Общ преглед на програмата „YouTube Сертифициране“

От 31 октомври 2019 г. условията за участие в курсове от YouTube Сертифициране се промениха. Те са достъпни само за партньори и създатели с мениджър за партньори в YouTube или с достъп до Content ID. Ако по-рано сте преминали курс от YouTube Сертифициране, но не отговаряте на тези изисквания, няма да можете да се сертифицирате отново.

YouTube Сертифициране е поредица от курсове, които помагат на отговарящите на условията създатели и партньори да използват разширени системи и инструменти на YouTube. Курсовете се фокусират върху концепции като управление на права и разширен анализ. Научете как да преминете курс от YouTube Сертифициране

Дори и да не отговаряте на условията за курсове от YouTube Сертифициране, можете да научите как да развивате и оптимизирате канала си чрез курсове в Академията за създатели

Забележка: YouTube не препоръчва създателите или партньорите, които са завършили курсове от YouTube Сертифициране. YouTube не дава обещания, нито прави заявления относно знанията им и използването от тяхна страна на разширените системи и инструменти на YouTube.

Промени в значката „YouTube Сертифициране“

YouTube вече не предоставя значки на лицата, завършили курс от YouTube Сертифициране. Съществуващите значки вече не са валидни. 

Не използвайте или показвайте по-рано получени значки „YouTube Сертифициране“. За повече информация прегледайте Общите условия на програмата „YouTube Сертифициране“ и кодекса за поведение на YouTube Сертифициране.

Информация за курсовете от YouTube Сертифициране

В програмата „YouTube Сертифициране“ се предлагат три отделни курса, предназначени за следните бизнес роли.

  Курс за
собственост на съдържание
Курс за възможност за приходи от активи Курс за музика
Мениджъри на канал Препоръчително    
Бизнес операции Препоръчително    
Мениджъри на цифрови права и правни специалисти Препоръчително Препоръчително  
Мениджъри на канали на изпълнители и представители на звукозаписни компании   Препоръчително Препоръчително

Забележка: Курсът „Развиване на канал“ вече не е налице в YouTube Сертифициране.

Научете повече за целевата аудитория и темите, обхванати във всеки курс:

Курс за собственост на съдържание

Придобийте експертен опит в областта на CMS, авторските права, заявленията за права и анализа.
 • Аудитория: Мениджъри на съдържание, бизнес операции
 • Обхванати теми:
  • Авторски права в YouTube
  • Бизнес операции със CMS
  • Прилагане на права с Content ID.

Курс за възможност за приходи от активи

Адаптирайте и оптимизирайте възможността за приходи от активите си, като получите по-ясна представа относно дигиталните права, разширените анализи и сложните сценарии със заявления за права.
 • Аудитория: Мениджъри на дигитални права, правни въпроси
 • Обхванати теми:
  • Оптимизиране на активи с цел увеличаване на приходите
  • Анализ и отчитане на приходите.

Курс за музика

Научете как да развивате база от почитатели като изпълнител и как да измервате ефективността на канала чрез стратегии, специално пригодени за изпълнителите и екипите им.
 • Аудитория: Мениджъри на канали на изпълнители, представители на звукозаписни компании
 • Обхванати теми:
  • Стратегии за съдържанието и канала
  • Популяризации и ангажираност
  • Анализ
  • Приходи
  • Управление на основни права.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?