Directrius sobre contingut adequat per a anunciants

Actualització: juny de 2019. Aquest article ara inclou més exemples de contingut que es publicarà sense anuncis o amb anuncis limitats. Com que no hi ha hagut cap canvi en les polítiques, els vídeos es continuaran avaluant de la mateixa manera per valorar si són adequats per a anunciants o no.

Si formes part del Programa per a partners de YouTube, pots obtenir ingressos amb anuncis. L'objectiu d'aquest article és ajudar-te a entendre quins vídeos del teu canal són adequats per a anunciants. Les nostres polítiques s'apliquen a la totalitat del teu contingut (vídeo o reproducció en directe, miniatura, títol, descripció i etiquetes). Obtén més informació sobre les pràctiques recomanades

Els nostres sistemes no sempre l'encerten, però pots sol·licitar una revisió humana de les decisions que prenguin els nostres sistemes automatitzats. 

Nota: tot el contingut que es pengi a YouTube ha de complir les nostres directrius de la comunitat. Si el teu contingut les infringeix, és possible que se suprimeixi de la plataforma. Si veus un vídeo amb contingut infractor, pots informar-ne.

Llenguatge inadequat

És possible que no es considerin adequats per publicar-hi anuncis els vídeos que continguin massa llenguatge obscè o vulgar. Utilitzar-lo de manera ocasional no necessàriament implicarà que no siguin adequats per publicar-hi anuncis, però el context és important.

Exemples (llista no exhaustiva)

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Llenguatge inadequat
 • Llenguatge obscè al títol o a la miniatura.
 • Llenguatge obscè ofensiu que s'utilitza de manera reiterada i despectiva o en un context que incita a l'odi.
 • Llenguatge obscè ofensiu que s'utilitza a la part inicial del vídeo. 
 • Llenguatge obscè ofensiu que s'utilitza de manera reiterada al llarg del vídeo, encara que se censuri amb un xiulet o que sigui en un context còmic, documental, informatiu o educatiu.

Violència

No és adequat per publicar-hi anuncis el contingut que se centra en la sang, la violència o les ferides de manera no contextualitzada. Per tant, si mostres contingut violent en un context de notícies, educatiu, artístic o documental, és important que proporcionis aquest context addicional. Generalment, la violència en un vídeo sobre un videojoc es considera acceptable, però els muntatges que se centren en la violència gratuïta no.

Exemples (llista no exhaustiva)

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Contingut que inclou descripcions o imatges esgarrifoses, gràfiques o ofensives
 • Fotos amb sang i fetge, fluids sexuals, residus humans o animals, escenes de crims o accidents.
Contingut que inclou violència
 • Descripcions o imatges de tirotejos, explosions o bombardejos, vídeos d'execucions o actes violents contra animals.
 • Contingut que inclogui actes cruels o violents contra animals, com ara les baralles de galls o gossos i les curses de braus. 
 • Vídeos que incloguin violència gràfica en un context d'altercacions físiques, manifestacions públiques o brutalitat policial.
 • Vídeos sense editar de baixes en guerres, amb imatges gràfiques de ferides o morts.
 • Violència gratuïta contra nens, encara que sigui dramatitzada o fictícia.
 • Vídeos de caça centrats en la violència gràfica i la mort o el patiment dels animals.

Contingut per a adults

Contingut per a adults
El contingut que inclou temes molt sexualitzats no és adequat per a anunciants, amb la possible excepció dels vídeos d'educació sexual que no presentin imatges gràfiques. No és suficient que afirmis que vols tractar aquests temes per fer-ne comèdia i, per tant, és possible que no s'hi puguin publicar anuncis.

Exemples (llista no exhaustiva)

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Contingut sexual explícit
 • Simulacions o actes sexuals gràfics amb la intenció d'excitar l'espectador.
 • Textos o àudios sexuals explícits, per incloure converses sexuals explícites.
 • Contingut que es pugui interpretar que promociona relacions sexuals a canvi d'alguna contrapartida.
 • Vídeos sense editar d'escenes explícites d'animals copulant.
Nuesa
 • Persones o representacions de persones que mostrin parts íntimes del cos, com ara els genitals, els mugrons o les natges.
 • Contingut centrat en parts íntimes del cos que s'hagin desenfocat o censurat.
 • Art corporal centrat en la nuesa o les parts íntimes del cos.
Contingut sexualment suggeridor
 • Contingut que inclogui actes sexuals implícits.
 • Contingut que inclogui actes de fetitxisme o debats al respecte.
 • Contingut sobre escàndols sexuals o la filtració de fotos o vídeos íntims.
 • Contingut relacionat amb la indústria del sexe, inclosos els espectacles relacionats amb el sexe.
 • Contingut en què es parla d'experiències sexuals íntimes, com ara la masturbació, els coits o altres actes sexuals.
 • Contingut que inclogui joguines o dispositius sexuals, així com altres productes dirigits a millorar l'activitat sexual.
 • Contingut que proporcioni consells sobre el rendiment sexual o que n'expliqui històries.

