กำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ YouTube Analytics

คุณกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายงานต่างๆ ใน YouTube Analytics ได้ ระบบจะนำการตั้งค่าเหล่านี้ไปใช้ในระดับผู้ใช้ โดยจะลบล้างการตั้งค่าได้เมื่อดูรายงานเป็นรายฉบับ

เปลี่ยนการตั้งค่าใน YouTube Studio

คุณตั้งค่าสกุลเงินเริ่มต้นสำหรับการรายงานได้ใน YouTube Studio โดยการตั้งค่าเริ่มต้นอื่นๆ จะพร้อมใช้งานในเร็วๆ นี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. จากเมนูด้านซ้าย ให้เลือกการตั้งค่า 
 3. ค้นหา "หน่วยเริ่มต้น" ในแท็บ "ทั่วไป"
 4. เลือกสกุลเงินจากรายการแบบเลื่อนลง
สกุลเงิน

คุณสามารถเลือกสกุลเงินที่จะใช้ในการรายงานรายได้ สกุลเงินนี้จะปรากฏเฉพาะใน YouTube Analytics เท่านั้น เช่นในรายงานรายได้โดยประมาณ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อสกุลเงินที่คุณได้รับชำระเงิน

หมายเหตุ: สกุลเงินของรายได้ประจำวันจะแปลงโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาดในวันนั้นๆ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ใน YouTube Analytics อาจแตกต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช้กับรายได้สรุปใน AdSense

สกุลเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ USD จะพร้อมให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2009 เป็นต้นไป

ระยะเวลา

ระยะเวลาสำหรับรายงาน

คุณเลือกระยะเวลาเริ่มต้นที่ต้องการดูในรายงาน YouTube Analytics ได้ โดยเลือกจากช่วงเวลาเดียวกันที่แสดงในรายงานแต่ละรายการ

หากไม่เลือกค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นข้อมูลในช่วง 28 วันล่าสุดในรายงาน

ระยะเวลาสำหรับแผนภูมิและตาราง

คุณเลือกระยะเวลาสำหรับแผนภูมิและตารางได้ดังนี้

 • รายวัน
 • รายวัน (ทบยอดเป็นทั้งหมด 7 วัน)
 • รายวัน (ทบยอดเฉลี่ย 7 วัน)
 • รายวัน (ทบยอดเป็นทั้งหมด 28 วัน)
 • รายวัน (ทบยอดเฉลี่ย 28 วัน)
 • รายวัน (ทบยอดเป็นทั้งหมด 30 วัน)
 • รายสัปดาห์
 • รายเดือน
 • รายไตรมาส
 • รายปี

หากไม่เลือกค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นข้อมูลรายวันในแผนภูมิและตาราง

เนื้อหาเริ่มต้น (สำหรับเจ้าของเนื้อหา)

หากเป็นเจ้าของเนื้อหา คุณจะเลือกวิธีแสดงรายงาน YouTube Analytics สำหรับเนื้อหาได้

 • เนื้อหาที่อ้างสิทธิ์ทั้งหมด: วิดีโอทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์นำนโยบายการใช้งานหรือการจับคู่มาใช้
 • พาร์ทเนอร์ที่อ้างสิทธิ์และเนื้อหาระดับพรีเมียมที่ผู้ใช้อัปโหลด: วิดีโอที่อ้างสิทธิ์ซึ่งอัปโหลดลงในช่องของพาร์ทเนอร์ที่ลิงก์ไว้ และการอ้างสิทธิ์ที่มีคุณภาพการจับคู่ที่ตรงกันสูงสำหรับการอัปโหลดของผู้ใช้ โดยการอ้างสิทธิ์เหล่านี้จะใช้กับพาร์ทเนอร์เพลงเป็นส่วนใหญ่
 • เนื้อหามาตรฐานที่อ้างสิทธิ์ที่ผู้ใช้อัปโหลด: วิดีโอที่อัปโหลดโดยบุคคลที่สามที่นำนโยบายการจับคู่ของพาร์ทเนอร์มาใช้
 • เนื้อหาทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์อัปโหลด: วิดีโอที่อ้างสิทธิ์และวิดีโอที่ไม่มีการอ้างสิทธิ์ซึ่งอัปโหลดโดยช่องของเจ้าของเนื้อหา บางเมตริกเช่นผู้ติดตามและ "มิติข้อมูลช่อง" จะใช้ได้เมื่อดูเนื้อหาประเภทนี้เท่านั้น
 • เพลย์ลิสต์ (หากมี): เพลย์ลิสต์ทั้งหมดที่สร้างโดยช่องของเจ้าของเนื้อหา

หากไม่เลือกค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นข้อมูลสำหรับ "เนื้อหาที่อ้างสิทธิ์ทั้งหมด" ในรายงาน

หน่วยสำหรับเวลาในการรับชม

คุณเลือกระหว่าง “นาที” กับ “ชั่วโมง” เป็นหน่วยเวลาเริ่มต้นสำหรับเวลาในการรับชมได้ มีการปัดเศษชั่วโมงขึ้นหรือลงเพื่อแสดงเป็นชั่วโมงเต็ม

เคล็ดลับ: หากปกติคุณดูข้อมูลของเนื้อหาส่วนเล็กๆ เช่น วิดีโอแต่ละรายการ ให้ใช้ "นาที" แต่หากต้องการประเมินข้อมูลในฐานะเจ้าของช่องหรือผู้จัดการเนื้อหา ให้เลือก "ชั่วโมง"

นอกจากนี้ ยังเพิ่ม "เวลาในการรับชม (ชั่วโมง)" เป็นเมตริกได้จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเปรียบเทียบเมตริกเพื่อดูทั้งแบบนาทีและชั่วโมงในตารางพร้อมกัน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร