměřený na prodej, sestavování, zneužití nebo nevhodné používání střelných zbraní není vhodný pro reklamu.

Příklady (nejedná se o výčet) 

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Propagace prodeje střelné zbraně
 • Prodej střelné zbraně
 • Prodej součásti střelné zbraně nebo dílu, který pro střelnou zbraň nezbytný nebo zlepšuje její funkci, například: 
  • 80% díly zbraní, 
  • munice,
  • držáky munice,
  • tlumiče,
  • nábojové pásy,
  • zásobníky,
  • konverzní sady,
  • rukojeti zbraní,
  • zaměřovače, 
  • mířidla.
 • Propagační obsah obchodů se zbraněmi
 • Slevové kódy nebo kódy výrobců pro obchody se zbraněmi
Pokyny k montáži střelných zbraní včetně jejich částí nebo součástí
 • Pokyny k výrobě střelných zbraní, příručky, software nebo vybavení pro 3D tisk zbraní nebo částí zbraní
Zneužití nebo nevhodné používání střelné zbraně
 • Obsah, kde je se střelnými zbraněmi manipulováno v nebezpečném prostředí

Kontroverzní témata a citlivé události

Obsah zobrazující nebo zaměřený na citlivá témata nebo události obecně není vhodný k inzerci. Tato zásada platí i v případě, pokud je obsah pouze popisný nebo neobsahuje žádné explicitní obrázky. 

Příklady (nejedná se o výčet) 

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Citlivé události
 • Válka
 • Smrt a tragédie
Kontroverzní témata
 • Politické konflikty
 • Terorismus nebo extremismus
 • Sexuální zneužívání

Motivy pro dospělé v rodinném obsahu

Obsah, který působí jako vhodný pro široké spektrum publika, ale přitom obsahuje motivy nevhodné pro děti, není vhodný k inzerci. Tato zásada platí i v případě, pokud obsah slouží pouze ke komediálním nebo satirickým účelům. 

Příklady (nejedná se o výčet) 

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Motivy pro dospělé v rodinném obsahu

Obsah vytvořený tak, aby působil jako vhodný pro široké spektrum publika, ale přitom obsahuje motivy nevhodné pro děti, například:

 • Sex
 • Násilí
 • Vulgarity
 • Zobrazení dětí nebo oblíbených postaviček pro děti v kontextu nevhodném pro děti.
   

Všechna videa nahraná na YouTube musí splňovat smluvní podmínkypokyny pro komunitu YouTube. Pokud chcete videa zpeněžit pomocí reklam, musíte dodržovat také zásady zpeněžení na YouTubezásady programu Google AdSense

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?