Problem med att komma åt YouTube

Om en sida med ett felmeddelande öppnas istället för YouTube när du navigerar till youtube.com kan det bero på några olika saker:

  • Det kan vara något problem med internetanslutningen. Kontrollera att du har åtkomst till andra webbplatser som du brukar besöka.
  • Om du använder domänen för Google Apps kanske YouTube inte har aktiverats av domänadministratören. Läs mer om att lägga till YouTube som en tjänst.
  • Din nätverksadministratör eller internetleverantör kanske har blockerat YouTube. Kontakta nätverksadministratören eller internetleverantören för mer information.

Hantera innehåll när du inte har åtkomst till YouTube

Du kan dölja eller ta bort offentligt innehåll som du har på YouTube även om du inte har åtkomst till webbplatsen:

  1. Öppna inställningarna för ditt Google-konto.
  2. Logga in med Google-kontot som är kopplat till din YouTube-kanal.
  3. Klicka på Radera kontot eller tjänster i avsnittet Kontoinställningar. 
  4. Klicka på Ta bort produkter.
  5. Klicka på YouTube i listan. 
  6. Om din kanal är länkad till ett varumärkeskonto klickar du på ikonen längst upp till höger på sidan och väljer den sida med YouTube-innehåll du vill komma åt. 
  7. Välj om du vill dölja eller radera YouTube-kanalen och innehåll. Läs all information noggrant. Om du tar bort innehåll går det inte att återställa det.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?