ภาพรวมของโปรแกรมการรับรองจาก YouTube

โปรแกรมการรับรองจาก YouTube มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พาร์ทเนอร์ธุรกิจชั้นนำ รวมถึงแบรนด์ เอเจนซี และครีเอเตอร์มืออาชีพของเรา เรามีพาร์ทเนอร์ YouTube ที่ได้รับการรับรองกว่า 10,000 คนทั่วโลก

เป้าหมายของเราคือการมอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและความรู้ในระดับอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อช่วยให้บุคคลทั่วไปและบริษัทต่างๆ ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์ม

ข้อกำหนดและประโยชน์

การรับรองจาก YouTube ช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ควรทราบเบื้องต้นในการสร้างช่อง การพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพ และการสร้างรายได้ ในโปรแกรมนี้จะมีประกาศนียบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปและบริษัท ซึ่งมีอายุ 18 เดือนนับจากวันที่คุณสอบผ่านการรับรอง หรือได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก YouTube

การรับรองบุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปต้องทำข้อสอบให้ได้คะแนน 75% ขึ้นไป ทุกคนที่สอบผ่านหลักสูตรการรับรองจะได้รับประกาศนียบัตรส่วนบุคคล

ประโยชน์ของการเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองจาก YouTube มีดังนี้

 • ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะการทำงานและการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง
 • เข้าถึงป้ายการรับรองจาก YouTube และป้ายการรับรองจาก YouTube สำหรับ LinkedIn

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการรับรองต้องปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดของ YouTube อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดในการให้บริการและหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกตรวจสอบและอาจทำให้สถานะการรับรองจาก YouTube ของพวกเขาถูกยกเลิก

การรับรองบริษัท

หากต้องการให้บริษัทได้รับการรับรอง คุณต้องมีพนักงานที่ใช้ YouTube เป็นหลักจำนวน 75% ที่ผ่านการรับรองประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 3 ประเภท (การเป็นเจ้าของเนื้อหา การสร้างรายได้จากเนื้อหา และการเติบโตของช่อง)

ประโยชน์ของการเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก YouTube มีดังนี้

 • ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก YouTube
 • สามารถใช้ป้ายการรับรองจาก YouTube บนเว็บไซต์และสื่อการตลาดต่างๆ
 • มีสิทธิ์แสดงรายชื่อใน Creator Services Directory 

 

หมายเหตุ: YouTube ไม่ได้ให้สัญญาหรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือคุณภาพของบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก YouTube นอกจากนี้ YouTube ไม่ได้รับประกันว่าครีเอเตอร์จะได้รับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงใดๆ จากการทำงานร่วมกับบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก YouTube เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรประเมินบริษัทที่จะร่วมงานด้วยและตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณมากที่สุด

การรับรอง

การรับรองจาก YouTube มี 3 ประเภท ซึ่งออกแบบมาสำหรับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบน YouTube โดยเฉพาะ

  การเป็นเจ้าของเนื้อหา การสร้างรายได้จากเนื้อหา การเติบโตของช่อง
ผู้จัดการช่อง แนะนำ   แนะนำ
การดำเนินงานธุรกิจ แนะนำ    
ผู้จัดการสิทธิ์ดิจิทัลและฝ่ายกฎหมาย แนะนำ แนะนำ  

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชมเป้าหมายและหัวข้อต่างๆ ที่รวมอยู่ในการรับรองแต่ละประเภท ดังนี้

การเป็นเจ้าของเนื้อหา

เป็นที่ยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญในการใช้ CMS ลิขสิทธิ์ การอ้างสิทธิ์ และ Analytics

 • ผู้ชม: พาร์ทเนอร์ของ YouTube ที่มี Content ID รวมถึงนักวิเคราะห์ธุรกิจและการดำเนินงาน
 • หัวข้อที่ครอบคลุมมีดังนี้
  • ลิขสิทธิ์บน YouTube
  • การดำเนินงานธุรกิจกับ CMS
  • การบังคับใช้สิทธิ์ด้วย Content ID

การสร้างรายได้จากเนื้อหา

ปรับขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์ดิจิทัล, Analytics ขั้นสูง และสถานการณ์การอ้างสิทธิ์ที่ซับซ้อนให้ดียิ่งขึ้น

 • ผู้ชม: ผู้จัดการสิทธิ์ดิจิทัลและฝ่ายกฎหมาย
 • หัวข้อที่ครอบคลุมมีดังนี้
  • การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาเพื่อสร้างรายได้
  • การวิเคราะห์รายได้และการรายงาน

การเติบโตของช่อง

ประเมินช่องและประสิทธิภาพการสร้างรายได้โดยใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์แพลตฟอร์มและระบบนิเวศของ YouTube

 • ผู้ชม: นักกลยุทธ์และผู้จัดการช่อง
 • หัวข้อที่ครอบคลุมมีดังนี้
  • ภาพรวมของแพลตฟอร์ม
  • การประเมินช่อง
  • รายได้ของช่อง
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร