Sự cố khi truy cập vào YouTube

Nếu bạn nhìn thấy một trang báo lỗi thay vì YouTube khi truy cập vào youtube.com, thì đó có thể là do một trong các nguyên nhân sau đây:

  • Đường truyền của bạn gặp sự cố. Đảm bảo bạn vẫn có thể truy cập vào các trang web khác như bình thường.
  • Nếu bạn đang dùng một miền của Google Apps, thì có thể là quản trị viên chưa bật YouTube cho miền của bạn. Tìm hiểu cách thêm YouTube làm dịch vụ.
  • Quản trị viên mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có thể đang chặn YouTube. Hãy liên hệ với quản trị viên mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn để tìm hiểu thêm.

Quản lý nội dung khi bạn không thể truy cập YouTube

Nếu có nội dung công khai trên YouTube, bạn vẫn có thể ẩn hoặc xóa nội dung đó ngay cả khi không truy cập được vào trang web YouTube:

  1. Chuyển tới phần Cài đặt Tài khoản Google.
  2. Đảm bảo bạn đăng nhập bằng Tài khoản Google của kênh YouTube.
  3. Bên dưới phần "Lựa chọn ưu tiên về tài khoản", hãy nhấp vào Xóa tài khoản hoặc dịch vụ của bạn
  4. Nhấp vào Xóa sản phẩm.
  5. Trong danh sách, nhấp vào YouTube
  6. Nếu tài khoản của bạn có liên kết với một Tài khoản thương hiệu, hãy nhấp vào biểu tượng ở phía trên cùng bên phải của trang. Bạn có thể chọn trang có nội dung YouTube bạn muốn quản lý. 
  7. Chọn xem bạn muốn ẩn hay xóa nội dung và kênh YouTube. Nhớ đọc thật kỹ vì đối với một số nội dung, bạn sẽ không thể lấy lại sau khi xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?