ภาพรวมของโปรแกรมการรับรองจาก YouTube

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 เราได้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการมีสิทธิ์เข้าร่วมหลักสูตรการรับรองจาก YouTube โดยจะเปิดรับเฉพาะครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์ที่มีผู้จัดการพาร์ทเนอร์ YouTube หรือมีสิทธิ์เข้าถึง Content ID หากคุณเคยผ่านหลักสูตรการรับรองจาก YouTube มาก่อนหน้านี้แต่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว คุณจะไม่มีสิทธิ์รับการรับรองอีกครั้ง

การรับรองจาก YouTube เป็นชุดหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์ที่มีสิทธิ์เพื่อช่วยให้ใช้ระบบและเครื่องมือขั้นสูงของ YouTube ได้ หลักสูตรเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดต่างๆ เช่น การจัดการสิทธิ์และข้อมูลวิเคราะห์ขั้นสูง ดูวิธีเรียนหลักสูตรการรับรองจาก YouTube

หมายเหตุ: YouTube ไม่ได้ให้การรับรองครีเอเตอร์หรือพาร์ทเนอร์ที่ผ่านหลักสูตรการรับรองจาก YouTube และ YouTube ไม่ได้ให้สัญญาหรือรับรองความรู้และการใช้งานระบบและเครื่องมือ YouTube ขั้นสูงของครีเอเตอร์และพาร์ทเนอร์เหล่านั้น

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับป้ายการรับรองจาก YouTube

YouTube ไม่ได้มอบป้ายให้แก่ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการรับรองจาก YouTube อีกต่อไป และป้ายที่มีอยู่จะไม่มีผลแล้ว

ห้ามใช้หรือแสดงป้ายการรับรองจาก YouTube ที่เคยมอบให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับโปรแกรมการรับรองจาก YouTube และหลักจรรยาบรรณสำหรับการรับรองจาก YouTube

เกี่ยวกับหลักสูตรการรับรองจาก YouTube

การรับรองจาก YouTube มี 4 หลักสูตรที่แตกต่างกัน ซึ่งออกแบบมาสำหรับบทบาททางธุรกิจต่อไปนี้

  หลักสูตรสำหรับ
เจ้าของเนื้อหา
หลักสูตรการสร้างรายได้จากเนื้อหา หลักสูตรเพลง การจัดการสิทธิ์การใช้งานเพลง
ผู้จัดการช่อง แนะนำ      
การดำเนินงานธุรกิจ แนะนำ แนะนำ    
ผู้จัดการสิทธิ์ดิจิทัลและฝ่ายกฎหมาย แนะนำ แนะนำ แนะนำ แนะนำ
ผู้จัดการช่องของศิลปิน รวมถึงฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปินของค่ายเพลง     แนะนำ แนะนำ
หมายเหตุ: การเติบโตของช่องไม่อยู่ในหลักสูตรการรับรองจาก YouTube แล้ว

หลักสูตรสำหรับเจ้าของเนื้อหา

เป็นที่ยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญในการใช้ CMS ลิขสิทธิ์ การอ้างสิทธิ์ และข้อมูลวิเคราะห์
 • กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้จัดการเนื้อหาและฝ่ายดำเนินงานธุรกิจ
 • หัวข้อที่ครอบคลุมมีดังนี้
  • ลิขสิทธิ์บน YouTube
  • การดำเนินงานธุรกิจกับ CMS
  • การบังคับใช้สิทธิ์ด้วย Content ID

หลักสูตรการสร้างรายได้จากเนื้อหา

ปรับขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้จากเนื้อหาโดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ดิจิทัล ข้อมูลวิเคราะห์ขั้นสูง และสถานการณ์การอ้างสิทธิ์ที่ซับซ้อนให้ดียิ่งขึ้น
 • กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายกฎหมายและผู้จัดการสิทธิ์ดิจิทัล รวมถึงฝ่ายดำเนินงานธุรกิจ
 • หัวข้อที่ครอบคลุมมีดังนี้
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาเพื่อสร้างรายได้
  • การวิเคราะห์รายได้และการรายงาน

หลักสูตรเพลง

ดูวิธีขยายฐานแฟนเพลงของศิลปินและวิธีวัดประสิทธิภาพของช่องโดยใช้กลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับศิลปินและทีมโดยเฉพาะ
 • กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายกฎหมายและผู้จัดการสิทธิ์ดิจิทัล ผู้จัดการช่องของศิลปิน รวมถึงฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปินของค่ายเพลง
 • หัวข้อที่ครอบคลุมมีดังนี้
  • กลยุทธ์ด้านเนื้อหาและกลยุทธ์ของช่อง
  • การโปรโมตและการมีส่วนร่วม
  • ข้อมูลวิเคราะห์
  • รายได้
  • การจัดการสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการจัดการสิทธิ์การใช้งานเพลง

จัดการสิทธิ์การใช้งานเพลงตามระดับที่เหมาะสมและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากแคตตาล็อกให้มากที่สุดด้วยบทเรียนที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการสิทธิ์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมเพลง
 • กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายกฎหมายและผู้จัดการสิทธิ์ดิจิทัล ผู้จัดการช่องของศิลปิน รวมถึงฝ่ายคัดสรรและพัฒนาศิลปินของค่ายเพลง
 • หัวข้อที่ครอบคลุมมีดังนี้
  • ลิขสิทธิ์เพลงบน YouTube
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาเพื่อสร้างรายได้
  • นโยบายและการอ้างสิทธิ์ Content ID
  • การรายงานและการส่งเนื้อหา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก