Sự cố truy cập YouTube

Nếu bạn nhìn thấy trang lỗi thay vì YouTube khi truy cập youtube.com, thì có thể là do một vài nguyên nhân sau đây:

  • Kết nối của bạn gặp sự cố. Đảm bảo bạn vẫn có thể truy cập các trang web khác bình thường.
  • Nếu bạn đang dùng miền Google Apps, quản trị viên có thể chưa bật YouTube cho miền của bạn. Tìm hiểu cách thêm YouTube làm dịch vụ.
  • Quản trị viên mạng hay ISP có thể đang chặn YouTube. Liên hệ với quản trị viên mạng hoặc ISP để tìm hiểu thêm.

Quản lý nội dung khi bạn không thể truy cập YouTube

Nếu bạn có nội dung công khai trên YouTube, bạn vẫn có thể ẩn hoặc xóa nội dung đó ngay cả khi bạn không thể truy cập trang web YouTube:

  1. Chuyển tới Cài đặt tài khoản Google.
  2. Đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản Google của kênh YouTube.
  3. Bên dưới "Tùy chọn tài khoản", nhấp vào Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn
  4. Nhấp vào Xóa sản phẩm.
  5. Từ danh sách, nhấp vào YouTube
  6. Nếu kênh được kết nối với Tài khoản thương hiệu, nhấp vào biểu tượng ở trên cùng bên phải trang và chọn trang có nội dung YouTube bạn muốn quản lý. 
  7. Chọn xem bạn muốn ẩn hay xóa nội dung và kênh YouTube. Hãy nhớ đọc kỹ — nếu bạn xóa nội dung nào đó, bạn sẽ không thể lấy lại nội dung.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?