Общ преглед на програмата „YouTube Сертифициране“

Програмата „YouTube Сертифициране“ е създадена, за да предоставя обучение на всички потребители, създатели и професионалисти в YouTube. Понастоящем са сертифицирани над 13 000 партньори на платформата.

Целта ни е да предоставяме най-актуалните знания на ниво отрасъл и най-добри практики, за да помагаме на компаниите и физическите лица да постигат успех в YouTube.

Изисквания и предимства

С YouTube Сертифициране можете да научите тънкостите при създаването, развиването, оптимизирането и осигуряването на приходи от канали. Програмата предлага сертифициране на физически лица и компании, валидно за период от 18 месеца след датата на успешно полагане на изпита или изпълнението на изискванията за компания, сертифицирана от YouTube.

Сертифициране за физически лица

За да издържат изпита, физическите лица трябва да постигнат минимален резултат от 75%. Всеки, който премине успешно сертификационния курс, ще получи индивидуално сертифициране.

Сертифициране за компании

Понастоящем сертифицирането за компании е поставено на пауза, тъй като подобряваме програмата. Моля, проверете отново скоро!

Забележка: Въпреки че се опитваме да направим програмата „YouTube Сертифициране“ възможно най-полезна, не даваме обещания, нито правим заявления относно ефективността или качеството на физическите лица или компаниите, които участват в нея. YouTube не гарантира, че създателите ще постигат конкретни резултати, като работят със сертифицирани от YouTube физически лица или компании. Важно е винаги да преценявате компаниите, с които е възможно да работите, и да избирате най-подходящата за бизнеса си.

Сертифицирания

В програмата „YouTube Сертифициране“ се предлагат четири различни сертифицирания за отделни бизнес роли, свързани с YouTube.

  Собственост на съдържание Осигуряване на приходи от активи Развиване на канал Музика 
Мениджъри на канал Препоръчително   Препоръчително  
Бизнес операции Препоръчително      
Мениджъри на цифрови права и правни специалисти Препоръчително Препоръчително    
Мениджъри на канали на изпълнители и представители на звукозаписни компании   Препоръчително   Препоръчително

 

Научете повече за целевата аудитория и темите, обхванати от всяко сертифициране:

Собственост на съдържание

Придобийте експертен опит в областта на CMS, авторските права, заявленията за права и анализа.

 • Аудитория: партньори на YouTube, използващи Content ID; бизнес и оперативни анализатори
 • Обхванати теми:
  • Авторски права в YouTube
  • Бизнес операции със CMS
  • Прилагане на права с Content ID

Осигуряване на приходи от активи

Адаптирайте и оптимизирайте осигуряването на приходи от активите си, като получите по-ясна представа относно цифровите права, разширените анализи и сложните сценарии със заявления за права.

 • Аудитория: Мениджъри на цифрови права и правни специалисти
 • Обхванати теми:
  • Оптимизиране на активи с цел увеличаване на приходите
  • Анализ и отчитане на приходи

Развиване на канал

Оценявайте ефективността на каналите и осигуряването на приходи, като използвате знания за екосистемата на YouTube и стратегиите за платформата.

 • Аудитория: Мениджъри на канал и специалисти по стратегии
 • Обхванати теми:
  • Общ преглед на платформата
  • Оценка на канал
  • Приходи от канал

Музика

Научете как да развивате база от почитатели като изпълнител и как да измервате ефективността на канала чрез стратегии, специално пригодени за изпълнителите и екипите им.
 • Аудитория: Мениджъри на канали на изпълнителя и представители на звукозаписни компании
 • Обхванати теми:
  • Стратегии за съдържанието и канала
  • Популяризации и ангажираност
  • Анализ
  • Приходи
  • Управление на основни права
    

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?