Πώς να γίνετε YouTube Certified

Τα βήματα για να γίνετε πιστοποιημένο άτομο YouTube Certified

Βήμα 1: Δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια

Για να είστε κατάλληλοι για το YouTube Certified, πρέπει:

  • Να συμμετέχετε σε μια εταιρεία που συνεργάζεται με έναν Υπεύθυνο συνεργατών YouTube.
  • Να χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανήκει σε έναν τομέα που έχει εγγραφεί στο YouTube Certified (μπορείτε να το ελέγξετε με τον υπεύθυνο συνεργατών YouTube της εταιρείας σας ή τον υπεύθυνο επικοινωνίας Google) 
  • Να συμμορφώνεστε διαρκώς με όλες τις πολιτικές του YouTube, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και των Οδηγιών κοινότητας του YouTube. 

Βήμα 2: Κάντε αίτηση για το πρόγραμμα YouTube Certified

Αν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να κάνετε αίτηση:

  1. Διαβάστε ξανά τις περιγραφές της σειράς μαθημάτων για να αποφασίσετε για ποια πιστοποίηση θέλετε να κάνετε αίτηση.
  2. Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής για τη σειρά μαθημάτων πιστοποίησης. Φροντίστε να υποβάλετε αίτηση με την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση "System@litmos.com" με τα στοιχεία σύνδεσής σας.
  4. Πηγαίνετε στον ιστότοπο YouTube Certified και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο της σειράς μαθημάτων που υπάρχει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Βήμα 3: Διαβάστε το εκπαιδευτικό υλικό και ολοκληρώστε την εξέταση

Μόλις γίνετε δεκτοί στο YouTube Certified, έχετε 90 ημέρες για να διαβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό και να δώσετε την εξέταση. Δείτε παρακάτω πώς μπορεί να γίνει αυτό:

  1. Διαβάστε και ολοκληρώστε το υλικό της σειράς μαθημάτων με τον δικό σας ρυθμό για τον τομέα πιστοποίησης στο Creator Academy.
  2. Δώστε την εξέταση στο Litmos. Έχετε έως 2 ώρες για να δώσετε την εξέταση (μπορείτε να διακόψετε και να συνεχίσετε την εξέταση) και 2 προσπάθειες για να την περάσετε.
  3. Πρέπει να πετύχετε τουλάχιστον 75% για να περάσετε. Μόλις περάσετε την εξέταση, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το σήμα και το πιστοποιητικό σας.

Βήματα για να γίνετε εταιρεία YouTube Certified

Βήμα 1: Ελέγξτε αν η εταιρεία σας πληροί τα κριτήρια

Για να πιστοποιηθείτε ως εταιρεία, ο οργανισμός σας θα πρέπει να είναι κατάλληλος συνεργάτης σε καλή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το 75% των υπαλλήλων με ειδίκευση στο YouTube* θα πρέπει να περάσει μία από τις τρεις πιστοποιήσεις.

Αν ο οργανισμός σας δεν πληροί το όριο 75%, μπορείτε να παροτρύνετε τα άτομα να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους μέσω απόκτησης της πιστοποίησης YouTube Certified, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

*Οι υπάλληλοι που είναι εξειδικευμένοι στο YouTube είναι οι υπάλληλοι που παρέχουν συμβουλές σε δημιουργούς, που διαχειρίζονται περιεχόμενο ή δικαιώματα περιεχομένου για λογαριασμό ενός δημιουργού ή που κάνουν κάποια άλλη δουλειά με το YouTube στο πλαίσιο των εργασιακών τους δραστηριοτήτων.

Βήμα 2: Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συνεργατών σας

Μόλις διαπιστώσετε αν η εταιρεία σας πληροί τα κριτήρια στο βήμα 1, ζητήστε από τον υπεύθυνο συνεργατών να ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης για λογαριασμό της εταιρείας σας. Αν δεν έχετε υπεύθυνο συνεργατών, η εταιρεία σας δεν πληροί τα κριτήρια για εταιρική πιστοποίηση.

Μόλις γίνει αποδεκτή, η εταιρική πιστοποίηση ισχύει για 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε πρόσβαση στο εταιρικό σήμα YouTube Certified και θα συμπεριληφθείτε στον Κατάλογο υπηρεσιών για δημιουργούς.

 

Εξερευνήστε τα μαθήματα της βιβλιοθήκης μας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές του YouTube, που διατίθενται σε όλους.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;