Πώς να γίνετε YouTube Certified

Τα βήματα για να γίνετε πιστοποιημένο άτομο YouTube Certified

Βήμα 1: Δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια

Για να είστε κατάλληλοι για το YouTube Certified, πρέπει:

Βήμα 2: Εγγραφείτε για την πιστοποίηση και ολοκληρώστε την εξέταση

Αν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας, ακολουθήστε τις οδηγίες για να κάνετε αίτηση:

Μόλις γίνετε δεκτοί στο YouTube Certified, έχετε 90 ημέρες για να διαβάσετε το εκπαιδευτικό υλικό και να δώσετε την εξέταση. Δείτε πώς:

  1. Εγγραφείτε στο YouTube Certified με τον Λογαριασμό σας Google.
  2. Επιλέξτε μια πιστοποίηση και ολοκληρώστε το υλικό της σειράς μαθημάτων με τον δικό σας ρυθμό για τον τομέα πιστοποίησης.
  3. Δώστε την εξέταση. Έχετε 2 ώρες για να δώσετε την εξέταση. Αν δεν περάσετε με την πρώτη προσπάθεια, μπορείτε να ξαναρχίσετε την εξέταση μετά από 24 ώρες.
  4. Πρέπει να πετύχετε τουλάχιστον 75% για να περάσετε. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την επιτυχία σας. Μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα επιτεύγματά σας στη σελίδα του προφίλ σας στην πλατφόρμα εκμάθησης.

Βήματα για να γίνετε εταιρεία YouTube Certified

Βήμα 1: Ελέγξτε αν η εταιρεία σας πληροί τα κριτήρια

Για να πιστοποιηθείτε ως εταιρεία, ο οργανισμός σας θα πρέπει να είναι κατάλληλος συνεργάτης σε καλή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το 75% των υπαλλήλων με ειδίκευση στο YouTube* θα πρέπει να περάσει μία από τις τρεις πιστοποιήσεις.

Αν ο οργανισμός σας δεν πληροί το όριο 75%, μπορείτε να παροτρύνετε τα άτομα να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους μέσω απόκτησης της πιστοποίησης YouTube Certified, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

*Οι υπάλληλοι που είναι εξειδικευμένοι στο YouTube είναι οι υπάλληλοι που παρέχουν συμβουλές σε δημιουργούς, που διαχειρίζονται περιεχόμενο ή δικαιώματα περιεχομένου για λογαριασμό ενός δημιουργού ή που κάνουν κάποια άλλη δουλειά με το YouTube στο πλαίσιο των εργασιακών τους δραστηριοτήτων.

Βήμα 2: Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο συνεργατών σας

Μόλις διαπιστώσετε αν η εταιρεία σας πληροί τα κριτήρια στο βήμα 1, ζητήστε από τον υπεύθυνο συνεργατών να ξεκινήσει τη διαδικασία αίτησης για λογαριασμό της εταιρείας σας. Αν δεν έχετε υπεύθυνο συνεργατών, η εταιρεία σας δεν πληροί τα κριτήρια για εταιρική πιστοποίηση.

Μόλις γίνει αποδεκτή, η εταιρική πιστοποίηση ισχύει για 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Εξερευνήστε τα μαθήματα της βιβλιοθήκης μας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές του YouTube, που διατίθενται σε όλους.
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;