Predvolené nastavenia analytiky na YouTube

Pre svoje prehľady analytiky na YouTube môžete nastaviť predvolené nastavenia. Tieto nastavenia sa používajú na úrovni používateľa a pri zobrazení jednotlivých prehľadov ich možno prepísať.

Zmena nastavení v Štúdiu YouTube

V Štúdiu YouTube môžete pre prehľady nastaviť predvolenú menu. Ďalšie predvolené nastavenia budú k dispozícii čoskoro.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte Nastavenia .
 3. Na karte Všeobecné vyhľadajte položku Predvolené jednotky.
 4. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte menu.
Mena

Môžete si zvoliť menu, v ktorej sa budú zobrazovať vaše zárobky. Táto mena sa používa len v analytike na YouTube, napríklad v prehľade Odhadované zárobky. Nemá vplyv na menu, v ktorej sú vám zárobky vyplácané.

Poznámka: Denné zárobky sa konvertujú na základe prevládajúceho trhového výmenného kurzu dňa. Výmenné kurzy použité v analytike na YouTube sa môžu líšiť od výmenného kurzu použitého pri výpočte konečných zárobkov v službe AdSense.

Meny iné ako USD sú k dispozícii len od októbra 2009.

Časové obdobia

Časové obdobie pre prehľady

Môžete si vybrať predvolené časové obdobie, ktoré chcete mať v prehľadoch analytiky na YouTube. Vyberte si z tých istých časových intervalov, ktoré máte k dispozícii pri jednotlivých prehľadoch.

Ak si nevyberiete predvolené nastavenie, v prehľadoch sa vám budú zobrazovať údaje za posledných 28 dní.

Časové obdobie pre grafy a tabuľky

Pre grafy a tabuľky si môžete vybrať z týchto časových období:

 • Denné
 • Denné (súčty za 7 dní)
 • Denné (7 denných priemerov)
 • Denné (súčty za 28 dní)
 • Denné (28 denných priemerov)
 • Denné (súčty za 30 dní)
 • Týždenné
 • Mesačné
 • Štvrťročné
 • Ročné

Ak si nevyberiete predvolené nastavenie, v grafoch a tabuľkách sa vám budú zobrazovať denné údaje.

Predvolený obsah (pre vlastníkov obsahu)

Ak ste vlastník obsahu, môžete si vybrať, ako sa vám majú zobrazovať prehľady analytiky na YouTube pre váš obsah.

 • Všetok nárokovaný obsah: všetky videá, pri ktorých partner uplatnil pravidlá použitia alebo pravidlá pre zhody.
 • Nárokovaný obsah nahraný partnermi a prémiovými používateľmi: nárokované videá nahrané na partnerove prepojené kanály a nároky s vysokou kvalitou zhody v rámci videí nahraných používateľmi. Tieto nároky sa vzťahujú najmä na hudobných partnerov.
 • Nárokovaný obsah nahraný štandardnými používateľmi: videá nahrané treťou stranou, na ktoré sa vzťahujú partnerove pravidlá pre zhody.
 • Všetok obsah nahraný partnermi: nárokované videá a videá so zrušeným nárokovaním nahrané kanálmi vlastníka obsahu. Niektoré metriky, ako napr. odberatelia a „dimenzia kanála“, sú k dispozícii len pri zobrazení tohto typu obsahu.
 • Zoznamy videí (ak sa používajú): všetky zoznamy videí vytvorené kanálmi vlastníka obsahu.

Ak nevyberiete predvolené nastavenie, v prehľadoch sa budú zobrazovať údaje pre všetok nárokovaný obsah.

Jednotka celkovej doby pozerania

Ako predvolenú časovú jednotku celkovej doby pozerania si môžete vybrať minúty alebo hodiny. Hodiny sa zaokrúhľujú nahor alebo nadol a zobrazujú sa celé hodiny.

Tip: Ak si zvyčajne pozeráte údaje pre menšie časti obsahu, napríklad jednotlivé videá, použite minúty. Hodiny vyberte, ak si údaje chcete pozerať na úrovni vlastníka kanála alebo správcu obsahu.

Ak chcete vidieť súčasne hodiny aj minúty, môžete ako metriku pridať možnosť Celková doba pozerania (hodiny) pomocou rozbaľovacej ponuky Porovnať metriky.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?