Predvolené nastavenia služby YouTube Analytics

Pre svoje prehľady služby YouTube Analytics môžete nastaviť predvolené nastavenia. Tieto nastavenia sa používajú na úrovni používateľa a pri zobrazení jednotlivých prehľadov ich možno prepísať.

Zmena nastavení v Štúdiu YouTube verzie beta

V Štúdiu YouTube verzie beta môžete pre prehľady nastaviť predvolenú menu. Ďalšie predvolené nastavenia budú k dispozícii čoskoro.

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube verzie beta.
 2. V ľavej ponuke vyberte ikonu nastavení .
 3. Na karte Všeobecné vyhľadajte položku Predvolené jednotky.
 4. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte menu.

Zmena nastavení v klasickom Štúdiu pre autorov

Môžete prejsť priamo na youtube.com/analytics alebo postupovať podľa krokov uvedených nižšie a vybrať iné nastavenia.

 1. Prihláste sa do účtu YouTube a kliknite na profilovú fotku  > Štúdio pre autorov.
 2. Vľavo vyberte možnosť Analytics.
 3. Vpravo hore kliknite na ikonu nastavení .
 4. Vyberte si predvolené nastavenia pre nasledujúce polia. Ak chcete získať ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach, kliknite nižšie.
Mena

Môžete si zvoliť menu, v ktorej sa budú zobrazovať vaše zárobky. Táto mena sa používa len v službe YouTube Analytics, napr. v prehľade Odhadované zárobky a v prehľade Výkonnosť reklám, a nemá vplyv na menu, v ktorej sú vám vyplácané zárobky.

Poznámka: Denné zárobky sa konvertujú na základe prevládajúceho trhového výmenného kurzu dňa. Aj keď je mena prehľadov, ktorú ste nastavili v službe YouTube Analytics, rovnaká ako vaša mena platieb, výmenné kurzy použité v službe YouTube Analytics sa môžu líšiť od výmenného kurzu použitého pri výpočte konečných zárobkov v službe AdSense.

Meny iné ako USD sú k dispozícii len od októbra 2009.

Časové obdobia

Časové obdobie pre prehľady

Môžete si vybrať predvolené časové obdobie, ktoré chcete mať v prehľadoch služby YouTube Analytics. Vyberte si z tých istých časových intervalov, ktoré máte k dispozícii pri jednotlivých prehľadoch.

Ak si nevyberiete predvolené nastavenie, v prehľadoch sa vám budú zobrazovať údaje za posledných 28 dní.

Časové obdobie pre grafy a tabuľky

Pre grafy a tabuľky si môžete vybrať z týchto časových období:

 • Denné
 • Denné (súčty za 7 dní)
 • Denné (7 denných priemerov)
 • Denné (súčty za 28 dní)
 • Denné (28 denných priemerov)
 • Denné (súčty za 30 dní)
 • Týždenné
 • Mesačné
 • Štvrťročné
 • Ročné

Ak si nevyberiete predvolené nastavenie, v grafoch a tabuľkách sa vám budú zobrazovať denné údaje.

Predvolený obsah (pre vlastníkov obsahu)

Ak ste vlastník obsahu, môžete si vybrať, ako sa vám majú zobrazovať prehľady služby YouTube Analytics pre váš obsah.

 • Všetok nárokovaný obsah: všetky videá, pri ktorých partner uplatnil pravidlá použitia alebo pravidlá pre zhody.
 • Nárokovaný obsah nahraný partnermi a prémiovými používateľmi: nárokované videá nahrané na partnerove prepojené kanály, ako aj nároky s veľmi vysokou kvalitou zhody v rámci obsahu nahraného používateľmi. Táto možnosť sa vzťahuje najmä na hudobných partnerov.
 • Nárokovaný štandardný obsah nahraný používateľmi: videá nahrané treťou stranou, na ktoré sa vzťahujú partnerove pravidlá pre zhody.
 • Všetok obsah nahraný partnermi: nárokované videá a videá so zrušeným nárokovaním nahrané kanálmi vlastníka obsahu. Niektoré metriky, ako napr. odberatelia a „dimenzia kanála“, sú k dispozícii len pri zobrazení tohto typu obsahu.
 • Zoznamy videí (ak sa používajú): všetky zoznamy videí vytvorené kanálmi vlastníka obsahu.

Ak nevyberiete predvolené nastavenie, v prehľadoch sa budú zobrazovať údaje pre všetok nárokovaný obsah.

Jednotka celkovej doby pozerania

Ako predvolenú časovú jednotku celkovej doby pozerania si môžete vybrať minúty alebo hodiny. Hodiny sa zaokrúhľujú nahor alebo nadol a zobrazujú sa celé hodiny.

Tip: Ak si zvyčajne pozeráte údaje pre menšie časti obsahu, napr. jednotlivé videá, použite minúty. Hodiny vyberte, ak si chcete pozerať výkonnosť v rámci agregovaných údajov, napr. na úrovni vlastníka obsahu alebo kanála.

Ak chcete v tabuľke vidieť súčasne hodiny aj minúty, môžete ako metriku pridať Celkovú dobu pozerania (hodiny) pomocou rozbaľovacej ponuky Porovnať metriky.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?