Vấn đề pháp lý khác

Khiếu nại pháp lý và lệnh tòa

Nếu cho rằng nội dung nào đó trên YouTube vi phạm các quyền của bạn hay luật hiện hành, thì bạn có thể gửi đơn khiếu nại pháp lý theo quy trình khiếu nại về nhãn hiệu, phỉ báng, hàng giả hoặc khiếu nại pháp lý khác của chúng tôi. Nếu có lệnh tòa chống lại người tải lên, bạn có thể gửi kèm bản sao lệnh tòa đó khi hồi âm thư trả lời tự động mà bạn nhận được sau khi gửi đơn khiếu nại pháp lý thích hợp. Chúng tôi kiểm tra và đánh giá mỗi lệnh tòa theo một bộ tiêu chí khu vực và toàn cầu.

Xin lưu ý rằng bạn cũng có các công cụ khác để thông báo cho chúng tôi về nội dung nào đó. Ví dụ: Nếu bạn cho rằng nội dung không tuân thủ nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi, vui lòng gắn cờ cho nội dung đó. Ngoài ra, hãy xem xét xem video đó có đủ tiêu chuẩn để chúng tôi xóa theo chính sách quyền riêng tư hoặc chính sách về quấy rối hay không trước khi bạn gửi đơn khiếu nại pháp lý.

Né tránh các biện pháp công nghệ

Khi chúng tôi nói đến biện pháp phá vỡ công nghệ thì tức là chúng tôi đang nói đến các công cụ cho phép người dùng né tránh giao thức cấp phép của phần mềm. Những công cụ này có thể bao gồm số sê-ri, chương trình tạo khóa, mật khẩu và các phương pháp khác để đột nhập phần mềm hoặc trò chơi.

Sự khác biệt giữa công cụ né tránh các biện pháp công nghệ và bản quyền là gì?

Né tránh các biện pháp công nghệ là công cụ cung cấp cho người dùng phương tiện để họ truy cập vào phần mềm. Bản quyền đề cập đến nội dung mô tả phần mềm hoặc các phương tiện để có được phần mềm đó. Nếu giao diện của phần mềm đó có trong video hoặc có đường liên kết để tải phần mềm xuống trong video hay trong phần mô tả video, thì bạn nên gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền.

Khiếu nại về công cụ né tránh các biện pháp công nghệ chỉ thích hợp khi nội dung bị vi phạm không có trong video (hoặc được liên kết trực tiếp đến video) nhưng video đưa ra cách để người dùng có thể truy cập trái phép nội dung đó.

Nếu bạn cho rằng mình có khiếu nại hợp lệ về công cụ né tránh các biện pháp công nghệ, vui lòng điền vào biểu mẫu web của chúng tôi.

Gửi đơn khiếu nại về Công cụ né tránh các biện pháp công nghệ

 

Phụ đề

Nếu nhận được thông báo rằng video của bạn vi phạm Đạo luật Tiếp cận Truyền thông và Video,  thì có khả năng bạn đã tải nội dung ban đầu được phát trên truyền hình có phụ đề lên. Đạo luật Tiếp cận Truyền thông và Video (CVAA) yêu cầu tất cả các chương trình video ghi hình trước có phụ đề trên truyền hình cũng phải có phụ đề trên Internet. Nếu cho rằng mình được miễn thực hiện yêu cầu của Đạo luật Tiếp cận Truyền thông và Video, bạn có thể chọn một giấy chứng nhận cho nội dung của mình.

Nếu bạn cho rằng một video bắt buộc phải có phụ đề theo Đạo luật Tiếp cận Truyền thông và Video nhưng người tải lên chưa cung cấp phụ đề, vui lòng gửi yêu cầu qua biểu mẫu web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?