Activitats perjudicials o perilloses

No és adequat per publicar-hi anuncis el contingut que fomenta activitats perilloses o perjudicials que produeixen lesions físiques, emocionals o psicològiques greus. 

Exemples (llista no exhaustiva) 

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Bromes, reptes, desafiaments i acrobàcies inadequades
 • Bromes relacionades amb el suïcidi, la mort, el terrorisme (com ara bromes per espantar la gent amb bombes falses) o amenaces amb armes de foc o altres armes letals.
 • Actes sexuals no consentits, com ara petons i tocaments sense consentiment o abusos sexuals.
 • El vídeo inclou lesions o patiment físic, però no en són el centre d'atenció. Aquesta directriu s'aplica a actes en entorns no professionals i no controlats.
 • Contingut que provoca un patiment emocional prolongat a un menor.
Modificacions corporals o operacions quirúrgiques
 • Tractaments mèdics invasius, com ara la cirurgia estètica.
 • Extracció de barbs o d'ungles encarnades.
 • Procediments d'implants de pell.
 • Intervencions de llengua bífida.
Contingut que amenaça o promou les autolesions o els danys físics cap a altres persones
 • Amenaçar algú amb danys reals.
 • Incitar a atacar una altra persona.
Autolesions, danys a altres o danys provocats per altres
 • Contingut relacionat amb el suïcidi, els trastorns alimentaris, l'assetjament escolar, l'assetjament, la violència domèstica o altres tipus d'abús i autolesions.
 • Contingut que promou l'ús d'armes per fer mal als altres.
 • Contingut relacionat amb el canibalisme.
Actes perillosos que no s'han d'imitar
 • Contingut que mostri un consum de substàncies prou elevat com per provocar una reacció tòxica.
 • Recopilatoris d'accidents que inclouen danys i ferides gràfiques.
 • Trajectes en metro agafant-se a l'exterior dels vagons.
 • Escalada d'edificis sense protecció.
 • Altres continguts de reptes que, si s'imiten, poden provocar danys (com ara el fire challenge, el kiki challenge i el bird box challenge).
Promoure o defensar les afirmacions o les pràctiques mèdiques o sobre salut perjudicials
 • Moviments antivacunes o negacionistes de la sida.
 • Tractaments no mèdics que prometen curar malalties incurables.
 • Contingut que inclou condicions mèdiques que no existeixen o que són un frau elaborat.

Contingut que incita a l'odi

No és adequat per a anunciants el contingut que fomenta l'odi o que promou la discriminació, el menyspreu o la humiliació contra persones concretes o grups de persones en funció de les condicions següents:

 • raça
 • origen ètnic
 • nacionalitat
 • religió
 • discapacitat
 • edat
 • condició de veterà de guerra
 • orientació sexual
 • identitat de gènere
 • qualsevol altra característica associada amb la discriminació o la marginalització sistèmiques 

El contingut humorístic o satíric pot ser una excepció, però no n'hi ha prou amb afirmar que vols tractar aquests temes per fer-ne comèdia i, per tant, és possible que no s'hi puguin publicar anuncis.

Exemples (llista no exhaustiva) 

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Contingut que fomenti l'odi o que promogui la discriminació, el menyspreu o la humiliació
 • Contingut que promogui, enalteixi o justifiqui la violència contra altres persones.
 • Contingut que animi altres persones a creure que una persona o un grup de persones és inhumà, inferior o que es mereix ser odiat.
 • Contingut que promogui col·lectius violents o articles relacionats amb aquests col·lectius.
Promoció del terrorisme i l'extremisme violent
 • Contingut fet per grups terroristes, o que hi doni suport.
 • Contingut que promogui els actes terroristes, inclosos els reclutaments. 
 • Contingut que enalteixi els actes terroristes.

Contingut ofensiu i degradant

És possible que no es consideri adequat per publicar-hi anuncis el contingut ofensiu, provocador o degradant. 

Exemples (llista no exhaustiva) 

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Contingut provocador o degradant
 • Contingut centrat en avergonyir o insultar una persona o un grup de persones.
Contingut que tingui l'objectiu d'assetjar (sexualment o a l'escola) o intimidar una persona o un col·lectiu.
 • Contingut en què s'assenyala algú per maltractar-lo o assetjar-lo.
 • Contingut en què se suggereix que un esdeveniment tràgic no ha succeït, o que les víctimes o els familiars són actors o còmplices d'encobrir aquest esdeveniment.
 • Calúmnies, difamacions o atacs personals maliciosos.

Contingut relacionat amb les drogues en general i amb les drogues recreatives

No és adequat per a anunciants el contingut que inclou o promou el següent:

 • Venda de drogues o substàncies il·legals o regulades, o bé d'altres productes perillosos. 
 • Consum de drogues o substàncies il·legals o regulades, o bé d'altres productes perillosos. 
 • Abús de drogues o substàncies il·legals o regulades, o bé d'altres productes perillosos.

Tot i això, és possible que sí que es considerin adequats per publicar-hi anuncis els vídeos que tractin sobre aquestes substàncies en un context educatiu, documental o artístic, sempre que no se n'alabi el consum ni se'n mostrin imatges gràfiques.

Exemples (llista no exhaustiva)

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Promoció de substàncies psicotròpiques amb finalitats recreatives o que provoquin estats d'eufòria
 • Cocaïna, cristall, heroïna, cànnabis, substituts de la cocaïna, mefedrona, "legal highs" o sals de bany.
Promoció de productes o serveis que facilitin el consum de drogues recreatives
 • Pipes, pipes d'aigua i cafeteries de cànnabis.
Promoció d'instruccions amb la finalitat de produir, comprar o consumir drogues recreatives
 • Intercanvi de consells o recomanacions sobre el consum de drogues.

Contingut relacionat amb el tabac

El contingut que promogui el tabac i els productes relacionats amb el tabac no és adequat per a anunciants.

Exemples (llista no exhaustiva)

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Promoció del tabac
 • Cigarretes, purs, tabac de mastegar.
Promoció de productes relacionats amb el tabac.
 • Pipes de tabac, papers de fumar, cigarretes electròniques.
Promoció de productes dissenyats per simular que s'està fumant tabac
 • Cigarretes d'herbes, cigarretes electròniques o altres dispositius per vaporejar.

Contingut relacionat amb les armes de foc

El contingut que se centra en la venda, el muntatge, l'abús o el mal ús de les armes de foc no és adequat per a anunciants.

Exemples (llista no exhaustiva) 

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Promoció de la venda d'armes
 • Venda d'armes.
 • Venda de parts o components relacionats amb les armes de foc que són imprescindibles per a les armes o en milloren les característiques, com ara: 
  • parts d'armes acabades al 80% 
  • munició
  • carregadors
  • silenciadors
  • cinturons de munició
  • culates
  • equips de conversió
  • empunyadures
  • índexs d'augment 
  • mires
 • Promoció de contingut per a botigues d'armes.
 • Fabricants o codis de descompte per a botigues d'armes.
Instruccions per al muntatge de qualsevol arma de foc, inclosos els components i les parts corresponents
 • Instruccions, guies i programari per al muntatge d'armes, o equip per imprimir armes o components en 3D.
Abús o mal ús d'una arma de foc
 • Contingut en què les armes de foc es descarreguen en entorns no segurs.

Temes controvertits i esdeveniments sensibles

El contingut que inclou temes o esdeveniments sensibles, o que s'hi centra, no acostuma a ser adequat per a anunciants. Aquesta política és aplicable encara que el contingut inclogui exclusivament comentaris o no mostri cap imatge gràfica. 

Exemples (llista no exhaustiva) 

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Esdeveniments sensibles
 • Guerres.
 • Mort i tragèdies.
Temes polèmics
 • Conflictes polítics.
 • Terrorisme o extremisme.
 • Abusos sexuals.

Temes per a adults en contingut familiar

El contingut que sembla adequat per a tots els públics però que conté temes per a adults no és adequat per a anunciants. Aquesta directriu és aplicable encara que el contingut tingui finalitats còmiques o satíriques. 

Exemples (llista no exhaustiva) 

Categoria Sense anuncis o amb anuncis limitats  
Temes per a adults en contingut familiar

Contingut que sembla adequat per a tots els públics però que inclou temes per a adults, com ara:

 • Sexe.
 • Violència.
 • Llenguatge vulgar.
 • Altres representacions de nens o personatges infantils populars que no siguin adequades per al públic general.
   

Tots els vídeos que es pengin a YouTube han de complir les condicions del servei i les directrius de la comunitat de YouTube. Per poder monetitzar contingut amb anuncis, has de complir les polítiques de monetització de YouTube i les polítiques del programa de Google AdSense

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?